Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise Vinci

Faculty of Economics and Business
Centre of Expertise Vinci | Innovation
Header image Expertisecentrum Vinci

Resultaten voor tag: cognitieve biases

Hoe goed zijn intuïtieve beslissingen?

Blog: Hoe goed zijn intuïtieve beslissingen?

Datum:11 januari 2018


Vaak nemen we in ons leven beslissingen op grond van intuïtie in plaats van logica en feiten. Ik constateer bij mezelf dat hoe ingrijpender een beslissing voor mij is, hoe vaker ik terugval op intuïtie in plaats van op rationele overwegingen, bijvoorbeeld...