Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Press information

Vols, Prof. Michel

Michel Vols
Michel Vols

Michel Vols (The Hague, 1984) is Chair in Public Order Law at the Faculty of Law. He graduated from the Faculties of Law and Philosophy at the University of Groningen. He graduated cum laude from the Faculty of Law in 2008, having completed a Research Master’s in Functionality of Law. During the programme, he specialized in public order law and the enforcement of administrative law by local authorities. Vols was awarded a PhD in 2013 for a thesis entitled ‘Woonoverlast en het recht op privéleven. De aanpak van overlastveroorzakers in Nederland, Engeland, Wales en België’ [Housing-related Anti-social Behaviour and the Right to a Private Life. Combating Anti-social Behaviour in the Netherlands, England, Wales and Belgium]. For this research, he examined legal practice and legislation in England, Wales, Belgium and the Netherlands.

Nowadays, Vols is an assistant professor and also works as an academic researcher in the area of public order law at the Centre for Public Order and Public Security, which is linked to the University of Groningen. He was a visiting scholar at the University of Ghent (Belgium), the University of Bristol (UK), the University of Puerto Rico (USA), Cape Town (South Africa) and founded the International Research Network on Law and Anti-social behaviour. In addition, he conducts research for the Ministry of Interior and Kingdom Relations on combating anti-social behaviour. He also gives training sessions for the Dutch Centre for Crime Prevention and Safety on dealing with anti-social behaviour, urban degradation and rogue landlords.

In 2016 Vols has been awarded the Nicolaas Muleriusstipendium for his research. In 2019 he launched a website where citizens can get free legal advice if their neighbours are causing a nuisance: overlastadvies.nl.

Other video's

Previously in the news
Previously in the news

2020

Bruijn, L. M., & Vols, M. (2020). Upperdogs versus Underdogs: Judicial Review of Administrative Drug-Related Closure Cases in the Netherlands. Recht der Werkelijkheid, 41(1), 25-49. https://doi.org/10.5553/RdW/138064242020041001004
Post, C., Vols, M., & Brouwer, J. (2020). Het "Wetsvoorstel regulering sekswerk': Oude wijn in nieuwe zakken of een gerijpt wetsvoorstel? Nederlands Juristenblad NJB, 2020(4), 261-266. [NJB 2020/232].
Vols, M. (2020). Ondermijning: van frame naar hype naar wet. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2019(2), 48-52. [NTB 2020/18].
Vols, M. (2020). Voortdurend Verhuizen: De Impact Van Het Kinderrechtenverdrag Op Huisuitzettingen In Het Privaat- En Bestuursrecht. NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 45(1), 3-24.

2019

Medvedeva, M., Vols, M., & Wieling, M. (2020). Using machine learning to predict decisions of the European Court of Human Rights. Artificial Intelligence and Law, 28(2), 237-266. https://doi.org/10.1007/s10506-019-09255-y
Vols, M. (2019). Commentaar bij artikel 151d Gemeentewet. In E. T. Brainich, J. G. Brouwer, E. R. Muller, & A. E. Schilder (Eds.), Openbare Orde en Veiligheid (6 ed.). (Tekst & Commentaar – Bestuursrecht). Deventer: Kluwer.
Vols, M. (2019). Commentaar bij artikel 17 Woningwet. In E. T. Brainich, J. G. Brouwer, E. R. Muller, & A. E. Schilder (Eds.), Openbare Orde en Veiligheid (Tekst & Commentaar – Bestuursrecht). Deventer: Kluwer.
Post, C., Vols, M., & Brouwer, J. (2019). Registratie van prostituees en het recht op privacy. NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 44(3), 287-305.
Vols, M. (Author), & Jensma, L. (Author). (2019). Overlastadvies. Web publication/site, Rijksuniversiteit Groningen. Retrieved from http://www.overlastadvies.nl
Koornstra, J., Roorda, B., Vols, M., & Brouwer, J. (2019). Bestrijding van Outlaw Motorcycle Gangs: Een rechtsvergelijkende studie naar de aanpak van onrechtmatige organisaties in rechtsstatelijk perspectief. Den Haag: Sdu Uitgevers.
Bruijn, L. M., & Vols, M. (2019). Eviction as a Tool for Crime Control: Fighting Drug-Related Crime in the Netherlands and the United States. In N. M. Davidson, & G. Tewari (Eds.), Global Perspectives in Urban Law: The Legal Power of Cities (1 ed.). (Juris Diversitas). Abingdon: Routledge.
Vols, M. (2019). Commentaar bij artikel 174a Gemeentewet. In E. T. Brainich, J. G. Brouwer, E. R. Muller, & A. E. Schilder (Eds.), Openbare Orde en Veiligheid (Tekst & Commentaar – Bestuursrecht). Deventer: Kluwer.
Vols, M., Belloir, A., Hoffmann, M., & Zuidema, A. (2019). Common trends in eviction research: a systematic literature review. In M. Vols, & C. Schmid (Eds.), Houses, Homes and the Law (pp. 1-88). (Studies in Housing Law; Vol. 3). The Hague: Eleven International Publishing.
Vols, M. (2019). European law and private evictions: property, proportionality and vulnerable people. European Review of Private Law, 27(4), 719-752.
Vols, M., & Schmid, C. U. (2019). Houses, Homes and the Law. (Studies in Housing Law; Vol. 3). The Hague: Eleven International Publishing.
Vols, M., van Dijck, G., & van der Vorm, B. (2019). Mythes en waarheden over kansen voor juridisch onderzoek bij NWO. Nederlands Juristenblad NJB, 2019(18), 1319-1325.
Vols, M., & Belloir, A. (2019). Tackling Rogue Landlords and Substandard Housing: Local Authorities’ Legal Instruments and their Effectiveness. Journal of Property, Planning and Environmental Law, 11(1), 2-19. https://doi.org/10.1108/JPPEL-08-2018-0025
Stobbs, N., Bartels, L., & Vols, M. (2019). The Methodology and Practice of Therapeutic Jurisprudence. Carolina Academic Press.
Vols, M. (2019). Theory and Methodology of Therapeutic Jurisprudence. In N. Stobbs, L. Bartels, & M. Vols (Eds.), The Methodology and Practice of Therapeutic Jurisprudence (pp. 59-81). Durham : Carolina Academic Press.
Stobbs, N., Bartels, L., & Vols, M. (2019). Therapeutic jurisprudence-A strong community and a maturing discipline. In N. Stobbs, L. Bartels, & M. Vols (Eds.), The Methodology and Practice of Therapeutic Jurisprudence (pp. 15-28). Carolina Academic Press.

