Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Press information

Oldenhuis, Prof. Fokko

Fokko Oldenhuis
Fokko Oldenhuis

Prof. F.T. Oldenhuis is professor of Religion and Law at the Faculty of Law, with an additional appointment at the Faculty of Theology and Religious Studies. This chair was created by the Groningen University Fund. Fokko Oldenhuis (Delfzijl, 1950) gained his doctoraal degree in Dutch Law at the University of Groningen in 1973. He has been a member of the department of Civil Law at this university ever since – first as research assistant, subsequently from 1984 as lecturer and since 1985 as University Reader. In the same year Oldenhuis gained his PhD with a thesis entitled Aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden van anderen [Liability for illegal actions performed by others]. In addition, he has been deputy justice for the Court of Appeal in Arnhem and deputy judge for the Groningen court since 1993.

Oldenhuis is actively involved in the debate about earhquakes caused by gas extraction in Groningen.

Previously in the news

Trouw article
Trouw article

Contact and further information

See profile page

2019

Koerts, P., & Oldenhuis, F. (2019). Causaliteit en preventie. In Juridische aspecten van gaswinning: Een 'Groningse' verkenning (pp. 51-70). (Monografieën Privaatrecht; Vol. 18). Deventer: Wolters Kluwer.
Kolder, A., & Oldenhuis, F. (2019). Commentaar op art. 6:179 BW. Aansprakelijkheid voor dieren. In C. J. J. M. Stolker (Ed.), De Groene Serie Onrechtmatige daad (De Groene Serie ). Wolters Kluwer.
Kolder, A., & Oldenhuis, F. (2019). Commentaar op art. 6:181 BW. Gebruik in uitoefening van bedrijf. In C. J. J. M. Stolker (Ed.), De Groene Serie Onrechtmatige daad (De Groene Serie ). Wolters Kluwer.
Oldenhuis, F. (2019, Feb 14). Nashville-verklaring: Over de grenzen van de vrijheid van godsdienst . Wolters Kluwer.

2017

Oldenhuis, F. (2017). Ruimte voor religie, maar met reflectie: Over het dempen van religieuze opvattingen in het publieke domein . In P. van den Berg, & G. Molier (Eds.), In dienst van het recht: Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. J.G. Brouwer ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen (Brouwer bundel) (pp. 171-183). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Kolder, A., & Oldenhuis, F. T. (2017). 25 jaar risicoaansprakelijkheid voor personen en zaken (1995-2017). WPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, 148(7133), 46-52.

2016

Oldenhuis, F. (2016). Christelijk bedrijf. Nederlands Dagblad.
Oldenhuis, F. (2016). De pinpas van je overleden moeder. De Riepe: straatmagazine voor Groningen.
Oldenhuis, F. (2016). Pasfoto zonder vergiet: de rechter heeft het laatste woord. De Riepe: straatmagazine voor Groningen.
Oldenhuis, F. (2016). "Zijlstra's kletspraat". RUG column.

2015

Oldenhuis, F. (2015). Aansprakelijkheid van de mijnbouwexploitant: Over causaliteit en preventie. Nederlands Juristenblad NJB, 2015(26), 1724-1732. [2015/1249].
Oldenhuis, F. (2015). De bandbreedte van kerkgenootschappen (art.2:2 BW) in perspectief met dwingend recht. In R. J. C. Flach, G. T. de Jong, R. Koolhoven, & F. J. Vonck (Eds.), Dwingend privaatrecht op maat (pp. 29-40). (GCL-reeks). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Oldenhuis, F. T., & Vorsselman, H. (Eds.) (2015). Derdenschade. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Hiemstra, J. T., de Jong, G. T., Oldenhuis, F. T., Kolder, A., Krans, H. B., Tigelaar, L. B. A., ... Wissink, M. H. (2015). Hanteerbaarheid en verbintenissenrecht. In F. Brandsma, W. D. Kolkman, H. B. Krans, A. J. Verheij, L. C. A. Verstappen, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Hanteerbaar privaatrecht (pp. 21-54). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Oldenhuis, F. T. (2015). Openingswoord. In F. T. Oldenhuis, & H. Vorsselman (Eds.),  Derdenschade (pp. 5). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Oldenhuis, F. T. (2015). Over casualiteit en preventie: Aansprakelijkheid van de mijnbouwexploitant. Bouwen met staal, vakblad over staal en staalconstructies , (248), 12-15.

