Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Press information

Spek, Prof. Theo

Theo Spek
Theo Spek

Theo Spek (1963) is professor of History of Landscape at the Faculty of Arts. His work is characterized by an interdisciplinary approach to the history of the cultural landscape – historical, geographical, pedological, archaeological, ecological and onomastic research methodologies are combined into a coherent tale about the landscape and its history. This knowledge is applied widely in landscape policy, spatial planning, nature management and heritage preservation.

While still an undergraduate at Wageningen University, Spek started to focus on the interdisciplinary study of agriculture, landscape and soil, with particular emphasis on the long-term history of the Dutch cultural landscape. In 1988 he started working as a researcher in the field of the history of landscape, first at the DLO-Staring Centre, then at Alterra, then the Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek [National Agency for Archaeological Research] and the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [National Agency for Cultural Heritage]. In 2004 Spek gained his PhD at Wageningen University with a thesis entitled Het Drentse esdorpenlandschap. Een historisch-geografische studie [The open-field settlement landscape in Drenthe. A historical-geographical study]. From 2000-2007 he was Secretary General of the largest European network of landscape researchers (PECSRL). In 2010 Spek became head of the Landscape Knowledge Centre at the University of Groningen, an interdisciplinary landscape centre that concentrates on academic training (Master’s and Research Master’s degree programmes), academic research and social knowledge transfer in the field of the Dutch cultural landscape and its history.

In 2013, the Landscape Knowledge Centre launched a new website, where all the knowledge about North Netherlands landscapes is gathered together. Visitors can find information about the emergence and evolution of their own region and even add data.

Previously in the news

Article UG
Article UG

Contact and further information

See profile page

Publications

2023

Spek, T. (2023). Bossen, beweiding en bewoning: landschapsgeschiedenis van het Deldenerbroek. Twickelblad, 33(2).
Spek, T. (2023). De Hondeborg: kasteelplaats uit de middeleeuwen. Twickelblad, 33(1), 14-15.
Mast, G., Oppenoort, J., & Spek, T. (2023). Dutch decoys: History, geography and socio-economic aspects of duck hunting in Frisia (Northern Netherlands) since late medieval times. Manuscript submitted for publication.
Spek, T., & van der Laan, T. (2023). Een plek met perspectief aan de Dwingelerstroom: De vroegste eeuwen van kasteel Oldengaerde in het dynamische landschap van Zuidwest-Drenthe. In B. Boivin (Ed.), Oldengaerde: Het verhaal van een havezate en zijn bewoners (pp. 18-39). Koninklijke Van Gorcum.
Spek, T. (2023). Graanschuur van Twickel: de Deldeneresch. Twickelblad, 33(3).
Lindemann, S., Spek, T., & Grootjans, A. (2023). Historisch-landschapsecologisch onderzoek van het Reestdal. (Rapport Kenniscentrum Landschap). Rijksuniversiteit Groningen/Kenniscentrum Landschap.
Spek, T., van der Krogt, L., & Migchels, A. (2023). Landscape: the relation between earth, nature, and humans. Paper presented at EUROPARC 2023 Conference, Leeuwarden, Netherlands.
Westerhuis, G., Spek, T., & Wiersma, J. (2023). Landschapsbiografie van het Reitdiepgebied. Rijksuniversiteit Groningen/Kenniscentrum Landschap.
Spek, T., Berben, N., & Jaroch, M. (2023). Potkleibossen in Noord- en Oost-Drenthe: Ondergrond, cultuurgeschiedenis en vegetatie. Nieuwe Drentse Volksalmanak, 140, 158-183.
Hamming, G., Coenen, S., & Spek, T. (Accepted/In press). Waterbiografie van het Noorderzijlvest.

