Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Press information

Allers, Prof. Maarten

Maarten Allers
Maarten Allers

Maarten Allers is Professor of Economics of Sub-National Governments, focusing mainly on public finance, economics of decentral governments (municipalities, provinces, water boards), financial relationships, local taxes and political economics. In addition, Allers is director of COELO, the University of Groningen Centre for Research on Local Government Economics. COELO is an independent research institute that has its own research programme as well as conducting contract research. Clients include municipalities, provinces, ministries and businesses. COELO regularly publishes thought-provoking studies on municipal finance and taxes. Recent calculations by COELO for the TV programme Nieuwsuur have revealed that ordinary citizens are meeting more and more of the costs of the regional water authorities.

Video

Previously in the news

Contact and further information

Publications

2020

Hoeben, C., Toolsema, L. A., Natris, de, J., & Allers, M. (2020). Atlas van de lokale lasten 2020. COELO. https://www.coelo.nl/images/rapporten/Coelo_Atlas_van_de_lokale_lasten_2020.pdf

2019

Hoeben, C., de Natris, J., & Allers, M. (2019). Atlas van de lokale lasten 2019. COELO.
Allers, M., & Peters, K. (2019). Decentralisatiebeleid van de overheid niet in uitgaven terug te zien. Economisch Statistische Berichten, 104(4776), 376-378.
Allers, M. (2019). Geld en de regio: een blik uit de helicopter. In M. A. Allers, & G. A. van Nijendaal (Eds.), Regionaal samenwerken! Wie bepaalt en wie betaalt? (pp. 7-14). Raad voor het Openbaar Bestuur.
Allers, M. (2019). Gemeentelijke fusies leiden niet tot minder samenwerking. Economisch Statistische Berichten, 104(4770), 77-79.
Allers, M. (2019). Leg de taak waar die hoort: Over de gebrekkige samenhang tussen taak en schaal in het openbaar bestuur. Vereniging Nederlandse Gemeenten. https://www.coelo.nl/images/rapporten/Leg_de_taak_waar_die_hoort.pdf
Allers, M., & Van Nijendaal, G. (Eds.) (2019). Regionaal samenwerken! Wie bepaalt en wie betaalt? Raad voor het Openbaar Bestuur.

2018

Allers, M. (2018). Alternatieven voor de verevening van de belastinggrondslag van gemeenten. (COELO-rapport; No. 18-2). COELO.
Toolsema, L. A., & Allers, M. (2018). Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten 2017. (COELO-rappor; No. 18-4). COELO.
Hoeben, C., de Natris, J. G., Allers, M. A., & Veenstra, J. (2018). Atlas van de lokale lasten 2018. COELO.
Allers, M., de Natris, J., & Rienks, H. (2018). Besturen gemeente kost partijen raadszetels. Economisch Statistische Berichten, 103, 120-123.
Allers, M., & de Greef, J. A. (2018). Gemeentelijke samenwerking verlaagt uitgaven meestal niet. Economisch Statistische Berichten, 103(4757), 38-41.
Kattenberg, M., van Eijkel, R., & Allers, M. (2018). Gevolgen van het afschaffen van de ozb voor gebruikers van woningen op de andere gemeentelijke heffingen. (CPB Notitie). CPB.
Allers, M. A., & de Greef, J. A. (2018). Intermunicipal cooperation, public spending and service levels. Local Government Studies, 44(1), 127-150. https://doi.org/10.1080/03003930.2017.1380630

2017

Hoeben, C., Kwakkel, K., Veenstra, J., & Allers, M. (2017). Atlas van de lokale lasten 2017. COELO.
van Ommeren, B. J. F., Allers, M. A., & Vellekoop, M. H. (2017). Choosing the optimal moment to arrange a loan. (SOM Research Reports; No. 17007-EEF). University of Groningen, SOM research school.
van Ommeren, B., Allers, M., & Vellekoop, M. (2017). De optimale datum voor het afsluiten van een lening. Economisch Statistische Berichten, 102(4749), 232-233.
Allers, M. (2017). Kan de lokale democratie decentralisaties aan? In Hoe laat is het?: Liber amicorum Jaques Wallage (pp. 13-18). Raad voor het Openbaar Bestuur.
Coenradij, A., & Allers, M. (2017). Lokale politici worden beoordeeld op nationaal economisch beleid. Economisch Statistische Berichten, 102(4749), 219-221.
Veenstra, J., Koolma, H. M., & Allers, M. A. (2017). Scale, mergers and efficiency: the case of Dutch housing corporations. Journal of Housing and the Built Environment, 32(2), 313-337. https://doi.org/10.1007/s10901-016-9515-4
Allers, M. (2017). Sociaaleconomisch beleid: wat kunnen provincies en gemeenten doen? In H. P. Benschop (Ed.), Nieuwe tegenstellingen: Wat doen we ermee? (pp. 93-114). Boom Bestuurskunde.

