Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Press information

Van den Berg, Prof. Caspar

Caspar van den Berg
Caspar van den Berg

Caspar van den Berg is Professor of Global and Local Governance at the UG’s Campus Fryslân. He studied Social Sciences at Utrecht University and obtained his PhD in Public Administration at Leiden University in 2008.

In his research, Van den Berg focuses on politics, governance and identity at the international, national and regional levels. He has appeared in the news often as of late, due to his research into the differences between Dutch shrinkage regions and urban areas. He sees the farmer protests of the last few months, for instance, as partly being the result of a clash between the city and countryside, with the latter fighting for the emancipation of rural culture. In his opinion, similar tensions can also be seen in the annually recurring discussions surrounding “Black Pete” (Zwarte Piet). He perceives these tensions as ‘the retaliation of forgotten regions’; as an attempt to be heard and taken seriously. In this vein, he is also investigating the voting behaviour of residents of these regions.

In February 2023, Prof. Van den Berg was appointed as temporary Dean of the University of Groningen/Campus Fryslân. In February 2024, he was appointed president of Universities of the Netherlands (UNL), which unites the 14 universities in the Netherlands. Van den Berg will remain on the faculty in Leeuwarden as an honorary professor.

Previously in the news

Contact and more information

Publications

2024

van den Berg, C., Rheinfeld, J., & de Wolff, C. (2024). Baanbrekende missies, slagvaardig bestuurd: Nadere uitwerking van de gelaagde governancestructuur aan de hand van de casus Fascinating. Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân.

2023

van Vulpen, B., Bock, B. B., & van den Berg, C. F. (2024). Does regional decline trigger discontent? Unravelling regional development in the Netherlands. Regional Studies, 58(5), 938-951 . https://doi.org/10.1080/00343404.2023.2231031
van den Berg, C., Herweijer, M., de Greef, R., & de Wolff, C. (2023). Aan het stuur, voor de regio: Governance-alternatieven voor het NPG binnen de Economische Agenda. Rijksuniversiteit Groningen.
van der Meer, F., & van den Berg, C. (2023). De aansturing van de uitvoering: internationaal en historisch vergeleken. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
van Vulpen, B., & van den Berg, C. (2023, May). De Tweede Kamer in kaart.
Geertjes, G.-J., van den Berg, C., Dijkstra, G., van Ommeren, F. J., Groen, L. C., & Keppel, A. M. (2023). De wetgevingsprocedure anno 2022: Klaar voor de toekomst? Boom Juridisch.
Kok, A., & van den Berg, C. (2023). 'Groupthink' rond burgerparticipatie: napraten hindert serieuze bestuurlijke vernieuwing. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 2023(2). https://www.socialevraagstukken.nl/groupthink-rond-burgerparticipatie-napraten-hindert-serieuze-bestuurlijke-vernieuwing/
Cikrikci, T., & van den Berg, C. (2023). Health and Security Understanding a Multi-layered Correlation. In A. Özkan, & G. Tüysüzoglu (Eds.), Security Studies: Classic to Post-Modern Approaches Lexington Books.
Benavides, C. C., Khavidak, H. S., Mc Dermott, R., & van den Berg, C. (2024). Indigenous communities and climate-related hazards: A protocol for a systematic review. Methodsx, 12, Article 102514. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.mex.2023.102514
Gstrein, O. J., Fröhlich, M., van den Berg, C., & Giegerich, T. (Eds.) (2023). Modernising European Legal Education (MELE): Innovative Strategies to Address Urgent Cross-Cutting Challenges. (European Union and its Neighbours in a Globalized World; Vol. 10). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-40801-4
van den Berg, C., Herweijer, M., de Greef, R., & de Wolff, C. (2023). Naar méér dan de som der delen: Aanbevelingen voor de governance van het Nationaal Programma Groningen. Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân.
Belloir, A., & van den Berg, C. (2023). Of ideal-types and images: Advisers and political-administrative relations. In R. Shaw (Ed.), Handbook on Ministerial and Political Advisers (pp. 13-25). (Elgar Handbooks in Public Administration and Management). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781800886582.00009
Hatenboer, C., van den Berg, C., & Holzhacker, R. (2023). The Dutch fisheries sector and the North Sea Accord: Unpacking stakeholder participation in multi-levelled marine governance. Marine Policy, 147, Article 105364. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105364