2022

Horst, M., & Spek, T. (2022). Aan de slag met de landschapsbiografie. Hoe de mens het landschap heeft gevormd. In H. G. Simons, & D. van Dorp (Eds.), Praktijkgericht onderzoek bij ruimtelijke planvorming (5 ed., pp. 107-127). Landwerk.
Boonstra, IJ., & Spek, T. (2022). Het middeleeuwse kloosterlandschap van Dikninge. Opbouw van het kloosterterrein, grondbezit en invloed op de ontginningen. Nieuwe Drentse Volksalmanak, 139, 183-208.
Spek, T., & Schepers, M. (2022). Landschappen in beweging. De middeleeuwse transformatie van de klei- en veengebieden van Noord-Nederland. In D. Spiekhout (Ed.), Vrijheid, vetes, vagevuur. De middeleeuwen in het noorden (pp. 68-77). HL Books.
Groenewoudt, B., Eijgenraam, G., Spek, T., & Kosian, M. C. (2022). Mapping lost woodland. A modeling experiment based on place names and historical references aimed at inspiring reforestation. Rural Landscapes, 9(1), 1-17. https://doi.org/10.16993/rl.82
Spek, T. (2022). Naar een rendabel en biodivers boerenlandschap. IVN Natuurtijdschrift Zuidlaren, 2022(2), 15-16.

2021

Spek, T., & Kleine Koerkamp, K. (2022). Middeleeuwse ijzer- en houtskoolproductie op de Veluwe. Nieuw onderzoek van een productielandschap in het bosgebied ’t Asselt bij Rheden (Veluwezoom). Tijdschrift voor Historische Geografie, 7(1), 3-25. https://doi.org/10.5117/THG2022.1.001.SPEK
Wiersma, J., & Spek, T. (2021). Cultuurlandschap. In J. Abbes, J. Bakker, B. Roelevink, T. Spek, G. Volders, & R. Wegman (Eds.), Landschapsbiografie van Westerwolde (pp. 124-153). Koninklijke Van Gorcum.
Abbes, J., Bakker, J., Roelevink, B., Spek, T., Volders, G., & Wegman, R. (2021). Epiloog: Westerwolde, eeuwenoud landschap met toekomst . In J. Abbes, J. P. Bakker, B. Roelevink, T. Spek, G. Volders, & R. Wegman (Eds.), Landschapsbiografie van Westerwolde (pp. 548-567). Koninklijke Van Gorcum.
Wennemers, S., van Eijk, P., & Spek, T. (2021). Handreikingen voor een toekomstbestendig watersysteem op de Veluwe: Gebiedsspecifieke bestrijding van verdroging op basis van een landschapsbiografische aanpak. Water Governance, 2021(2), 90-101.
Spek, T. (2021). Het esdorpenlandschap van Noordlaren: een cultuurhistorische schatkamer. Dorpskrant Noordlaren, 1-6.
Aertssen, S., Gielen, J., & Spek, T. (2021). Historische heggen en houtwallen rond Heumen en Wijchen. Tijdschrift voor Historische Geografie, 6(2), 141-160. https://doi.org/10.5117/thg2021.2.003.AErt
Abbes, J., Bakker, J., Roelevink, B., Spek, T., Volders, G., & Wegman, R. (2021). Inleiding. In J. Abbes, J. P. Bakker, B. Roelevink, T. Spek, G. Volders, & R. Wegman (Eds.), Landschapsbiografie van Westerwolde (pp. 12-35). Koninklijke Van Gorcum.
Abbes, J., Bakker, J., Roelevink, B., Spek, T., Volders, G., & Wegman, R. (Eds.) (2021). Landschapsbiografie van Westerwolde. Koninklijke Van Gorcum.
Wever, B., & Spek, T. (2021). Middeleeuwse broekland- en veenontginningen langs Sethe en Reest: Maatschappelijke achtergronden en ruimtelijke uitleg. In H. van Engen, H. Nijdam, & K. van Vliet (Eds.), Macht, bezit en ruimte: Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de Middeleeuwen, aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese Landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 111-126). Uitgeverij Verloren.

