Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Press information

Spek, Prof. Theo

Theo Spek
Theo Spek

Theo Spek (1963) is professor of History of Landscape at the Faculty of Arts. His work is characterized by an interdisciplinary approach to the history of the cultural landscape – historical, geographical, pedological, archaeological, ecological and onomastic research methodologies are combined into a coherent tale about the landscape and its history. This knowledge is applied widely in landscape policy, spatial planning, nature management and heritage preservation.

While still an undergraduate at Wageningen University, Spek started to focus on the interdisciplinary study of agriculture, landscape and soil, with particular emphasis on the long-term history of the Dutch cultural landscape. In 1988 he started working as a researcher in the field of the history of landscape, first at the DLO-Staring Centre, then at Alterra, then the Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek [National Agency for Archaeological Research] and the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [National Agency for Cultural Heritage]. In 2004 Spek gained his PhD at Wageningen University with a thesis entitled Het Drentse esdorpenlandschap. Een historisch-geografische studie [The open-field settlement landscape in Drenthe. A historical-geographical study]. From 2000-2007 he was Secretary General of the largest European network of landscape researchers (PECSRL). In 2010 Spek became head of the Landscape Knowledge Centre at the University of Groningen, an interdisciplinary landscape centre that concentrates on academic training (Master’s and Research Master’s degree programmes), academic research and social knowledge transfer in the field of the Dutch cultural landscape and its history (see kenniscentrumlandschap).

In 2013, the Landscape Knowledge Centre launched a new website, where all the knowledge about North Netherlands landscapes is gathered together. Visitors can find information about the emergence and evolution of their own region and even add data.

Previously in the news

Article UG
Article UG
  • An age-old lifestory (Dutch article in Broerstraat 5, p. 18)
  • Het landschap leeft (interview in Dutch, Dagblad van het Noorden, 7 nov 2013)
  • Interview with Spek in Broerstraat 5, april 2011 (in Dutch)
  • Theo Spek bijzonder hoogleraar landschapsgeschiedenis [Theo Spek Professor by Special Appointment in History of Landscape]

Contact and further information

See profile page

Publications

2016

van Lanen, R. J., Groenewoudt, B., Spek, M., & Jansma, E. (2018). Route persistence. Modelling and quantifying historical route-network stability from the Roman period to early-modern times (AD 100–1600): a case study from the Netherlands. Archaeological and Anthropological Sciences, 10(5), 1037–1052. https://doi.org/10.1007/s12520-016-0431-z
Spek, M. (2017). The future of the past: Towards a better integration of cultural heritage in landscape stewardship. In C. Bieling, & T. Plieninger (Eds.), The Science and Practice of Landscape Stewardship (pp. 148-163). Cambridge: Cambridge University Press.
Groenman-van Waateringe, W., & Spek, M. (2016). Heathland and the palynology of prehistoric barrows. Reflections on the interrelation between soil formation and pollen infiltration. Palaeohistoria, 57/58, 55-62.
Borsen, O., van Herwaarden, G-J., & Spek, M. (2016). Leestekens van het Landschap: een nieuwe website over kleine landschapselementen. Vakblad Natuur, Bos en Landschap, (129), 36-39.
Spek, M. (2016). Betrokken land: reflecties over de toekomst van het landschap in het aardbevingsgebied van Groningen. In F. Smit (Ed.), Dromen over Groningen 2050 : vriendenboek Max van den Berg. Groningen: University of Groningen.
Meijles, E., & Spek, M. (2016). Organised session - Rewilding landscapes for the future - learning from the past.. PECSRL conference. Innsbruck, Austria, 5-9 sept 2016., Innsbruck, .

2017

Spek, T. (2017). The future of the past: Towards a better integration of cultural heritage in landscape management. In C. Bieling, & T. Plieninger (Eds.), The Science and Practice of Landscape Stewardship (pp. 148-163). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316499016.015
Gietman, C., Moes, J., Rewijk, D., Bremmer, J., & Spek, T. (Eds.) (2017). Huis en habitus: Over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen. Opstellen voor prof.dr. Yme Kuiper, aangeboden bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Historische Buitenplaatsen en Landgoederen aan de Rijksuniversiteit Groningen . (Adelsgeschiedenis; Vol. 15). Hilversum: Uitgeverij Verloren.