2014

Colombi Ciacchi, A., McCann, A., & Oldenhuis, F. (2014). How Would ‘Hammock-Like’ Cases Be Dealt with in Seven European Jurisdictions? Comparative Observations. European Review of Private Law, 22(1), 153-156.
Oldenhuis, F. (2014). Joint Possessors Claim against Each Other for Damages Arising from Defective Parts of Their Property? The Dutch Supreme Court Decision in Hammock: The Dutch Supreme Court Decision in Hammock. European Review of Private Law, 22(1), 143-152.
Oldenhuis, F., Colombi Ciacchi, A., & McCann, A. (2014). Liability for Defective Immovable Property: The Hammock Case in a Comparative Perspective. European Review of Private Law, 22(1), 89-92.
Oldenhuis, F. (2014). Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor personen. (3e druk ed.) (Monografie BW B-46). Deventer: Kluwer.
Keijzer, F., & Oldenhuis, F. (2014). Positie van kerkgenootschappen en vrijheid van belijden. In Geloofsgemeenschappen en recht (pp. 421-438). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

2013

Oldenhuis, F. T., & Schreurs, S., (2013). Aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen (idem 16-04-2013), No. nr. 86 en 87, May 02, 2013. (Jurisprudentie Aansprakelijkheid; Vol. 2013, No. 5).
Oldenhuis, F. T. (2013). Artikelsgewijs Commentaar - Aansprakelijkheid voor opstallen (art. 6:174). Deventer: Kluwer.
Oldenhuis, F. T., von Stuckrad, K., de Jong, N., Visser, P., & Westert, J. (2013). Eschatologische bewegingen in Nederland: Religiewetenschappelijke en juridische bevindingen. Den Haag: BiZa/RUG en ISW.
Oldenhuis, F. T. (2013). Ontslag van een weigerambtenaar (Rb. Den Haag 23 oktober 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:14133, Wim Pijl-Gemeente Den Haag). Nederlands Juristenblad, 2013(43), 3001-3004. [2013/2508].
Oldenhuis, F. T. (2013). Openingswoord bij het congres Werkgeversaansprakelijkheid; een grensverleggend debat. In F. T. Oldenhuis, & H. Vorsselman (Eds.), Werkgeversaansprakelijkheid: een grensverleggend debat (pp. 7-13). (CRBS-reeks; Vol. 20). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Oldenhuis, F. T., & Veninga, J., (2013). Overheidsaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid voor wegen. Zorgplicht voor bomen en vallende takken, No. nr. 162, Dec 07, 2013. (Jurisprudentie Aansprakelijkheid; Vol. 2013, No. 9).
Oldenhuis, F. T. (Ed.) (2013). Religie op de werkvloer. (Serie religie & recht). Heerenveen: Protestantse Pers.
Oldenhuis, F. T. (2013). Woord Vooraf bij De waarde van smartengeld. In F. T. Oldenhuis, & H. Vorsselman (Eds.), De waarde van smartengeld (pp. 7-8). (CRBS-deel 21). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

2012

Oldenhuis, F. T., & van Dijk, C. (2012). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht juli 2011 - juli 2012 (inclusief het overzicht juli 2010 - juli 2011) ten behoeve van LSA Nederland. Met medewerking van N.E. Vellinga, H.R. van der Veen, J.J. Westert, N. Akgul, A. Nalic, T. Langhout, o.l.v. S.H. Schreurs. LSA.
Oldenhuis, F. T. (2012). Art. 6: 164 (Niet aansprakelijkheid van kinderen tot veertien jaar). Onrechtmatige daad (losbladig), 2012, 1-20.
Oldenhuis, F. T. (2012). Art. 6:165 (Geestelijke en lichamelijke gebreken geen beletsel voor toerekening). Onrechtmatige daad (losbladig), 2012, 1-20.
Oldenhuis, F. T. (2012). Art. 6:169 (Kwalitatieve aansprakelijkheid van ouders voor hun minderjarige kinderen). Onrechtmatige daad (losbladig), 2012, 1-30.
Oldenhuis, F. T., & Harryvan, G., (2012). Case note 2012 (168), No. annotatie 168, Mar 07, 2012. (Jurisprudentie Aansprakelijkheid; Vol. 2012, No. nr. 8).
Oldenhuis, F. T. (2012). Gelovigen huilen dikwijls krokodilletranen: over recht religie en samenleving. Trouw, 2012.
Oldenhuis, F. T. (2012). Homoseksualiteit en samenleving. Botsing van grondrechten binnen het publieke domein: trainen in tolerantie, maar hoe? Over het dempen van religieuze opvattingen binnen het publieke domein. In A. L. T. de Bruijne (Ed.), Open en kwetsbaar: christelijk debat over homoseksualiteit (pp. 91-105). (TU-Bezinningsreeks). Barneveld: Vuurbaak.
Kolder, A., & Oldenhuis, F. T. (2012). Kroniek kwalitatieve aansprakelijkheid voor personen en zaken. Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade, 1, 14-34.
Oldenhuis, F. T. (2012). Op de grens van kerk en sekte: een onderzoek naar het gedogen van sektarische geloofsgemeenschappen binnen de rechtsstaat. In C. H. C. Overes, & W. J. M. van Veen (Eds.), Met recht betrokken: Opstellen aangeboden aan prof. mr. T.J. van der Ploeg (pp. 204-215)
Oldenhuis, F. T. (2012). Openingswoord. In F. T. Oldenhuis, & H. Vorsselman (Eds.), Whiplash: juristen aan het woord (pp. 7-12). (CRBS, deel 19). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Oldenhuis, F. T., & Vorsselman, H. (2012). Whiplash: juristen aan het woord. (CRBS-reeks; Vol. 19). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