2018

Post, C., Brouwer, J., & Vols, M. (2019). Regulation of Prostitution in the Netherlands: Liberal Dream or Growing Repression? European Journal on Criminal Policy and Research, 25(2), 99–118. https://doi.org/10.1007/s10610-018-9371-8
Koornstra, J., Roorda, B., Vols, M., & Brouwer, J. G. (2018). Bevoegdheid minister om OMG te verbieden. Openbareorde.nl .
Vols, M., & de Boer, R. (2018). De Huisvestingswet 2014 en de aanpak van misstanden rondom kamerverhuur en –bewoning. De Gemeentestem, 2018(99), 516-526.
Post, C., & Vols, M. (2018). De regulering van prostitutie door gemeenten: veranderende bevoegdheden in beeld. In M. Duchateau, & A. Tollenaar (Eds.), Vertrouwen in de lokale rechtsstaat: Decentralisatie als governance-vraagstuk (pp. 79-96). (NILG - Governance & Recht; Vol. 16). Den Haag: Boom Juridisch.
Vols, M. (2018). Evictions in the Netherlands. In P. Kenna, S. Nasarre-Aznar, P. Sparkes, & C. U. Schmid (Eds.), Loss of Homes and Evictions across Europe: A Comparative Legal and Policy Examination (pp. 214-238). (Elgar Land and Housing Law and Policy). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Vols, M., & Sieljes, L. (2018). Gedragsaanwijzingen ingebed in het huurrecht? Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).
Medvedeva, M., Vols, M., & Wieling, M. (2018). Judicial decisions of the European Court of Human Rights: looking into the crystall ball. In Proceedings of the Conference on Empirical Legal Studies in Europe 2018
Tuk, M., & Vols, M. (2018). Ondermijning en het openbare-orderecht. Nederlands Juristenblad NJB, 2018(24), 1704-1711. [NJB 2018/1190].