2015

van Lanen, R. J., Kosian, M. C., Groenewoudt, B. . J., Spek, M., & Jansma, E. (2015). Best travel options: modelling Roman and early-medieval routes in the Netherlands using a multi-proxy approach. Journal of Archaeological Science, 41(3), 144-159.
Spek, M. (2015). Cultuurhistorische schatkamers. De essen. In Landschapsbiografie van de Drentsche Aa (pp. 216-242)
Kuiper, E., & Spek, M. (2015). Een paradijs in de Kop van Drenthe: de middeleeuwse uithof Terheijl bij Roden. Westerheem. Het tijdschrift voor de Nederlandse archeologie, 64(5), 319-320.
Thurley, S., Busquin, P., Spek, M., Brandt-Grau, A., Clausse, G., Gustafsson, C., ... Mallouchou-Tufano, F. (2015). Getting cultural heritage to work for Europe. Report of the Horizon 2020 Expert Group on Cultural Heritage. Brussels. Brussels: European Commission. https://doi.org/10.2777/745666
Spek, M., Elerie, H., Bakker, J., & Noordhoff, I. (Eds.) (2015). Landschapsbiografie van de Drentsche Aa. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
Elerie, H., & Spek, M. (2015). Scenes uit een huwelijk. Vijftig jaar natuurbeheer en erfgoedzorg in het Drentsche Aa-gebied. De Levende Natuur, 116(3), 131-136.
Damayanti, V., & Spek, M. (2015). The cultural biography of landscape as an interdisciplinary tool for landscape planning at Banjarmasin City, South Kalimantan Province, Indonesia. In World Congress of the International Federation of Landscape Architects, Congress proceedings (pp. 437-444). IFLA.
Groenewoudt, B., & Spek, M. (2015). Woodland dynamics as a result of settlement relocation on Pleistocene sandy soils in The Netherlands (200 BC – 1400 AD). Rural Landscapes, 3(1), 1-17. https://doi.org/10.16993/rl.20
Spek, M. (2015). Zwervende erven komen tot rust. Esdorpen en boerderijen. In Landschapsbiografie van de Drentsche Aa (pp. 182-212)

2014

Horst, M., & Spek, M. (2014). De landschapsbiografie. Beschrijving van de methodiek en toepassing in de praktijk. In W. H. G. Simons, & D. van Dorp (Eds.), Methoden van praktijkgericht onderzoek bij ruimtelijke planvorming. (pp. 103-125). Velp.
Spek, M. (2014). Domeinhoven en domeingoederen van de Bisschop van Utrecht en de Utrechtse kapittels in middeleeuws Drenthe. Westerheem. Het tijdschrift voor de Nederlandse archeologie, 3, 247-259.
Spek, M., Bijlsma, R-J., Bokdam, J., van Dam, D., & Visser, N. (2014). Historisch-ecologische samenhang tussen cultuurhistorie en vegetatie in het Nationale Park De Hoge Veluwe. De Levende Natuur, 115(6), 240-245.
Stiobbelaar, D. J., Janssen, J., van der Heide, M., & Spek, M. (2014). Integrale blik op levende landschappen - Erfgoed verbinden aan ecologie en economie. In M. Bovens, & C. J. Pen (Eds.), De wijde blik. Het snijvlak van ruimtelijke ordening en erfgoed. (pp. 55-60). amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / English Heritage.
Neefjes, J., & Spek, M. (2014). Van hoog naar laag: dynamiek van het nederzettingspatroon op de Noordwest-Veluwe van de Late Prehistorie tot de Volle Middeleeuwen [en de relatie tot de locatie van de Veluwse malebossen]. Historisch-Geografisch Tijdschrift, 32(2), 67-88.