2016

Allers, M., Hoeben, C., Kwakkel, K., & Veenstra, J. (2016). Atlas van de lokale lasten 2016. COELO. http://www.coelo.nl/images/rapporten/Coelo_Atlas_van_de_lokale_lasten_2016.pdf
Allers, M. A., & Vermeulen, W. (2016). Capitalization of equalizing grants and the flypaper effect. Regional Science and Urban Economics, 58, 115-129. https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2016.03.005
Allers, M., & Kwakkel, K. (2016). Cumulatie van rijksuitkeringen aan gemeenten. Economisch Statistische Berichten, 101(4727), 112.
Allers, M. (2016). Decentralisatie en schaalvergroting van het openbaar bestuur. TPEdigitaal, 10(2), 149-162.
Veenstra, J., Allers, M. A., & Garretsen, J. H. (2016). Evaluatie verhuurderheffing. (COELO-rapport; No. 16-02). COELO.
Allers, M. (2016). Financiële positie Haren: reden voor herindeling? (COELO-rapport; No. 16-3). COELO.
Allers, M. (2016). Financiële verhoudingen lopen vast. Binnenlands Bestuur, 37(16), 20-22.
Allers, M. (2016). Financiële verhoudingen lopen vast. In H. Kennepohl, & E. de Kluis (Eds.), Lokale democratie in de steigers (pp. 21-29). ISVW uitgevers.
Kattenberg, M., Martens, K., & Allers, M. (2016). Hoe gaan gemeenten om met financiële mee- en tegenvallers. CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.
Kattenberg, M., Martens, K., & Allers, M. (2016). Hoogte gemeentelijke belasting ongevoelig voor mee- of tegenvallers. Economisch Statistische Berichten, 101(4733), 314-317.
Allers, M. A., & van Ommeren, B. (2016). Intermunicipal cooperation, municipal amalgamation and the price of credit. Local Government Studies, 42(5), 717-738. https://doi.org/10.1080/03003930.2016.1171754
Allers, M. A., & Geertsema, J. B. (2016). The effects of local government amalgamation on public spending, taxation, and service levels: Evidence from 15 years of municipal consolidation. Journal of Regional Science, 56(4), 659-682. https://doi.org/10.1111/jors.12268
Allers, M., & Leurs, B. (2016). Verhulde ongelijkheid in gemeentelijke belastingen. Economisch Statistische Berichten, 101(4736), 408-409.
Veenstra, J., Allers, M., & Garretsen, J. (2016). Verhuurderheffing is moeilijk te rechtvaardigen. Me Judice. http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/verhuurderheffing-is-moeilijk-te-rechtvaardigen
Veenstra, J., Allers, M., & Koolma, R. (2016). Woningmarktregio's en de schaal van woningcorporaties. Economisch Statistische Berichten, 101(4740), 584-585.

2015

Allers, M. (2015). Are we getting value for money? Improving the transparency of subnational government performance. In J. Kim, J. Lotz, & N. J. Mau (Eds.), Interaction between local expenditure responsibilities and local tax policy (pp. 95-116). The Korea Institute of Public Finance and The Ministry for Economic Affairs and the Interior .
Hoeben, C., Allers, M., Geertsema, B., Veenstra, J., Janzen, L., & Kwakkel, K. (2015). Atlas van de lokale lasten 2015. COELO.
Hoeben, C., Allers, M., Geertsema, J., Veenstra, J., Janzen, L., & Kwakkel, K. (2015). Atlas van de lokale lasten 2015: Algemene deel: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macroniveau. (COELO-rapport; Vol. 15-5). COELO.
Vermeulen, W., & Allers, M. (2015). Betere afweging met meer lokale belasting. Economisch Statistische Berichten, 100(4702), 52-55.
Van Gemeren, J., Hoogendoorn, S., Zwaneveld, P., & Allers, M. (2015). De invloed van begrotingsdruk op de beleidspraktijk bij gemeenten. ESB, 100(4716), 500-504.
Allers, M., van Ommeren, B., & Geertsema, B. (2015). Does intermunicipal cooperation create inefficiency? A comparison of interest rates paid by intermunicipal organizations, amalgamated municipalities and not recently amalgamated municipalities. (SOM Research Reports; Vol. 15003-EEF). University of Groningen, SOM research school.
Allers, M., Van Ommeren, B., & Geertsema, J. B. (2015). Gemeentelijke samenwerking, herindeling en de prijs van krediet. ESB, 100(4705), 138-141.
Allers, M., & Steiner, B. (2015). Gemeenten in perspectief 2014-2018. (COELO-rapport; Vol. 15-02). COELO.
De Groot, H., & Allers, M. (2015). Naschrift bij: Effecten gemeentelijke uitvoering van de WMO. Economisch Statistische Berichten, 100(4703), 79.
Allers, M. (2015). The Dutch local government bailout puzzle. Public Administration, 93(2), 451-470. https://doi.org/10.1111/padm.12123

2014

Allers, M. A., Hoeben, C., Janzen, L., van Gelder, M., Geertsema, J. B., & Veenstra, J. (2014). Atlas van de lokale lasten 2014: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macro- en microniveau. (COELO-rapport; Vol. 14-3). COELO.
Wassenaar, M. C., Allers, M. A., Verhagen, A. J. W. M., & Talsma, A. (Ed.) (2014). Financiën van de decentrale overheden: handboek public management. (2 ed.) Sdu Uitgevers.
Allers, M., & Vermeulen, W. (2014). Fiscal equalization, capitalization and the flypaper effect. (SOM Research Reports; Vol. 14023-EEF). University of Groningen, SOM research school.
Hoeben, C., Allers, M., & Janzen, L. (2014). Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2014. COELO.
Allers, M., Edzes, A., de Ruijter, B., & Engelen, M. (2014). Lessen uit de bijstand voor decentralisatie. Economische Statistische Berichten, 99(4681), 166-169.
Allers, M., & Geertsema, B. (2014). The effects of local government amalgamation on public spending and service levels: Evidence from 15 years of municipal boundary reform. (SOM Research Reports; Vol. 14019-EEF). University of Groningen, SOM research school.
Toolsema, L. A., & Allers, M. A. (2014). Welfare Financing: Grant Allocation and Efficiency. Economist-Netherlands, 162(2), 147-166. https://doi.org/10.1007/s10645-014-9228-6

