Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB About us Departments IM&S
Header image Vinci blogs

Resultaten voor tag: Simon Fokkema

Hoe kunnen innovatieteams succesvoller worden?

Naar succesvolle innovatieteams

Datum:24 februari 2023

Innovatieteams zijn voor organisaties van essentieel belang om complexe maatschappelijke en bedrijfsproblemen op te lossen. Onderzoek laat zien dat teams veel makkelijker invloedrijke innovaties creëren dan individuele uitvinders. Binnen zo’n team werken...

Samenwerking van talentvolle werknemers

Leidt meer talent tot meer succes?

Datum:25 november 2021

Talentvolle werknemers zijn van onschatbare waarde voor innovatieve organisaties. Deze werknemers ronden relatief veel werk in weinig tijd af. Onderzoek laat zien dat de top-vijf procent beste werknemers tien tot achttien (!) keer productiever is dan...