2011

Oldenhuis, F. T., & Keijzer, F. E., (2011). Aansprakelijkheid dieren, bedrijfsmatige gebruiker en profijttrekken, RvdW 2011, 455 (Loretta), Apr 01, 2011. (Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP); Vol. 2011, No. nr. 3).
Oldenhuis, F. T. (2011). Aansprakelijkheid van bezitters voor dieren (art. 6:179). In C. J. J. Stolker (Ed.), Onrechtmatige Daad (pp. 40). Deventer: Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2011). Aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker (art. 6:181), geheel herzien. In C. J. J. Stolker (Ed.), Onrechtmatige Daad (pp. 26). Deventer: Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2011). Aansprakelijkheid voor medebezitters (art. 6:180). In C. J. J. Stolker (Ed.), Onrechtmatige Daad (pp. 9). Deventer: Kluwer.
Oldenhuis, F. T., & Vorsselman, H. (2011). Begrenzing van kwalitatieve aansprakelijkheid; de grenzen voorbij? Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Oldenhuis, F. T. (2011). De scheiding van kerk en staat: Interview met Pieter Bootsma. Kerk in Stad (Informatie- en opinieblad van de protestantse gemeente Groningen), 10 - 11.
Oldenhuis, F. T., & Harryvan, G. J. (2011). Eindelijk uitsluitsel over de interpretatie van het functioneel verband in art. 6:181 BW. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, nr. 8, p. 422 - 426.
Oldenhuis, F. T. (2011). Hoge Raad zet in Wilnis-zaak rem op te ruime risicoaansprakelijkheid. RUG column, nr. 11, p. 567 - 572.
Oldenhuis, F. T. (2011). Hoogleraar Religie en Recht roept op tot instellen van een publieke waakhond tegen sekten. RUG column.
Oldenhuis, F. T. (2011). Is a dike which lets water through it a defective dike? A commentary on Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht v Gemeente De Ronde Venen, HR 17 december 2010. Journal of European Tort Law (JETL), nr. 2, p. 312 - 326.
Oldenhuis, F. T., & Vorsselman, H. (2011). Openingswoord (CRBS-reeks, deel 18). In F. T. Oldenhuis, & H. Vorsselman (Eds.), Begrenzing van kwalitatieve aansprakelijkheid; de grenzen voorbij? (pp. 7 - 11). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Oldenhuis, F. T. (2011, Nov 17). 'Weigerambtenaar miskent functie als overheidsdienaar'.

2010

Oldenhuis, F. T. (2010). Aansprakelijkheid voor niet ondergeschikten (art. 6:171); Toelichting: Structureel nieuwe bewerking vanwege nieuw arrest (Sijm/Agro, NJ 2010, 389). In C. J. J. Stolker (Ed.), Onrechtmatige Daad Deventer: Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2010). Aansprakelijkheid voor ondergeschikten (art. 6:170). Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2010). Aansprakelijkheid voor vertegenwoordigers (art. 6:172). In C. J. J. Stolker (Ed.), Onrechtmatige daad Deventer: Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2010). Begrenzing van kwalitatieve aansprakelijkheid: Kanttekeningen bij een dijkdoorbraak. Het Verzekerings-Archief, nr. 1, p. 2 - 10.
Oldenhuis, F. T. (2010). Beroep op verjaring past kerk niet. Reformatorisch Dagblad, 6 - 6.
Oldenhuis, F. T. (2010). De Hangmatzaak. Nederlands Juristenblad, nr. 38, 2456 - 2460.
Santing-Wubs, A. H., & Oldenhuis, F. T. (2010). De rechtspositie van de predikant; kanttekeningen bij Hof Arnhem 19 januari 2010 (Ds. De Boer-Chr.Geref. Kerk Zeewolde). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, nr. 6849, 545-548.
Oldenhuis, F. T. (2010). Kerk mag homoseksuele op grond van Bijbel homoseksuele praxis afwijzen? Reformatorisch Dagblad, 7 - 7.
Oldenhuis, F. T., & Harryvan, G. J., (2010). Niet ondergeschikte Uitoefening bedrijf. Schadebeperkingsplicht, No. nr. 107, Jun 15, 2010. (Jurisprudentie Aansprakelijkheid; Vol. 2010).
Kloosterman, A. M., & Oldenhuis, F. T. (2010). Overzicht jurisprudentie Huurrecht 2009. WR, tijdschrift voor huurrecht, nr. 8, p. 345 - 378.
Oldenhuis, F. T. (2010). Schadebeperkingsplicht, Openingswoord. In F. T. Oldenhuis (Ed.), Schadebeperkingsplicht. Wie verwacht wat van wie? (pp. 7 - 12). (CRBS). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Oldenhuis, F. T. (2010). Speelruimte bisschoppen om af te wijken van aanbevelingen commissie Deetman minimaal. RUG column.
Oldenhuis, F. T. (2010). Trainen in tolerantie, maar hoe? Over het dempen van religieuze opvattingen binnen het publieke domein. RUG column.
Oldenhuis, F. T. (2010). Uitspraak Raad van State over 'Jezus redt' is geen aanval op de joods-christelijke waarden. RUG column.
Oldenhuis, F. T. (2010). Zet rem op uiting van geloof en andere opvattingen. RUG column.
Oldenhuis, F. T., & Kurpershoek, P. (2010). Zijn bloed kome over ons en onze kinderen-Theologische en juridische kanttekeningen bij 'de zaak Goeree'. In K. van der Ziel, & H. Holwerda (Eds.), Het stralend teken. 60 jaar exegetische vergezichten van dr. D. Holwerda (pp. 65 - 78). Franeker: Uitgeverij Van Wijnen.

