Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usmr. dr. B. (Berend) Roorda

mr. dr. B. (Berend) Roorda

Assistant Professor
mr. dr. B. (Berend) Roorda
E-mail:
b.roorda rug.nl

Expertise

Freedom of assembly in the Netherlands, Germany and England/Wales. Public order law in Germany.

Other positions

Lid Faculteitsraad
Lid Vaste Commissie voor de Propedeuse
Lid Early Warning Signal werkgroep
Secretaris Stichtingsbestuur UKrant
Vicevoorzitter van het Algemeen Bestuur van de StudentenKoepel voor Levensbeschouwelijke Organisaties (SKLO)
Last modified:03 September 2019 07.49 a.m.

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands