Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Press information

Oldenhuis, Prof. Fokko

Fokko Oldenhuis
Fokko Oldenhuis

Prof. F.T. Oldenhuis is professor of Religion and Law at the Faculty of Law, with an additional appointment at the Faculty of Religion, Culture and Society. This chair was created by the Groningen University Fund. Fokko Oldenhuis (Delfzijl, 1950) gained his doctoraal degree in Dutch Law at the University of Groningen in 1973. He has been a member of the department of Civil Law at this university ever since – first as research assistant, subsequently from 1984 as lecturer and since 1985 as University Reader. In the same year Oldenhuis gained his PhD with a thesis entitled Aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden van anderen [Liability for illegal actions performed by others]. In addition, he has been deputy justice for the Court of Appeal in Arnhem and deputy judge for the Groningen court since 1993.

Oldenhuis is actively involved in the debate about earhquakes caused by gas extraction in Groningen.

Previously in the news

Trouw article
Trouw article

Contact and further information

See profile page

2021

Oldenhuis, F. (2021). Gezien worden. De Riepe: straatmagazine voor Groningen, 2021.

2019

Koerts, P., & Oldenhuis, F. (2019). Causaliteit en preventie. In Juridische aspecten van gaswinning: Een 'Groningse' verkenning (pp. 51-70). (Monografieën Privaatrecht; Vol. 18). Wolters Kluwer.
Kolder, A., & Oldenhuis, F. (2019). Commentaar op art. 6:179 BW. Aansprakelijkheid voor dieren. In C. J. J. M. Stolker (Ed.), De Groene Serie Onrechtmatige daad (De Groene Serie ). Wolters Kluwer.
Kolder, A., & Oldenhuis, F. (2019). Commentaar op art. 6:181 BW. Gebruik in uitoefening van bedrijf. In C. J. J. M. Stolker (Ed.), De Groene Serie Onrechtmatige daad (De Groene Serie ). Wolters Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2019). Juridische Aspecten van Gaswinning: Een 'Groningse' Verkenning. (Monografiën Privaatrecht; Vol. 18). Wolters Kluwer.
Oldenhuis, F. (2019, Feb 14). Nashville-verklaring: Over de grenzen van de vrijheid van godsdienst . Wolters Kluwer. https://www.njb.nl/blog/nashville-verklaring-over-de-grenzen-van-de.30984.lynkx

2017

Kolder, A., & Oldenhuis, F. T. (2017). 25 jaar risicoaansprakelijkheid voor personen en zaken (1995-2017). WPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, 148(7133), 46-52.
Oldenhuis, F. (2017). Ruimte voor religie, maar met reflectie: Over het dempen van religieuze opvattingen in het publieke domein . In P. van den Berg, & G. Molier (Eds.), In dienst van het recht: Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. J.G. Brouwer ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen (Brouwer bundel) (pp. 171-183). Boom Juridische uitgevers.

2016

Oldenhuis, F. (2016). Christelijk bedrijf. Nederlands Dagblad.
Oldenhuis, F. (2016). De pinpas van je overleden moeder. De Riepe: straatmagazine voor Groningen.
Oldenhuis, F. (2016). Pasfoto zonder vergiet: de rechter heeft het laatste woord. De Riepe: straatmagazine voor Groningen.
Oldenhuis, F. (2016). "Zijlstra's kletspraat". RUG column.

2015

Oldenhuis, F. (2015). Aansprakelijkheid van de mijnbouwexploitant: Over causaliteit en preventie. Nederlands Juristenblad NJB, 2015(26), 1724-1732. Article 2015/1249.
Oldenhuis, F. (2015). De bandbreedte van kerkgenootschappen (art.2:2 BW) in perspectief met dwingend recht. In R. J. C. Flach, G. T. de Jong, R. Koolhoven, & F. J. Vonck (Eds.), Dwingend privaatrecht op maat (pp. 29-40). (GCL-reeks). Boom Juridische uitgevers.
Oldenhuis, F. T., & Vorsselman, H. (Eds.) (2015). Derdenschade. Boom Juridische uitgevers.
Hiemstra, J. T., de Jong, G. T., Oldenhuis, F. T., Kolder, A., Krans, H. B., Tigelaar, L. B. A., Verheij, A. J., & Wissink, M. H. (2015). Hanteerbaarheid en verbintenissenrecht. In F. Brandsma, W. D. Kolkman, H. B. Krans, A. J. Verheij, L. C. A. Verstappen, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Hanteerbaar privaatrecht (pp. 21-54). Boom Juridische uitgevers.
Oldenhuis, F. T. (2015). Openingswoord. In F. T. Oldenhuis, & H. Vorsselman (Eds.),  Derdenschade (pp. 5). Boom Juridische uitgevers.
Oldenhuis, F. T. (2015). Over casualiteit en preventie: Aansprakelijkheid van de mijnbouwexploitant. Bouwen met staal, vakblad over staal en staalconstructies , (248), 12-15.

