Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Press information

Roorda, Dr Berend

Berend Roorda
Berend Roorda

Berend Roorda is an Assistant Professor at the Faculty of Law, specializing in freedom of assembly. He is also an expert in the right of association, constitutional restriction systems and the enforcement of public order.

Roorda has worked as a lecturer in the Department of Legal Methods since 2012. In 2019, Roorda was voted Lecturer of the Year at the UG.

Roorda is also a researcher in the Centre for Public Order and Safety, focusing on the field of tension between the constitutional right to demonstrate and the enforcement of public order. In 2016, he completed a thesis entitled 'Het recht om te demonstreren' (The right to demonstrate). Since then, he has regularly been asked for his expert opinion on the protests by farmers (and the measures taken to prohibit them), Zwarte Piet activists and the demonstrations against the COVID-19 restrictions. ‘Critical voices are important’, says Roorda. ‘If I were to join a demonstration, it would be in support of the right to demonstrate’.

Previously in the news (mostly in Dutch)

Article NOS
Article NOS

Contact and further information

Publications

2023

Swart, N. J. L., & Roorda, B. (2023). Beperkt de burgemeester de betogingsvrijheid te vergaand? Een analyse van de rechtspraktijk inzake demonstraties bij abortusklinieken. Nederlands Juristenblad NJB, 2023(16), 1314-1321. Article NJB 2023/1088.
Swart, N. J. L., & Roorda, B. (2023). De reikwijdte van het bijkans heilige demonstratierecht. NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 48(1), 28-50. Article NTM/NJCM-bull. 2023/3.
Swart, N. J. L., & Roorda, B. (2023). Paal en perk stellen aan protestacties bij (privé)woningen van politici en andere personen. Ministerie van Binnenlandse Zaken/Justitie.
Wind, R., Vols, M., & Roorda, B. (2023). The Child-specific Right to Adequate Housing in the Convention on the Rights of the Child. The International Journal of Children's Rights, 31(2), 444-470. https://doi.org/10.1163/15718182-31020001

