Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB About us Departments IM&S
Header image Vinci blogs

De energietransitie: gaan we het halen?

Datum:22 december 2023
Gaan we de energietransitie halen?
Gaan we de energietransitie halen?

Op energiegebied gebeurt veel en gaat veel mis. Gaan we de energietransitie halen? Aan de foute kant staat dat het wereldwijde olieverbruik nog nooit zo hoog was en dat Shell een paar honderd medewerkers duurzame energie ontslaat. Anderzijds zijn al grote stappen gezet richting duurzame energie.

Volgens Eelko Huizingh oogt verandering middenin een transitie altijd als chaos. Transities gaan met schokken en ondervinden tegenwerking door gevestigde machten. Dat lukt hen ook, tot het omslagpunt. En dat kon nu wel eens dichterbij liggen dan velen denken.

Deze bijdrage werd op 9 november gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden, klik hier voor het gehele artikel.

Auteur: Eelko Huizingh - k.r.e.huizingh@rug.nl