Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB About us Departments IM&S
Header image Vinci blogs

Resultaten voor tag: jongeren

De sportclub is een fijne plek voor de jeugd.

Innovatieve samenwerking tussen jeugdwerkers en sportverenigingen

Datum:27 oktober 2022

Het gaat niet goed in de jeugdzorg blijkt uit brandbrieven van toezichthoudende organen en alarmerende rapporten: een groeiende, steeds complexere vraag, bezuinigingen, versnippering en lange wachtlijsten. We kunnen wijzen naar de op ‘wishful thinking’...