2013

Allers, M. A., & van Gelder, M. (2013). Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten 2013. COELO.
Allers, M. A., Hoeben, C., Janzen, L., Veenstra, J., Geertsema, B., & Merkus, E. (2013). Atlas van de lokale lasten 2013: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macro- en microniveau. COELO.
Veenstra, J., Koolma, R., & Allers, M. (2013). De doelmatigheid van woningcorporaties in kaart gebracht. (COELO-Rapport; Vol. 13-5). COELO.
Allers, M. A., Edzes, A. J. E., Engelen, M., de Geertsema, S., & Wolf, E. (2013). De doorwerking van de financiële prikkel van de WWB binnen gemeenten. COELO.
Allers, M. A., & Hoeben, C. (2013). Decentrale overheden. In J. H. M. Donders, & C. A. de Kam (Eds.), Jaarboek overheidsfinanciën 2013 (pp. 89 - 99). WDS.
Allers, M. A. (2013). Decentralisatie en gemeentelijke opschaling. Liberaal Reveil, 54(2), 119-124.
Allers, M. A. (2013). Decentralization with national standards. The case of the Netherlands. In J. Kim, J. Lotz, & N. Jorgen Mau (Eds.), balance between decentralization and merit (pp. 119 - 130). The Korea Institute of Public Finance and the Danish Ministry for Economic Affairs and the Interior.
Allers, M. A., & Vermeulen, W. (2013). Fiscal equalization and capitalization: Evidence from a policy reform. (CPB Discussion Paper; No. 245). CPB.
Allers, M. A., Steiner, B., Hoeben, C., & Geertsema, B. (2013). Gemeenten in perspectief. (COELO-Rapport; Vol. 13-4). COELO.
Veenstra, J., Allers, M. A., & Koolma, H. M. (2013). Grote verschillen in doelmatigheid woningcorporaties. Economisch Statistische Berichten, 98(4668), 540 - 543.
Allers, M. A., & Merkus, E. (2013). Het artikel-12 mysterie. Economisch Statistische Berichten, 98, 640 - 643.
Allers, M. A., & Vermeulen, W. (2013). Kapitalisatie van de algemene uitkering uit het gemeentefonds in woningprijzen. (COELO-rapport; Vol. 13-3). COELO.
Allers, M., & Merkus, E. (2013). Soft budget constraint but no moral hazard? The Dutch local government bailout puzzle. (SOM Research Reports; Vol. 13014-EEF). University of Groningen, SOM research school.
van Gelder, M., & Allers, M. A. (2013). Steeds minder rijksuitkeringen aan gemeenten. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 45, 216 - 223.
Allers, M. A., & Vermeulen, W. (2013). Uitkering aan gemeente slaat neer bij woningeigenaren. Economisch Statistische Berichten, 98(4661), 326 - 329.
Allers, M. A., & Geertsema, B. (2013). Vermeende rem op gemeentefusie bestaat niet. Me Judice, 1.

2012

Allers, M. A., Hoeben, C., Veenstra, J., & Geertsema, B. (2012). Atlas van de lokale lasten 2012. COELO.
Allers, M. A., Hoeben, C., Geertsema, B., & Veenstra, J. (2012). Beperkte stijging woonlasten in 2012. B&G, uitgave Bank Nederlandse Gemeenten, 5/6, 18-20.
Allers, M. A., & Hoeben, C. (2012). Contra-expertise lastenonwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma. (COELO-Rapport; Vol. 12-3). COELO.
Allers, M. A. (2012). De financiering van gemeenten is onnodig ingewikkeld. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 44(1), 38 - 57.
Allers, M. A., & Toolsema-Veldman, L. (2012). Doelmatige financiering van de bijstand. Economisch Statistische Berichten, 97(4641), 466 - 469.
Allers, M. A., & van Nijendaal, G. (2012). Europese begrotingsregels en investeringen. Openbaar Bestuur, 22(10), 13 - 20.
Allers, M. A. (2012). Het Nederlandse groeirecept raakt uitgewerkt. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 44(3), 157-162.
Allers, M. A., & Geertsema, B. (2012). Kabinet rekent zich rijk met gemeentelijke opschaling. Me Judice, 11.
Allers, M. A., & Hoeben, C. (2012). Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2012. (COELO-rapport; No. 12-1). COELO.
Hoeben, C., & Allers, M. A. (2012). Robuustheid prognoses autonome lastenontwikkelingen bij waterschappen en drinkwaterwaterbedrijven. (COELO-Rapport; Vol. 12-5). COELO.
Allers, M. A., Hoeben, C., & Veenstra, J. (2012). Toereikendheid huidige kasgeldlimiet en renterisiconorm. (COELO Reports; Vol. 12-2). COELO.
Hoeben, C., Geertsema, J. B., Veenstra, J., & Allers, M. A. (2012). Voorbereiding monitor doelmatigheidswinst in het waterbeheer. (COELO-Rapport; Vol. 12-4). COELO.
Toolsema-Veldman, L., & Allers, M. A. (2012). Welfare financing: Grant allocation and efficiency. (SOM Research Reports; Vol. 12004-EEF). University of Groningen, SOM research school.
Allers, M. A. (2012). Yardstick competition, fiscal disparities, and equalization. Economics Letters, 117(1), 4-6. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2012.04.076

