Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Press information

Allers, Prof. Maarten

Maarten Allers
Maarten Allers

Maarten Allers is Professor of Economics of Sub-National Governments, focusing mainly on public finance, economics of decentral governments (municipalities, provinces, water boards), financial relationships, local taxes and political economics. In addition, Allers is director of COELO, the University of Groningen Centre for Research on Local Government Economics. COELO is an independent research institute that has its own research programme as well as conducting contract research. Clients include municipalities, provinces, ministries and businesses. COELO regularly publishes thought-provoking studies on municipal finance and taxes.

Previously in the news

Contact and further information

Publications

2024

Allers, M., & Jong, D. (2024). Second opinion bij voorstel herijking provinciefonds. COELO. https://www.coelo.nl/images/rapporten/Second_opinion_voorstel_herijking_provinciefonds.pdf

2023

Hoeben, C., Toolsema, L. A., Jong, D., de Natris, J., & Allers, M. (2023). Atlas van de lokale lasten 2023. COELO. https://www.coelo.nl/images/rapporten/Atlas_2023_rapport.pdf
Hoeben, C., & Allers, M. (2023). Bekostiging van grondwaterbeheer. COELO. https://www.coelo.nl/images/rapporten/Bekostiging_grondwater.pdf
Allers, M. (2023). Onzekere en incidentele rijksuitkeringen maken begroten voor gemeenten lastig. In Een financieel fundament voor grote opgaven: Over (on)zekerheid in de financiële verhoudingen (pp. 46-55). Raad voor het Openbaar Bestuur.

2022

Allers, M., Budding, T., Munneke, S., & Peters, K. (2022). Advies over het uitkeringsstelsel tussen Rijk en provincies en gemeenten. COELO.
Toolsema, L. A., Jong, D., & Allers, M. (2022). Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten 2021. (COELO-rapport; Vol. 22, No. 6). COELO. https://www.coelo.nl/images/rapporten/rijksuitkeringen2021.html
Hoeben, C., Toolsema, L. A., de Natris, J., Allers, M., & Jong, D. (2022). Atlas van de lokale lasten 2022. COELO. https://www.coelo.nl/images/rapporten/Coelo_Atlas_van_de_lokale_lasten_2022.pdf
Allers, M., & Rienks, H. (2022). De invloed van kiezers op de lokale belastingen. (COELO-rapport; No. 22-2). COELO.
Allers, M. (2022). Groei gemeentelijke samenwerking stagneert. ESB. https://esb.nu/kort/20072204/groei-gemeentelijke-samenwerking-stagneert
Allers, M., & Rienks, H. (2022). Rechts stemmen verlaagt de lokale lasten niet. ESB Economisch Statistische Berichten, 107(4807), 118-121.
Allers, M., Rienks, H., & de Natris, J. (2022). When are parties punished for serving in a coalition government? Electoral Studies, 79, Article 102516. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2022.102516