2009

Oldenhuis, F. T. (2009). Begrenzing van kwalitatieve aansprakelijkheid; kanttekeningen bij een dijkdoorbraak. In G. T. de Jong, L. M. Klap-Nooijer, H. B. Krans, & F. T. Oldenhuis (Eds.), Markante Analyses (pp. 113 - 131). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Oldenhuis, F. T. (2009). Debat over verbod op godslastering is teleurstellend. RUG-opinie.
Oldenhuis, F. T. (2009). Een neutrale staat: kreet of credo? Een introductie. In F. T. Oldenhuis (Ed.), Een neutrale staat: kreet of credo? (pp. 9 - 12). (Religie & recht). Heerenveen: Protestantse Pers.
Oldenhuis, F. T. (2009). Integratie en onvrede: Lessen uit het verleden. Theologisch Debat, nr. 4, 24 - 27.
Oldenhuis, F. T., & Kolder, A. (2009). Kroniek kwalitatieve aansprakelijkheid voor personen en zaken. Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade, nr. 1, p. 26 - 41.
Oldenhuis, F. T. (2009). Kwalitatieve aansprakelijkheid voor de bedrijfsmatige gebruiker (art. 6:181). In C. J. J. M. Stolker (Ed.), Onrechtmatige Daad (pp. 1 - 42). Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2009). Kwalitatieve aansprakelijkheid voor dieren. In C. J. J. M. Stolker (Ed.), Onrechtmatige Daad (pp. 1 - 74). Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2009). Kwalitatieve aansprakelijkheid voor opstallen (art. 6:174). In C. J. J. M. Stolker (Ed.), Onrechtmatige Daad (pp. 1 - 144). Deventer: Kluwer.
Oldenhuis, F. T., (2009). Kwalitatieve aansprakelijkheid voor opstallen. Risicoaansprakelijkheid. Tenzij-formule. Gebrekkige dijk, No. nr. 126, Jun 09, 2009. (Jurisprudentie Aansprakelijkheid; Vol. 2009, No. afl. 7).
Oldenhuis, F. T. (2009). Kwalitatieve aansprakelijkheid voor zaken (restcategorie): art. 6:180, 181, 184. In C. J. J. M. Stolker (Ed.), Onrechtmatige Daad (pp. 1 - 30). Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2009). Onrechtmatige Daad. In A. C. van Schaick, & c.s. (Eds.), Vermogensrecht Burgerlijk Wetboek (pp. 831 - 928). (Wet & rechtspraak). Deventer: Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2009). PVV-politicus Wilders toonbeeld van verwerpelijke intolerantie. RUG-opinie.
Oldenhuis, F. T. (2009). Vliegtuigcrash en crisis aanleiding voor debat over grenzen aansprakelijkheid. RUG-opinie.
Oldenhuis, F. T. (2009). Zelfstandige sharia-rechtbank past niet in Nederlands rechtssysteem. RUG-opinie.

2008

Oldenhuis, F. T. (2008). Exclusiviteit en (in)tolerantie (oratie RUG 2008). Deventer: Kluwer.
Oldenhuis, F. T., (2008). Onrechtmatige daad, Risicoaansprakelijkheid (ouders-kinderen), Causaliteit, Voorzienbaarheid, Verhouding deelregels bij redelijke toerekening, Omvang van de schadevergoeding, No. nr. 128, Apr 25, 2008. (Jurisprudentie Aansprakelijkheid; Vol. 2008, No. 7).
Oldenhuis, F. T. (2008). Openingswoord. In F. T. Oldenhuis (Ed.), Toekomstschade. Wat is een mensenleven waard? (pp. 7 - 10). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Oldenhuis, F. T., Wegerif, D. N. R., & Keijzer, F. E. (2008). Recht. In M. ter Borg, E. Borgman, M. Buitelaar, Y. Kuiper, & R. Plum (Eds.), Handboek Religie in Nederland; Perspectief-overzicht-debat (pp. 417-439). Zoetermeer: Meinema.