2014

Colombi Ciacchi, A., McCann, A., & Oldenhuis, F. (2014). How Would ‘Hammock-Like’ Cases Be Dealt with in Seven European Jurisdictions? Comparative Observations. European Review of Private Law, 22(1), 153-156. http://www.kluwerlawonline.com.proxy-ub.rug.nl/abstract.php?area=Journals&id=ERPL2014013
Oldenhuis, F. (2014). Joint Possessors Claim against Each Other for Damages Arising from Defective Parts of Their Property? The Dutch Supreme Court Decision in Hammock: The Dutch Supreme Court Decision in Hammock. European Review of Private Law, 22(1), 143-152. http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=ERPL2014012
Oldenhuis, F., Colombi Ciacchi, A., & McCann, A. (2014). Liability for Defective Immovable Property: The Hammock Case in a Comparative Perspective. European Review of Private Law, 22(1), 89-92. http://www.kluwerlawonline.com.proxy-ub.rug.nl/abstract.php?area=Journals&id=ERPL2014005
Oldenhuis, F. (2014). Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor personen. (3e druk ed.) (Monografie BW B-46). Kluwer.
Keijzer, F., & Oldenhuis, F. (2014). Positie van kerkgenootschappen en vrijheid van belijden. In Geloofsgemeenschappen en recht (pp. 421-438). Boom Juridische uitgevers.

2013

Oldenhuis, F. T., & Schreurs, S. (2013). Aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen (idem 16-04-2013). Jurisprudentie Aansprakelijkheid.
Oldenhuis, F. T. (2013). Artikelsgewijs Commentaar - Aansprakelijkheid voor opstallen (art. 6:174). Kluwer.
Oldenhuis, F. T., von Stuckrad, K., de Jong, N., Visser, P., & Westert, J. (2013). Eschatologische bewegingen in Nederland: Religiewetenschappelijke en juridische bevindingen. BiZa/RUG en ISW.
Oldenhuis, F. T. (2013). Ontslag van een weigerambtenaar (Rb. Den Haag 23 oktober 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:14133, Wim Pijl-Gemeente Den Haag). Nederlands Juristenblad, 2013(43), 3001-3004. Article 2013/2508.
Oldenhuis, F. T. (2013). Openingswoord bij het congres Werkgeversaansprakelijkheid; een grensverleggend debat. In F. T. Oldenhuis, & H. Vorsselman (Eds.), Werkgeversaansprakelijkheid: een grensverleggend debat (pp. 7-13). (CRBS-reeks; Vol. 20). Boom Juridische uitgevers.
Oldenhuis, F. T., & Veninga, J. (2013). Overheidsaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid voor wegen. Zorgplicht voor bomen en vallende takken. Jurisprudentie Aansprakelijkheid.
Oldenhuis, F. T. (Ed.) (2013). Religie op de werkvloer. (Serie religie & recht). Protestantse Pers.
Oldenhuis, F. T. (2013). Woord Vooraf bij De waarde van smartengeld. In F. T. Oldenhuis, & H. Vorsselman (Eds.), De waarde van smartengeld (pp. 7-8). (CRBS-deel 21). Boom Juridische uitgevers.