2020

Schepers, M., Meijles, E. W., Bakker, J. P., & Spek, T. (2021). A diachronic triangular perspective on landscapes: A conceptual tool for research and management applied to Wadden Sea salt marshes. Maritime studies, 20, 235-254. https://doi.org/10.1007/s40152-021-00215-4
Spek, T., & Smeenge, H. (2021). Celtic fields en marke- en malebossen. Enkele gedachten over hun landschapshistorische samenhang en een bijzondere prehistorische landschapstransitie. Tijdschrift voor Historische Geografie, 6(3), 223-242. https://doi.org/10.5117/THG2021.3.001.SPEK
Paulissen, M., Van Beek, R., Nekrassoff, S., Huijbens, E., & Spek, T. (2021). Dire necessity or mere opportunity? Recurring commercialization of peat exploited from raised bog commons in the Low Countries. International Journal of the Commons, 15(1), 100-118. https://doi.org/10.5334/ijc.1054
Quik, C., Candel, J., Makaske, B., Van Beek, R., Paulissen, M., Maas, G. J., Verplak, M., Spek, T., & Wallinga, J. (2020). Anthropogenic drivers for exceptionally large meander formation during the Late Holocene. Anthropocene, 32, Article 100263. https://doi.org/10.1016/j.ancene.2020.100263
Spek, T. (2020). Kleurpotloden, profielkuilen en rode Volkswagens: mijn beginjaren bij de Stichting voor Bodemkartering (1986-1989). Boor en Spade, 21, 146-151.

2019

Vletter, W., & Spek, T. (2021). Archaeological features and absolute dating of historical road tracks in the North-western European Sand Belt. An interdisciplinary case study of a late medieval and early modern trade route at the Hoge Veluwe National Park (Central Netherlands). Landscape History, 42(2).
van Popta, Y., Cohen, K. M., Vos, P. C., & Spek, T. (2020). Reconstructing eroded medieval landscapes of the Noordoostpolder (Zuyder Zee area, The Netherlands): An interdisciplinary palaeogeographical take on the historic landscape development between AD 1100 and 1400. Landscape History, 41(2), 27-56. https://doi.org/10.1080/01433768.2020.1835180
Bijster, P., & Spek, T. (2019). Snelwegen voor de koning. Onderzoek naar koningswegen op de Veluwe aangelegd ten behoeve van (Koning-) Stadhouder Willem III (1650-1702). Het Nederlands landschap : Tijdschrift voor landschapsgeschiedenis, 2019(3).

2018

Spiekhout, D., & Spek, T. (2018). Castle landscapes and their spheres of influence: A multidimensional and diachronic approach illustrated by a case study of the swamp castles of Goor and Diepenheim (Eastern Netherlands) between 1000 and 1450 AD. In K. O'Conor, A.-M. Flambard Héricher, & P. Ettel (Eds.), Chateau Gaillard: l’Environnement du château (Vol. 28, pp. 255-270). (Château Gaillard. Etudes de castellologie médiévale (CHATEAU); Vol. 28). Brepols Publishers.
Spek, T. (2018). De uitdaging van een integrale historisch-ecologische aanpak. Het Drentse Landschap.
van den Wittenboer, S., Spek, T., Wiersma, J., Borsen, O., & Van der Meer, F. (2018). Het verhaal van Smallingerland: Landschapsbiografie - Atlas Kernkwaliteiten. Rijksuniversiteit Groningen/Kenniscentrum Landschap.
Kaswanto, R. L., Nakagoshi, N., Spek, T., Arifin, H. S., Nasrulla, N., & Hadi, A. A. (Eds.) (2018). Proceedings 3rd International Symposium for Sustainable Landscape Development (ISSLD 2017). (IOP Conference Series: Earth and Environmental Science; Vol. 179). University of Bogor, Department of Landscape Architecture.
Spek, T. (2018). Zonder boeren geen landschap. Historisch Tijdschrift Fryslân, 24(3), 20-21.

2017

Spek, T. (2017). Grafheuvels in Drenthe: Lijnen in het landschap, lijnen in de tijd. In Heidense Hoogten Van Spijk-Rekafa Publishers.
Spiekhout, D., & Spek, T. (2017). Het kastelenlandschap van Goor en Diepenheim (Zuidwest-Twente) tussen 1000-1450. Een interdisciplinaire en diachrone studie naar de wisselwerking tussen kasteel en landschap. Tijdschrift voor Historische Geografie, 2017(4).
Gietman, C., Moes, J., Rewijk, D., Bremmer, J., & Spek, T. (Eds.) (2017). Huis en habitus: Over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen. Opstellen voor prof.dr. Yme Kuiper, aangeboden bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Historische Buitenplaatsen en Landgoederen aan de Rijksuniversiteit Groningen . (Adelsgeschiedenis; Vol. 15). Uitgeverij Verloren.
Spek, T. (2017). The future of the past: Towards a better integration of cultural heritage in landscape stewardship. In C. Bieling, & T. Plieninger (Eds.), The Science and Practice of Landscape Stewardship (pp. 148-163). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316499016.015