2007

Oldenhuis, F. T., (2007). Aanneming van werk. Onderaanneming. Waarschuwingsplicht (onder)aannemer voor fouten in het ontwerp?, Sep 08, 2006. (Jurisprudentie Aansprakelijkheid; Vol. 2007, No. nr. 1).
Oldenhuis, F. T. (2007). Aansprakelijkheid van de ouder of voogd voor het minderjarig kind; nieuwe bewerking, suppl. nr. 97 BW; Boek 6, titel 3, afd. 2, art. 169. In Onrechtmatige Daad (pp. 60). Deventer: Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2007). Aansprakelijkheid voor ondergeschikten; nieuwe bewerking, suppl. nr. 75 BW; Boek 6, titel 3, afd. 2, art. 170. In Onrechtmatige daad (pp. 82). Deventer: Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2007). Aansprakelijkheid voor personen en zaken. In A. C. van Schaick, C. E. du Perron, & T. Hartlief (Eds.), Wet en rechtspraak (Boeken 3, 5 en 6 Burgerlijk Wetboek) (pp. 714-798 - Afd. 6.3.2). (1e druk). Deventer: Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2007). Artikel: Inleiding Aansprakelijkheid voor personen en zaken; jaarlijkse aanpassing, suppl. nr. 97 BW; Boek 6, titel 3, afd. 2. In Onrechtmatige daad (pp. 8). Deventer: Kluwer.
Oldenhuis, F. T., (2007). Bewuste roekeloosheid. Schade aan leaseauto, Apr 17, 2007. (Jurisprudentie Aansprakelijkheid; Vol. 2007, No. nr. 7).
Oldenhuis, F. T. (2007). De eigen positie van het kerkgenootschap; een introductie. In T. J. van der Ploeg, W. A. Zondag, P. T. Pel, & T. M. Willemze (Eds.), Predikant tussen baan en ambt (pp. 9-17 - Hfdst. 1). Heerenveen: Jongbloed.
Oldenhuis, F. T., (2007). Gevaarscheppend gedrag? Toepassing 'Kelderluik'-criterium; restrictieve toepassing omkeringsregel, Apr 07, 2006. (Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade; Vol. 2007, No. nr. 1).
Kloosterman, A. M., & Oldenhuis, F. T. (2007). Overzicht jurisprudentie huurrecht 2006. WR, tijdschrift voor huurrecht, nr. 9, p. 331 - 357.
Brouwer, J. G., Oldenhuis, F. T., Wegerif, D. N. R., & Keijzer, F. E. (2007). Schurende relaties tussen recht en religie. Assen: Koninklijke Van Gorcum.

2006

Oldenhuis, F. T., (2006). Arbeidsongeval, aansprakelijkheid voor derden. Gebrekkige zaak. Cessie. Aansprakelijkheidsverzekering., Jan 20, 2006. (Jurisprudentie Aansprakelijkheid; Vol. 2006, No. nr. 59).
Oldenhuis, F. T. (2006). Ars Aequi Katern Huurrecht. Ars Aequi, nr. 9, p. 5568 - 5570.
Oldenhuis, F. T. (2006). Ars Aequi Katern Huurrecht. Ars Aequi, nr. 3, p. 5435 - 5436.
Oldenhuis, F. T. (2006). Exclusiviteit en (in)tolerantie; schurende relaties tussen recht en religie. s.n.
Oldenhuis, F. T. (2006). Geldt voor kerkgenootschappen een bijzonder onrechtmatigedaadsrecht, in Themanummer: Geloof en religie. BLIND, nr. 8.
Oldenhuis, F. T. (2006). Kwalitatieve aansprakelijkheid van de ouder en voogd voor het minderjarige kind (bewerking van Burgerlijk Wetboek, Boek 6, Titel 3, Afdeling 2, Artikel: Inleiding aansprakelijkheid voor personen, art. 169). Deventer: Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2006). Kwalitatieve aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen, stortplaatsen en mijnbouwwerken (bewerking van Burgerlijk Wetboek, Boek 6, Titel 3, Afdeling 2, Artikel 175, 176, 177, 178). Deventer: Kluwer.
Oldenhuis, F. T., (2006). Werkgeversaansprakelijkheid. Auto-ongeval in Ivoorkust tijdens rusttijd; informatieplicht over aanvullende ongevalsverzekering, Mar 18, 2005. (Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht; Vol. 2006).

2005

Oldenhuis, F. T. (2005). Artikel 174 (6.3.2.7). In Onrechtmatige daad, nieuwe bewerking, Boek 6, Titel 3, Afd. 2, Art. 174, Suppl. nr. 87 (pp. 98). Deventer: Kluwer.
Kloosterman, A. M., Oldenhuis, F. T., Rossel, H. J., Hellegers, D. P. C. M., & van Stempvoort, J. P. (2005). Hoofdlijnen in het huurrecht met vragen en antwoorden (eindred. F.T. Oldenhuis). Deventer: Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2005). Huurrecht. Ars Aequi, (nr. 96), p. 5307 - p. 5308.
Oldenhuis, F. T. (2005). Huurrecht, Katern 94. Ars Aequi, p. 5174 - p. 5175.
Oldenhuis, F. T. (2005). Kanttekeningen bij HR 19 december 2003 (Vrij-beheergemeenten/Nederlandse Hervormde Kerk). In Amice, Rutgers-bundel (pp. 241 - 251). Deventer: Kluwer.
Oldenhuis, F. T., (2005). Kwalitatieve aansprakelijkheid van ouders voor hun kinderen, m. nt. CJHB (Sneeuwballende kinderen), (Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht; Vol. 2005).
Oldenhuis, F. T., (2005). Kwalitatieve aansprakelijkheid. Werkgeversaansprakelijkheid. Ondergeschikten. Functioneel verband. Brand Personeelsfeest., Jul 21, 2005. (Jurisprudentie Aansprakelijkheid; Vol. 2005, No. nr. 88).
Oldenhuis, F. T., & Kloosterman, A. M. (2005). Overzicht Jurisprudentie Huurrecht 2004, met daarin verwerkt de rechtspraak van de Hoge Raad tot 1 juli 2005 (m.m.v. A.G.F. Ancery en K. van der Meer). WR, tijdschrift voor huurrecht, (nr. 9), p. 281 - p. 311.
Oldenhuis, F. T., (2005). Positie van vrijwilligers en kwalitatieve aansprakelijkheid voor dieren (X-Stichting Dierenopvang Regio Almelo), (Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade; Vol. 2005).

2004

Oldenhuis, F. T. (2004). Burgerlijk Wetboek (losbladig). Deventer: Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2004). Kerkelijke geschillen; de burgerlijke rechter en kerkelijke conflicten. In T. J. van der Ploeg, & L. C. van Drimmelen (Eds.), Kerk en recht (pp. 175 - 187). Utrecht: Boom Lemma.
Kloosterman, A. M., & Oldenhuis, F. T. (2004). Overzicht jurisprudentie huurrecht 2003. WR, tijdschrift voor huurrecht, 9, 253 - 275.
Oldenhuis, F. T., Kloosterman, A. M., Schuurman, R. W. J. M., & Velvis, W. (2004). Special, Overzicht Jurisprudentie Huurrecht 2003, met daarin verwerkt de rechtspraak van de Hoge Raad tot 1 september 2004. WR, tijdschrift voor huurrecht, 9, 253 - 275.

2003

Oldenhuis, F. T. (2003). Geldt voor kerkgenootschappen een bijzonder onrechtmatigedaadsrecht? In G. T. de Jong, W. D. Kolkman, A. H. Santing-Wubs, & M. H. Wissink (Eds.), Algemeen-Bijzonder (pp. 137 - 148). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Oldenhuis, F. T., Hellegers, D. P. C. M., van Stempvoort, J. P., & Rossel, H. J. (2003). Hoofdlijnen in het huurrecht. Deventer: Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2003). HR 10 januari 2003, NJ 2003, 196 (Van Bentum Recycling/Mrs. Bos c.s. Advocaten BV); m.nt. PvS (Kwalitatieve) aansprakelijkheid voor fouten van de faillissementscurator. Tijdschrift voor Insolventierecht., 4, 92 - 96.
Oldenhuis, F. T. (2003). Huurrecht. Ars Aequi, 89, 4844.
Oldenhuis, F. T., & Idsardi, J. G. (2003). Jurisprudentie huurrecht 1950-2001. Deventer: Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2003). (On)veiligheid in en rondom gebouwen. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade, 6, 210 - 214.
Oldenhuis, F. T. (2003). Over kerkrecht, Privaatrecht en de rechtspositie van kerkelijke functionarissen. In K. Martens (Ed.), Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de diocesane bisschop (pp. 101 - 114). Leuven: Peeters.
Oldenhuis, F. T., & Kloosterman, A. M. (2003). Overzicht jurisprudentie huurrecht 2002 (met daarin verwerkt de rechtspraak van de Hoge Raad tot 1 november 2003). De Praktijkgids, 26, 913 - 951.

