Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB About us Departments IM&S
Header image Vinci blogs

Fouten maken is goed, of niet?

Datum:30 oktober 2023
Bedenk hoe je voordeel kan putten uit mislukkingen.
Bedenk hoe je voordeel kan putten uit mislukkingen.

Vaak wordt werknemers verteld dat ze niet bang moeten zijn fouten te maken. Want van fouten leer je. Maar in de praktijk werkt het nogal eens anders in organisaties. Denk aan het wegmoffelen van fouten en het doorschuiven van de zwarte piet naar een andere afdeling.

Volgens Eelko Huizingh is dat jammer, want van zowel successen als mislukkingen kun je leren. Dat vraagt wel om reflecteren, openheid en psychologische veiligheid. Bedenk gezamenlijk hoe je successen kunt vermenigvuldigen en hoe voordeel te putten uit mislukkingen.

Deze bijdrage werd op 22 september gepubliceerd in de Noordzaken Xpertblogs serie van RTV-Noord. Klik hier voor de gehele blog.

Auteur: Eelko Huizingh - k.r.e.huizingh@rug.nl