Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB About us Departments IM&S
Header image Vinci blogs
Hoe kunnen innovatieteams succesvoller worden?

Naar succesvolle innovatieteams

Datum:24 februari 2023

Innovatieteams zijn voor organisaties van essentieel belang om complexe maatschappelijke en bedrijfsproblemen op te lossen. Onderzoek laat zien dat teams veel makkelijker invloedrijke innovaties creëren dan individuele uitvinders. Binnen zo’n team werken...

Het is een uitdaging om verbeteren en vernieuwen te combineren.

Verbeteren en vernieuwen noodzakelijk

Datum:16 februari 2023

Innoveren gebeurt in meerdere gradaties. Bedrijven verbeteren continu hun aanbod maar moeten zich ook richten op het ontwikkelen van geheel nieuwe producten en diensten. Beide vormen van innoveren vragen echter om een andere aanpak.

Digitalisering kan een belangrijke rol spelen om aan  de toenemende zorgvraag te kunnen voldoen.

Kan digitalisering de zorgkloof overbruggen?

Datum:02 februari 2023

Op dit moment werkt in Nederland ongeveer 16% van de beroepsbevolking in de gezondheidszorg. Dit zijn onder meer artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en therapeuten. Gezamenlijk zorgen zij voor het aanbod van zorg in de vorm van ziekenhuiszorg,...

Het gevaar van 'greenwashing' is erg groot.

Is het goed dat olieboeren kunst sponsoren?

Datum:26 januari 2023

Mag het Groninger Museum zich laten sponsoren door Shell en Gasunie? En het Drents museum door de NAM? Het gevaar van ‘greenwashing’ is erg groot. Aan de andere kant kunnen de olies met al hun kennis en middelen veel bijdragen aan de energietransitie.

Some items were originally intended for completely different purposes.

Repurposing: A Missed Opportunity for Innovation?

Datum:19 januari 2023

When we think of innovation, we often envision new technologies and products. However, focusing solely on novelty can obscure an often overlooked opportunity: repurposing. For instance, did you know that Play-Doh was originally used as a wallpaper cleaner...

Klimaatverandering is een veelkoppig monster en lastig om te bestrijden.

Welke toekomst laten wij achter?

Datum:20 december 2022

De aarde achterlaten aan onze achterkleinkinderen als een aangenaam leefbare plek. Een aantrekkelijk maar nogal vaag doel. Het vraagt om beperking van broeikasgassen, maar gaat ook over waterkwaliteit, biodiversiteit en veiligheid tegen extreme...

What is the best way to come up with a good idea?

Searching for a new venture idea? Imagine your start-up!

Datum:14 december 2022

Every innovative entrepreneurial firm starts with a creative new venture idea. New venture ideas are preliminary, mostly incomplete, and not well articulated mental images of the concept for a possible future venture. For example, the idea that everyone...

How can firms best build the necessary digital competence?

Many ways lead to digital transformation

Datum:25 november 2022

Digital transformation is becoming a key area for firms to stay competitive. Firms must adopt new digital technologies to improve their operations, products and services. Those technologies can refer to the use of various social media channels to get...

We blijven vastzitten in zakelijke- en leefpatronen gekenmerkt door hoge emissies.

Gelooft u in de duurzame toekomst van uw organisatie?

Datum:09 november 2022

De schadelijke kanten van onze economie blijken hardnekkig. Al is de IPCC overduidelijk over de noodzaak tot duurzaamheid, blijven we vastzitten in zakelijke- en leefpatronen gekenmerkt door hoge emissies en excessief verbruik van schaarse grondstoffen. We...

De sportclub is een fijne plek voor de jeugd.

Innovatieve samenwerking tussen jeugdwerkers en sportverenigingen

Datum:27 oktober 2022

Het gaat niet goed in de jeugdzorg blijkt uit brandbrieven van toezichthoudende organen en alarmerende rapporten: een groeiende, steeds complexere vraag, bezuinigingen, versnippering en lange wachtlijsten. We kunnen wijzen naar de op ‘wishful thinking’...