2017

Bruijn, L. M., Vols, M., & Brouwer, J. G. (2018). Home closure as a weapon in the Dutch war on drugs: Does judicial review function as a safety net? International Journal of Drug Policy, 51, 137-147. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2017.08.003
Koornstra, J., & Vols, M., (2017). Case note: ECLI:NL:RVS:2017:923: JG 2017/45, No. 201601283/1/A3, No. ECLI:NL:RVS:2017:923, Apr 05, 2016. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2017, No. 7).
Jacobs, J., & Vols, M. (2017). Juristen als rekenmeesters: Over de kwantitatieve analyse van jurisprudentie. In P. A. J. van den Berg, & G. Molier (Eds.), In dienst van het recht: Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.G. Brouwer ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen (Brouwer bundel) (pp. 89-104). Den Haag: Boom Juridisch.
Vols, M. (2017). Banning criminals and nuisance neighbours from housing: human rights proof? Exclusion and the Dutch Urban Areas Special Measures Bill. In J. Sidoli, M. Vols, & M. Kiehl (Eds.), Regulating the City: Contemporary Urban Housing Law (Vol. 1, pp. 127-143). (Studies in housing law; Vol. 1). The Hague: Eleven International Publishing.
van Tongeren, S., & Vols, M., (2017). Case note: ECLI:CE:ECHR:2016:0223JUD004349409 (Garib/Nederland): JG 2017/7, No. ECLI:CE:ECHR:2016:0223JUD004349409, Feb 23, 2016. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2017, No. 1).
van Tongeren, J. H. S., & Vols, M., (2017). Case note: ECLI:NL:RBGEL:2016:3916: JG 2017/19, No. ECLI:NL:RBGEL:2016:3916, Jul 15, 2016. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2017, No. 2).
Vols, M., & van Tongeren, J. H. S., (2017). Case note: ECLI:NL:RBNNE:2017:620: JG 2017/26, No. ECLI:NL:RBNNE:2017:620, Feb 22, 2017. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2017, No. 3).
van Tongeren, J. H. S., & Vols, M., (2017). Case note: ECLI:NL:RBOBR:2016:370: JG 2017/20, No. ECLI:NL:RBOBR:2016:370, Feb 01, 2016. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2017, No. 2).
Vols, M., & van Tongeren, J. H. S., (2017). Case note: ECLI:NL:RBOBR:2017:390: JG 2017/25, No. ECLI:NL:RBOBR:2017:390 , Jan 26, 2017. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2017, No. 3).
Bruijn, L. M., & Vols, M., (2017). Case note: ECLI:NL:RVS2016:2840: JG 2017/18, No. ECLI:NL:RVS:2016:2840, Oct 26, 2016. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2017, No. 2).
Vols, M. (2017). Commentaar bij artikel 151d Gemeentewet. In E. R. Muller, E. T. Brainich, J. G. Brouwer, & A. E. Schilder (Eds.), Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid (pp. 15-20). Deventer: Wolters Kluwer.
Vols, M. (2017). Commentaar bij artikel 17 Woningwet. In E. R. Muller, E. T. Brainich, J. G. Brouwer, & A. E. Schilder (Eds.), Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid (5 ed., pp. 85-88). Deventer: Wolters Kluwer.
Vols, M. (2017). Commentaar bij artikel 174a Gemeentewet. In E. R. Muller, E. T. Brainich, J. G. Brouwer, & A. E. Schilder (Eds.), Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid (5 ed., pp. 52-58). Deventer: Wolters Kluwer.
Vols, M., & Sidoli del Ceno, J. (2017). Common Threads in Housing Law Research: A Systematic and Thematic Analysis of the Field. In M. Vols, & J. Sidolio (Eds.), People and Buildings: Comparative Housing Law (pp. 1-23). (Studies in housing law; Vol. 2). The Hague: Eleven International Publishing.
Vols, M., & Sidoli del Ceno, J. (2017). Contemporary Housing Law. In J. Sidoli, M. Vols, & M. Kiehl (Eds.), Regulating the City: Contemporary Urban Housing Law (pp. 1-10). (Studies in housing law; Vol. 1). The Hague: Eleven International Publishing.
Vols, M., Hof, J. P., & Brouwer, J. G. (2017). De aanpak van malafide pandeigenaren & de handhaving van de Woningwet: Onderzoek naar de werking van de Wet versterking handhavingsinstrumentarium Woningwet. (NILG Openbare Orde en Veiligheid; Vol. 9). Den Haag: Boom Juridisch.
Bruijn, L. M., & Vols, M. (2017). Ondermijning, drugscriminaliteit en vertrouwen in de rechtstaat: Een analyse van de toepassing van de Wet Damocles. In H. D. Tolsma, & P. de Winter (Eds.), De wisselwerking tussen recht en vertrouwen bij toezicht en handhaving (pp. 189-205). (Governance & Recht; Vol. 15). Den Haag: Boom Juridisch.
Vols, M., & Sidoli del Ceno, J. (Eds.) (2017). People and Buildings: Comparative Housing Law. (Studies in Housing Law; Vol. 2). The Hague: Eleven International Publishing.
Sidoli del Ceno, J., & Vols, M. (Eds.) (2017). Regulating the City: Contemporary Urban Housing Law. (Studies in Housing Law; Vol. 1). The Hague: Eleven International Publishing.
van Tongeren, S., & Vols, M. (2017). The Right to Housing and the Right to a Second Chance: How Dutch Landlords and Local Authorities Facilitate and Frustrate the Successful Reintegration of Ex-Offenders. In M. Vols, & J. Sidoli (Eds.), People and Buildings: Comparative Housing Law (pp. 171-190). (Studies in housing law; Vol. 2). The Hague: Eleven International Publishing.
Bruijn, L. M., & Vols, M. (2017). Upperdogs Versus Underdogs: Judicial Review of Administrative Drug-Related Closures in the Netherlands. Poster session presented at Annual Conference on Empirical Legal Studies, Ithaca, United States.
Vols, M., & Fick, S. (2017). Using Eviction to Combat Housing-related Crime and Anti-social Behaviour in South Africa and the Netherlands. The South African Law Journal, 134(2), 327-360.