2012

Oldenhuis, F. T., & van Dijk, C. (2012). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht juli 2011 - juli 2012 (inclusief het overzicht juli 2010 - juli 2011) ten behoeve van LSA Nederland. Met medewerking van N.E. Vellinga, H.R. van der Veen, J.J. Westert, N. Akgul, A. Nalic, T. Langhout, o.l.v. S.H. Schreurs. LSA.
Oldenhuis, F. T. (2012). Art. 6: 164 (Niet aansprakelijkheid van kinderen tot veertien jaar). Onrechtmatige daad (losbladig), 2012, 1-20.
Oldenhuis, F. T. (2012). Art. 6:165 (Geestelijke en lichamelijke gebreken geen beletsel voor toerekening). Onrechtmatige daad (losbladig), 2012, 1-20.
Oldenhuis, F. T. (2012). Art. 6:169 (Kwalitatieve aansprakelijkheid van ouders voor hun minderjarige kinderen). Onrechtmatige daad (losbladig), 2012, 1-30.
Oldenhuis, F. T., & Harryvan, G. (2012). Case note 2012 (168). Jurisprudentie Aansprakelijkheid.
Oldenhuis, F. T. (2012). Gelovigen huilen dikwijls krokodilletranen: over recht religie en samenleving. Trouw, 2012.
Oldenhuis, F. T. (2012). Homoseksualiteit en samenleving. Botsing van grondrechten binnen het publieke domein: trainen in tolerantie, maar hoe? Over het dempen van religieuze opvattingen binnen het publieke domein. In A. L. T. de Bruijne (Ed.), Open en kwetsbaar: christelijk debat over homoseksualiteit (pp. 91-105). (TU-Bezinningsreeks). Vuurbaak.
Kolder, A., & Oldenhuis, F. T. (2012). Kroniek kwalitatieve aansprakelijkheid voor personen en zaken. Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade, 1, 14-34.
Oldenhuis, F. T. (2012). Op de grens van kerk en sekte: een onderzoek naar het gedogen van sektarische geloofsgemeenschappen binnen de rechtsstaat. In C. H. C. Overes, & W. J. M. van Veen (Eds.), Met recht betrokken: Opstellen aangeboden aan prof. mr. T.J. van der Ploeg (pp. 204-215)
Oldenhuis, F. T. (2012). Openingswoord. In F. T. Oldenhuis, & H. Vorsselman (Eds.), Whiplash: juristen aan het woord (pp. 7-12). (CRBS, deel 19). Boom Juridische uitgevers.
Oldenhuis, F. T., & Vorsselman, H. (2012). Whiplash: juristen aan het woord. (CRBS-reeks; Vol. 19). Boom Juridische uitgevers.

2011

Oldenhuis, F. T., & Keijzer, F. E. (2011). Aansprakelijkheid dieren, bedrijfsmatige gebruiker en profijttrekken, RvdW 2011, 455 (Loretta). Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP).
Oldenhuis, F. T. (2011). Aansprakelijkheid van bezitters voor dieren (art. 6:179). In C. J. J. Stolker (Ed.), Onrechtmatige Daad (pp. 40). Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2011). Aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker (art. 6:181), geheel herzien. In C. J. J. Stolker (Ed.), Onrechtmatige Daad (pp. 26). Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2011). Aansprakelijkheid voor medebezitters (art. 6:180). In C. J. J. Stolker (Ed.), Onrechtmatige Daad (pp. 9). Kluwer.
Oldenhuis, F. T., & Vorsselman, H. (2011). Begrenzing van kwalitatieve aansprakelijkheid; de grenzen voorbij? Boom Juridische uitgevers.
Oldenhuis, F. T. (2011). De scheiding van kerk en staat: Interview met Pieter Bootsma. Kerk in Stad (Informatie- en opinieblad van de protestantse gemeente Groningen), 10 - 11.
Oldenhuis, F. T., & Harryvan, G. J. (2011). Eindelijk uitsluitsel over de interpretatie van het functioneel verband in art. 6:181 BW. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, nr. 8, p. 422 - 426.
Oldenhuis, F. T. (2011). Hoge Raad zet in Wilnis-zaak rem op te ruime risicoaansprakelijkheid. RUG column, nr. 11, p. 567 - 572.
Oldenhuis, F. T. (2011). Hoogleraar Religie en Recht roept op tot instellen van een publieke waakhond tegen sekten. RUG column.
Oldenhuis, F. T. (2011). Is a dike which lets water through it a defective dike? A commentary on Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht v Gemeente De Ronde Venen, HR 17 december 2010. Journal of European Tort Law (JETL), nr. 2, p. 312 - 326.
Oldenhuis, F. T., & Vorsselman, H. (2011). Openingswoord (CRBS-reeks, deel 18). In F. T. Oldenhuis, & H. Vorsselman (Eds.), Begrenzing van kwalitatieve aansprakelijkheid; de grenzen voorbij? (pp. 7 - 11). Boom Juridische uitgevers.
Oldenhuis, F. T. (2011, Nov 17). 'Weigerambtenaar miskent functie als overheidsdienaar'.