2013

Horst, M., & Spek, M. (2013). Cultuurhistorische Kenniskaart Provincie Overijssel. Achtergronden en aanbevelingen. Wapenveld: Cultuurland Advies.
Noordhoff, I., & Spek, M. (2013). Grazen in stuivende duinen: Het oerol op Terschelling als inspiratiebron voor toekomstig landschapsbeheer. Vitruvius, 7(25), 12-16.
Kuiper, E., & Spek, M. (2013). Het Holtingerveld door de eeuwen heen. Het landschap gevormd door natuur en mens. In M. Niekus, W. van der Wijk, & F. de Vries (Eds.), Archeologie & landschap van het Holtingerveld: in het spoor van George Hendrik Voerman (pp. 24-59). Diever: Archeologisch Centrum West-Drenthe.
Raven, R., Spek, M., Vesters, P., & Vogelzang, F. (2013). Van wildernis tot oase. Landschapsgeschiedenis van landgoed Oostbroek bij De Bilt. Utrecht: Uitgeverij Matrijs.

2012

Bazelmans, J., Meier, D., Nieuwhof, A., Spek, T., & Vos, P. (2012). Understanding the cultural historical value of the Wadden Sea region: The co-evolution of environment and society in the Wadden Sea area in the Holocene up until early modern times (11,700 BC-1800 AD): An outline. Ocean & Coastal Management, 68, 114-126. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2012.05.014
Horst, M., & Spek, T. (2012). Cultuurhistorische Waardenkaart Overijssel. Vooronderzoek, ontwerp en plan van aanpak. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen/Kenniscentrum Landschap.
Spek, T. (2012). Europese cultuurlandschappen: naar een nieuwe agenda voor onderzoek, beleid en onderwijs. Historisch-Geografisch Tijdschrift, 30(3), 163 - 170.

2011

Palang, H., Spek, T., & Stenseke, M. (2011). Digging in the past: New conceptual models in landscape history and their relevance in peri-urban landscapes. Landscape and Urban Planning, 100(4), 344-346. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.01.012
Spek, T., & Horst, M. (2011). Het Leenderbos en de Groote Heide. Ontginningsbossen in een eeuwenoud cultuurlandschap. In Brabant : tijdschrift voor Brabants heem en erfgoed, 6, 34 - 53.
Spek, T., & Horst, M. (2011). Landschapsbiografie van het Leenderbos en de Grote Heide. In Strootman Landschapsarchitecten bv (Ed.), Leenderbos. Inrichtingsplan (pp. 10 - 47). Tilburg: Uitgave Staatsbosbeheer, Regio Zuid.
Vervloet, J. A. J., Keunen, L. J., van Beek, R., Groenewoudt, B., Spek, T., & de Bont, C. (2011). Over het IJsselland. Cultuurhistorie en transdisciplinariteit in Salland en de Achterhoek. Verleden, heden en toekomst van de externe integratie in het NWO-project Biografie Oost-Nederland (2004-2008). Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / English Heritage.
Spek, T. (2011). Raalte: Sint Cornelius op de tie. Een vroegmiddeleeuwse kerkstichting in het hart van Salland. In W. Coster (Ed.), Overijssel. Plaatsen van herinnering Uitgeverij Bert Bakker & Historisch Centrum Overijssel.