2021

Allers, M., & Conijn, J. (2021). Analyse van het woningmarktmodel van het Centraal Planbureau. COELO.
Hoeben, C., Toolsema, L. A., de Natris, J., & Allers, M. (2021). Atlas van de lokale lasten 2021. COELO.
Otjes, S., de Natris, J., & Allers, M. (2021). De duur van formaties en de lengte van college-akkoorden: Bestuurlijke en politieke complexiteit in gemeenten.
Allers, M. (2021). De gemeentefinanciën zijn onhoudbaar. Economisch Statistische Berichten, 106, 298-300. Article 4798.
Allers, M., & Hoeben, C. (2021). Financiële en economische effecten van afschaffing van de ozb-vrijstelling voor cultuurgrond. (COELO-rapport; No. 21-4). COELO.
Benda, L., Roelofs, G., & Allers, M. (2021). Geld moet stromen? De verkoop van energiebedrijven door gemeenten. (CPB Notitie). CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.
Allers, M., de Natris, J., Rienks, H., & Greef ,de, T. (2021). Gemeentelijke herindeling schaadt lokale en nationale democratie. Me Judice. https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/gemeentelijke-herindeling-schaadt-lokale-en-nationale-democratie
Allers, M., de Natris, J., Rienks, H., & de Greef, T. (2021). Is small beautiful? Transitional and structural effects of municipal amalgamation on voter turnout in local and national elections. Electoral Studies, 70, Article 102284. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2021.102284
Allers, M., & de Natris, J. (2021). Preventing Local Government Defaults: No-Bailout Policy and Its Alternatives. In R. Geissler, G. Hammerschmid, & C. Raffer (Eds.), Local Public Finance: An International Comparative Regulatory Perspective (pp. 187-207). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67466-3_11
Allers, M., & de Natris, J. (2021). Voorkomen decentrale begrotingsproblemen vereist uitgekiend beleid. Me Judice. https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/voorkomen-decentrale-begrotingsproblemen-vereist-uitgekiend-beleid
Allers, M., & Conijn, J. (2021). Woningmarktmodel CPB ongeschikt voor beoordelen beleid. Economisch Statistische Berichten, 106(4797), 234-237.
Allers, M., de Natris, J., & Rienks, H. (2021, Apr 14). Zetelverlies na meebesturen verschilt sterk per partij. https://stukroodvlees.nl/zetelverlies-na-meebesturen-verschilt-sterk-per-partij/

2020

Allers, M., & Toolsema, L. A. (2020). Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten 2019. (COELO-rapport; Vol. 20-4). COELO.
Hoeben, C., Toolsema, L. A., Natris, de, J., & Allers, M. (2020). Atlas van de lokale lasten 2020. COELO.
Allers, M., Natris, de, J., & Rienks, H. (2020). Bestraffen kiezers partijen die bestuursverantwoordelijkheid nemen? (COELO-rapport; No. 20-3). COELO.
Allers, M., & de Natris, J. (2020). Zelf-opgelegde belastingplafonds bij Nederlandse gemeenten. COELO.

2019

Hoeben, C., de Natris, J., & Allers, M. (2019). Atlas van de lokale lasten 2019. COELO.
Allers, M., & Peters, K. (2019). Decentralisatiebeleid van de overheid niet in uitgaven terug te zien. Economisch Statistische Berichten, 104(4776), 376-378.
Allers, M. (2019). Geld en de regio: een blik uit de helicopter. In M. A. Allers, & G. A. van Nijendaal (Eds.), Regionaal samenwerken! Wie bepaalt en wie betaalt? (pp. 7-14). Raad voor het Openbaar Bestuur.
Allers, M. (2019). Gemeentelijke fusies leiden niet tot minder samenwerking. Economisch Statistische Berichten, 104(4770), 77-79.
Allers, M. (2019). Leg de taak waar die hoort: Over de gebrekkige samenhang tussen taak en schaal in het openbaar bestuur. Vereniging Nederlandse Gemeenten. https://www.coelo.nl/images/rapporten/Leg_de_taak_waar_die_hoort.pdf
Allers, M., & Van Nijendaal, G. (Eds.) (2019). Regionaal samenwerken! Wie bepaalt en wie betaalt? Raad voor het Openbaar Bestuur.

2018

Allers, M. (2018). Alternatieven voor de verevening van de belastinggrondslag van gemeenten. (COELO-rapport; No. 18-2). COELO.
Toolsema, L. A., & Allers, M. (2018). Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten 2017. (COELO-rappor; No. 18-4). COELO.
Hoeben, C., de Natris, J. G., Allers, M. A., & Veenstra, J. (2018). Atlas van de lokale lasten 2018. COELO.
Allers, M., de Natris, J., & Rienks, H. (2018). Besturen gemeente kost partijen raadszetels. Economisch Statistische Berichten, 103, 120-123.
Allers, M., & de Greef, J. A. (2018). Gemeentelijke samenwerking verlaagt uitgaven meestal niet. Economisch Statistische Berichten, 103(4757), 38-41.
Kattenberg, M., van Eijkel, R., & Allers, M. (2018). Gevolgen van het afschaffen van de ozb voor gebruikers van woningen op de andere gemeentelijke heffingen. (CPB Notitie). CPB.
Allers, M. A., & de Greef, J. A. (2018). Intermunicipal cooperation, public spending and service levels. Local Government Studies, 44(1), 127-150. https://doi.org/10.1080/03003930.2017.1380630

