Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB About us Departments IM&S
Header image Vinci blogs
Gaan we de energietransitie halen?

De energietransitie: gaan we het halen?

Datum:22 december 2023

Op energiegebied gebeurt veel en gaat veel mis. Gaan we de energietransitie halen? Aan de foute kant staat dat het wereldwijde olieverbruik nog nooit zo hoog was en dat Shell een paar honderd medewerkers duurzame energie ontslaat. Anderzijds zijn al grote...

De potentiële invloed van digitalisering lijkt onbegrensd.

Hoe worden we beter van digitalisering?

Datum:20 december 2023

Jouw werk wordt overgenomen door robots en jijzelf door artificiële intelligentie. De potentiële invloed van digitalisering lijkt onbegrensd. In theorie is alles mogelijk, maar waarschijnlijk is het niet.Wel is digitalisering alom en zal nog veel verder...

formulemanagers vormen een belangrijke schakel tussen franchisenemers en ‘het hoofdkantoor'.

Vertrouwen binnen franchiserelaties: rol van formulemanagers onderschat!

Datum:23 november 2023

Er is veel wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van vertrouwen van franchisenemers in hun franchisegever. Maar wie is eigenlijk die ‘franchisegever’? Is dat het hoofdkantoor als geheel, de directie, of…? In deze blog zoomen we in op de...

We should embrace AI.

The Use of AI by Students in Higher Education: Embrace or Reject?

Datum:07 november 2023

About a year ago, Chat GPT was introduced and made freely accessible. This allowed hundreds of millions of people to become familiar with the possibilities that artificial intelligence (AI) offers, sparking a lively debate about both the positive and...

Bedenk hoe je voordeel kan putten uit mislukkingen.

Fouten maken is goed, of niet?

Datum:30 oktober 2023

Vaak wordt werknemers verteld dat ze niet bang moeten zijn fouten te maken. Want van fouten leer je. Maar in de praktijk werkt het nogal eens anders in organisaties. Denk aan het wegmoffelen van fouten en het doorschuiven van de zwarte piet naar een andere...

What approach to purpose suits your firm?

Purpose, purpose, purpose?

Datum:13 oktober 2023

 Globally, the ranks of firms with an explicit corporate purpose statement are quickly growing. Advice on how to “get purpose done” is proliferating. Should you join the bandwagon? What approach to purpose suits your firm?

Er is angst voor 'technolisering' van de zorg.

Hoe is de relatie tussen zorg en technologie?

Datum:26 september 2023

Grote tekorten aan zorgmedewerkers en snel oplopende kosten maken toepassing van technologie aantrekkelijk. Tegelijkertijd is er angst voor ‘technologisering’ van de zorg: straks zijn het robots die zieken verzorgen en oma in bed stoppen. Dit roept de...

The Earth's climate is changing at a unprecedented rate.

Learning from COVID-19 for our planet's health: How paradox theory can help

Datum:11 september 2023

The COVID-19 pandemic has highlighted the interconnectedness of human and environmental health. The pandemic has shown that the planet’s health is essential to the health of humanity. It has also offered a glimpse of how paradoxical addressing complex...

Klanten moeten kiezen voor spaarzame innovatieve bouwers

De bouw als klimaatoplossing?

Datum:04 juli 2023

De bouw piept en kraakt. Naast een gebrek aan personeel en ruimte om te bouwen zijn er problemen met stikstof, PFAS en de uitstoot van CO2. Verduurzaming biedt de bouw echter ook veel kansen. Maar is de sector in staat die te benutten?

When firms collaborate for technological innovation with external partners, could this be a starting point for management innovation?

Beyond the scope of the deal: Can technological collaboration lead to management innovation?

Datum:26 juni 2023

Firms face mounting pressure to connect  the technological and management spheres of their innovation strategies. Management innovation - renewing a firm’s practices to manage people and resources -  has become key to navigating grand technological...