2010

Spek, T., Snoek, M., van der Sanden, W., van der Heijden, F., Stöver, J., Theunissen, L., & Greving, K. (2010). Archeologische waardering van de Celtic fields in Drenthe. Een verkennend methodologisch onderzoek. (141 ed.) Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / English Heritage.
Kylstra, A., Sevink, J., & Spek, T. (2010). Cultuurhistorische Visie Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Aanbevelingen voor beleid. Otterlo: Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
Brouwers, R., Cock, H., Spek, T., Sijmons, D., Steenbergen, C., Uhrhahn, G., ... Witsen, P. P. (2010). De schoolplaat: verbeelding van ruimte en tijd in het werk van Peter van Bolhuis. In H. Harsema, J. Haverkort, & H. Veenenbos (Eds.), Bevlogen landschap. Peter van Bolhuis luchtfotograaf / Soaring landscape. Peter van Bolhuis aerial photographer Wageningen: Uitgeverij Blauwdruk.
van Beek, R., Groenewoudt, B., & Spek, T. (2010). Een Odyssee langs de Overijsselse Vecht. Een geïntegreerde analyse van twaalf kleinschalige opgravingen uit de Romeinse tijd. Archeobrief, 1.
Müller, A., Spek, T., van Doesburg, J., & Rensink, E. (2010). Grolloo-Zuidesch (Gemeente Aa en Hunze, Provincie Drenthe). Archeologische veldkartering en archeologisch booronderzoek. (182 ed.) Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / English Heritage.
Braaksma, P., Renes, H., Spek, T., & Weijschede, T. (2010). Het historische cultuurlandschap in Nederland. Stand van zaken in het onderzoek, onderwijs en beleid 2010. In H. Baas, P. Braaksma, L. Keunen, & et al. (Eds.), Historisch cultuurlandschap in Nederland. Vijf bijdragen (pp. 8 - 28). Utrecht: Uitgeverij Matrijs.
Mol, J. A., Kooij, P., Duijvendak, M. G. J., & Spek, T. (2010). HISGIS Groningen: opzet, verrijkingsmogelijkheden en prioriteiten. Leeuwarden: Fryske Akademy.
Baas, H., Braaksma, P., Keunen, L., Lachaert, P-J., van Marrewijk, D., Renes, H., ... Weijschede, T. (2010). Historisch cultuurlandschap in Nederland. Vijf bijdragen. Utrecht: Uitgeverij Matrijs.
Elerie, J. N. H., Spek, T., & Zomer, J. (2010). Landschapsbiografie van het Ballooërveld. In Strootman Landschapsarchitecten (Ed.), Ballooërveld. Inrichtings- en beheerplan (pp. 14 - 37). Groningen: Uitgave Staatsbosbeheer, Regio Noord.
Spek, T., van der Velde, H., Hannink, H., & Terlouw, B. (2010). Mens en land in het hart van Salland. Landschaps- en bewoningsgeschiedenis van het kerspel Raalte. Utrecht: Uitgeverij Matrijs.
Spek, T. (2010). Obe Postma (1868-1963): pionier van de landbouw- en landschapsgeschiedenis in Nederland. Wjerklank. Tydskrift fan it Obe Postma Selskip, 4(8), 18 - 22.
Elerie, J. N. H., & Spek, T. (2010). The cultural biography of landscape as a tool for action research in the Drentsche Aa National Landscape (Northern Netherlands). In J. H. F. Bloemers, H. Kars, A. van der Valk, & M. Wijnen (Eds.), The Cultural Landscape & Heritage Paradox. Protection and development of the Dutch archaeological-historical landscape and its European dimension (pp. 83 - 113). Amsterdam: Amsterdam University Press.

2009

Meijles, E., & Spek, T. (2009). Het maken van een landschapsbiografie: over het gebruik van historische kennis voor het toekomstige landschap.

2006

Höchtl, F., Plieninger, T., & Spek, M. (Eds.) (2006). European rural landscapes: land-use, biodiversity and conservation. Environmental Science & Policy, 9(4).
Höchtl, F., Plieninger, T., & Spek, M. (2006). Traditional land-use and nature conservation in European rural landscapes. Environmental Science & Policy, 9(4), 1-17.

2003

Spek, M., Groenman-van Waateringe, W., Kooistra, M. J., & Bakker, L. M. (2003). Formation and landuse-history of Celtic fields in North-West Europe. An interdisciplinary case study at Zeijen, The Netherlands. European Journal of Archaeology, 6(2), 141-169.

1996

Spek, M. (1996). Die bodenkundliche und landschaftliche Lage von Siedlungen, Äckern und Gräberfeldern in Drenthe (nördliche Niederlande). Eine Studie zur Standortwahl in vorgeschichtlicher, frühgeschichtlicher und mittelalterlicher Zeit (3400 v. Chr. - 1500 n. Chr.). Siedlungsforschung: Archäologie - Geschichte - Geographie, 14, 95-193.
Last modified:09 July 2020 4.05 p.m.
printView this page in: Nederlands