2016

Vols, M., & Bruijn, L. M., (2016). Case note: ECLI:NL:RBLIM:2016:1663: JG 2016/49, No. 4486269 CV EXPL 15-9299, No. ECLI:NL:RBLIM:2016:1663, Mar 09, 2016. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2016, No. 7).
Vols, M., & Bruijn, L. M., (2016). Case note: ECLI:NL:RVS:2016:1506: JG 2016/48, No. 201504369/1/A3, No. ECLI:NL:RVS:2016:1506, Jun 01, 2016. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2016, No. 7).
Post, C., Brouwer, J., & Vols, M. (2016). Actueel commentaar - Registratie van prostituees: De lokale registratieplicht voor prostituees in het licht van het Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche. Jurisprudentie voor Gemeenten, 2016(5), 103-107.
Vols, M., & Post, C., (2016). Case note: ECLI:NL:RBLIM:2016:1885: JG 16.0028 , No. ECLI:NL:RBLIM:2016:1885, 3 p., (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2016).
Vols, M., (2016). Case note: ECLI:NL:RBLIM:2016:436: JG 16.0030, No. ECLI:NL:RBLIM:2016:436 , 3 p., ( Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2016).
Vols, M., (2016). Case note: ECLI:NL:RBZWB:2015:5902: JG 16.0031, No. ECLI:NL:RBZWB:2015:5902, 3 p., (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2016).
Bruijn, L. M., & Vols, M., (2016). Case note: Rechtbank Amsterdam 11 december 2015 AMS 14/7255 Sluiting hennepplantage begunstigingstermijn 13b Opiumwet: JG 2016/29, No. AMS 14/7255, ( Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2016, No. 4).
Vols, M., & Hof, J., (2016). Case note: ECLI:NL:RVS:2015:2978: JG 16.00.21, No. ECLI:NL:RVS:2015:2978, 3 p., (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2016, No. 3).
Vols, M., & Post, C., (2016). Case note: ECLI:NL:RVS:2016:168: JG 16.0022, No. ECLI:NL:RVS:2016:168, 3 p., (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2016).
Hof, J. P., Veen, C., & Vols, M. (2016). Juridische evaluatie toepassing Machtigingswet VVE. Groningen: Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid.
Vols, M., Kiehl, M., & Sidoli del Ceno, J. (2016). Burenrecht en onrechtmatige hinder in de stad van de 21e eeuw. WPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, 2016(7098), 206-212.
Vols, M., & Hof, J. P. (2016). Malafide pandeigenaren en de Woningwet. Tijdschrift voor Bouwrecht, 2016(2), 108-120. [TBR 2016/19].
Fick, S., & Vols, M. (2016). Best protection against eviction? A Comparative Analysis of Protection against Evictions in the European Convention on Human Rights and the South African Constitution. European Journal of Comparative Law and Governance, 3(1), 40-69. https://doi.org/10.1163/22134514-00301002
Vols, M. (Author). (2016). Aanpak woonoverlast: dé site voor veiligheidsprofessionals. Web publication/site, Retrieved from http://www.hetccv-woonoverlast.nl/index
Wexler, D. B., Perlin, M. L., Vols, M., Spencer, M., & Stobbs, N. (2016). Current Issues in Therapeutic Jurisprudence. Queensland University of Technology Law Review, 16(3), 1-129.
Cramer, R., & Vols, M. (2016). Hoarding disorder and the legal system: a comparative analysis of South African and Dutch law. International Journal for Law and Psychiatry, 49, Part A, 114-123. https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2016.08.004
Vols, M., & Minkjan, N. (2016). Huurachterstand, huisuitzetting en rechterlijke besluitvorming. Recht der Werkelijkheid, 37(2), 9-30. https://doi.org/10.5553/RdW/138064242016037002002
Vols, M., & Sidoli del Ceno, J. (2016). Notices and the Need for Formality. Landlord and Tenant Review, 20(3), 109-111.
Vols, M. (2016). Slecht huurderschap, gedragsaanwijzingen en het huurrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 32(7), 214-223. [NTBR 2016/32].

