Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB About us Departments IM&S
Header image Vinci blogs
Diverse boards are proven to be more effective in serving the interest of shareholders.

Why Board Diversity Must Go Beyond One Dimension

Datum:29 maart 2023

In recent years, diversity in corporate boardrooms has become an increasingly important concern for shareholders. As shareholders typically have restricted information about the firm, they tend to rely on board composition as a relevant cue of a firm's...

Het is de vraag of innovatie de huidige stikstofuitstoot verminderd.

Zijn boereninnovaties laaghangend fruit?

Datum:24 maart 2023

Stikstof in de natuur blijft een probleem, ook na de grote verkiezingsoverwinning van BBB. Een voor de hand liggende oplossing is via innovaties die de huidige stikstofuitstoot verminderen. Maar zijn we daarmee wel op de goede weg?

Social media platforms capture an ever-growing share of individual users' attention.

Social Media and Solidarity: Why should business care?

Datum:07 maart 2023

The prevalent use of social media (e.g., Twitter, Instagram) is frequently regarded as a key driver of the increasing divisions and polarization in societies all over the world. As illustrated in the Netflix documentary “The Social Dilemma,” social...

De energiemarkt biedt ook kansen.

Besparen op energie door slimme bedrijfsvoering

Datum:03 maart 2023

Hoge energieprijzen nemen een forse hap uit de winst van ondernemers. Maar veranderingen op de energiemarkt bieden ook kansen. Bijvoorbeeld wanneer ondernemers hun bedrijfsvoering afstemmen op de sterk fluctuerende energieprijzen.

Hoe kunnen innovatieteams succesvoller worden?

Naar succesvolle innovatieteams

Datum:24 februari 2023

Innovatieteams zijn voor organisaties van essentieel belang om complexe maatschappelijke en bedrijfsproblemen op te lossen. Onderzoek laat zien dat teams veel makkelijker invloedrijke innovaties creëren dan individuele uitvinders. Binnen zo’n team werken...

Het is een uitdaging om verbeteren en vernieuwen te combineren.

Verbeteren en vernieuwen noodzakelijk

Datum:16 februari 2023

Innoveren gebeurt in meerdere gradaties. Bedrijven verbeteren continu hun aanbod maar moeten zich ook richten op het ontwikkelen van geheel nieuwe producten en diensten. Beide vormen van innoveren vragen echter om een andere aanpak.

Digitalisering kan een belangrijke rol spelen om aan  de toenemende zorgvraag te kunnen voldoen.

Kan digitalisering de zorgkloof overbruggen?

Datum:02 februari 2023

Op dit moment werkt in Nederland ongeveer 16% van de beroepsbevolking in de gezondheidszorg. Dit zijn onder meer artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en therapeuten. Gezamenlijk zorgen zij voor het aanbod van zorg in de vorm van ziekenhuiszorg,...

Het gevaar van 'greenwashing' is erg groot.

Is het goed dat olieboeren kunst sponsoren?

Datum:26 januari 2023

Mag het Groninger Museum zich laten sponsoren door Shell en Gasunie? En het Drents museum door de NAM? Het gevaar van ‘greenwashing’ is erg groot. Aan de andere kant kunnen de olies met al hun kennis en middelen veel bijdragen aan de energietransitie.

Some items were originally intended for completely different purposes.

Repurposing: A Missed Opportunity for Innovation?

Datum:19 januari 2023

When we think of innovation, we often envision new technologies and products. However, focusing solely on novelty can obscure an often overlooked opportunity: repurposing. For instance, did you know that Play-Doh was originally used as a wallpaper cleaner...

Klimaatverandering is een veelkoppig monster en lastig om te bestrijden.

Welke toekomst laten wij achter?

Datum:20 december 2022

De aarde achterlaten aan onze achterkleinkinderen als een aangenaam leefbare plek. Een aantrekkelijk maar nogal vaag doel. Het vraagt om beperking van broeikasgassen, maar gaat ook over waterkwaliteit, biodiversiteit en veiligheid tegen extreme...