2016

van Lanen, R. J., Groenewoudt, B., Spek, T., & Jansma, E. (2018). Route persistence. Modelling and quantifying historical route-network stability from the Roman period to early-modern times (AD 100–1600): a case study from the Netherlands. Archaeological and Anthropological Sciences, 10(5), 1037–1052. https://doi.org/10.1007/s12520-016-0431-z
Spek, T. (2016). Betrokken land: reflecties over de toekomst van het landschap in het aardbevingsgebied van Groningen. In F. Smit (Ed.), Dromen over Groningen 2050 : vriendenboek Max van den Berg University of Groningen.
Groenman-van Waateringe, W., & Spek, T. (2016). Heathland and the palynology of prehistoric barrows. Reflections on the interrelation between soil formation and pollen infiltration. Palaeohistoria, 57/58, 55-62.
Borsen, O., van Herwaarden, G.-J., & Spek, T. (2016). Leestekens van het Landschap: een nieuwe website over kleine landschapselementen. Vakblad Natuur, Bos en Landschap, (129), 36-39.
Meijles, E., & Spek, T. (2016). Organised session - Rewilding landscapes for the future - learning from the past. PECSRL conference, Innsbruck.

2015

van Lanen, R. J., Kosian, M. C., Groenewoudt, B. J., Spek, T., & Jansma, E. (2015). Best travel options: Modelling Roman and early-medieval routes in the Netherlands using a multi-proxy approach. Journal of Archaeological Science, 41(3), 144-159. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2015.05.024
Spek, T. (2015). Cultuurhistorische schatkamers. De essen. In T. Spek (Ed.), Landschapsbiografie van de Drentsche Aa (pp. 216-242). Koninklijke Van Gorcum.
Kuiper, E., & Spek, T. (2015). Een paradijs in de Kop van Drenthe: de middeleeuwse uithof Terheijl bij Roden. Westerheem. Het tijdschrift voor de Nederlandse archeologie, 64(5), 319-320.
Thurley, S., Busquin, P., Spek, T., Brandt-Grau, A., Clausse, G., Gustafsson, C., Kolar, J., Lazarro, E., Smith, B., & Mallouchou-Tufano, F. (2015). Getting cultural heritage to work for Europe. Report of the Horizon 2020 Expert Group on Cultural Heritage. Brussels. European Commission. https://doi.org/10.2777/745666
Spek, T., Elerie, H., Bakker, J., & Noordhoff, I. (Eds.) (2015). Landschapsbiografie van de Drentsche Aa. Koninklijke Van Gorcum.
Elerie, H., & Spek, T. (2015). Scenes uit een huwelijk. Vijftig jaar natuurbeheer en erfgoedzorg in het Drentsche Aa-gebied. De Levende Natuur, 116(3), 131-136.
Damayanti, V., & Spek, T. (2015). The cultural biography of landscape as an interdisciplinary tool for landscape planning at Banjarmasin City, South Kalimantan Province, Indonesia. In World Congress of the International Federation of Landscape Architects, Congress proceedings (pp. 437-444). IFLA. https://www.scribd.com/doc/270375967/52nd-IFLA-Word-Congress-2015-Proceedings
Groenewoudt, B., & Spek, T. (2015). Woodland Dynamics as a Result of Settlement Relocation on Pleistocene Sandy Soils in the Netherlands (200 BC–AD 1400). Rural Landscapes, 3(1), 1-17. https://doi.org/10.16993/rl.20
Spek, T. (2015). Zwervende erven komen tot rust. Esdorpen en boerderijen. In T. Spek (Ed.), Landschapsbiografie van de Drentsche Aa (pp. 182-212). Koninklijke Van Gorcum.