2015

Sidoli del Ceno, J., George, H., & Vols, M. (2015). Adjudication in tenancy deposit scheme disputes: agents’ perspectives. International Journal of Law in the Built Environment, 7(2), 162-171. https://doi.org/10.1108/IJLBE-09-2014-0026
Vols, M., Tassenaar, P., & Jacobs, J. (2015). Anti-social behaviour and European protection against eviction: An analysis of Dutch case law based on statistics. International Journal of Law in the Built Environment, 7(2), 148-161. https://doi.org/10.1108/IJLBE-08-2014-0021
Vols, M. (2015). Artikel 8 EVRM en de gedwongen ontruiming van de huurwoning vanwege overlast. WR, tijdschrift voor huurrecht, 2015(2), 55-62. [WR 2015/16].
Vols, M., & Kiehl, M. (2015). Balancing tenants’ rights while addressing neighbour nuisance in Switzerland, Germany and the Netherlands. European Property Law Journal, 4(2), 85-114. https://doi.org/10.1515/eplj-2015-0005
Vols, M., & Hof, J., (2015). Case note: ECLI:NL:RBROT:2014:3630: JG, 15.0033, No. ECLI:NL:RBROT:2014:3630, 3 p., (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2015, No. 4).
Vols, M., & Bruijn, L. M., (2015). Case note: ECLI:NL:RVS:2015:1447: JG, 15.0045, No. ECLI:NL:RVS:2015:1447, 3 p., May 06, 2015. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2015, No. 4).
Vols, M., & Hof, J., (2015). Case note: ECLI:NL:RVS:2015:241: JG, 15.0034, No. ECLI:NL:RVS:2015:241, 3 p., (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2015, No. 4).
Vols, M., & Rogier, L. J. J. (2015). Commentaar bij artikel 13b Opiumwet. In E. Brainich, J. Brouwer, E. Muller, L. Rogier, & J. Schilder (Eds.), Openbare Orde en Veiligheid (4 ed., pp. 71-75). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
Vols, M. (2015). Commentaar bij artikel 17 Woningwet. In E. Brainich, J. Brouwer, E. Muller, L. Rogier, & J. Schilder (Eds.), Openbare Orde en Veiligheid (4 ed., pp. 77-79). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
Vols, M., Brouwer, J., & Schilder, A. E. (2015). Commentaar bij artikel 174a Gemeentewet. In E. Brainich, J. Brouwer, E. Muller, L. Rogier, & J. Schilder (Eds.), Openbare Orde en Veiligheid (4 ed., pp. 46-50). (Tekst & Commentaar ). Deventer: Wolters Kluwer.
Vols, M., & Bruijn, L. M. (2015). De strijd van de burgemeester tegen drugscriminaliteit: Een eerste statistische analyse van de toepassing van artikel 13b Opiumwet. Netherlands Administrative Law Library, 1-23. https://doi.org/10.5553/NALL/.000021
Vols, M., & Veen, C. (2015). Handreiking gedragsaanwijzing. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).
Vols, M., Kiehl, M., & Sidoli del Ceno, J. (2015). Human Rights and Protection against Eviction in Anti-social Behaviour Cases in the Netherlands and Germany. European Journal of Comparative Law and Governance, 2(2), 156-181. https://doi.org/10.1163/22134514-00202000
Vols, M., Jeths, M., & de Jongh, K. (2015). Ontruiming, sluiting en gedragsaanwijzingen: overlastbestrijding in het huurrecht en bestuursrecht. Huurrecht in de Praktijk, 7(4), 14-17.
Vols, M. (2015). Over nabuurschap en nabuurhaat in het recht. Nederlands Juristenblad NJB, 2015(42), 2926-2934. [2015/2107].
Vols, M. (2015). Over nabuurschap en nabuurhaat in het recht. In S. Bakker, E. Moerman, B. Salverda, & J. Nan (Eds.), Haat en liefde in het recht: bundel seminar de Jonge NJV 2015 (pp. 33-45). Zutphen: Paris.
Vols, M., & Veen, C. (2015). Visiedocument Woonoverlast effectief aanpakken met gedragsaanwijzingen. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