2022

Kok, M., & Roorda, B. (2022). Bestemmingsplan als grondslag om demonstraties te beperken. In B. Roorda, J. Brouwer, & J. Schilder (Eds.), Recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken: Voldoet de Wet openbare manifestaties aan de eisen van deze tijd (pp. 107-172). (NILG - Openbare orde, Veiligheid & Recht; Vol. 8). Boom Juridisch.
Roorda, B., & Brouwer, J. (2022). Bestuurlijke verplaatsing bij demonstraties. Ars Aequi, 2022(juni), 452-456. Article AA20220452.
Swart, N. J. L., & Roorda, B. (2022). Bufferzones bij abortusklinieken. In B. Roorda, J. Brouwer, & J. Schilder (Eds.), Recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken: Voldoet de Wet openbare manifestaties aan de eisen van deze tijd (pp. 237-309). (NILG - Openbare orde, Veiligheid & Recht; Vol. 8). Boom Juridisch.
Roorda, B. (2022). De demonstratie- en vergaderingsvrijheid: het internationaalrechtelijk en grondwettelijk kader. In B. Roorda, J. Brouwer, & J. Schilder (Eds.), Recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken: Voldoet de Wet openbare manifestaties aan de eisen van deze tijd (pp. 17-62). (NILG - Openbare orde, Veiligheid & Recht; Vol. 8). Boom Juridisch.
Swart, N. J. L., & Roorda, B. (2022). Demonstraties bij abortusklinieken. Burgemeestersblad, 27(101), 51-53.
Roorda, B., & Brouwer, J. (2022). Demonstreren in coronatijd. De Hofvijver, 12(128). https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vlqqiav545fr/nieuws/demonstreren_in_coronatijd
Aalbers, B., & Roorda, B. (2022). Eenmensprotest. In B. Roorda, J. Brouwer, & J. Schilder (Eds.), Recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken: Voldoet de Wet openbare manifestaties aan de eisen van deze tijd (1 ed., pp. 63-87). (NILG - Openbare orde, Veiligheid & Recht; Vol. 8). Boom Juridisch.
Roorda, B., Schilder, J., & Brouwer, J. (2022). Locatiebeperkingen bij abortusklinieken en het recht tot betoging. De Gemeentestem, 2022(7538/7539), 190-195. Article Gst. 2022/36.
Roorda, B., Brouwer, J., & Schilder, J. (Eds.) (2022). Recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken: Voldoet de Wet openbare manifestaties aan de eisen van deze tijd. (1 ed.) (NILG - Openbare orde, Veiligheid & Recht; Vol. 8). Boom Juridisch.
Roorda, B. (2022). Recht tot vergadering en betoging. In A. Ellian, & B. Rijpkema (Eds.), Een nieuw commentaar op de Grondwet (pp. 171-183). Boom uitgevers.
Swart, N. J. L., & Roorda, B. (2022). Reikwijdte van het begrip 'vergadering'. In B. Roorda, J. Brouwer, & J. Schilder (Eds.), Recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken: Voldoet de Wet openbare manifestaties aan de eisen van deze tijd (pp. 401-418). (NILG - Openbare orde, Veiligheid & Recht; Vol. 8). Boom Juridisch.
Gerritse, S., & Roorda, B. (2022). Strafbaarheid van gedragingen van demonstranten. In B. Roorda, J. B., & J. Schilder (Eds.), Recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken: Voldoet de Wet openbare manifestaties aan de eisen van deze tijd (1 ed., pp. 173-236). (NILG - Openbare orde, Veiligheid & Recht; Vol. 8). Boom Juridisch.
Roorda, B., Brouwer, J., & Schilder, J. (2022). Verbod om bij kennisgeving gegevens te verlangen over de inhoud. In B. Roorda, J. Brouwer, & J. Schilder (Eds.), Recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken: Voldoet de Wet openbare manifestaties aan de eisen van deze tijd (1 ed., pp. 419-428). (NILG - Openbare orde, Veiligheid & Recht; Vol. 8). Boom Juridisch.
Zoeten, P., & Roorda, B. (2022). Verbod op gezichtsbedekkende kleding bij manifestaties. In B. Roorda, J. Brouwer, & J. Schilder (Eds.), Recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken: Voldoet de Wet openbare manifestaties aan de eisen van deze tijd (1 ed., pp. 311-387). (NILG - Openbare orde, Veiligheid & Recht; Vol. 8). Boom Juridisch.
Roorda, B. (2022). Verhouding artikel 9 Wom tot Verdragen van Wenen. In B. Roorda, J. Brouwer, & J. Schilder (Eds.), Recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken: Voldoet de Wet openbare manifestaties aan de eisen van deze tijd (1 ed., pp. 389-400). (NILG - Openbare orde, Veiligheid & Recht; Vol. 8). Boom Juridisch.
Roorda, B. (2022). Verkeersbelang. In B. Roorda, J. Brouwer, & J. Schilder (Eds.), Recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken: Voldoet de Wet openbare manifestaties aan de eisen van deze tijd (pp. 89-105). (NILG - Openbare orde, Veiligheid & Recht; Vol. 8). Boom Juridisch.