2010

Oldenhuis, F. T. (2010). Aansprakelijkheid voor niet ondergeschikten (art. 6:171); Toelichting: Structureel nieuwe bewerking vanwege nieuw arrest (Sijm/Agro, NJ 2010, 389). In C. J. J. Stolker (Ed.), Onrechtmatige Daad Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2010). Aansprakelijkheid voor ondergeschikten (art. 6:170). Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2010). Aansprakelijkheid voor vertegenwoordigers (art. 6:172). In C. J. J. Stolker (Ed.), Onrechtmatige daad Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2010). Begrenzing van kwalitatieve aansprakelijkheid: Kanttekeningen bij een dijkdoorbraak. Het Verzekerings-Archief, nr. 1, p. 2 - 10.
Oldenhuis, F. T. (2010). Beroep op verjaring past kerk niet. Reformatorisch Dagblad, 6 - 6.
Oldenhuis, F. T. (2010). De Hangmatzaak. Nederlands Juristenblad, nr. 38, 2456 - 2460.
Santing-Wubs, A. H., & Oldenhuis, F. T. (2010). De rechtspositie van de predikant; kanttekeningen bij Hof Arnhem 19 januari 2010 (Ds. De Boer-Chr.Geref. Kerk Zeewolde). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, nr. 6849, 545-548.
Oldenhuis, F. T. (2010). Kerk mag homoseksuele op grond van Bijbel homoseksuele praxis afwijzen? Reformatorisch Dagblad, 7 - 7.
Oldenhuis, F. T., & Harryvan, G. J. (2010). Niet ondergeschikte Uitoefening bedrijf. Schadebeperkingsplicht. Jurisprudentie Aansprakelijkheid.
Kloosterman, A. M., & Oldenhuis, F. T. (2010). Overzicht jurisprudentie Huurrecht 2009. WR, tijdschrift voor huurrecht, nr. 8, p. 345 - 378.
Oldenhuis, F. T. (2010). Schadebeperkingsplicht, Openingswoord. In F. T. Oldenhuis (Ed.), Schadebeperkingsplicht. Wie verwacht wat van wie? (pp. 7 - 12). (CRBS). Boom Juridische uitgevers.
Oldenhuis, F. T. (2010). Speelruimte bisschoppen om af te wijken van aanbevelingen commissie Deetman minimaal. RUG column.
Oldenhuis, F. T. (2010). Trainen in tolerantie, maar hoe? Over het dempen van religieuze opvattingen binnen het publieke domein. RUG column.
Oldenhuis, F. T. (2010). Uitspraak Raad van State over 'Jezus redt' is geen aanval op de joods-christelijke waarden. RUG column.
Oldenhuis, F. T. (2010). Zet rem op uiting van geloof en andere opvattingen. RUG column.
Oldenhuis, F. T., & Kurpershoek, P. (2010). Zijn bloed kome over ons en onze kinderen-Theologische en juridische kanttekeningen bij 'de zaak Goeree'. In K. van der Ziel, & H. Holwerda (Eds.), Het stralend teken. 60 jaar exegetische vergezichten van dr. D. Holwerda (pp. 65 - 78). Uitgeverij Van Wijnen.

2009

Oldenhuis, F. T. (2009). Begrenzing van kwalitatieve aansprakelijkheid; kanttekeningen bij een dijkdoorbraak. In G. T. de Jong, L. M. Klap-Nooijer, H. B. Krans, & F. T. Oldenhuis (Eds.), Markante Analyses (pp. 113 - 131). Boom Juridische uitgevers.
Oldenhuis, F. T. (2009). Debat over verbod op godslastering is teleurstellend. RUG-opinie.
Oldenhuis, F. T. (2009). Een neutrale staat: kreet of credo? Een introductie. In F. T. Oldenhuis (Ed.), Een neutrale staat: kreet of credo? (pp. 9 - 12). (Religie & recht). Protestantse Pers.
Oldenhuis, F. T. (2009). Integratie en onvrede: Lessen uit het verleden. Theologisch Debat, nr. 4, 24 - 27.
Oldenhuis, F. T., & Kolder, A. (2009). Kroniek kwalitatieve aansprakelijkheid voor personen en zaken. Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade, nr. 1, p. 26 - 41.
Oldenhuis, F. T. (2009). Kwalitatieve aansprakelijkheid voor de bedrijfsmatige gebruiker (art. 6:181). In C. J. J. M. Stolker (Ed.), Onrechtmatige Daad (pp. 1 - 42). Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2009). Kwalitatieve aansprakelijkheid voor dieren. In C. J. J. M. Stolker (Ed.), Onrechtmatige Daad (pp. 1 - 74). Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2009). Kwalitatieve aansprakelijkheid voor opstallen (art. 6:174). In C. J. J. M. Stolker (Ed.), Onrechtmatige Daad (pp. 1 - 144). Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2009). Kwalitatieve aansprakelijkheid voor opstallen. Risicoaansprakelijkheid. Tenzij-formule. Gebrekkige dijk. Jurisprudentie Aansprakelijkheid.
Oldenhuis, F. T. (2009). Kwalitatieve aansprakelijkheid voor zaken (restcategorie): art. 6:180, 181, 184. In C. J. J. M. Stolker (Ed.), Onrechtmatige Daad (pp. 1 - 30). Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2009). Onrechtmatige Daad. In A. C. van Schaick, & c.s. (Eds.), Vermogensrecht Burgerlijk Wetboek (pp. 831 - 928). (Wet & rechtspraak). Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2009). PVV-politicus Wilders toonbeeld van verwerpelijke intolerantie. RUG-opinie.
Oldenhuis, F. T. (2009). Vliegtuigcrash en crisis aanleiding voor debat over grenzen aansprakelijkheid. RUG-opinie.
Oldenhuis, F. T. (2009). Zelfstandige sharia-rechtbank past niet in Nederlands rechtssysteem. RUG-opinie.