2014

Vols, M. (2014). Aanpak overlast door private verhuurder. In J. G. Brouwer, & A. E. Schilder (Eds.), Van een andere orde: Over private ordehandhaving (Openbare orde & veiligheid; Vol. 3). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Vols, M., (2014). Case note: ECLI:NL:RVS:2014:371: JG 2014/60, No. ECLI:NL:RVS:2014:371, 4 p., Jan 30, 2014. (Jurisprudentie gemeenten; Vol. 2014, No. 60).
Vols, M. (2014). Een oplossingsgerichte aanpak van woonoverlast: De inzet van gedragsaanwijzingen bij overlastbestrijding. Gemeente Den Haag.
Vols, M., (2014). Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 augustus 2013, Jurisprudentie voor Gemeenten 14.0051 (Toepassing artikel 7:231 lid 2 BW)
Vols, M., (2014). Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 3 juni 2014, Jurisprudentie voor Gemeenten 14.0052 (Buitengerechtelijke ontbinding huurovereenkomst)., 3 p.
Vols, M., & Crooy, I. (2014). Handreiking ruimte voor arbeidsmigranten. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Vols, M. (Photographer). (2014). Helpt het als rechter en overlastgever elkaar knuffelen?. Web publication/site, Sociale vraagstukken.nl.
Vols, M. (2014). Neighbors from hell: problem-solving and housing laws in the Netherlands. Arizona Summit Law Review, 7(3), 507-526.
Vols, M. (Photographer). (2014). Problem tenants, therapeutic Jurisprudence and mainstream housing courts. Web publication/site, Retrieved from http://mainstreamtj.wordpress.com
Vols, M. (2014). Tackling Anti-Social Behaviour and Homelessness with Exclusion Orders in the Netherlands, Belgium, England and Wales. In G. J. Vonk, & A. T. (Eds.), Homelessness and the law: Constitution, criminal law and human rights Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
Vols, M. (Photographer). (2014). Zijn asodorpen de oplossing voor overlast?. Web publication/site, Rijksuniversiteit Groningen.

2013

Vols, M. (2013). Woonoverlast effectiever aanpakken. Nederlands Dagblad, 2013.
Vols, M. (2013). Aanpak woonoverlast kan sneller en slimmer. Aedes Magazine, 2013, 24-25.
Vols, M. (Author). (2013). Als je buurman een aso is. Web publication/site, Kennislink.nl.
Vols, M., (2013). Case note 2013, (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2013).
Vols, M., (2013). Case note 2013, (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2013).
Vols, M., (2013). Case note 2013, (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2013).
Vols, M. (2013). Corporatie kan huurder opvoeden tot nette buur. Dagblad van het Noorden, 2013.
Vols, M. (Author). (2013). Corporaties kunnen woonoverlast veel effectiever aanpakken. Web publication/site, Rijksuniversiteit Groningen.
Vols, M. (Author). (2013). Dwing veroorzakers van burengerucht hun gedrag te veranderen. Web publication/site, Sociale vraagstukken.nl.
Vols, M. (Guest ed.) (2013). Jurisprudentie voor Gemeenten. Jurisprudentie voor Gemeenten.
Vols, M. (2013). Naar een oplossingsgerichte aanpak van woonoverlast. secondant, 38-41.
Vols, M. (2013). Woonoverlast en het recht op privéleven: De aanpak van overlastveroorzakers in Nederland, Engeland, Wales en België. [Groningen]: Rijksuniversiteit Groningen.

2012

Vols, M. (2012, Nov 26). De rol van de politie bij de aanpak van woonoverlast.
Vols, M. (2012, Nov 21). Handhaving door private partijen op openbare plaatsen.
Vols, M. (2012, Nov 1). Aanpak van onveiligheid en verstoringen van de openbare orde in de buurt in Nederland, Engeland en Wales.
Vols, M. (2012, Nov 1). Zorgmijdende overlastveroorzakers.
Vols, M. (2012, Oct 31). Drang en dwang, psychische problemen en overlast.
Vols, M. (2012, Oct 8). De openbare orde civielrechtelijk handhaven.
Vols, M. (2012, Sep 27). Psychisch kwetsbaren en de aanpak van overlast.
Vols, M. (2012, Sep 21). Tackling anti-social behaviour in the Netherlands.
Vols, M. (2012, Aug 7). Neighbours from hell and problem-solving justice in the Netherlands.
Vols, M. (2012, Apr 20). Corporaties en woonoverlast.
Vols, M. (2012, Apr 10). Psychische problemen, Wet BOPZ en openbare orde.
Vols, M. (2012, Mar 20). Overlast, hulpverlening en handhaven bij psychische kwetsbare zorgmijders.
Vols, M. (2012, Jan 19). Juridische instrumenten bij de aanpak van overlast, verpaupering en verloedering.
Vols, M., (2012). Art. 7:231 lid 2 BW en 13b Opiumwet, Jul 19, 2011. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2012).
Vols, M., Brouwer, J. G., & Schendel, T. C. (2012). Bestrijding woonoverlast door psychisch kwetsbaren. Den Haag: s.n.
Brouwer, J. G., & Vols, M. (2012). Bestrijding woonoverlast psychisch zwakkere: Handreiking WWI. Den Haag: WWI.
Brouwer, J. G., & Vols, M. (2012). Bestrijding woonoverlast veroorzaakt door psychisch kwetsbaren. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Vols, M., (2012). Buitengerechtelijke ontbinding huurovereenkomst, Jan 24, 2012. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2012).
Vols, M., (2012). Buitengerechtelijke ontbinding huurovereenkomst II, Jan 31, 2012. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2012).
Vols, M. (2012). De woningwet en de nieuwe sloppen: Bestrijding woningoverlast anno 2012. Tijdschrift voor Bouwrecht, 138, 769-776.
Vols, M., (2012). Drugshandel, 174a Gemeentewet en 13b Opiumwet, Jul 26, 2012. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2012).
Vols, M., (2012). Gebiedsverbod in drugdealers gebied, Mar 14, 2012. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2012).
Vols, M. (2012). Helpen en ingrijpen bij woningoverlast door psychisch kwetsbaren. OOVisie, Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2012.
Vols, M., Brouwer, J. G., & Van Schendel, T. C. (2012). Helpen en ingrijpen bij woonoverlast door psychisch kwetsbaren. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Vols, M. (2012). Huisjesmelkers, bestuursdwang en kostenverhaal: Over de noodzaak van herinvoering van de gemeentelijke preferente positie. Gemeentestem, 7378.
Vols, M., (2012). Machtiging binnentreden vervuilde woning, Aug 22, 2012. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2012).
Vols, M., (2012). Toepassen bestuursdwang Woningwet bij vervuilde woning, Aug 22, 2012. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2012).
Vols, M., (2012). Toepassing wet Damocles zonder aantreffen drugs, Dec 07, 2011. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2012).
Vols, M., (2012). Verstoren van openbare orde en blowverbod, Jan 12, 2012. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2012).