2022

van den Berg, C., & Belloir, A. (2022). Functionele politisering en politieke fragmentatie: Ontwikkelingen in de ambtelijke top in de periode 2007-2021. Bestuurskunde, 31(2), 13-24. https://doi.org/10.5553/Bk/092733872022031002002
Hendrikx, W. J., Huiting, M., van den Berg, C., & van Twist, M. (2022). Maatwerk als standaard: Over dilemma's en dynamieken bij het streven naar 'maatwerk' in de uitvoeringspraktijk. NSOB. https://www.nsob.nl/sites/www.nsob.nl/files/2022-10/NSOB%20-%20Essay%20Maatwerk%20als%20standaard.pdf
Remkes, J., Volker, L., & van den Berg, C. (2022). Met de wijsheid van nu: Onderzoek naar oorzaken kostenoverschrijdingen Aanpak Ring Zuid Groningen. Lysias. https://open.overheid.nl/documenten/ronl-0f614f637ff5a839469dba8d94ea2c5f41bc9406/pdf

2021

Van der Wal, Z., van den Berg, C., & Haque, M. S. (2021). Comparative Public Administration in a Globalized World: Moving Beyond Standard Assumptions Toward Increased Understanding. Public Administration Review, 81(2), 295-298. https://doi.org/10.1111/puar.13373
Haque, M. S., van der Wal, Z., & van den Berg, C. (2021). Comparative Studies in Public Administration: Intellectual Challenges and Alternative Perspectives. Public Administration Review, 81(2), 344-348. https://doi.org/10.1111/puar.13349
van den Berg, C., Boogaard, G., Dreef, S., & Geertjes, G.-J. (2021). Corona: stresstest voor het binnenlands bestuur? Over de Nederlandse corona-aanpak: differentiatie tussen en inbedding in de veiligheidsregio's. Bestuurskunde, 30(3), 45-53. https://doi.org/10.5553/Bk/092733872021030003005
van den Berg, C., Schroër, L., de Wolff, C., & Schultz, M. (2021). De Chief Legal Officer: Over het borgen van de juridische functie binnen het Rijk. NSOB. https://www.nsob.nl/sites/www.nsob.nl/files/2022-11/NSOB%20%20RUG%20-%202021%20-%20De%20Essay%20Chief%20Legal%20Officer_0.pdf
Dreef, S., van den Berg, C., & Zaal, A. (2021). De regionale corona-aanpak internationaal vergeleken. Beleid en Maatschappij, 2021(1), 84-101. https://doi.org/10.5553/BenM/138900692021048001006
van den Berg, C., van der Steen, M., & Tummers, L. (2021). Openbaar bestuur: Beleid, organisatie en politiek. (10 ed.) Wolters Kluwer.
van den Berg, C., Belloir, A., & de Boer, M. (2021). Perspectief op interbestuurlijke samenwerking: Beelden van het rijk en decentrale overheden kwantitatief vergeleken. Raad voor het Openbaar Bestuur. https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2021/05/11/paper-perspectief-op-interbestuurlijke-samenwerking
van den Berg, C., & Kok, A. (2021). Regionaal maatschappelijk onbehagen: Naar een rechtsstatelijk antwoord op perifeer ressentiment. Rijksuniversiteit Groningen.

2020

Belloir, A., & van den Berg, C. (2020). Functional Politicization in the Dutch Senior Civil Service: Evidence from Longitudinal Surveys and Qualitative Research (2007-2019). NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, 13(2), 49-73. https://doi.org/10.2478/nispa-2020-0014
van den Berg, C., & Kok, A. (2020). In de toekomst heeft de stad ons het meest te bieden? Tegen. Idee. Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D'66, (210), 103-105.
van den Berg, C., & Korsten, A. F. A. (2020). Meer greep op natuurbeleid: Een handreiking voor de Tweede Kamer. (pp. 1-4). Tweede Kamer der Staten-Generaal.
van den Berg, C., Dreef, S., & Clemens, S. (2020). Regionaal bestuur tijdens de coronacrisis. (pp. 1-4). Coronapapers.
van Vulpen, B., & van den Berg, C. (2020). Regionale netwerken in Nederland: Van regentenfamilies tot coöperaties. In M. Ferwerda, P. Frissen, M. Schulz, & M. van Twist (Eds.), 30 jaar NSOB: De politiek, netwerken en het politieke (pp. 79-87). NSOB.
van den Berg, C., & Korsten, A. F. A. (2020). Systeemverantwoordelijkheid voor natuurbeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal.

