Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Refine your search

Reset to default values
check form
  • News by area of interest

  • News by subject

  • News from

  • News by targetgroup

Browse news

Here, you can search for news articles from the past two years. Older news articles can be found in the archive.

Search form

Results 1 - 10 / 812*

IEEE Paper award for Dr. Cucuzzella, Prof. De Persis and Prof. Van der Schaft
Date:22 January 2021

The IEEE award is handed out to the writers of the best paper of the past two years in the field of Control Systems Technology.

Individueel beweegadvies maakt bewegen als medicijn mogelijk
Date:22 January 2021

Er is een sterke behoefte in de ziekenhuiszorg om bewegen als medicijn voor te schrijven, maar er zijn ook veel barrières in de uitvoering ervan. Dit blijkt uit onderzoek van het UMCG en Amsterdam UMC. Daarom zijn nu verschillende materialen en middelen ontwikkeld om het behandelaars makkelijker te maken. Zo is er een digitale tool die een gepersonaliseerd beweegadvies voor patiënten samenstelt tijdens een afspraak met de behandelaar in het ziekenhuis. Met dit beweegadvies kan een patiënt ook verwezen worden naar begeleiding bij bewegen binnen of buiten het ziekenhuis. De onderzoekers presenteerden hun uitkomsten tijdens een digitaal symposium op 21 januari, waar ruim 330 mensen aan deelnamen. De Stichting Special Heroes Nederland draagt zorg voor de ondersteuning als andere ziekenhuizen de uitkomsten willen gaan toepassen.

BSA threshold to be lowered for first-year students 2020-2021
Date:21 January 2021

On 19 January 2021, the Board of the University of Groningen decided to lower the BSA threshold for students who started in the academic year 2020-2021 from 45 to 35 ECTS for all full-time bachelor's degree programmes, with the exception of the bachelor's degree programmes at the University College Groningen and Campus Fryslan.

Prof. John Morijn benoemd tot lid Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
Date:20 January 2021

Prof. dr. John Morijn en dr. Katja Rusinovic zijn door de ministerraad benoemd tot nieuwe commissieleden van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ).

Renew your personal account for the New York Times
Date:20 January 2021

Reminder: Access to New York Times articles, time to renew your personal account.

Temporary interruption of open access at Oxford University Press
Date:20 January 2021

The usual workflow to publish open access under the VSNU agreement has been temporarily suspended.

In Science: Laura Govers on seagrass restoration in the Wadden Sea
Date:20 January 2021

In this In Science podcast Dr. Laura Govers will talk about her successful project on seagrass restoration in the Wadden Sea.

UG's new data centre reaches highest point
Date:19 January 2021

The construction of the University of Groningen's (UG) new data centre reached a milestone this week with the installation of the last steel construction beams. A contest is being held to decide on the name of the new building.

* The number of search results may differ from the number of results you see, because some documents are restricted.