2017

Hoeben, C., Kwakkel, K., Veenstra, J., & Allers, M. (2017). Atlas van de lokale lasten 2017. COELO.
van Ommeren, B. J. F., Allers, M. A., & Vellekoop, M. H. (2017). Choosing the optimal moment to arrange a loan. (SOM Research Reports; No. 17007-EEF). University of Groningen, SOM research school.
van Ommeren, B., Allers, M., & Vellekoop, M. (2017). De optimale datum voor het afsluiten van een lening. Economisch Statistische Berichten, 102(4749), 232-233.
Allers, M. (2017). Kan de lokale democratie decentralisaties aan? In Hoe laat is het?: Liber amicorum Jaques Wallage (pp. 13-18). Raad voor het Openbaar Bestuur.
Coenradij, A., & Allers, M. (2017). Lokale politici worden beoordeeld op nationaal economisch beleid. Economisch Statistische Berichten, 102(4749), 219-221.
Veenstra, J., Koolma, H. M., & Allers, M. A. (2017). Scale, mergers and efficiency: the case of Dutch housing corporations. Journal of Housing and the Built Environment, 32(2), 313-337. https://doi.org/10.1007/s10901-016-9515-4
Allers, M. (2017). Sociaaleconomisch beleid: wat kunnen provincies en gemeenten doen? In H. P. Benschop (Ed.), Nieuwe tegenstellingen: Wat doen we ermee? (pp. 93-114). Boom Bestuurskunde.

2016

Allers, M., Hoeben, C., Kwakkel, K., & Veenstra, J. (2016). Atlas van de lokale lasten 2016. COELO. http://www.coelo.nl/images/rapporten/Coelo_Atlas_van_de_lokale_lasten_2016.pdf
Allers, M. A., & Vermeulen, W. (2016). Capitalization of equalizing grants and the flypaper effect. Regional Science and Urban Economics, 58, 115-129. https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2016.03.005
Allers, M., & Kwakkel, K. (2016). Cumulatie van rijksuitkeringen aan gemeenten. Economisch Statistische Berichten, 101(4727), 112.
Allers, M. (2016). Decentralisatie en schaalvergroting van het openbaar bestuur. TPEdigitaal, 10(2), 149-162.
Veenstra, J., Allers, M. A., & Garretsen, J. H. (2016). Evaluatie verhuurderheffing. (COELO-rapport; No. 16-02). COELO.
Allers, M. (2016). Financiële positie Haren: reden voor herindeling? (COELO-rapport; No. 16-3). COELO.
Allers, M. (2016). Financiële verhoudingen lopen vast. Binnenlands Bestuur, 37(16), 20-22.
Allers, M. (2016). Financiële verhoudingen lopen vast. In H. Kennepohl, & E. de Kluis (Eds.), Lokale democratie in de steigers (pp. 21-29). ISVW uitgevers.
Kattenberg, M., Martens, K., & Allers, M. (2016). Hoe gaan gemeenten om met financiële mee- en tegenvallers. CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.
Kattenberg, M., Martens, K., & Allers, M. (2016). Hoogte gemeentelijke belasting ongevoelig voor mee- of tegenvallers. Economisch Statistische Berichten, 101(4733), 314-317.
Allers, M. A., & van Ommeren, B. (2016). Intermunicipal cooperation, municipal amalgamation and the price of credit. Local Government Studies, 42(5), 717-738. https://doi.org/10.1080/03003930.2016.1171754
Allers, M. A., & Geertsema, J. B. (2016). The effects of local government amalgamation on public spending, taxation, and service levels: Evidence from 15 years of municipal consolidation. Journal of Regional Science, 56(4), 659-682. https://doi.org/10.1111/jors.12268
Allers, M., & Leurs, B. (2016). Verhulde ongelijkheid in gemeentelijke belastingen. Economisch Statistische Berichten, 101(4736), 408-409.
Veenstra, J., Allers, M., & Garretsen, J. (2016). Verhuurderheffing is moeilijk te rechtvaardigen. Me Judice. http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/verhuurderheffing-is-moeilijk-te-rechtvaardigen
Veenstra, J., Allers, M., & Koolma, R. (2016). Woningmarktregio's en de schaal van woningcorporaties. Economisch Statistische Berichten, 101(4740), 584-585.