2011

Vols, M. (2011, Nov 7). Aanpak van woonoverlast en woonfraude bij kamerverhuur.
Vols, M., (2011). Artikel 7: 231 lid 2 BW, No. BP2433, Jan 31, 2011.
Vols, M., (2011). Buurtterreur in Utrecht, No. BP8113, Mar 18, 2011.
Vols, M. (2011). De aanpak van woonoverlast: Nadere juridische beschouwing. Groningen: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Vols, M., (2011). Gebiedsontzegging na overtreding Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, No. BQ3105, Apr 28, 2011.
Vols, M., & Vegter, N. (2011). Handreiking aanpak woonoverlast en verloedering: Aanpakken en voorkomen van fysieke en sociale woonoverlast. Den Haag: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Vols, M., (2011). Hennepkwekerij en art. 1a Woningwet, No. BR4011, Aug 03, 2011.
Vols, M., (2011). Hennepteelt en art. 1a Woningwet, No. BP3715, Feb 09, 2011.
Vols, M., (2011). Hennepteelt en de Wet Damocles, No. BP6668, Mar 03, 2011.
Vols, M., (2011). Koninginnedag en art. 8 EVRM, No. BQ7921, Jun 15, 2011.
Vols, M., (2011). Positieve verplichting art. 8 EVRM & burenruzies, No. BN9561, Oct 06, 2010.
Vols, M. (2011). Vervolgonderzoek woonoverlast: VvE, woonschip, verkamering, huurcontract, interventieteams. Groningen: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Vols, M., (2011). Verwijderbevel na overtreding bedelverbod, No. BQ3446, May 04, 2011.
Vols, M. (2011). Wet Victor en de proportionaliteitstoets uit artikel 8 EVRM. Tijdschrift voor huurrecht, 128.
Vols, M., (2011). 174a Gemeentewet Halilovic III, No. BO5718, Dec 01, 2010.

2010

Vols, M. (2010, Oct 6). Aanpakken van overlast en verloedering.
Vols, M. (2010, May 27). Spin in het web van bevoegdheden bij de aanpak van woonoverlast.
Vols, M., (2010). Annotatie bij Rechtbank Breda 19 april 2010 (Sluiting 174a Gemeentewet Tilburg II), Apr 19, 2010.
Vols, M., & Brouwer, J. G. (2010). Autonome verordeningen en artikel 10 Grondwet. Gemeentestem, 7340, 385 - 392.
Vols, M., (2010). Cas note (10.0085), No. 10.0085, Nov 19, 2009. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2010).
van Gaal, H. C. H., & Vols, M. (2010). Discussie parallelsessie Achter de voordeur. In O. O. Cherednychenko (Ed.), Publiek op privaat: vervlechten of ontvlechten (pp. 103-108). Antwerpen/Oxford: Intersentia.
Vols, M., (2010). Gebiedsontzegging en Collectief Winkelverbod, No. BK2495, Oct 13, 2009.
Vols, M. (2010). Handreiking aanpak woonoverlast en verloedering. Den Haag: s.n.
Vols, M., (2010). Hennepkwekerij en 174a Gemeentewet, No. BK9763, Jan 15, 2010.
Vols, M., (2010). Hennepteelt en art. 13b Opiumwet, No. BN8193, Sep 24, 2010.
Vols, M. (2010). Het t-woord. Socialisme en Democratie.
Vols, M., (2010). Hinder van houtkachel en Bouwverordening, No. BN3285, Jul 14, 2010.
Vols, M., & Brouwer, J. G. (2010). Nederland wordt steeds asocialer: De buurtrechter als reddende engel. In E. K. E. von Bóné (Ed.), De vrederechter alias de buurtrechter? (pp. 53-83). Rotterdam: Erasmus School of Law.
Vols, M. (2010). Onderzoek woonoverlast: Een analyse van de aanpak van woonoverlast en verloedering. Groningen: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Vols, M., & Brouwer, J. G., (2010). Preventieve sluiting voetbalcafé, No. BK3860, Nov 13, 2009.
Vols, M., (2010). Sluiting 174a en woonoverlast Apeldoorn, No. BL1733, Feb 03, 2010.
Vols, M., (2010). Verzoek handhaving Woningwet, No. BK4283, Oct 13, 2009.
Vols, M., (2010). Wet tijdelijk huisverbod, No. BL4144, Feb 17, 2010.
Vols, M., & Holtslag, T. (2010). Woonoverlast: Een analyse van de aanpak van woonoverlast en verloedering. Den Haag: s.n.