2021

Roorda, B., Brouwer, J. G., & Schilder, A. E. (Eds.) (2021). Antwoorden op recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken: Een onderzoek naar antwoorden op demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken in het Nederlandse recht die zich na de evaluatie van de Wet openbare manifestaties in 2015 tot op heden (medio 2021) voordoen. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Kok, M., & Roorda, B. (2021). Bestemmingsplan als grondslag om demonstraties te beperken. In B. Roorda, J. G. Brouwer, & A. E. Schilder (Eds.), Antwoorden op recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken: Een onderzoek naar antwoorden op demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken in het Nederlandse recht die zich na de evaluatie van de Wet openbare manifestaties in 2015 tot op heden (medio 2021) voordoen (pp. 68-112). Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Swart, N. J. L., & Roorda, B. (2021). Bufferzones bij abortusklinieken. In B. Roorda, J. G. Brouwer, & A. E. Schilder (Eds.), Antwoorden op recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken: Een onderzoek naar antwoorden op demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken in het Nederlandse recht die zich na de evaluatie van de Wet openbare manifestaties in 2015 tot op heden (medio 2021) voordoen (pp. 182-232). Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Roorda, B. (2021). De demonstratie- en vergaderingsvrijheid: het internationaalrechtelijke en grondwettelijke kader. In B. Roorda, J. G. Brouwer, & A. E. Schilder (Eds.), Antwoorden op recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken: Een onderzoek naar antwoorden op demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken in het Nederlandse recht die zich na de evaluatie van de Wet openbare manifestaties in 2015 tot op heden (medio 2021) voordoen (pp. 6-38). Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Aalbers, B., & Roorda, B. (2021). Eenmensprotest. In B. Roorda, J. G. Brouwer, & A. E. Schilder (Eds.), Antwoorden op recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken: Een onderzoek naar antwoorden op demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken in het Nederlandse recht die zich na de evaluatie van de Wet openbare manifestaties in 2015 tot op heden (medio 2021) voordoen (pp. 39-55). Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Swart, N. J. L., & Roorda, B. (2021). Reikwijdte van het begrip 'vergadering'. In B. Roorda, J. G. Brouwer, & A. E. Schilder (Eds.), Antwoorden op recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken: Een onderzoek naar antwoorden op demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken in het Nederlandse recht die zich na de evaluatie van de Wet openbare manifestaties in 2015 tot op heden (medio 2021) voordoen (pp. 296-308). Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Gerritse, S., & Roorda, B. (2021). Strafbaarheid van gedragingen van demonstranten. In B. Roorda, J. G. Brouwer, & A. E. Schilder (Eds.), Antwoorden op recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken: Een onderzoek naar antwoorden op demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken in het Nederlandse recht die zich na de evaluatie van de Wet openbare manifestaties in 2015 tot op heden (medio 2021) voordoen (pp. 113-181). Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Roorda, B., Brouwer, J., & Schilder, J. (2021). Verbod om bij kennisgeving gegevens te verlangen over de inhoud. In B. Roorda, J. G. Brouwer, & A. E. Schilder (Eds.), Antwoorden op recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken: Een onderzoek naar antwoorden op demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken in het Nederlandse recht die zich na de evaluatie van de Wet openbare manifestaties in 2015 tot op heden (medio 2021) voordoen (pp. 309-315). Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Zoeten, P., & Roorda, B. (2021). Verbod op gezichtsbedekkende kleding bij manifestaties. In B. Roorda, J. G. Brouwer, & A. E. Schilder (Eds.), Antwoorden op recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken: Een onderzoek naar antwoorden op demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken in het Nederlandse recht die zich na de evaluatie van de Wet openbare manifestaties in 2015 tot op heden (medio 2021) voordoen (pp. 233-287). Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Roorda, B. (2021). Verhouding artikel 9 Wom tot Verdragen van Wenen. In B. Roorda, J. G. Brouwer, & A. E. Schilder (Eds.), Antwoorden op recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken: Een onderzoek naar antwoorden op demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken in het Nederlandse recht die zich na de evaluatie van de Wet openbare manifestaties in 2015 tot op heden (medio 2021) voordoen (pp. 288-295). Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Roorda, B. (2021). Verkeersbelang. In B. Roorda, J. G. Brouwer, & A. E. Schilder (Eds.), Antwoorden op recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken: Een onderzoek naar antwoorden op demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken in het Nederlandse recht die zich na de evaluatie van de Wet openbare manifestaties in 2015 tot op heden (medio 2021) voordoen (pp. 56-67). Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Wierenga, A. J., & Roorda, B. (2021). Zakboek Openbare orde en veiligheid. (3e geheel herziene dr. ed.) Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

