Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB About us Departments IM&S
Header image Vinci blogs

Het is goed om deel uit te maken van een cluster, maar voor wie het meest?       

Datum:10 mei 2023
Clusterorganisaties moeten de boten in hun zorg naar het opkomend tij zien te navigeren.   
Clusterorganisaties moeten de boten in hun zorg naar het opkomend tij zien te navigeren.   

Het is een truisme dat onderschreven is door schrijvers zoals Maya Angelou and Malcolm Gladwell: niemand redt het alleen. Hoewel dit inzicht meestal personen beschrijft, is het evengoed waar voor bedrijven en publieke organisaties. Co-locatie en samenwerking zijn integrale onderdelen van onze economie, en het succes van individuele bedrijven hangt met elkaar samen. Dit leidt vaak tot een zogenaamd cluster waar een centrale organisatie, ofwel intermediair, de samenwerking tussen een gevarieerde en op dezelfde plaats gevestigde groep organisaties coördineert.    

<< Below you find the English version of this blog >>       

In hun recent gepubliceerde Open Access paper in Regional Studies onderzoeken Dr. Daniël Speldekamp, Prof. dr. Joris Knoben, & Prof. dr. Ayse Saka-Helmhout de werkwijze van deze clusters en hun intermediairen in de Europese luchtvaartsector. Zij concluderen dat clusters het halen van bedrijfsdoelen van hun leden faciliteren, maar dat er niet sprake is van een opkomend tij dat alle boten optilt. Hoewel onderling vertrouwen tussen de leden van clusters noodzakelijk is, is dit op zichzelf niet genoeg. Er bestaat geen ‘best practice’ waar ieder lid baat bij heeft. In plaats daarvan moeten clusters hun werkwijze afstemmen op de context van leden (en hun benodigdheden). Om de voorgaande analogie af te maken: clusterorganisaties moeten de boten in hun zorg naar het opkomend tij zien te navigeren.    

Wil je meer weten over hoe clusters en hun intermediairen beter kunnen leren te navigeren, en hoe zij precies bedrijven en andere organisaties kunnen helpen? Lees dan het volledige blog op de Regional studies Journal LinkedIn pagina, en het volledige Open Access paper in Regional Studies.             

It is good to be in a cluster, but for whom is it best?   

It is a truism underwritten by celebrated writers such as Maya Angelou and Malcolm Gladwell that no one ever makes it alone. Although this insight tends to concern people, it extends to businesses and public organizations alike. Co-location and collaboration are integral to our economy, and the successes of individual businesses are connected to one another. Importantly, this often leads to a so-called cluster where a central organization, also called an intermediary, is tasked with coordinating collaboration among a varied membership.        

In their recent Open Access paper in Regional Studies, Dr. Daniël Speldekamp, Prof. dr. Joris Knoben, & Prof. dr. Ayse Saka-Helmhout, examine intermediary practices among European aerospace clusters. They find that while clusters have an important role in helping their member organizations reach their goals, there is not a rising tide that lifts all boats. Although trust is necessary among member organizations for clusters to function well, there is not one best and sufficient practice that serves all members. Instead, it is about the careful attenuation of cluster practices to member organizations’ varied contexts. To continue our analogy, cluster intermediaries need to navigate the boats under their care towards the rising tides.       

Want to how cluster organizations can learn to navigate well, and what exactly they can do to help businesses? Please read the full blog on the Regional Studies Journal LinkedIn page, and the full Open Access paper in Regional Studies.           

Author: D. Speldekamp – d.speldekamp@rug.nl