Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Press information

In Beeld

Adriaenssen, dr. Han Thomas

Laat-middeleeuwse en vroegmodere Filosofie, Descartes

Aleman, prof.dr. André

Neuroimaging, neurowetenschappen,
hallucinaties, het horen van stemmen

Allers, prof.dr. Maarten

Openbare financiën, economie van de lagere overheden

Andringa, dr. Tjeerd
Kunstmatige intelligentie, geluidsherkenning door computers, robots
Barthel, prof.dr. Peter

Astronomie, astrofysica

Bastiaanse, prof.dr. Roelien
(Neuro)linguïstiek, afasie, hersenletsel en taal
Batstra, dr. Laura

Kinder- en jeugdpsychiatrie, diagnostiek, ADHD

Bezemer, prof.dr. Dirk

Financiële en monetaire economie, ontwikkelingseconomie, landbouweconomie

Bockting, prof.dr. Claudi

Depressies, geestelijke gezondheidszorg

Brakman, prof.dr. Steven

Internationale economie en handel, mondialisering

Broersma, prof.dr. Marcel
Journalistiek, journalistieke vormen en stijlen, relatie pers en politiek
Brookhuis, prof.dr. Karel
Verkeerspsychologie, verkeersgedrag
Brouwer, prof.dr. Jan
Rechtspraak, openbare orde, nationale regelgeving
Bruin, prof.dr. Boudewijn de
Financiële ethiek
Buitelaar, prof. dr. Marjo

Islam en het dagelijks leven, moslims in de diaspora

Buunk, prof.dr. Bram
Menselijk gedrag, jaloezie, partnerselectie, vijandschap  
Cao, prof.dr.ir. Ming

Autonome robots, multi-agenst systemen

Dehue, prof.dr. Trudy
Wetenschapsgeschiedenis (psychologie), depressies & farmaceutische industrie, geestelijke gezondheid
De Waard, prof.dr. Dick

Verkeerspsychologie, (on)veilig verkeersgedrag

Dijkhuizen, prof.dr. Lubbert

Microbiologie, koolhydraten

Dijkstra, dr. Jan Kornelis

Status, antisociaal gedrag, risicogedrag, adolescentie, sociale netwerken

Dijkstra, prof.dr. Arie

Verslavingen, stoppen met roken, gezondheidspsychologie

Draaisma, prof.dr. Douwe
(Autobiografisch) geheugen, ouderdom, neurologie
Elhorst, prof.dr. Paul

Regionale economie, werkloosheid

Faaij, prof.dr. André

Biobased economy, technologieën voor hernieuwbare energie, energie, milieuwetenschappen

Fennis, prof.dr. Bob
Reclame, marketingcommunicatie, beïnvloeding consumenten
Feringa, prof.dr. Ben
Nanotechnologie, synthetische organische chemie
Franke, prof.dr. Lude

(Statistische) genetica, bioinformatica

Frijlink, prof.dr. Erik

Toedieningsvormen en biofarmaceutische aspecten van geneesmiddelen

Garretsen, prof.dr. Harry

Monetaire, internationale en regionale economie

Hacquebord, prof.dr. Louwrens

Arctisch gebied, poolonderzoek, winning fossiele brandstoffen poolgebied

Haisma, prof.dr. Hidde
Gentherapie, genetische doping, prodrugs
Halbertsma, prof.dr.mr. Tjalling

Oost- Azië, in het bijzonder Mongolië

Helmi, prof.dr. Amina
Sterrenkunde, astro-archeologie, vorming van de Melkweg
Hemelrijk, prof.dr. Charlotte

Gedragsbiologie, zelforganisatie bij apen, vogels, vissen

Hendriks, prof.dr. Petra
Taalkunde, semantiek, betekenis van taal, communicatie
Herber, prof.dr. Rien
Geo-energie, CO2, fossiele brandstoffen, duurzame energie
Herrmann, prof. dr. Andreas

Scheikunde, bio-engineering, materiaalwetenschappen

Hertogh, prof.dr. Marc

Maatschappelijk vertrouwen in recht(spraak), rechtssociologie

Hummelen, prof.dr. Kees

Plastic zonnecellen, organische energie en brandstoffen, duurzame energie, materiaalkunde

Jansen, prof.dr. Ritsert
Talentontwikkeling en verwerven van beurzen; bio-informatica
Janssen, prof.dr. Marleen
Doofblindheid, orthopedagogiek, meervoudige beperkingen
Jolij, dr. Jacob

Waarneming, neurowetenschap, psychologie

Kalverboer, prof.dr.mr. Margrite
Jeugdzorg, jeugdasiel, kinderrechten
Keijzer, dr. Merel

Tweetaligheid, cognitieve veroudering

Kleingeld, prof. dr. Pauline

Ethiek, politieke filosofie, Immanuel Kant, Kantianisme, wijsgerig kosmopolitisme

Koning, prof.dr. Ruud
Sportwetenschap, statistiek & kansrekening, (sport)economie
Kuiper, prof.dr. Yme
Antropologie van religies, elites, leiderschap, historische landgoederen
Kuipers, prof.dr. Oscar
Moleculaire genetica, synthetische biologie
Lansdorp, prof.dr. Peter
Ouderdom, Healthy Ageing
Loi, prof.dr. Maria Antonietta

