Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB About us Departments IM&S
Header image Vinci blogs

Resultaten voor tag: Eelko Huizingh

We hebben een nieuwe visie nodig.

Agrifood is voorbij houdbaarheidsdatum

Datum:21 mei 2024

De voedingssector staat voor forse veranderingen. Van boeren tot slachterijen en van de levensmiddelenindustrie tot consumenten. De problemen en de protesten worden groter en groter. Een duurzame en werkbare oplossing is nog nergens te bekennen.

Hoe kunnen ondernemers ChatGPT toepassen?

Wat kunnen ondernemers met AI?

Datum:12 april 2024

De belangstelling voor AI explodeerde, vooral na de lancering van ChatGPT. Schoolkinderen gebruiken het voor hun huiswerk. Maar hoe kunnen ondernemers ChatGPT toepassen?

Gaat deze situatie ooit veranderen?

Tweedehands cadeautjes zijn welkom

Datum:06 maart 2024

De circulaire economie is in theorie een eenvoudig concept, maar gaat er niet komen als fabrikanten opzettelijk producten blijven maken die niet te repareren zijn en consumenten achteloos producten blijven afdanken en weggooien. Gaat deze situatie ooit...

Gaan we de energietransitie halen?

De energietransitie: gaan we het halen?

Datum:22 december 2023

Op energiegebied gebeurt veel en gaat veel mis. Gaan we de energietransitie halen? Aan de foute kant staat dat het wereldwijde olieverbruik nog nooit zo hoog was en dat Shell een paar honderd medewerkers duurzame energie ontslaat. Anderzijds zijn al grote...

De potentiële invloed van digitalisering lijkt onbegrensd.

Hoe worden we beter van digitalisering?

Datum:20 december 2023

Jouw werk wordt overgenomen door robots en jijzelf door artificiële intelligentie. De potentiële invloed van digitalisering lijkt onbegrensd. In theorie is alles mogelijk, maar waarschijnlijk is het niet.Wel is digitalisering alom en zal nog veel verder...

Bedenk hoe je voordeel kan putten uit mislukkingen.

Fouten maken is goed, of niet?

Datum:30 oktober 2023

Vaak wordt werknemers verteld dat ze niet bang moeten zijn fouten te maken. Want van fouten leer je. Maar in de praktijk werkt het nogal eens anders in organisaties. Denk aan het wegmoffelen van fouten en het doorschuiven van de zwarte piet naar een andere...

Er is angst voor 'technolisering' van de zorg.

Hoe is de relatie tussen zorg en technologie?

Datum:26 september 2023

Grote tekorten aan zorgmedewerkers en snel oplopende kosten maken toepassing van technologie aantrekkelijk. Tegelijkertijd is er angst voor ‘technologisering’ van de zorg: straks zijn het robots die zieken verzorgen en oma in bed stoppen. Dit roept de...

Klanten moeten kiezen voor spaarzame innovatieve bouwers

De bouw als klimaatoplossing?

Datum:04 juli 2023

De bouw piept en kraakt. Naast een gebrek aan personeel en ruimte om te bouwen zijn er problemen met stikstof, PFAS en de uitstoot van CO2. Verduurzaming biedt de bouw echter ook veel kansen. Maar is de sector in staat die te benutten?

Voor een echte doorbraak in biologisch voedsel is het noodzakelijk dat de overheid in actie komt.

Doorbraak duurzaam voedsel?

Datum:24 april 2023

Dat innovatie in de agrifood noodzakelijk is kan niemand zijn ontgaan. De toekomst is aan de duurzame voedselketen. Minder stikstof, minder gif, meer afwisseling en meer dierenwelzijn. Kleurrijke en geurende weilanden in plaats van egale steppes raaigras....

Het is de vraag of innovatie de huidige stikstofuitstoot verminderd.

Zijn boereninnovaties laaghangend fruit?

Datum:24 maart 2023

Stikstof in de natuur blijft een probleem, ook na de grote verkiezingsoverwinning van BBB. Een voor de hand liggende oplossing is via innovaties die de huidige stikstofuitstoot verminderen. Maar zijn we daarmee wel op de goede weg?