2009

Vols, M., (2009). Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, LJN BH6312 (Sluiting Woningwet), No. BH6312, Mar 18, 2009.
Vols, M., & Brouwer, J. G., (2009). Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, LJN BJ6075 (Circus Renz), No. BJ6075, Aug 26, 2009.
Vols, M., (2009). Annotatie bij Rb. Rotterdam, LJN BH8651 (Avondklok twaalf-minners), No. BH8651, Mar 24, 2009.
Vols, M., (2009). Annotatie bij Rechtbank Maastricht, LJN: BG6690 (Sluiting woning niet-drugsgerelateerde overlast), Dec 09, 2008.
Vols, M., (2009). Annotatie bij Rechtbank Roermond , LJN: BH3327 (Gebiedsontzegging), Jan 03, 0001.
Vols, M., (2009). Annotatie bij Voorzieningenrechter Rb. Rotterdam, LJN: BH2366 (Tijdelijk huisverbod), Jan 03, 0001.
Vols, M., (2009). Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Roermond, LJN: BI1270 (Sluiting drugswoning), No. BI1270, Mar 31, 2009.
Vols, M., (2009). Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank ‘s-Gravenhage, LJN: BH5737 (Sluiting café ogv Damocles), No. BH5737, Mar 12, 2009.
Vols, M., & Brouwer, J. G., (2009). Annotatie bij Vz. Rb. Breda 16 oktober 2009 LJN BK0452 (Coffeeshops Rozendaal), No. BK0452, Oct 16, 2009.
Vols, M., (2009). Case note (JG 09.0047), No. JG 09.0047, Mar 12, 2009. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2009).
Vols, M., (2009). Case note (JG 09.0060), No. JG 09.0060, Mar 18, 2009. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2009).
Vols, M., & Brouwer, J. G., (2009). Case note: Vz. Rb. Breda, LJN BI6630 (Woningsluiting Tilburg), No. BI6630, Jun 05, 2009.
Vols, M., (2009). Case note (09.0024), No. 09.0024, Dec 09, 2008. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2009, No. 3).
Vols, M., (2009). Case note (09.0031), No. 09.0031, Jan 18, 2009. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2009).
Vols, M., (2009). Case note (09.0032), No. 09.0032, Feb 05, 2009. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2009).
Vols, M., (2009). Case note (09.0039), No. 09.0039, Mar 24, 2009. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2009).
Vols, M., (2009). Case note (09.0048), No. 09.0048, Mar 31, 2009. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2009).
Vols, M., & Brouwer, J. G., (2009). Case note (09.0069), No. 09.0069, Mar 18, 2009. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2009).
Vols, M., & Brouwer, J. G., (2009). Case note (09.0073), No. 09.0073, Jun 05, 2009. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2009).
Vols, M., & Brouwer, J. G., (2009). Case note (09.0081), No. 09.0081, Oct 16, 2009. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2009).
Brouwer, J. G., & Vols, M., (2009). Coffeeshops Rozendaal, Oct 16, 2009. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2009).
Vols, M., & Brouwer, J. G. (2009). De rechter neemt de wijk. Openbaar Bestuur, 4, 2-5.
Vols, M. (2009). Handreiking aanpak verloederde tuinen. Den Haag: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Vols, M., & Jonge, A. D. (2009). Overlast en verloedering: Evaluatie wetten Victoria en Victor. Groningen: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Vols, M., & Brouwer, J. G. (2009). Privaatrechtelijke aanpak woonoverlast door gemeente. s.n.
Brouwer, J. G., & Vols, M., (2009). Verbod op circussen, (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2009).

2008

Brouwer, J. G., & Vols, M. (2008). Overlast en verloedering. Evaluatie wetten Victoria en Victor. Den Haag: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Last modified:09 July 2020 4.01 p.m.
printView this page in: Nederlands