Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us mr. dr. B. (Berend) Roorda

mr. dr. B. (Berend) Roorda

Universitair hoofddocent

Berend Roorda is in 2005 aan zijn studie Rechtsgeleerdheid begonnen en heeft na een sabbatical van een jaar zijn master Staats- en Bestuursrecht cum laude afgerond in december 2011. Naast zijn studie Rechtsgeleerdheid was Berend tijdens zijn studententijd een fanatiek judoka. En niet geheel onverdienstelijk: in 2010, 2011 en 2013 werd hij Nederlands kampioen judo in de klasse tot 100kg. Sinds 2011 behoorde Berend tot de nationale selectie judo en werd hij regelmatig uitgenodigd voor grote internationale toernooien. Naar aanleiding van zijn studieresultaten gecombineerd met zijn sportprestaties heeft hij in 2011 de Groninger Universiteitsfonds Award gewonnen als meest excellente student van de faculteit Rechtsgeleerdheid.

In februari 2012 heeft Berend een aanstelling gekregen als docent aan de sectie Algemene Rechtswetenschap en als onderzoeker binnen het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid (www.openbareorde.nl) van de Rijksuniversiteit Groningen. Vier jaar later, op 29 februari 2016, heeft hij het onderzoek voor zijn proefschrift getiteld 'Het recht om te demonstreren' afgerond. Het proefschrift behelst een vergelijkende studie naar de betogingsvrijheid in Nederland, Duitsland en Engeland vanuit internationaalrechtelijk perspectief. Berend heeft zijn proefschrift op 15 september 2016 verdedigd.

Inmiddels is Berend werkzaam als universitair hoofddocent aan de sectie Algemene Rechtswetenschap en als onderzoeker binnen het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid. Hij verdiept zich verder in het spanningsveld dat zich voordoet in de huidige pluriforme samenleving tussen (a) enerzijds grondrechten die zien op het zich verzamelen, uiten en actievoeren op politiek of maatschappelijk gebied - naast de betogingsvrijheid valt te denken aan de verenigingsvrijheid, vergadervrijheid, godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting - en (b) anderzijds de handhaving van de openbare orde.

Laatst gewijzigd:25 juni 2022 17:03