2011

Allers, M. A., & Elhorst, J. P. (2011). A simultaneous equations model of fiscal policy interactions. Journal of Regional Science, 51(2), 271-291. https://doi.org/10.1111/j.1467-9787.2010.00687.x
Allers, M. A. (2011). Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten 2011. COELO.
Allers, M. A., Hoeben, C., & Bolt, J. (2011). Atlas van de lokale lasten 2011. COELO.
Allers, M. A., & Ishemoi, L. J. (2011). Do formulas reduce political influence on intergovernmental grants? Evidence from Tanzania. Journal of Development Studies, 47(12), 1781-1797. https://doi.org/10.1080/00220388.2011.598512
Allers, M. A. (2011). Doel en middelen in de financiële verhoudingen tussen overheden. COELO.
Allers, M. A., & Ishemoi, L. J. (2011). Equalising spending needs of sub national governments in a developing country: the case of Tanzania. Environment and planning c-Government and policy, 29(3), 487-501. https://doi.org/10.1068/c09192r
Allers, M. A. (2011). Gemeentelijk armoedebeleid onder druk. Sociaal Bestek, 73(3), 4 - 7.
Allers, M. A. (2011). Gemeenten zetten koers in de mist. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 43(4), 212 - 219.
Allers, M. A. (2011). Het CPB en de gemeentefinanciën. Economisch Statistische Berichten, 96(4610), 301 - 302.
Allers, M. A., & Hoeben, C. (2011). Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2011. (COELO-rapport; No. 11-2). COELO.
Allers, M. A. (2011). Les depenses des collectivités locales aux Pays Bas. In M. G. Marcou, & M. H. Wollmann (Eds.), Droit et gestion des collectivités territoriales. L'enjeu de la dépense locale (pp. 211-221). Editions du Moniteur.
Allers, M. A., & Fraanje, M. J. (2011). Randstadprovincie of infrastructuurautoriteit. In J.H.M. Donders, & C. A. Kam, de (Eds.), Jaarboek overheidsfinanciën 2011 Sdu Uitgevers.
Allers, M. A., & van Nijendaal, G. (2011). Verdeling geld voor gemeenten kan veel eenvoudiger. Economisch Statistische Berichten, 96(4602), 60 - 60.
Allers, M. A., & Hoeben, C. (2011). Verschillen gemeentelijke tarieven: Reden tot zorg? B&G, uitgave Bank Nederlandse Gemeenten, 5/6, 21 - 23.

2010

Allers, M. A., Hoeben, C., Bolt, J., & Toolsema-Veldman, L. (2010). Atlas van de lokale lasten 2010. COELO.
Allers, M. A., Toolsema-Veldman, L., Hoeben, C., & Bolt, J. (2010). Belastingoverzicht grote gemeenten 2010. COELO.
Allers, M. A., & Hoeben, C. (2010). Besparingsmogelijkheden in het waterbeheer. (COELO-Rapport; Vol. 10-05). COELO.
Allers, M. A., & Hoeben, C. (2010). Bezuinigingen en crisisbeheersing: Financiële plannen van gemeenten 2010-2012. (COELO-rapport ; No. 10-7). COELO.
Toolsema, L. A., Allers, M. A., & Zeilstra, A. S. (2010). De toezichtlast van gemeenten op het gebied van de financiële functie. (COELO-Rapport; Vol. 10-04). COELO.
Allers, M. A., & Hoeben, C. (2010). Decentrale overheden. In C. A. de Kam, & A. P. Ros (Eds.), Jaarboek overheidsfinanciën 2010 Sdu Uitgevers.
Allers, M. A., & de Kam, C. A. (2010). Een kwaal van de verzorgingsstaat: De armoedeval. Sociaal Bestek, 72(2), 2 - 6.
Allers, M. A., & Hoeben, C. (2010). Effects of unit-based garbage pricing: A differences-in-differences approach. Environmental & Resource Economics, 45(3), 405-428. https://doi.org/10.1007/s10640-009-9320-6
Allers, M. A., & Bolt, J. (2010). Financiële gevolgen van de recessie voor de eigen inkomsten en uitgaven van gemeenten. (COELO-rapport; No. 10-2). COELO.
Allers, M. A., & Ishemoi, L. J. (2010). Fiscal Capacity Equalisation in Tanzania. Local Government Studies, 36(5), 697-713. [926745274]. https://doi.org/10.1080/03003930.2010.506981
Allers, M. A. (2010). Gemeentefonds verevent minder dan gedacht. Economisch Statistische Berichten, 95(4599), 748 - 749.
Allers, M. A. (2010). Gemeentelijke schaalvergroting levert geen geld op. Economisch Statistische Berichten, 95(4599), 341 - 342.
Allers, M. A., & Toolsema-Veldman, L. (2010). Kosten van toezicht op financiën van gemeenten. Economisch Statistische Berichten, 95(4592), 540.
Allers, M. A. (2010). Moeten provincies belasting heffen? Tijdschrift voor Openbare Financiën, 42(1), 12 - 19.
Allers, M. A. (2010). Mogelijkheden tot vereenvoudiging van de verdeling van het gemeentefonds. In Cahier vereenvoudiging van de verdeling algemene uitkering gemeentefonds (pp. 27-38 - Hfst B). Raad voor de Financiële Verhoudingen.
Allers, M. A., & de Kam, C. A. (2010). Renovatie van het huis van Thorbecke. In C. A. de Kam, J. H. M. Donders, & A. P. Ros (Eds.), Miljardendans in Den Haag (pp. 185 - 208). Sdu Uitgevers.
Allers, M. A. (2010). Verevening conform het derde aspiratieniveau. (COELO-Rapport; Vol. 10-06). COELO.
Allers, M. A., Hoeben, C., Bolt, J., & Toolsema-Veldman, L. (2010). Woonlasten huurder en verhuurder ongelijk verdeeld over Nederland. B&G, uitgave Bank Nederlandse Gemeenten, april 2010, 5 - 8.

2009

Allers, M. A., Hoeben, C., & Zeilstra, A. S. (2009). Atlas van de lokale lasten 2009. COELO.
Allers, M. A., Hoeben, C., & Zeilstra, A. S. (2009). Belastingoverzicht grote gemeenten 2009. COELO.
Allers, M. A., & Zeilstra, A. S. (2009). Bevolkingsdaling: Een probleem voor de gemeentelijke financien? Tijdschrift voor Openbare Financiën, 41(5), 293 - 301.
Allers, M. A., & Zeilstra, A. S. (2009). Bevolkingsdaling en gemeentelijke financiën. (COELO-Rapport; Vol. 09-02). COELO.
Allers, M. A., & Zeilstra, A. S. (2009). Bevolkingsdaling: Geen paniek. Bestuur en Gemeente, 36(7/8), 24 - 28.
Allers, M. A. (2009). De energiemiljarden zijn van ons. Me Judice, 2.
Allers, M. A., & Hoeben, C. (2009). Effect diftar is wat kleiner dan gedacht. B&G, uitgave Bank Nederlandse Gemeenten, 10, 5 - 8.
Allers, M. A., Hoeben, C., & Zeilstra, A. S. (2009). Maximeren rijbewijstarieven: Slechte oplossing voor niet-bestaand probleem. B&G, uitgave Bank Nederlandse Gemeenten, 36(4), 14 - 17.
Allers, M. A. (2009). Meer belastinggeld voor de provincies. Economisch Statistische Berichten, 94(4564), 440 - 441.
Allers, M. A., & Hoeben, C. (2009). Met gedifferentieerd tarief minder afval. Economisch Statistische Berichten, 94(4570), 621 - 622.
Allers, M. A., & Kooreman, P. (2009). More evidence of the effects of voting technology on election outcomes. Public Choice, 139(1-2), 159-170. https://doi.org/10.1007/s11127-008-9386-7
Allers, M. A. (2009). Rijksbegroting 2010: Gemeenten moeten bezuinigen, maar niet allemaal even veel. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 41(5), 283 - 292.
Allers, M. A. (2009). Wetsvoorstel maatschappelijke ondernemingen ontbeert realiteitszin. Me Judice, 2.

2008

Allers, M. A., Hoeben, C., Toolsema-Veldman, L., & Zeilstra, A. S. (2008). Atlas van de lokale lasten 2008. COELO.
Allers, M. A., Hoeben, C., Toolsema-Veldman, L., & Zeilstra, A. S. (2008). Belastingoverzicht grote gemeenten 2008. (COELO Reports; Vol. 08-2). COELO.
Allers, M. A., Toolsema-Veldman, L., & Zeilstra, A. S. (2008). De financiële positie van de gemeente Harlingen en de sturingsmogelijkheden van de raad: raadsonderzoek. COELO.
Allers, M. A., & Zeilstra, A. S. (2008). Decentrale overheden. In C. A. de Kam, & A. P. Ros (Eds.), Jaarboek overheidsfinanciën 2008 (pp. 81 - 97). Sdu Uitgevers.
Allers, M. A. (2008). Eerherstel voor de OZB. economisch statische berichten, 18 april, 250 - 251.
Allers, M. A., Hoeben, C., Toolsema-Veldman, L., & Zeilstra, A. S. (2008). Vrijlaten OZB-tarieven leidt niet tot grote lastenstijgingen. B&G, uitgave Bank Nederlandse Gemeenten, maart, 16 - 19.

2007

Allers, M. A., Hoeben, C., van der Veer, J. T., & Zeilstra, A. S. (2007). Atlas van de lokale lasten 2007. COELO.
Allers, M. A., Zeilstra, A. S., Hoeben, C., & van der Veer, J. T. (2007). Belastingoverzicht grote gemeenten 2007. (COELO Reports; No. 07-1). COELO.
Allers, M. A., Hoeben, C., & Zeilstra, A. S. (2007). Decentrale belastingen in 2007. B&G, uitgave Bank Nederlandse Gemeenten, april, 17 - 20.
Allers, M. A., Gerritsen, E., Hoeben, C., & Zeilstra, A. S. (2007). Decentrale overheden. In C. A. de Kam, & A. P. Ros (Eds.), Jaarboek overheidsfinanciën 2007 (pp. 111 - 136). Sdu Uitgevers.
Allers, M. A., & Kooreman, P. (2007). Stemmachines beïnvloeden verkiezingsuitkomst niet. Economisch Statistische Berichten, 19 okt, 628 - 630.
Allers, M. A., & Steiner, B. (2007). Uitgavenbehoeften van Nederlandse gemeenten. (COELO Reports; No. 07-5). COELO.