2019

van der Meer, F., van den Berg, C., van Dijck, C., Dijkstra, G., & Steen, T. (2019). Consensus Democracy and Bureaucracy in the Low Countries. Politics of the Low Countries, 1(1), 27-43. https://doi.org/10.5553/plc/258999292019001001003
van den Berg, C., & van Vulpen, B. (2019). Democratie van streek? Over regionale vertegenwoordiging. In Groot onderhoud of kruimelwerk?: Ongevraagd commentaar op de aanbevelingen van de Staatscommissie Parlementair Stelsel (pp. 57-74). Montesquieu Instituut.
van den Berg, C. (2019). Globalisering, consensusbestuur en de regio: naar een nieuwe maatschappelijke en bestuurlijke ordening? Bestuurskunde, 29(2), 7-14. https://doi.org/10.5553/bk/092733872019029002002
van den Berg, C., Howlett, M., Migone, A., Howard, M., Pemer, F., & Gunter, H. M. (2019). Policy consultancy in comparative perspective: Patterns, nuances and implications of the contractor state. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108634724

2018

van den Berg, C. (2018). The Netherlands: The emergence and encapsulation of ministerial advisers. In R. Shaw , & C. Eichbaum (Eds.), Ministers, Minders and Mandarins: An International Study of Relationships at the Executive Summit of Parliamentary Democracies (pp. 129-144). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781786431691.00013

2017

van den Berg, C. F., Mastenbroek, E., & Princen, S. B. M. (2017). De motiverende overheid en EU-activiteiten: Een genuanceerder beeld over de waardering van EU-werk. In J. Uijlenbroek (Ed.), De Staat van de Ambtelijke Dienst 2017: De Motiverende Overheid (3 ed., pp. 169-180). CAOP.
van den Berg, C. F., & Duisenberg, P. (2017). De V-100 als innovatie in verantwoording. Paper presented at Lustrumcongres Het Zijlstra Center, Amsterdam, Netherlands.
van den Berg, C. F. (2017). Dynamics in the Dutch policy advisory system: externalization, politicization and the legacy of pillarization. Policy Sciences, 50(1), 63-84. https://doi.org/10.1007/s11077-016-9257-x
Bovens, M. A. P., 't Hart, P., van Twist, M. J. W., van den Berg, C. F., van der Steen, M. A., & Tummers, L. G. (2017). Openbaar Bestuur: Beleid, organisatie en politiek. (9 ed.) Wolters Kluwer.
van den Berg, C. F. (2017). Partisan Advisers as Policy Workers: The Exceptionalism Put in Perspective. Journal of Public Administration Research and Theory, 27(4), 718-720. https://doi.org/10.1093/jopart/mux019

2016

van den Berg, C. F., Princen, S. B. M., & Mastenbroek, E. (2016). Aan de knoppen maar uit de pas? Europscepsis en euro-enthousiasme onder Nederlandse ambtenaren. Res Publica: revue de l'Institut Belge de Science Politique = tijdschrift van het Belgisch Instituut voor Politieke Wetenschappen, 58(4), 397-422.
van den Berg, C. F., & Dijkstra, G. S. A. (2016). New Political Governance en de interpretatie van cijfers over regelproductie. RegelMaat, 31(4), 324-325.
van den Berg, C. F., & Schmidt, E. (2016). The Europeanization of the Dutch Senior civil service 2007 - 2013. In B. Steunenberg, W. Voermans, & S. van den Bogaert (Eds.), Fit for the Future?: Reflections from Leiden on the Functioning of the Eu (pp. 217-241). Leiden University Press.
van den Berg, C. F., & van Eybergen, B. (2016). Transnational Mediatization of the European Council: An Emergent Venue for Agenda Setting? . In B. Steunenberg, W. Voermans, & S. van den Bogaert (Eds.), Fit for the Future? : Reflections from Leiden on the Functioning of the EU (pp. 29-52). Leiden University Press.