2020

Roorda, B., & Koornstra, J. (2020). Case Note: ECLI:NL:CBB:2019:649. JB 2020/76. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 03/12/2019, ECLI:NL:CBB:2019:649 Jurisprudentie Bestuursrecht, 2020(5), 467-475.
Huls, C. E., Jensma, L., Tassenaar, V., Wierenga, A. J., Kleef-Ruigrok, van, H., Roorda, B., Kolkman, W., & Kwak, A. J. (2020). Hoofdstukken Nederlands Recht. (3 ed.) Stichting Rechtsbron.
Koornstra, J., Roorda, B., & Brouwer, J. (2020). Over het wetsvoorstel 'Bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties': Het verbieden van Outlaw Motorcycle Gangs. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2020(1), 60-82.
Bruijn, M., Koornstra, J., Roorda, B., Schilder, J., & Brouwer, J. (2020). Over vermeende wetshistorische rechtsvinding en selectieve interpretatie. Ars Aequi, 2020(2), 161-167. Article AA20200161.

2019

Koornstra, J., Roorda, B., & Brouwer, J. (2019). Antidemocratische rechtspersonen op ondemocratische wijze verbieden: Wetsvoorstel artikel 2:20 BW innerlijk tegenstrijdig. Nederlands Juristenblad NJB, 25(1430), 1786-1795. Article NJB 2019/1430.
Roorda, B. (2019). Artikelsgewijs commentaar bij de Wet openbare manifestaties. In E. R. Muller, E. T. Brainich, J. G. Brouwer, & A. E. Schilder (Eds.), Openbare orde en veiligheid (6 ed., pp. 103-136). (Tekst & Commentaar - Bestuursrecht). Wolters Kluwer.
Koornstra, J., Roorda, B., Vols, M., & Brouwer, J. (2019). Bestrijding van Outlaw Motorcycle Gangs: Een rechtsvergelijkende studie naar de aanpak van onrechtmatige organisaties in rechtsstatelijk perspectief. Sdu Uitgevers. https://www.politieenwetenschap.nl/publicatie/politiewetenschap/2019/bestrijding-van-outlaw-motorcycle-gangs-328/
Roorda, B. (2019). Case note: ECLI:CE:ECHR:2018:1011JUD001423707. EHRC 2019/24. Case note on: Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 11/10/2018, 14237/07, ECLI:CE:ECHR:2018:1011JUD001423707 (Tuskia e.a. t. Georgië). European Human Rights Cases, 20(2), 68-72.
Roorda, B. (2019). Case note: ECLI:CE:ECHR:2019:0618JUD007476810. EHRC 2019/230. Case note on: Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 18/06/2019, 74768/10, ECLI:CE:ECHR:2019:0618JUD007476810 (Chernega a.o. versus Ukraine). European Human Rights Cases, 2019(12).
Roorda, B., & Brouwer, J. G. (2019). Case note: ECLI:NL:RBAMS:2018:3407. AB 2019/477. Case note on: Rechtbank Amsterdam (vzr.), 03/05/2018, AMS 18/3152 en AMS 18/3183, ECLI:NL:RBAMS:2018:3407 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2019(40).
Roorda, B., & Brouwer, J. G. (2019). Case note: ECLI:NL:RBAMS:2019:4022. AB 2019/479. Case note on: Rechtbank Amsterdam, 02/05/2019, 13/999003-18, ECLI:NL:RBAMS:2019:4022 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2019(40).
Roorda, B., & Brouwer, J. G. (2019). Case note: ECLI:NL:RBDHA:2016:15742. AB 2019/478. Case note on: Rechtbank Den Haag, 21/12/2016, 09-169921-16, ECLI:NL:RBDHA:2016:15742 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2019(40).
Roorda, B., & Brouwer, J. G. (2019). Case note: ECLI:NL:RBNNE:2018:4559. AB 2019/475. Case note on: Rechtbank Noord-Nederland, 09/11/2018, 18/730075-18, ECLI:NL:RBNNE:2018:4559 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2019(40).
Roorda, B., & Brouwer, J. G. (2019). Case note: ECLI:NL:RBOBR:2018:1668. AB 2019/476. Case note on: Rechtbank Oost-Brabant (krt.), 12/04/2018, 96-168716-17, ECLI:NL:RBOBR:2018:1668 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2019(40).
Brouwer, J. G., & Roorda, B. (2019). De grenzen van het recht om te demonstreren. Openbareorde.nl . https://www.openbareorde.nl/tijdschrift/de-grenzen-van-het-recht-om-te-demonstreren/
Roorda, B., & Brouwer, J. (2019). Demonstratievrijheid en bufferzones bij abortusklinieken. Openbareorde.nl . https://www.openbareorde.nl/tijdschrift/demonstratievrijheid-en-bufferzones-bij-abortusklinieken/