2006

Allers, M. A., Hoeben, C., Veer, J. T. V. D., Gerritsen, E., Zeilstra, A. S., & Toolsema, L. A. (2006). Atlas van de lokale lasten 2006. COELO.
Allers, M. A. (2006). Belastingoverzicht grote gemeenten. (01 ed.) COELO.
Boorsma, P. B., & Allers, M. A. (2006). De financiële verhouding onder de loep. VNG-uitgeverij.
Allers, M. A., Hoeben, C., van der Veer, J. T., & Gerritsen, E. (2006). Gemeentelijke lasten en uitgaven na maximering OZB. B&G, uitgave Bank Nederlandse Gemeenten, maart, 24 - 25.
Allers, M. A. (2006). Rafelranden van de nieuwe OZB-wetgeving. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 3, 128 - 140.

2005

Allers, M., Gerritsen, E., Hoeben, C., & van der Veer, J. T. (2005). Atlas van de lokale lasten 2005. COELO.
Allers, M. A. (2005). Belastingoverzicht grote gemeenten 2005. COELO.
Allers, M. A. (2005). De verdeling van het gemeentefonds: Kritiek op de bestaande methode en voorstel voor alternatief. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 4, 158 - 189.
Allers, M. A. (2005). Gemeentelijke autonomie, een aflopende zaak. Openbaar Bestuur. Tijdschrift voor beleid, organisatie en politiek, 7 - 10.
Allers, M. A., Hoeben, C., & Gerritsen, E. (2005). Gemeentelijke woonlasten: feiten en beleidsontwikkeling. B&G, uitgave Bank Nederlandse Gemeenten, 14 - 17.
Allers, M. A. (2005). Maximering OZB-tarieven benadeelt gemeenten met lage belastingcapaciteit. Bestuur en Gemeente, 5 - 8.
Allers, M. A. (2005). Methoden voor het ontwikkelen van financiële verdeelmodellen. (05-4 ed.) COELO.
Allers, M. A. (2005). Methoden voor het ontwikkelen van financiële verdeelmodellen. s.n.
Allers, MA., & Elhorst, JP. (2005). Tax mimicking and yardstick competition among local governments in the Netherlands. International Tax and Public Finance, 12(4), 493-513. https://doi.org/10.1007/s10797-005-1500-x
Allers, M. A., & Elhorst, J. P. (2005). Zit er een rem op de lokale lasten? Economisch Statistische Berichten, 90(4457), 160 - 161.

2004

Allers, M. A. (2004). Achtergronden van tariefstijgingen van gemeentelijke belastingen. (04-4 ed.) s.n.
Allers, M. A., & Hoeben, C. (2004). Achtergronden van tariefstijgingen van gemeentelijke belastingen. COELO.
Allers, M., Hoeben, C., Gerritsen, E., & van der Veer, J. T. (2004). Atlas van de lokale lasten 2004. COELO.
Allers, M. A. (2004). Belastingoverzicht grote gemeenten 2004. (04-1 ed.) s.n.
Allers, M. A. (2004). Financiële gevolgen van maximering van de OZB-tarieven. (04-2 ed.) s.n.
Allers, M. A. (2004). Financiële gevolgen van maximering van de OZB-tarieven. s.n.
Allers, M. A., Hoeben, C., & Gerritsen, E. (2004). Gemeentelijke woonlasten gemiddeld 660 euro. B&G, uitgave Bank Nederlandse Gemeenten, 26 - 28.
Allers, M. A. (2004). Italiaanse les. Economisch Statistische Berichten, 4437.
Allers, M. A. (2004). Lokale fiscale beleidsinteractie: apen gemeenten hun buren na? Kwartaalschrift Economie, 1, 26 - 45.
Allers, M. A. (2004). OZB-plan is echt onzin. Economisch Statistische Berichten, 4428.

2003

Allers, M., Gerritsen, E., Hoeben, C., & Schrantee, S. (2003). Atlas van de lokale lasten 2003. COELO.
Allers, M. A. (2003). Koopkrachteffecten van afschaffing van de gebruikersheffing van de OZB op woningen. (2 ed.) s.n.
Allers, M. A. (2003). Koopkrachteffecten van afschaffing van de gebruikersheffing van de OZB op woningen. s.n.
Allers, M. A. (2003). Lokale belasting blijft nodig. Economisch Statistische Berichten, 5, 418 - 419.
Allers, M. A. (2003). Verevening van belastingcapaciteit tussen gemeenten kan beter. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 4, 146 - 156.
Allers, M. A., Gerritsen, E., & Hoeben, C. (2003). Woonlastenstijging meerpersoonshuishoudens 1998-2003. B&G, uitgave Bank Nederlandse Gemeenten, 12 - 13.