2015

Dijkstra, G. S. A., Meer, F. M. V. D., & van den Berg, C. F. (2015). De ondergang van de bedrijfslichamen: Een liberale overwinning of symboolpolitiek? . Liberaal Reveil, 30(4), 187-192.
van den Berg, C. F., Schmidt, A., & van Eijk, C. (2015). Externe advisering binnen de Nederlandse overheid: Naar een empirisch en theoretisch onderbouwde onderzoeksagenda. Bestuurskunde, 24(3), 17-31.
van den Berg, C. F., Meer, F. M. V. D., van Osch, D., van Mannekes, M., Schmidt, A., & Porth, J. (2015). Koers houden in turbulentie: De rol van de rijksoverheid op het gebied van infrastructuur internationaal vergeleken. (Publicatiereeks Overheid en Arbeid; Vol. 2015, No. 38). CAOP.
van den Berg, C., & Toonen, T. A. J. (2015). National Civil Service Systems in Western Europe: The End or Endurance of Weberian Bureaucracy? In F. M. van der Meer, J. C. N. Raadschelders, & T. A. J. Toonen (Eds.), Comparative Civil Service Systems in the 21st Century: Second Edition (pp. 114-135). Palgrave MacMillan. https://doi.org/10.1057/9781137491459_7
van den Berg, C. F., & Vollaard, H. (2015). Nederlanders in Europese Instellingen: Grotere voorstanders van Europese integratie dan het thuisfront? . In Van Aanvallen! naar Verdedigen?: De opstelling van Nederland ten aanzien van Europese integratie 1945-2015 (pp. 385-422). Boom.
van den Berg, C. F., & van Osch, D. (2015). Nieuwe bezems vegen schoon? Een jaar Eurocommissaris Timmermans. In G. Voerman, & J. van der Harst (Eds.), De Commissie-Juncker: Laatste kans voor Europa? (pp. 43-63). Montesquieu Instituut.
van den Berg, C. F. (2015). Planificacíon estratégica para partidos políticos: una herramienta práctica. International IDEA.
van den Berg, C. F. (2015). Planification stratégique pour les partis politiques: Un outil pratique. International IDEA.
Steen, T., van den Berg, C., & Leisink, P. (2015). The Netherlands. In Governance and Public Management (pp. 199-215). (Governance and Public Management). Palgrave MacMillan. https://doi.org/10.1057/9781137454133_13
van den Berg, C. F. (2015). The Virtues and Vices of Multi-Level Governance from a Liberal Perspective. In Balancing competences Member States in Brussels and Brussels in the Member States European Liberal Forum.
Meer, F. M. V. D., Berg, C. F. V. D., & Dijkstra, G. S. A. (2015). Traditions, Bargains and the Emergence of the Protected Public Servant in Western Europe. In F. Sager, & P. Overeem (Eds.), The European Civil Servant: A Shared Administrative Identity? (pp. 117-135). ECPR Press.
van den Berg, C. F., & Dijkstra, G. S. A. (2015). Wetgevingsjuristen ten prooi aan New Political Governance? Een inventarisatie - 2002-2015. RegelMaat, 29(4), 247-266.

2014

van den Berg, C. F. (2014). Afschaffen 2.0: Over het beëindigen van onwenselijk overheidsbeleid. Liberaal Reveil, 55(2), 75-78.
van den Berg, C. F., Braun, C., & Steen, T. (2014). Consensus politics as administrative practice: The Europeanization of external advice-seeking? In European Integration and Consensus Politics in the Low Countries (pp. 114-133). Taylor and Francis Inc.. https://doi.org/10.4324/9781315780948
van den Berg, C. F. (2014). De strijd om het onderzoeksgeld: Excellent verdelen als werkwijze van NWO? . Liberaal Reveil, 55(4).
van den Berg, C. F. (2014). Hoe erg is het Europees communautair tekort in vergelijking met de Amerikaanse gedeelde identiteit? Liberaal Reveil, 55(1), 9-16.

