Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB About us Departments IM&S
Header image Vinci blogs

De bouw als klimaatoplossing?

Datum:04 juli 2023
Klanten moeten kiezen voor spaarzame innovatieve bouwers
Klanten moeten kiezen voor spaarzame innovatieve bouwers

De bouw piept en kraakt. Naast een gebrek aan personeel en ruimte om te bouwen zijn er problemen met stikstof, PFAS en de uitstoot van CO2. Verduurzaming biedt de bouw echter ook veel kansen. Maar is de sector in staat die te benutten?

 Volgens Eelko Huizingh kan de bouw veranderen van een belangrijk onderdeel van het klimaatprobleem naar een oplossing daarvoor. Noodzakelijk is dat klanten kiezen voor de spaarzame innovatieve bouwers die er wel zijn.

 Deze bijdrage werd op 15 juni gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden, klik hier voor het gehele artikel.

Auteur: Eelko Huizingh - k.r.e.huizingh@rug.nl