2015

Allers, M. (2015). Are we getting value for money? Improving the transparency of subnational government performance. In J. Kim, J. Lotz, & N. J. Mau (Eds.), Interaction between local expenditure responsibilities and local tax policy (pp. 95-116). The Korea Institute of Public Finance and The Ministry for Economic Affairs and the Interior .
Hoeben, C., Allers, M., Geertsema, B., Veenstra, J., Janzen, L., & Kwakkel, K. (2015). Atlas van de lokale lasten 2015. COELO.
Hoeben, C., Allers, M., Geertsema, J., Veenstra, J., Janzen, L., & Kwakkel, K. (2015). Atlas van de lokale lasten 2015: Algemene deel: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macroniveau. (COELO-rapport; Vol. 15-5). COELO.
Vermeulen, W., & Allers, M. (2015). Betere afweging met meer lokale belasting. Economisch Statistische Berichten, 100(4702), 52-55.
Van Gemeren, J., Hoogendoorn, S., Zwaneveld, P., & Allers, M. (2015). De invloed van begrotingsdruk op de beleidspraktijk bij gemeenten. ESB, 100(4716), 500-504.
Allers, M., van Ommeren, B., & Geertsema, B. (2015). Does intermunicipal cooperation create inefficiency? A comparison of interest rates paid by intermunicipal organizations, amalgamated municipalities and not recently amalgamated municipalities. (SOM Research Reports; Vol. 15003-EEF). University of Groningen, SOM research school.
Allers, M., Van Ommeren, B., & Geertsema, J. B. (2015). Gemeentelijke samenwerking, herindeling en de prijs van krediet. ESB, 100(4705), 138-141.
Allers, M., & Steiner, B. (2015). Gemeenten in perspectief 2014-2018. (COELO-rapport; Vol. 15-02). COELO.
De Groot, H., & Allers, M. (2015). Naschrift bij: Effecten gemeentelijke uitvoering van de WMO. Economisch Statistische Berichten, 100(4703), 79.
Allers, M. (2015). The Dutch local government bailout puzzle. Public Administration, 93(2), 451-470. https://doi.org/10.1111/padm.12123

2014

Allers, M. A., Hoeben, C., Janzen, L., van Gelder, M., Geertsema, J. B., & Veenstra, J. (2014). Atlas van de lokale lasten 2014: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macro- en microniveau. (COELO-rapport; Vol. 14-3). COELO.
Wassenaar, M. C., Allers, M. A., Verhagen, A. J. W. M., & Talsma, A. (Ed.) (2014). Financiën van de decentrale overheden: handboek public management. (2 ed.) Sdu Uitgevers.
Allers, M., & Vermeulen, W. (2014). Fiscal equalization, capitalization and the flypaper effect. (SOM Research Reports; Vol. 14023-EEF). University of Groningen, SOM research school.
Hoeben, C., Allers, M., & Janzen, L. (2014). Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2014. COELO.
Allers, M., Edzes, A., de Ruijter, B., & Engelen, M. (2014). Lessen uit de bijstand voor decentralisatie. Economische Statistische Berichten, 99(4681), 166-169.
Allers, M., & Geertsema, B. (2014). The effects of local government amalgamation on public spending and service levels: Evidence from 15 years of municipal boundary reform. (SOM Research Reports; Vol. 14019-EEF). University of Groningen, SOM research school.
Toolsema, L. A., & Allers, M. A. (2014). Welfare Financing: Grant Allocation and Efficiency. Economist-Netherlands, 162(2), 147-166. https://doi.org/10.1007/s10645-014-9228-6

