Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us mr. dr. B. (Berend) Roorda

Publications

Beperkt de burgemeester de betogingsvrijheid te vergaand? Een analyse van de rechtspraktijk inzake demonstraties bij abortusklinieken

De reikwijdte van het bijkans heilige demonstratierecht

Paal en perk stellen aan protestacties bij (privé)woningen van politici en andere personen

The Child-specific Right to Adequate Housing in the Convention on the Rights of the Child

Bestemmingsplan als grondslag om demonstraties te beperken

Bestuurlijke verplaatsing bij demonstraties

Bufferzones bij abortusklinieken

De demonstratie- en vergaderingsvrijheid: het internationaalrechtelijk en grondwettelijk kader

Demonstraties bij abortusklinieken

Demonstreren in coronatijd

Read more

Press/media

Het demonstratierecht inperken is gemakkelijker gezegd dan gedaan

Pro-Palestinademonstranten hekelen politieoptreden: ‘Er wordt meteen geweld gebruikt’

Een demonstratie aanmelden is ook in het belang van de demonstranten

Meningsvrijheid in vuur en vlam

Kennisdeling over het demonstratierecht: een toegankelijke website voor iedereen

Voorzitter Joods Overleg: Demonstranten willen Israël van Joden ontdoen

Tot hoever kan XR gaan met snelwegblokkades?

Overheid mag beperkingen stellen aan blokkade-acties

Read more