2014

Horst, M., & Spek, T. (2014). De landschapsbiografie. Beschrijving van de methodiek en toepassing in de praktijk. In W. H. G. Simons, & D. van Dorp (Eds.), Methoden van praktijkgericht onderzoek bij ruimtelijke planvorming (pp. 103-125). Landwerk.
Spek, T. (2014). Domeinhoven en domeingoederen van de Bisschop van Utrecht en de Utrechtse kapittels in middeleeuws Drenthe. Westerheem. Het tijdschrift voor de Nederlandse archeologie, 3, 247-259.
Spek, T., Bijlsma, R.-J., Bokdam, J., van Dam, D., & Visser, N. (2014). Historisch-ecologische samenhang tussen cultuurhistorie en vegetatie in het Nationale Park De Hoge Veluwe. De Levende Natuur, 115(6), 240-245.
Stiobbelaar, D. J., Janssen, J., van der Heide, M., & Spek, T. (2014). Integrale blik op levende landschappen - Erfgoed verbinden aan ecologie en economie. In M. Bovens, & C. J. Pen (Eds.), De wijde blik. Het snijvlak van ruimtelijke ordening en erfgoed (pp. 55-60). Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / English Heritage.
Neefjes, J., & Spek, T. (2014). Van hoog naar laag: dynamiek van het nederzettingspatroon op de Noordwest-Veluwe van de Late Prehistorie tot de Volle Middeleeuwen [en de relatie tot de locatie van de Veluwse malebossen]. Historisch-Geografisch Tijdschrift, 32(2), 67-88.

2013

Horst, M., & Spek, T. (2013). Cultuurhistorische Kenniskaart Provincie Overijssel. Achtergronden en aanbevelingen. Cultuurland Advies.
Noordhoff, I., & Spek, T. (2013). Grazen in stuivende duinen: Het oerol op Terschelling als inspiratiebron voor toekomstig landschapsbeheer. Vitruvius, 7(25), 12-16.
Kuiper, E., & Spek, T. (2013). Het Holtingerveld door de eeuwen heen. Het landschap gevormd door natuur en mens. In M. Niekus, W. van der Wijk, & F. de Vries (Eds.), Archeologie & landschap van het Holtingerveld: In het spoor van George Hendrik Voerman (pp. 24-59). Archeologisch Centrum West-Drenthe.
Raven, R., Spek, T., Vesters, P., & Vogelzang, F. (2013). Van wildernis tot oase. Landschapsgeschiedenis van landgoed Oostbroek bij De Bilt. Uitgeverij Matrijs.

2012

Horst, M., & Spek, T. (2012). Cultuurhistorische Waardenkaart Overijssel. Vooronderzoek, ontwerp en plan van aanpak. Rijksuniversiteit Groningen/Kenniscentrum Landschap.
Spek, T. (2012). Europese cultuurlandschappen: naar een nieuwe agenda voor onderzoek, beleid en onderwijs. Historisch-Geografisch Tijdschrift, 30(3), 163 - 170.
Bazelmans, J., Meier, D., Nieuwhof, A., Spek, T., & Vos, P. (2012). Understanding the cultural historical value of the Wadden Sea region: The co-evolution of environment and society in the Wadden Sea area in the Holocene up until early modern times (11,700 BC-1800 AD): An outline. Ocean & Coastal Management, 68, 114-126. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2012.05.014

2011

Palang, H., Spek, T., & Stenseke, M. (2011). Digging in the past: New conceptual models in landscape history and their relevance in peri-urban landscapes. Landscape and Urban Planning, 100(4), 344-346. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.01.012
Spek, T., & Horst, M. (2011). Het Leenderbos en de Groote Heide. Ontginningsbossen in een eeuwenoud cultuurlandschap. In Brabant : tijdschrift voor Brabants heem en erfgoed, 6, 34 - 53.
Spek, T., & Horst, M. (2011). Landschapsbiografie van het Leenderbos en de Grote Heide. In Strootman Landschapsarchitecten bv (Ed.), Leenderbos. Inrichtingsplan (pp. 10 - 47). Uitgave Staatsbosbeheer, Regio Zuid.
Vervloet, J. A. J., Keunen, L. J., van Beek, R., Groenewoudt, B., Spek, T., & de Bont, C. (2011). Over het IJsselland. Cultuurhistorie en transdisciplinariteit in Salland en de Achterhoek. Verleden, heden en toekomst van de externe integratie in het NWO-project Biografie Oost-Nederland (2004-2008). Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / English Heritage.
Spek, T. (2011). Raalte: Sint Cornelius op de tie. Een vroegmiddeleeuwse kerkstichting in het hart van Salland. In W. Coster (Ed.), Overijssel. Plaatsen van herinnering Uitgeverij Bert Bakker & Historisch Centrum Overijssel.