2013

Allers, M. A., & van Gelder, M. (2013). Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten 2013. COELO.
Allers, M. A., Hoeben, C., Janzen, L., Veenstra, J., Geertsema, B., & Merkus, E. (2013). Atlas van de lokale lasten 2013: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macro- en microniveau. COELO.
Allers, M. A., & Hoeben, C. (2013). Decentrale overheden. In J. H. M. Donders, & C. A. de Kam (Eds.), Jaarboek overheidsfinanciën 2013 (pp. 89 - 99). WDS.
Allers, M. A. (2013). Decentralisatie en gemeentelijke opschaling. Liberaal Reveil, 54(2), 119-124.
Allers, M. A. (2013). Decentralization with national standards. The case of the Netherlands. In J. Kim, J. Lotz, & N. Jorgen Mau (Eds.), balance between decentralization and merit (pp. 119 - 130). The Korea Institute of Public Finance and the Danish Ministry for Economic Affairs and the Interior.
Veenstra, J., Koolma, R., & Allers, M. (2013). De doelmatigheid van woningcorporaties in kaart gebracht. (COELO-Rapport; Vol. 13-5). COELO.
Allers, M. A., Edzes, A. J. E., Engelen, M., de Geertsema, S., & Wolf, E. (2013). De doorwerking van de financiële prikkel van de WWB binnen gemeenten. COELO.
Allers, M. A., & Vermeulen, W. (2013). Fiscal equalization and capitalization: Evidence from a policy reform. (CPB Discussion Paper; No. 245). CPB.
Allers, M. A., Steiner, B., Hoeben, C., & Geertsema, B. (2013). Gemeenten in perspectief. (COELO-Rapport; Vol. 13-4). COELO.
Veenstra, J., Allers, M. A., & Koolma, H. M. (2013). Grote verschillen in doelmatigheid woningcorporaties. Economisch Statistische Berichten, 98(4668), 540 - 543.
Allers, M. A., & Merkus, E. (2013). Het artikel-12 mysterie. Economisch Statistische Berichten, 98, 640 - 643.
Allers, M. A., & Vermeulen, W. (2013). Kapitalisatie van de algemene uitkering uit het gemeentefonds in woningprijzen. (COELO-rapport; Vol. 13-3). COELO.
Allers, M., & Merkus, E. (2013). Soft budget constraint but no moral hazard? The Dutch local government bailout puzzle. (SOM Research Reports; Vol. 13014-EEF). University of Groningen, SOM research school.
van Gelder, M., & Allers, M. A. (2013). Steeds minder rijksuitkeringen aan gemeenten. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 45, 216 - 223.
Allers, M. A., & Vermeulen, W. (2013). Uitkering aan gemeente slaat neer bij woningeigenaren. Economisch Statistische Berichten, 98(4661), 326 - 329.
Allers, M. A., & Geertsema, B. (2013). Vermeende rem op gemeentefusie bestaat niet. Me Judice, 1.

2012

Allers, M. A., Hoeben, C., Veenstra, J., & Geertsema, B. (2012). Atlas van de lokale lasten 2012. COELO.
Allers, M. A., Hoeben, C., Geertsema, B., & Veenstra, J. (2012). Beperkte stijging woonlasten in 2012. B&G, uitgave Bank Nederlandse Gemeenten, 5/6, 18-20.
Allers, M. A., & Hoeben, C. (2012). Contra-expertise lastenonwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma. (COELO-Rapport; Vol. 12-3). COELO.
Allers, M. A. (2012). De financiering van gemeenten is onnodig ingewikkeld. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 44(1), 38 - 57.
Last modified:29 April 2024 2.45 p.m.
View this page in: Nederlands