Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB About us Departments IM&S
Header image Vinci blogs

Welke toekomst laten wij achter?

Datum:20 december 2022
Klimaatverandering is een veelkoppig monster en lastig om te bestrijden.
Klimaatverandering is een veelkoppig monster en lastig om te bestrijden.

De aarde achterlaten aan onze achterkleinkinderen als een aangenaam leefbare plek. Een aantrekkelijk maar nogal vaag doel. Het vraagt om beperking van broeikasgassen, maar gaat ook over waterkwaliteit, biodiversiteit en veiligheid tegen extreme weersinvloeden. Klimaatverandering is daarmee een veelkoppig monster en dus lastig te bestrijden.

Volgens Eelko Huizingh is actie van burgers, bedrijven en overheid nodig. En ook concrete doelen, keuzemogelijkheden hoe die te bereiken en ondersteuning bij de uitvoering van maatregelen. We moeten ons realiseren dat de toekomst het resultaat is van al onze individuele keuzes.

Deze bijdrage werd op 15 december gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden, lees het gehele artikel.

Auteur: Eelko Huizingh - k.r.e.huizingh@rug.nl