Skip to ContentSkip to Navigation
Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân

Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân

Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân zal de komende jaren ca. zes nieuwe masterprogramma’s gaan aanbieden en een brede driejarige Engelstalige bacheloropleiding omvatten. Dit betekent dat de studenten zich breed oriënteren in verschillende (verwante) disciplines en vervolgens enkele specialisaties (tracks) kiezen. RUG/CF verzorgt niet één bepaald wetenschapsgebied, maar is gericht op de multidisciplinaire bestudering van wetenschappelijke vraagstukken samenhangend met maatschappelijke en economische thema’s die als relevant zijn bestempeld voor de Friese regio.

De kernfilosofie van RUG/CF is: regionale thematieken verbinden aan interdisciplinaire ‘global issues’. Anders gezegd: we leren studenten om theoretische kennis van maatschappelijke vraagstukken die op wereldniveau spelen toe te passen op casuïstiek in de regio.

printOok beschikbaar in het: English