Vaste stof fysica, interactie licht en materie, zonnecellen

Loonen, dr. Maarten

Poolonderzoek, Arctische ecologie

Meijer, prof.dr. Harro
Klimaatverandering, broeikasgassen, isotopenfysica
Mulder, prof.dr. Machiel

Economie van regulering van netwerksectoren, in het bijzonder de energiesector

Nauta, prof.dr. Lodi

Geschiedenis van de filosofie, i.h.b. middeleeuwen, renaissance en Verlichting

Nollen, dr. Ellen
Alzheimer, eiwitten, DNA, medische genetica
Oldehinkel, prof. dr. Tineke

Psychiatrie, ontwikkelingspsychologie, biologische psychologie

Oldenhuis, prof.mr. Fokko
Religie en recht, kerk en staat
Olff, prof.dr. Han

ecologie, biodiversiteit, natuurbeheer, natuurbescherming, duurzame landschappen

Otten, prof.dr. Bert
Neuromechanica, aerodynamica, protheses
Otto, prof.dr. Sijbren

Systeemchemie, ontstaan van het leven, katalyse, supramoleculaire chemie

Piersma, prof.dr. Theunis
Trekvogels, grutto’s, dierecologie
Poolman, prof.dr. Bert

Synthetische biologie, enzymologie, membraanbiologie

Postmes, prof.dr. Tom
Groepsgedrag, massagedrag, conflict, sociale identiteit en communicatietechnologie
Reitz-Joosse, dr. Bettina

Klassieke Latijnse literatuur, verhouding tekst en materiële cultuur in de Romeinse wereld

Rink, prof.dr. Floor

Diversiteit, status differentiatie in groepen, medewerkers mobiliteit, toezicht op topmanagementteams

Roest, prof.dr. Diederik

Snaartheorie, kosmologie

Romeijn, prof. dr. Jan-Willem
Kansberekening, wetenschapsfilosofie
Scherpen, prof.dr.ir. Jacquelien

Technische wiskunde, smart grids, energie, robotica

Scheurink, prof.dr. Anton

Hersenen en hormonen, energiebalans, eetstoornissen en verslaving

Schomaker, prof.dr. Lambert

Automatische handschriftanalyse, robotica, lerende software

Sierksma, prof.dr. Gerard
Sport en wetenschap, statistiek, wiskunde
Spek, prof.dr. Theo
Landschapsgeschiedenis, geografie
Spierdijk, prof.dr. Laura

Pensioenen, verzekeringen, banken

Stamhuis, dr. Eize

Bionica, technologische toepassingen gebaseerd op voorbeelden uit de natuur

Steg, prof.dr. Linda

Interactie mens en omgeving, milieuvriendelijk gedrag

Stoker, prof.dr. Janka
Leiderschap, organisatieverandering
Taatgen, prof.dr. Niels
Multitasken, menselijk gedrag
Timmer, prof.dr Marcel

Internationale economie en productieketens, wereldhandel

Timmerman, prof.dr. Greetje

Jeugd, socialisatie van jongeren, gender

Toebes, mr.dr. Brigit

Internationaal recht, gezondheidsrecht

Van den Berg, prof.dr. Agnes

Natuur, natuurbeleving, omgevingspsychologie

Van Heusden, prof.dr. Barend

Cultuur en cognitie, kunst(educatie)

Van Koningsbrugge, prof.dr. Hans

Rusland, relatie Rusland met Nederland en het Westen

Van Tol, dr. Marie-José

Psychiatrische aandoeningen, oorzaken van depressies

Van Wees, Prof. Bart

Grafeen, spintronica, nano-elektronica

Veening, prof.dr. Jan-Willem

Moleculaire genetica, bacteriologie, medische microbiologie

Veenstra, prof.dr. René

Pesten, jongeren, sociaal gedrag, vriendschap

Verhoef, prof.dr. Peter

Marketing, retailing, (duurzaam) consumentengedrag

Vis, prof.dr. Iris

Dean of Industry Relations; Distributienetwerken, havenlogistiek, dienstverlenende processen (bijv. bibliotheken)

Visscher, prof.dr. Chris
Jeugdsport, talentherkenning en -ontwikkeling
Voerman, prof.dr. Gerrit
Politieke partijen, verkiezingen, populisme
Vols, prof.mr. Michel

Openbare-orderecht, aanpak woonoverlast, straatoverlast en huisjesmelkers

Vonk, prof.dr. Gijsbert

Sociale zekerheid, armoede, migratie, sociaal-economisch recht

Von Stuckrad, prof.dr. Kocku

Religieuze identiteit, geschiedenis van religie, natuurwetenschap & religie

Walvoort, dr. Marthe

Suikermoleculen, suikerketens, scheikunde

Wieling, dr. Martijn

Taalkunde, articulografie, dialectometrie

Wijmenga, prof.dr. Cisca

Genetica, ontstekingsgerelateerde chronische ziekten

Wilson, dr. Erin

Religie, internationale betrekkingen

Winter, prof. dr. Heinrich
Asiel- en vreemdelingenrecht, toezicht en handhaving, bestuursrecht
Wortmann, prof.dr.ir. Hans

Slimme technologie, gezond oud worden, domotica, ICT in zorg

Zock, prof.dr. Hetty

Godsdienstpsychologie, geestelijke verzorging, migratie, cultuur en identiteit

printView this page in: English