Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB About us Departments IM&S
Header image Vinci blogs

Inzetten op zorgvuldige digitalisering

Datum:18 oktober 2021
 Toenemende digitalisering
 Toenemende digitalisering

Restaurants laten klanten via tablets bestellen. Een beeldscherm toont transportondernemers waar hun vrachtauto’s zijn. De digitale transformatie is onontkoombaar. Die trend was er al maar is door corona fors versneld. Toch kent digitalisering ook schaduwkanten.

Volgens Eelko Huizingh overheersen echter de positieve punten en daarom is het goed vol, maar met
beleid, in te zetten op verdere digitalisering. Digitalisering moeten we gebruiken als instrument om meerwaarde te bieden.

Deze bijdrage werd op 14 oktober gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden, klik <hier > voor het gehele artikel