2002

Oldenhuis, F. T. (2002). Aansprakelijkheid van de werkgever ex art. 6:170 BW voor een ongelukje op de werkvloer (HR 9 november 2001, NJ 2002, 79 m.n. PAS). Aansprakelijkheid Verzekering en Schade, 3, 86 - 89.
Oldenhuis, F. T. (2002). Aansprakelijkheid voor opstallen (art. 6:174 BW) HR 15 juni 2001, RvdW 2001, 114 (Gemeente Almelo/Wessels Op- en overslag V.O.F.). Aansprakelijkheid Verzekering en Schade, 2, 42 - 46.
Oldenhuis, F. T. (2002). Aansprakelijkheid voor zelfstandige hulppersonen (art. 6:171 BW). Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 3, 118 - 122.
Oldenhuis, F. T. (2002). Het spanningsveld tussen kerkrecht en privaatrecht. In M. A. H. P. van Stiphout (Ed.), Religie, cultuur en het recht van de overheid (pp. 37 - 46). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Lubach, R. D., & Oldenhuis, F. T. (2002). Hoever reikt de kwalitatieve aansprakelijkheid voor zelfstandige hulppersonen (art. 6:171 BW)? Aansprakelijkheid Verzekering en Schade, 5, 133 - 138.
Oldenhuis, F. T. (2002). Huurrecht Katern. Ars Aequi, 85, 4573.
Oldenhuis, F. T. (2002). Huurrecht Katern. Ars Aequi, 83, 4428.
Oldenhuis, F. T. (2002). Onrechtmatige Daad. Deventer: Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2002). Onrechtmatige daad (losbladig). Deventer: Kluwer.
Oldenhuis, F. T., & Kloosterman, A. M. (2002). Overzicht jurisprudentie huurrecht 2001. De Praktijkgids, 26, 903 - 967.

2001

Oldenhuis, F. T. (2001). Ars Aequi Katern. Ars Aequi, 81, 4283.
Oldenhuis, F. T. (2001). Ars Aequi Katern. Ars Aequi, 80, 4202.
Oldenhuis, F. T. (2001). Ars Aequi Katern. Ars Aequi, 78, 4043.
Oldenhuis, F. T. (2001). Boekbespreking betreffende prof.mr. C.J.H. Klaassen. Schadeveroorzakend handelen in functie... Diverse wegen leiden naar de werkgever. Enkele beschouwingen over de aansprakelijkheid van de werkgever en de ondergeschikte voor schade toegebracht of opgelop. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 9, 298 - 300.
Oldenhuis, F. T. (2001). Burgerlijk Wetboek, losbladige uitgave, Kwalitatieve aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen. Deventer: Kluwer.
Oldenhuis, F. T., & Kloosterman, A. M. (2001). Overzicht Jurisprudentie Huurrecht 2000 met daarin verwerkt de rechtspraak van de Hoge Raad tot 1 november 2001. De Praktijkgids, 26, 947 - 1019.

2000

Oldenhuis, F. T. (2000). Aansprakelijkheid voor gebrekkige opstallen, losbladige uitgave, Deventer: Kluwer.
Oldenhuis, F. T., & Wildeboer, H. M. D. (2000). Ars Aequi Katern nr. 74. Ars Aequi, 5, 3728-3729.
Oldenhuis, F. T. (2000). Ars Aequi Katern nr. 77. Ars Aequi, 5, 3968.

1999

Oldenhuis, F. T. (1999). Aansprakelijkheid van Rechtspersonen, losbladige uitgave, Deventer: Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (1999). Algemene bepalingen. In F. T. Oldenhuis, H. J. Rossel, P. M. Gompen, & F. R. A. Schaaf (Eds.), Hoofdlijnen in het huurrecht met vragen en antwoorden (pp. 1 - 134). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Oldenhuis, F. T., & Rossel, H. J. (1999). Ars Aequi Katern nr. 70 Huurrecht. Ars Aequi, 3, 3437 - 3439.
Oldenhuis, F. T. (1999). Ars Aequi Katern nr. 71 Huurrecht. Ars Aequi, 6, 3506 - 3507.
Oldenhuis, F. T. (1999). Ars Aequi Katern nr. 72 Huurrecht. Ars Aequi, 9, 3576 - 3577.
Oldenhuis, F. T. (1999). Ars Aequi Katern nr. 73 Huurrecht. Ars Aequi, 12, 3647 - 3648.
Oldenhuis, F. T. (1999). Burgerlijk Wetboek, losbladige uitgave. Deventer: Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (1999). De afbakening van de kwalitatieve aansprakelijkheid voor zelfstandige hulppersonen (art. 6:171); bespreking van Rb Groningen 22 september 1995 en Hof Leeuwarden 22 april 1998. Aansprakelijkheid en Verzekering, 6, 112 - 118.
Oldenhuis, F. T., Rossel, H. J., Gompen, P. M., & Schaaf, F. R. A. (1999). Hoofdlijnen in het huurrecht met vragen en antwoorden. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Oldenhuis, F. T., & Idsardi, J. G. (1999). Jurisprudentie Huurrecht 1950-1997 met vermelding van de rechtspraak van de Hoge Raad in 1998. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Oldenhuis, F. T. (1999). Op de grens van kerkrecht en burgerlijk recht , deel I. Gereformeerde Kerkbode voor Groningen, Friesland en Drenthe, 78 - 79.
Oldenhuis, F. T. (1999). Op de grens van kerkrecht en burgerlijk recht , deel II. Gereformeerde Kerkbode voor Groningen, Friesland en Drenthe, 90 - 91.
Oldenhuis, F. T. (1999). Op de grens van kerkrecht en burgerlijk recht , deel III. Gereformeerde Kerkbode voor Groningen, Friesland en Drenthe, 102 - 103.
Oldenhuis, F. T., Kloosterman, A. M., Idsardi, J. G., Bos, H. R., & Vries, E. A. (1999). Overzicht jurisprudentie huurrecht (BW-bepalingen 1998 met daarin verwerkt de rechtspraak Hoge Raad tot 1 november 1999). De Praktijkgids, 26, 897 - 956.