2010

Spek, T., Snoek, M., van der Sanden, W., van der Heijden, F., Stöver, J., Theunissen, L., & Greving, K. (2010). Archeologische waardering van de Celtic fields in Drenthe. Een verkennend methodologisch onderzoek. (141 ed.) Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / English Heritage.
Kylstra, A., Sevink, J., & Spek, T. (2010). Cultuurhistorische Visie Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Aanbevelingen voor beleid. Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
Brouwers, R., Cock, H., Spek, T., Sijmons, D., Steenbergen, C., Uhrhahn, G., Visser, S., de Vreeze, N., & Witsen, P. P. (2010). De schoolplaat: verbeelding van ruimte en tijd in het werk van Peter van Bolhuis. In H. Harsema, J. Haverkort, & H. Veenenbos (Eds.), Bevlogen landschap. Peter van Bolhuis luchtfotograaf / Soaring landscape. Peter van Bolhuis aerial photographer Uitgeverij Blauwdruk.
van Beek, R., Groenewoudt, B., & Spek, T. (2010). Een Odyssee langs de Overijsselse Vecht. Een geïntegreerde analyse van twaalf kleinschalige opgravingen uit de Romeinse tijd. Archeobrief, 1.
Müller, A., Spek, T., van Doesburg, J., & Rensink, E. (2010). Grolloo-Zuidesch (Gemeente Aa en Hunze, Provincie Drenthe). Archeologische veldkartering en archeologisch booronderzoek. (182 ed.) Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / English Heritage.
Braaksma, P., Renes, H., Spek, T., & Weijschede, T. (2010). Het historische cultuurlandschap in Nederland. Stand van zaken in het onderzoek, onderwijs en beleid 2010. In H. Baas, P. Braaksma, L. Keunen, & et al. (Eds.), Historisch cultuurlandschap in Nederland. Vijf bijdragen (pp. 8 - 28). Uitgeverij Matrijs.
Mol, J. A., Kooij, P., Duijvendak, M. G. J., & Spek, T. (2010). HISGIS Groningen: opzet, verrijkingsmogelijkheden en prioriteiten. Fryske Akademy.
Baas, H., Braaksma, P., Keunen, L., Lachaert, P.-J., van Marrewijk, D., Renes, H., Spek, T., & Weijschede, T. (2010). Historisch cultuurlandschap in Nederland. Vijf bijdragen. Uitgeverij Matrijs.
Elerie, J. N. H., Spek, T., & Zomer, J. (2010). Landschapsbiografie van het Ballooërveld. In Strootman Landschapsarchitecten (Ed.), Ballooërveld. Inrichtings- en beheerplan (pp. 14 - 37). Uitgave Staatsbosbeheer, Regio Noord.
Spek, T., van der Velde, H., Hannink, H., & Terlouw, B. (2010). Mens en land in het hart van Salland. Landschaps- en bewoningsgeschiedenis van het kerspel Raalte. Uitgeverij Matrijs.
Spek, T. (2010). Obe Postma (1868-1963): pionier van de landbouw- en landschapsgeschiedenis in Nederland. Wjerklank. Tydskrift fan it Obe Postma Selskip, 4(8), 18 - 22.
Elerie, H., & Spek, T. (2010). The cultural biography of landscape as a tool for action research in the Drentsche Aa National Landscape (Northern Netherlands). In J. H. F. Bloemers, H. Kars, A. van der Valk, & M. Wijnen (Eds.), The Cultural Landscape & Heritage Paradox. Protection and development of the Dutch archaeological-historical landscape and its European dimension (pp. 83 - 113). Amsterdam University Press.

2009

Meijles, E., & Spek, T. (2009). Het maken van een landschapsbiografie: over het gebruik van historische kennis voor het toekomstige landschap.