2018

Koornstra, J., Roorda, B., Vols, M., & Brouwer, J. G. (2018). Bevoegdheid minister om OMG te verbieden. Openbareorde.nl . http://www.openbareorde.nl/tijdschrift/bevoegdheid-minister-om-omg-te-verbieden/
Brouwer, J. G., Roorda, B., & Wierenga, A. J., (2018). Case note: ECLI:NL:RBOBR:2018:2894: AB 2018/377, No. ECLI:NL:RBOBR:2018:2894, Jun 14, 2018.
Roorda, B. (2018). Controversiële uitingen en vijandig publiek bij betogingen. In M. Duchateau, & A. Tollenaar (Eds.), Vertrouwen in de lokale rechtsstaat: Decentralisatie als governance-vraagstuk (pp. 97-112). (Governance & recht; Vol. 16). Boom Juridisch.
Roorda, B. (2018, Mar 14). 'Demonstreren, een schurend grondrecht?', rapportnummer 2018/015 van de Nationale ombudsman.
van den Berg, P., Bruijn, L., Huls, C. E., Jensma, L., Kwak, A. J., Ruigrok, L., Kolkman, W., Koornstra, J., Neppelenbroek, E., Stam, J. C., Roorda, B., Runia, H., Koopmann, M., Tassenaar, P., & Wierenga, A. J. (2018). Hoofdstukken Algemene Rechtswetenschap. Rechtsbron BV.

2017

Roorda, B. (2017). Artikelsgewijs commentaar bij de Wet openbare manifestaties. In E. R. Muller, E. T. Brainich, J. G. Brouwer, & A. E. Schilder (Eds.), Openbare orde en veiligheid (5 ed., pp. 89-122). (Tekst & Commentaar - Bestuursrecht). Wolters Kluwer.
Roorda, B., (2017). Case note: ECLI:CE:ECHR:2017:0207JUD005781809: EHRC 2017/88, No. 57818/09 e.a., No. ECLI:CE:ECHR:2017:0207JUD005781809, Feb 07, 2017. (European Human Rights Cases; Vol. 2017, No. 5).
Brouwer, J. G., & Roorda, B., (2017). Case note: ECLI:NL:HR:2017:668: AB 2017/230, No. ECLI:NL:HR:2017:668, Apr 11, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2017, No. 28).
Roorda, B., & Brouwer, J. G., (2017). Case note: ECLI:NL:RBAMS:2016:8060: AB 2017/44, No. ECLI:NL:RBAMS:2016:8060, Dec 08, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2017, No. 5).
Roorda, B., & Brouwer, J. G., (2017). Case note: ECLI:NL:RBDHA:2016:11985: AB 2017/25, No. ECLI:NL:RBDHA:2016:11985, Oct 06, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2017, No. 3).
Brouwer, J. G., & Roorda, B., (2017). Case note: ECLI:NL:RBDHA:2017:1704: AB 2017/211, No. ECLI:NL:RBDHA:2017:1704, Feb 23, 2017. (AB Rechtspraak Kluwer; Vol. 2017, No. 25).
Brouwer, J., & Roorda, B., (2017). Case note: ECLI:NL:RBOBR:2017:2241: AB 2017/227, No. ECLI:NL:RBOBR:2017:2241, Apr 14, 2017. (AB Rechtspraak Kluwer; Vol. 2017, No. 27).
Roorda, B., (2017). Case note: EHRM 27 oktober 2016, appl. nr. 4696/11, 4703/11: EHRC 2017/13, No. 4696/11, 4703/11, Oct 27, 2016. (European Human Rights Cases; Vol. 2017, No. 1).
Roorda, B., Brouwer, J., & Schilder, J. (2017). Naar een nieuwe demonstratiewet: Pleidooi voor een grondige herziening van de Wet openbare manifestaties. Nederlands Juristenblad, 2017(30), 2157-2164. Article NJB 2017/1646.
Brouwer, J., & Roorda, B. (2017). Openbare orde geen argument om Turkse minister het spreken te beletten: Wat u niet wilt dat u geschiedt... Openbareorde.nl .
Roorda, B. (2017). Openbare-orderechtelijke begrippen. In P. A. J. van den Berg, & G. Molier (Eds.), In Dienst van het Recht : Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.G. Brouwer ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen (Brouwer-bundel) (pp. 55-65). Boom Juridisch.
Roorda, B. (2017). Wanordelijkheden als argument om demonstraties en vergaderingen te verbieden. Ars Aequi, 2017(09), 699-705. Article AA20170699.