2008

Oldenhuis, F. T. (2008). Exclusiviteit en (in)tolerantie (oratie RUG 2008). Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2008). Onrechtmatige daad, Risicoaansprakelijkheid (ouders-kinderen), Causaliteit, Voorzienbaarheid, Verhouding deelregels bij redelijke toerekening, Omvang van de schadevergoeding. Jurisprudentie Aansprakelijkheid.
Oldenhuis, F. T. (2008). Openingswoord. In F. T. Oldenhuis (Ed.), Toekomstschade. Wat is een mensenleven waard? (pp. 7 - 10). Boom Juridische uitgevers.
Oldenhuis, F. T., Wegerif, D. N. R., & Keijzer, F. E. (2008). Recht. In M. ter Borg, E. Borgman, M. Buitelaar, Y. Kuiper, & R. Plum (Eds.), Handboek Religie in Nederland; Perspectief-overzicht-debat (pp. 417-439). Meinema.

2007

Oldenhuis, F. T. (2007). Aanneming van werk. Onderaanneming. Waarschuwingsplicht (onder)aannemer voor fouten in het ontwerp? Jurisprudentie Aansprakelijkheid.
Oldenhuis, F. T. (2007). Aansprakelijkheid van de ouder of voogd voor het minderjarig kind; nieuwe bewerking, suppl. nr. 97 BW; Boek 6, titel 3, afd. 2, art. 169. In Onrechtmatige Daad (pp. 60). Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2007). Aansprakelijkheid voor ondergeschikten; nieuwe bewerking, suppl. nr. 75 BW; Boek 6, titel 3, afd. 2, art. 170. In Onrechtmatige daad (pp. 82). Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2007). Aansprakelijkheid voor personen en zaken. In A. C. van Schaick, C. E. du Perron, & T. Hartlief (Eds.), Wet en rechtspraak (Boeken 3, 5 en 6 Burgerlijk Wetboek) (pp. 714-798 - Afd. 6.3.2). (1e druk). Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2007). Artikel: Inleiding Aansprakelijkheid voor personen en zaken; jaarlijkse aanpassing, suppl. nr. 97 BW; Boek 6, titel 3, afd. 2. In Onrechtmatige daad (pp. 8). Kluwer.
Oldenhuis, F. T. (2007). Bewuste roekeloosheid. Schade aan leaseauto. Jurisprudentie Aansprakelijkheid.
Oldenhuis, F. T. (2007). De eigen positie van het kerkgenootschap; een introductie. In T. J. van der Ploeg, W. A. Zondag, P. T. Pel, & T. M. Willemze (Eds.), Predikant tussen baan en ambt (pp. 9-17 - Hfdst. 1). Jongbloed.
Oldenhuis, F. T. (2007). Gevaarscheppend gedrag? Toepassing 'Kelderluik'-criterium; restrictieve toepassing omkeringsregel. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade.
Kloosterman, A. M., & Oldenhuis, F. T. (2007). Overzicht jurisprudentie huurrecht 2006. WR, tijdschrift voor huurrecht, nr. 9, p. 331 - 357.
Brouwer, J. G., Oldenhuis, F. T., Wegerif, D. N. R., & Keijzer, F. E. (2007). Schurende relaties tussen recht en religie. Koninklijke Van Gorcum.

2006

Oldenhuis, F. T. (2006). Arbeidsongeval, aansprakelijkheid voor derden. Gebrekkige zaak. Cessie. Aansprakelijkheidsverzekering. Jurisprudentie Aansprakelijkheid.
Last modified:24 July 2023 1.02 p.m.
View this page in: Nederlands