2006

Höchtl, F., Plieninger, T., & Spek, T. (Eds.) (2006). European rural landscapes: land-use, biodiversity and conservation. Environmental Science & Policy, 9(4).
Plieninger, T., Höchtl, F., & Spek, T. (2006). Traditional land-use and nature conservation in European rural landscapes. Environmental Science & Policy, 9(4), 317-321. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2006.03.001

2003

Spek, T., Groenman-van Waateringe, W., Kooistra, M. J., & Bakker, L. M. (2003). Formation and Land-Use History of Celtic Fields in North-West Europe – an Interdisciplinary Case Study at Zeijen, the Netherlands. European Journal of Archaeology, 6(2), 141-169. https://doi.org/10.1179/eja.2003.6.2.141

1999

Spek, T. (1999). Mapping the European landscape: Possibilities and challenges. In M. Ihse, & U. Sporrong (Eds.), Proceedings of the European Workshop on Sustainable landscapes and vegetation changes of the Remote Sensing for Environment Research Programme (RESE), Stockholm, December 10-12 1998 Stockholm University Press.

1998

Spek, T. (1998). A bird never flies on one wing. A multidisciplinary approach to the study of prehistoric and medieval field systems in the north of the Netherlands. In P. Sereno, & M. L. Sturani (Eds.), Rural landscape between State and Local Communities in Europe, Past and Present : Proceedings of the 16th Session of the Standing European Conference for the Study of the Rural Landscape, Torino 12-16 September 1994 (pp. 267-294). Edizioni dell’Orso.
Spek, T. (1998). Interactions between humans and woodland in prehistoric and medieval Drenthe (The Netherlands): An interdisciplinary approach. In K. J. Kirby, & C. Watkins (Eds.), The Ecological History of European Forests (pp. 81-93). CAB International.

1997

Spek, T., Bisdom, E. B. A., & van Smeerdijk, D. G. (1997). Verdronken dekzandgronden in Zuidelijk Flevoland (archeologische opgraving 'A27-Hoge Vaart'): Interdisciplinaire studie naar de veranderingen van bodem en landschap in het Mesolithicum en Vroeg-Neolithicum. (Rapport / DLO-Staring Centrum; No. 472.1). DLO Staring Centrum.

1996

Spek, T. (1996). Die bodenkundliche und landschaftliche Lage von Siedlungen, Äckern und Gräberfeldern in Drenthe (nördliche Niederlande). Eine Studie zur Standortwahl in vorgeschichtlicher, frühgeschichtlicher und mittelalterlicher Zeit (3400 v. Chr. - 1500 n. Chr.). Siedlungsforschung: Archäologie - Geschichte - Geographie, 14, 95-193.
Spek, T. (1996). Historical geography and integrated landscape research. In F. H. A. Aalen (Ed.), Landscape study and management (pp. 112-124). Boole Press.
Spek, T., Raap, E., & Zeiler, F. D. (1996). Van de Hunnepe tot de zee. De geschiedenis van het waterschap Salland. IJsselacademie.

1995

van Smeerdijk, D. G., Spek, T., & Kooistra, M. J. (1995). Anthropogenic soil formation and agricultural history of the open fields of Valthe (Drenthe, the Netherlands) in mediaeval and early modern times. In Neogene and Quaternary geology of North-West Europe: contributions on the occasion of Waldo H. Zagwijn's retirement (pp. 451-479). (Mededelingen Rijks Geologische Dienst; Vol. 52). Rijks Geologische Dienst.
Spek, T., & Ufkes, A. (1995). Archeologie en cultuurhistorie van essen in de provincie Drenthe: Inventarisatie, waardering en aanbevelingen ten behoeve van het stimuleringsbeleid bodembeschermings-gebieden.
Spek, T. (1995). Cultuurhistorische waarde Drentse essen. Vijf argumenten voor een gericht beschermingsbeleid. Noorderbreedte, 19(1), 28-36.
Dirkx, G. H. P., Oude Voshaar, J., & Spek, T. (1995). Datering van essen en plaggenbodems. Een archeologische onderzoeksmethode getest. Landschap - Tijdschrift voor landschapsonderzoek, 12(1), 15-29.

1994

Spek, T. (1994). Schutz kulturhistorisch wertvoller Esche in Drenthe. Kulturlandschaft: Zeitschrift für Angewandte Historische Geographie, 4(1), 8-10.
Last modified:11 December 2023 09.09 a.m.
View this page in: Nederlands