Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB About us Departments IM&S
Header image Vinci blogs

Welke soort zorg willen we?

Datum:20 september 2022
De zorg dient te innoveren.
De zorg dient te innoveren.

Bij ongewijzigd beleid loopt de zorg onvermijdelijk vast. De zorg dient te innoveren. Maar innoveren kan op veel verschillende manieren, de vraag is welke richting wij als samenleving op willen. Een noodzakelijke voorwaarde voor innoveren is immers dat we weten welke waarde wordt nagestreefd.

 Volgens Eelko Huizingh is dat voor de zorg niet eenduidig. Gaat het om zieke mensen beter maken, zorgen dat mensen gezond blijven, of mogelijk maken dat mensen een betekenisvol leven kunnen leiden?

 Deze bijdrage werd op 15 september gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden, klik hier  voor het gehele artikel.

 Auteur: Eelko Huizingh - k.r.e.huizingh@rug.nl