Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB About us Departments IM&S
Header image Vinci blogs

Resultaten voor tag: Simon Fokkema

Samenwerking van talentvolle werknemers

Leidt meer talent tot meer succes?

Datum:25 november 2021

Talentvolle werknemers zijn van onschatbare waarde voor innovatieve organisaties. Deze werknemers ronden relatief veel werk in weinig tijd af. Onderzoek laat zien dat de top-vijf procent beste werknemers tien tot achttien (!) keer productiever is dan...