Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB About us Departments IM&S
Header image Vinci blogs
We should embrace AI.

The Use of AI by Students in Higher Education: Embrace or Reject?

Datum:07 november 2023

About a year ago, Chat GPT was introduced and made freely accessible. This allowed hundreds of millions of people to become familiar with the possibilities that artificial intelligence (AI) offers, sparking a lively debate about both the positive and...

Bedenk hoe je voordeel kan putten uit mislukkingen.

Fouten maken is goed, of niet?

Datum:30 oktober 2023

Vaak wordt werknemers verteld dat ze niet bang moeten zijn fouten te maken. Want van fouten leer je. Maar in de praktijk werkt het nogal eens anders in organisaties. Denk aan het wegmoffelen van fouten en het doorschuiven van de zwarte piet naar een andere...

What approach to purpose suits your firm?

Purpose, purpose, purpose?

Datum:13 oktober 2023

 Globally, the ranks of firms with an explicit corporate purpose statement are quickly growing. Advice on how to “get purpose done” is proliferating. Should you join the bandwagon? What approach to purpose suits your firm?

Er is angst voor 'technolisering' van de zorg.

Hoe is de relatie tussen zorg en technologie?

Datum:26 september 2023

Grote tekorten aan zorgmedewerkers en snel oplopende kosten maken toepassing van technologie aantrekkelijk. Tegelijkertijd is er angst voor ‘technologisering’ van de zorg: straks zijn het robots die zieken verzorgen en oma in bed stoppen. Dit roept de...

The Earth's climate is changing at a unprecedented rate.

Learning from COVID-19 for our planet's health: How paradox theory can help

Datum:11 september 2023

The COVID-19 pandemic has highlighted the interconnectedness of human and environmental health. The pandemic has shown that the planet’s health is essential to the health of humanity. It has also offered a glimpse of how paradoxical addressing complex...

Klanten moeten kiezen voor spaarzame innovatieve bouwers

De bouw als klimaatoplossing?

Datum:04 juli 2023

De bouw piept en kraakt. Naast een gebrek aan personeel en ruimte om te bouwen zijn er problemen met stikstof, PFAS en de uitstoot van CO2. Verduurzaming biedt de bouw echter ook veel kansen. Maar is de sector in staat die te benutten?

When firms collaborate for technological innovation with external partners, could this be a starting point for management innovation?

Beyond the scope of the deal: Can technological collaboration lead to management innovation?

Datum:26 juni 2023

Firms face mounting pressure to connect  the technological and management spheres of their innovation strategies. Management innovation - renewing a firm’s practices to manage people and resources -  has become key to navigating grand technological...

Markets selling only local food may have difficulties establishing themselves.

Enhancing the appeal of farmers’ markets to promote local food

Datum:25 mei 2023

Local food is regaining space with consumers and chefs. Characterized by its origins (e.g. having been produced less than 100 miles from where it is consumed) and by its more communal characteristics (e.g. “know your farmer”), local food is also associated...

Clusterorganisaties moeten de boten in hun zorg naar het opkomend tij zien te navigeren.   

Het is goed om deel uit te maken van een cluster, maar voor wie het meest?       

Datum:10 mei 2023

Het is een truisme dat onderschreven is door schrijvers zoals Maya Angelou and Malcolm Gladwell: niemand redt het alleen. Hoewel dit inzicht meestal personen beschrijft, is het evengoed waar voor bedrijven en publieke organisaties. Co-locatie en...

Voor een echte doorbraak in biologisch voedsel is het noodzakelijk dat de overheid in actie komt.

Doorbraak duurzaam voedsel?

Datum:24 april 2023

Dat innovatie in de agrifood noodzakelijk is kan niemand zijn ontgaan. De toekomst is aan de duurzame voedselketen. Minder stikstof, minder gif, meer afwisseling en meer dierenwelzijn. Kleurrijke en geurende weilanden in plaats van egale steppes raaigras....