2002

Allers, M. A. (2002). Aanpak en armoedeval: wie durft? Economisch Statistische Berichten, 4361, 388 - 389.
Allers, M. A. (2002). Afschaffing OZB. Herverdeeleffecten van de voorgenomen afschaffing van de OZB op woningen. (04 ed.) s.n.
Allers, M. A. (2002). Afschaffing OZB is geen lastenverlichting voor iedereen. Bank en Gemeenten, 11, 10 - 12.
Allers, M. A. (2002). Armoedebeleid en armoedeval in Heerlen. (03 ed.) s.n.
Allers, M. A. (2002). Armoedebeleid en armoedeval in Heerlen. s.n.
Allers, M. A. (2002). Belastingoverzicht grote gemeenten. VNG-uitgeverij.
Allers, M. A. (2002). Gemeenten in moeilijkheden door OZB-operatie. Bank en Gemeenten, 10, 11 - 14.
Allers, M. A. (2002). Heisa rond de lokale belastingen. Bank en Gemeenten, 5/6, 5 - 8.
Allers, M. A. (2002). Herverdeeleffecten van de voorgenomen afschaffing van de OZB op woningen.
Allers, M. A., & Schrantee, S. (2002). Lokale lasten rijzen niet de pan uit. Bank en Gemeenten, 4, 33 - 35.
Gerritsen, E., & Allers, M. A. (2002). Weerstandsvermogen en vermogenspositie gemeente Apeldoorn. s.n.
Allers, M. A. (2002). Zin en onzin van het decentrale belastinggebied. Openbaar Bestuur. Tijdschrift voor beleid, organisatie en politiek, 2, 29 - 32.

2001

Allers, M. A. (2001). Amsterdam en de armoedeval. Amsterdamse Armoedemonitor, maart, 27 - 40.
Allers, M. A. (2001). Het kwijtscheldingsbeleid. In W. F. A. Eiselin (Ed.), Handboek voor beleid en uitvoering algemene bijstandswet Koninklijke Vermande.
Allers, M. A., & Schrantee, S. (2001). Leidt hertaxatie tot hogere belasting? Economisch Statistische Berichten, 4315, 520 - 522.
Allers, M. A. (2001). Mental accounting en het decentrale belastinggebied. Openbare Uitgaven, 5, 184 - 195.
Allers, M. A., de Haan, J., & Sterks, C. G. M. (2001). Partisan influence on the local tax burden in the Netherlands. Public Choice, 106(3-4), 351-363. https://doi.org/10.1023/A:1005123208352
Allers, M. A., & Gerritsen, E. (2001). Vermogens van lagere overheden. Economisch Statistische Berichten, 4309, 420 - 422.
Linderhof, V., Kooreman, P., Allers, M. A., & Wiersma, D. (2001). Weight-based pricing in the collection of household waste: the Oostzaan case. Resource and Energy Economics, 24(4), 359-371.
Allers, M. A., & Schrantee, S. (2001). Woonlasten versus woonbaten. Bank en Gemeenten, 5 - 7.

2000

Allers, M. A. (2000). Armoede en armoedeval in Alphen aan den Rijn. (005 ed.) s.n.
Allers, M. A. (2000). Armoedebeleid en armoedeval in Alphen aan den Rijn.
Allers, M. A. (2000). Armoedebeleid en armoedeval in Soest. (002 ed.) s.n.
Allers, M. A. (2000). Armoedebeleid en armoedeval in Soest. s.n.
Allers, M. A. (2000). Armoedeval in Amsterdam, 2000-2001. (006 ed.) s.n.
Allers, M. A. (2000). Armoedeval in Amsterdam, 2000-2001. s.n.
Allers, M. A. (2000). Armoedeval: middel soms erger dan de kwaal. Sociaal Bestek, 21 - 24.
Allers, M. A. (2000). De anatomie van de armoedeval. Economisch Statistische Berichten, 128 - 131.
Allers, M. A., & Veenkamp, A. (2000). Een woonlastenfonds voor Groningen? enkele overwegingen omtrent de noodzaak en de gevolgen van de eventuele introductie van een woonlastenfonds in de gemeente Groningen. s.n.
Allers, M. A. (2000). Het decentrale belastinggebied, de kwaliteit van de lokale afweging en de politieke participatie. (006 ed.) s.n.
Allers, M. A. (2000). Het decentrale belastinggebied, de kwaliteit van de lokale afweging en de politieke participatie. s.n.
Allers, M. A. (2000). Invloed op gemeentelijk beleid. Bestuurskunde, 173 - 181.
Allers, M. A. (2000). Kengetallen voor evaluatie en beleidsontwikkeling. Sociaal Bestek, 23 - 27.
Allers, M. A., Schrantee, S., & Sterks, C. G. M. (2000). Opnieuw stijging van lokale lasten door rijksbeleid. Bank en Gemeenten, 5/6, 5 - 7.