1998

Oldenhuis, F. T. (1998). Onrechtmatige daad. (B 46 ed.) Deventer: Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (1998). Onrechtmatige daad en kwalitatieve aansprakelijkheid. In E. H. Hondius (Ed.), Vijf jaar nieuw vermogensrecht (pp. 235 - 261). Deventer: Kluwer.
Oldenhuis, F. T., Idsardi, J. G., & Kloosterman, A. M. (1998). Overzicht Jurisprudentie Huurrecht 1997 met daarin verwerkt de rechtspraak van de Hoge Raad 1998. De Praktijkgids, 26, 741 - 774.

1997

Oldenhuis, F. T., Idsardi, J. G., Kloosterman, A. M., & Bosma, J. M. (1997). Overzicht Jurisprudentie Huurrecht 1996, met daarin verwerkt de rechtspraak van de Hoge Raad 1997. De Praktijkgids, 26, 919 - 957.
Oldenhuis, F. T. (1997). Vijf jaar nieuw vermogensrecht; onrechtmatige daad en kwalitatieve aansprakelijkheid. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 9, 267 - 275.

1996

Oldenhuis, F. T., & Makkink, G. C. (1996). Artikel 7A: 1584 BW. In R. A. Dozy (Ed.), Handboek Huurrecht Deventer: Kluwer.
Oldenhuis, F. T., Idsardi, J. G., & Kloosterman, A. M. (1996). Overzicht Jurisprudentie Huurrecht 1995. De Praktijkgids, 26, 951 - 994.

1995

Oldenhuis, F. T., Gompen, P. M., & Schaaf, F. R. A. (1995). Hoofdlijnen in het huurrecht; met vragen en antwoorden. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
Oldenhuis, F. T. (1995). Jurisprudentie Huurrecht 1950-1993, met vermelding van de rechtspraak van de Hoge Raad in 1994. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
Oldenhuis, F. T. (1995). Onrechtmatige daad, Kwalitatieve aansprakelijkheid (losbladige uitgave). Deventer: Kluwer.

1994

Oldenhuis, F. T., & Rossel, H. J. (1994). Katern huurrecht. Ars Aequi, 68, 2338.
Oldenhuis, F. T., & Rossel, H. J. (1994). Katern huurrecht. Ars Aequi, 2449.
Oldenhuis, F. T., & Rossel, H. J. (1994). Katern huurrecht. Ars Aequi, 2394.
Oldenhuis, F. T. (1994). Losbladige editie Onrechtmatige daad naar Nieuw B.W. Aansprakelijkheid voor opstallen, art. 6:174. Deventer: Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (1994). Op de grens van het kerkrecht en het burgerlijk recht; de rol van de burgerlijke rechter bij kerkelijke conflicten. De Reformatie, 588 - 591.
Oldenhuis, F. T. (1994). Overlast van de huurder levert wanprestatie op jegens de verhuurder (HR 16 oktober 1992, NJ 1993, 167 PAS Van Gent-Wijnands.). Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 162 - 167.
Oldenhuis, F. T., Idsardi, J. G., & Kloosterman, A. M. (1994). Overzicht jurisprudentie Huurrecht 1993 met daarin verwerkt de rechtspraak van de Hoge raad 1994. De Praktijkgids, 881 - 927.

1985

Oldenhuis, F. T. (1985). Aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden van anderen: een onderzoek naar de kwalitatieve aansprakelijkheid volgens Nieuw Burgerlijk Wetboek in rechtsvergelijkend perspectief. s.n.
Last modified:09 July 2020 4.04 p.m.
printView this page in: Nederlands