2013

Braun, C., & van den Berg, C. F. (2013). At a Snail's Pace: On the Limited Europeanization of Domestic Consultation Practices. Public Administration, 91(3), 763-781.
van den Berg, C. F. (2013). Belastingen nader bezien: Over de principes en praktijk van fiscaliteit. Liberaal Reveil, 54(3), 160-163.
van den Berg, C. F., & Meer, F. M. V. D. (2013). De bestuurlijke paragraaf van het Regeerakkoord "aan enige liberale principiën nader getoetst". Liberaal Reveil, 54(2), 125-130.
van de Velde, M., van den Akker, J., van den Berg, C. F., van Schie, P., & Zilverentant, H. (2013). De Plicht der Politieke Partijen: Kiezers, partijleden en politici in een open partijendemocratie. Prof.Mr. B.M. Teldersstichting.
van den Berg, C. F., Matthys, J., & Porth, J. (2013). Hoeveel liberalisme krijg ik voor mijn lokale stem? Over bezuinigingen en de mate van partij-politisering van het Nederlandse gemeentelijk bestuur. Liberaal Reveil, 54(4), 223-228.
Meer, F. M. V. D., van den Berg, C. F., & Dijkstra, G. S. A. (2013). Repenser le "marché bureaucratique": l'évolution de la position (juridique) des fonctionnaires en Europe. Revue Internationale des Sciences Administratives, 79(1), 95-115.
Meer, F. M. V. D., van den Berg, C. F., & Dijkstra, G. S. A. (2013). Rethinking the 'Public Service Bargain': The changing 'legal' position of civil servants in Europe. International review of administrative sciences, 79(1), 91.
van den Berg, C. F., Meer, F. M. V. D., & Dijkstra, G. S. A. (2013). Separation vs. Harmonization: A comparative study of civil service legal arrangements in Europe. International Journal of Civil Service Reform and Practice, 1(1), 69-91.
van den Berg, C. F. (2013). Strategic Planning for Political Parties. International IDEA.

2012

Meer, F. M. V. D., van den Berg, C. F., & Dijkstra, G. S. A. (2012). De Ambtenaar in het Openbaar Bestuur: De inhoudelijke en juridische herpositionering van ambtenaren vanuit internationaal-vergelijkend perspectief. Leiden University Press.
van den Berg, C. F. (2012). Programmamanagement. Openbaar Bestuur. Tijdschrift voor beleid, organisatie en politiek, 22(11), 26-28.
van den Berg, C. F., & Pars, M. (2012). "Wij willen zichtbaar zijn": Over de legitimiteit en politieke profileringsdrang van de AFM. Liberaal Reveil, 84-89.

2011

van den Berg, C. F. (2011). Lobbyisten kunnen wel wat transparantie gebruiken. Liberaal Reveil, 52(2).
van den Berg, C. F. (2011). Transforming for Europe: The Reshaping of National Bureaucracies in a System of Multi-Level Governance. Leiden University Press.

2010

Geut, L., van den Berg, C. F., & van Schaik, S. (2010). De koning van het schaakbord of Jan zonder Land? Over programmaministers. Koninklijke Van Gorcum.
Meer, F. M. V. D., Dijkstra, G. S. A., & van den Berg, C. F. (2010). Een liberale kijk op misvattingen rondom de overheid. Liberaal Reveil, 51(2).
van den Berg, C. F. (2010). Het Kabinet-Rutte en het afscheid van de Haagse "Geluksmachine". Liberaal Reveil, 51(4).

2008

Suvarierol, S., & van den Berg, C. (2008). Bridge Builders Or Bridgeheads In Brussels? The World Of Seconded National Experts. In K. Geuijen, P. Hart, S. Princen, & K. Yesilkagit (Eds.), The New Eurocrats (pp. 103-128). (The New Eurocrats). Amsterdam University Press/EYE. https://doi.org/10.1515/9789048501472-007
van den Berg, C. F., & Suvarierol, S. (2008). Haagse Pionnen op het Brusselse Schaakbord? Over de aansturing en beleidsnetwerken van Nederlandse gedetacheerden bij de Europese Commissie. Beleid en Maatschappij, 35(2), 26-39.
van den Berg, C. F., & Suvarierol, S. (2008). The compound machinery of government: The case of seconded officials to the European Commission . Governance, 21(3), 253-274.

2007

Van den Berg, C. F., & Toonen, T. A. J. (2007). National Civil Service Systems and the Implications of Multi-level Governance: Weberianism Revisited? In J. C. N. Raadschelders, T. A. J. Toonen, & F. M. Van der Meer (Eds.), The Civil Service in the 21st Century: Comparative Perspectives (pp. 103-120). Palgrave MacMillan. https://doi.org/10.1057/9780230593084_7

2006

van den Berg, C. F. (2006). The crisis of public authority. Brown Journal of World Affairs, 12(2), 223-237.
Last modified:26 February 2024 2.22 p.m.
View this page in: Nederlands