1999

Allers, M. A., Kooreman, P., Linderhof, V., & Wiersma, D. (1999). Afval wegen werkt. Economisch Statistische Berichten, 332 - 333.
Allers, M. A. (1999). Armoedebeleid en armoedeval in Vlaardingen. (99-2 ed.) s.n.
Allers, M. A. (1999). Armoedebeleid en armoedeval in Vlaardingen. s.n.
Allers, M. A., Kooreman, P., Linderhof, V., & Wiersma, D. (1999). Betalen per kilo remt afvalaanbod. Bank en Gemeenten, 25 - 26.
Allers, M. A. (1999). De invloed van de burger op de gemeentelijke belastingdruk. s.n.
Allers, M. A. (1999). Gemeentelijke minimabeleid en armoedeval. (99-1 ed.) s.n.
Allers, M. A., de Haan, J., & Sterks, C. G. M. (1999). Lokale lasten en democratie. Economisch Statistische Berichten, 190 - 192.
Allers, M. A., & Gerritsen, E. (1999). Lokale lasten stijgen weer. Bank en Gemeenten, 16 - 17.
Allers, M. A., de Haan, J., & Sterks, C. G. M. (1999). Lokale lastendruk hangt samen met politieke voorkeuren. Bank en Gemeenten, 7 - 9.
Allers, M. A. (1999). Terugdringen armoedeval plaatst gemeenten voor dilemma. Bank en Gemeenten, 15 - 19.
Allers, M. A., de Haan, J., & Sterks, C. G. M. (1999). Verschillen in gemeentelijke belastingdruk: schandaal of democratie. Bank en Gemeenten, 30 - 33.
Allers, M. A. (1999). Verschillen in lokale lasten bewijs van democratie. Staatscourant.
Allers, M. A., & Gerritsen, E. (1999). Waterschapslasten in kaart. Het Waterschap, 17 Juni, 546 - 548.
Allers, M. A., & de Kam, C. A. (1999). Woensdag gehaktdag. Economisch Statistische Berichten, 121 - 213.

1998

Allers, M. A. (1998). Atlas van de lokale lasten 1998. s.n.
Allers, M. A. (1998). De invloed van de burger op de gemeentelijke belastingdruk. (98-1 ed.) s.n.
Allers, M. A. (1998). De invloed van de burger op de gemeentelijke belastingdruk. s.n.
Allers, M. A. (1998). Gemeentelijk minimabeleid en armoedeval.
Allers, M. A., & Sterks, C. G. M. (1998). Lokale lasten in 1998. Bank en Gemeenten, 9 - 10.
Allers, M. A., & Sterks, C. G. M. (1998). Lokale lasten: ook de waterschappen tellen. Het Waterschap, 575 - 577.
Allers, M. A., de Haan, J., & de Kam, C. A. (1998). Using survey data to test for Ricardian equivalence. Public Finance Review, 26(6), 565-582. https://doi.org/10.1177/109114219802600603
Allers, M. A. (1998). Werkgelegenheid. In J. C. P. M. Vis, & W. H. van Schuur (Eds.), Politieke problemen (pp. 67 - 98)

1997

Allers, M. A. (1997). Gemeentelijke woonlasten voor water- en walbewoners vergeleken. (3 ed.) s.n.
Allers, M. A. (1997). Gemeentelijke woonlasten voor water- en walbewoners vergeleken. s.n.
Allers, M. A., & Sijtsma, F. J. (1997). Kengetallen gemeentelijk armoedebeleid. VNG-uitgeverij.
Allers, M. A., & Sijtsma, F. J. (1997). Kengetallen voor een efficient gemeentelijk armoedebeleid. Bank en Gemeenten, 16 - 20.
Allers, M. A., & Sterks, C. G. M. (1997). Lokale lasten in kaart gebracht. Bank en Gemeenten, 14 - 15.
Allers, M. A. (1997). Lokale lasten: waarom onroerend goed? Economisch Statistische Berichten.
Allers, M. A. (1997). Tariefdifferentiatie in de OZB en de fiscale concurrentiepositie van de gemeente Groningen. (1 ed.) s.n.
Allers, M. A. (1997). Tariefdifferentiatie in de OZB en de fiscale concurrentiepositie van de gemeente Gronningen.

1996

Allers, M. A. (1996). De armoedenota en het minimabeleid in de gemeente Delfzijl. (96-4 ed.) s.n.
Allers, M. A. (1996). De armoedenota en het minimabeleid in de gemeente Delfzijl. s.n.
Allers, M. A., & Sterks, C. G. M. (1996). De lokale lastendruk en het �flypaper� effect. Economisch Statistische Berichten, 4053, 324 - 326.
Allers, M. A. (1996). Financiële gevolgen van de verruiming van het kwijtscheldingsbeleid van de Gemeente Groningen. (96-2 ed.) s.n.
Allers, M. A. (1996). Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid verruimd. Bank en Gemeenten, 4 - 8.
Sterks, C. G. M., & Allers, M. A. (1996). Herziening van de financiële verhouding en de lokale lastendruk. s.n.
Kam, C. A. D., & Allers, M. A. (1996). Om de loongrens: verkenning van gevolgen van grondslagversmalling bij de premieheffing voor de Ziekenfondswet.
Allers, M. A. (1996). Om de loongrens. Verkenning van gevolgen van grondslagversmalling bij de premieheffing voor de Ziekenfondswet. (96-5 ed.) s.n.
Allers, M. A. (1996). Profijt van de gemeentelijke overheid: de invloed van het gemeentebeleid op de koopkracht van de minima in Groningen. COELO.
Allers, M. A. (1996). Verschillen in koopkracht door lokale en regionale heffingen. Openbare Uitgaven, 3, 123 - 134.

1995

Allers, M. A. (1995). Inkomenseffecten van het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid.
Allers, M. A., & Sterks, C. G. M. (1995). Naar een geïntegreerd stelsel voor gesubsidieerde arbeid? evaluatie van de voorstellen van de commissie Houben.

1994

Allers, M. A. (1994). Administrative and compliance costs of taxation and public transfers in the Netherlands. (Groningen theses in economics, management & organization). Wolters-Noordhoff.
Allers, M. A., & Kam, C. A. D. (1994). Advies over de kostentoedeling van waterschappen: uitgebracht aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen.
Last modified:03 September 2020 3.20 p.m.
printView this page in: Nederlands