2016

Roorda, B., & Wierenga, A. J. (2016). Bevindingen Roorda en Wierenga. In Geen winnaars: Een gezamenlijk onderzoek van de Nationale ombudsman en de gemeentelijke ombudsman Rotterdam naar de aanhouding van 326 Feyenoord-supporters op 21 februari 2016 (pp. 57-58). (Rapport; No. 2016/060). de Nationale ombudsman.
Roorda, B., & Brouwer, J. G., (2016). Case note: ECLI:NL:RBDHA:2016:12148: AB 2016/445, No. AB 2016, 445, No. ECLI:NL:RBDHA:2016:12148, Oct 07, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2016, No. 47).
Roorda, B., (2016). Case note: EHRM 26 april 2016, appl. nr. 25501/07, 57569/11, 80153/12, 5790/13, 35015/13: EHRC 2016/166, No. 25501/07, 57569/11, 80153/12, 5790/13, 35015/13, Apr 26, 2016. (European Human Rights Cases; Vol. 2016, No. 166).
Roorda, B., & Wierenga, A. J. (2016). Demonstrerende voetbalsupporters: Bevindingen over het handelen van de burgemeester van de gemeente Rotterdam, de officier van justitie en de onder hen ressorterende politie voorafgaand aan, tijdens en na afloop van de protestmars die voorafging aan de voetbalwedstrijd Feyenoord - Roda JC op zondag 21 februari 2016, op verzoek van de Nationale ombudsman. (Openbareorde.nl). Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid.
Roorda, B. (2016). Het recht om te demonstreren: Een vergelijkende studie naar de betogingsvrijheid in Nederland, Duitsland en Engeland vanuit internationaalrechtelijk perspectief. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. Rijksuniversiteit Groningen.
Roorda, B. (2016). Hoe om te gaan met Pegida-demonstraties: Controversiële uitingen en vijandig publiek bij demonstraties. Paper presented at Jaarcongres onderzoeksprogramma Public Trust and Public Law "Vertrouwen in de lokale rechtsstaat: nieuwe idealen en perspectieven", Netherlands.
Roorda, B. (2016). (IN)TOLERANCE FOR INTOLERANT PROTEST: Content-based restrictions on protests: desirable?. Paper presented at Graduiertenkolleg DIA, Amsterdam, Netherlands.
Wierenga, A. J., Roorda, B., & Brouwer, J. G. (2016). Misbruik noodrecht en schending demonstratierecht bij Sinterklaasintochten. Openbareorde.nl .
Roorda, B. (2016). Pegida en het recht om te demonstreren. Het Tijdschrift voor de Politie, 78(8), 10-15.
Brouwer, J., & Roorda, B. (2016). Selectieve verontwaardiging over de vrijheid van meningsuiting. Openbareorde.nl .
Roorda, B. (2016, Nov 24). Zwarte Piet en het recht om te demonstreren.

2015

Brouwer, J., Schilder, A. E., & Roorda, B. (2015). Artikelsgewijs commentaar bij de Wet openbare manifestaties. In E. R. Muller, E. T. Brainich, L. J. J. Rogier, J. G. Brouwer, & A. E. Schilder (Eds.), Openbare orde en veiligheid (4 ed., pp. 81-107). (Tekst & Commentaar). Wolters Kluwer.
Brouwer, J., & Roorda, B., (2015). Case note: ECLI:NL:RBNHO:2015:4711: AB 2015/369, No. ECLI:NL:RBNHO:2015:4711, Jun 15, 2015. (Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB); Vol. 2015, afl. 39, No. 369).
Brouwer, J., & Roorda, B., (2015). Case note: ECLI:NL:RVS:2014:3174: AB 2015/181, No. AB 2015, 181, No. ECLI:NL:RVS:2014:3174, Aug 27, 2014. (Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB); Vol. 2015, afl. 23, No. 181).
Brouwer, J., & Roorda, B., (2015). Case note: ECLI:NL:RVS:2015:1569: AB 2015/374, No. AB 2015, 347, No. ECLI:NL:RVS:2015:1569, May 20, 2015. (Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB); Vol. 2015, afl. 40, No. 374).
Brouwer, J., & Roorda, B., (2015). Case note: ECLI:NL:RVS:2015:899: AB 2015/193, No. AB 2015, 193, No. ECLI:NL:RVS:2015:899, Mar 25, 2015. (Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB); Vol. 2015, afl. 24, No. 193).
Brouwer, J., & Roorda, B., (2015). Case note: ECLI:NL:RVS:2015:923: AB 2015/198, No. AB 2015, 198, No. ECLI:NL:RVS:2015:923, Mar 25, 2015. (Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB); Vol. 2015, afl. 25, No. 198).
Roorda, B. (2015). Demonstratieve kampementen. (1 ed.) (Politiewetenschap; No. 83). Politie & Wetenschap.
Roorda, B. (2015). Demonstratievrijheid in het nauw. Openbareorde.nl . http://www.openbareorde.nl/category/tijdschrift/
Roorda, B., Brouwer, J., & Schilder, A. E. (2015). Evaluatie Wet openbare manifestaties. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Roorda, B. (2015). Private ordebewaarders bij betogingen. (1 ed.) (Politiewetenschap; No. 84). Politie & Wetenschap.
Roorda, B. (2015). Wet openbare manifestaties. In A. van den Berg, J. van der Grinten, & J. Schilder (Eds.), Hoofdstukken openbare-orderecht (1 ed., pp. 163-187). Ars Aequi.

2014

Roorda, B. (2014). Hoe kan een burgemeester betogers aanpakken? De Hofvijver, 2014(45). http://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvj72dlowskug/vjnheals3063?pk_campaign=hofv-1409&pk_kwd=vjnheals3063
Roorda, B. (2014). Integrale demonstratieverboden: Toelaatbaar, wenselijk en noodzakelijk? Tijdschrift voor constitutioneel recht, 2014(3), 219-243.

2013

Roorda, B. (2013). Burgerlijke ongehoorzaamheid als juridische rechtvaardigheidsgrond? NJCM Bulletin, 38(2), 283-298.
Roorda, B., (2013). Case note: ECLI:NL:RBAMS:2012:BY6335: JG 2013/20, No. ECLI:NL:RBAMS:2012:BY6335, Nov 21, 2012. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2013).
Roorda, B., (2013). Case note: ECLI:NL:RBSGR:2012:BY6013: JG 2013/21, No. ECLI:NL:RBSGR:2012:BY6013, Dec 12, 2012. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2013).

2012

Roorda, B., (2012). Case note: ECLI:NL:RBAMS:2012:BV9645: JG 2012/70, No. ECLI:NL:RBAMS:2012:BV9645, Mar 22, 2012. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2012).
Roorda, B., (2012). Case note: ECLI:NL:XX:2012:BY2779 (Fáber/Hongarije): EHRC 2012/212, No. 40721/08, No. ECLI:NL:XX:2012:BY2779, Jul 24, 2012. (European Human Rights Cases; Vol. 2012).
Roorda, B. (2012). Omvang lokale betogingsvrijheid te beperkt? Gemeentestem, 101, 514-520.
Roorda, B. (2012). Permanente Occupy-kampementen een blijvend probleem? Nederlands Juristenblad NJB, 25, 1720-1725.
Last modified:15 March 2024 12.47 p.m.
View this page in: Nederlands