Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsprof. dr. ir. M. (Theo) Spek

prof. dr. ir. M. (Theo) Spek

Hoogleraar Landschapsgeschiedenis; Hoofd Kenniscentrum Landschap RUG

Expertise

Landschapsgeschiedenis is een interdisciplinair vakgebied waarin historische, geografische, archeologische, naamkundige en ecologische concepten en methoden met elkaar worden verbonden tot een samenhangende analyse van de opbouw en ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse en Europese cultuurlandschappen. Waar mogelijk wordt deze kennis ook toepasbaar gemaakt voor de praktijk van ruimtelijke ordening, erfgoedzorg, natuur- en landschapsbeheer. Het onderzoek van het Kenniscentrum Landschap richt zich op de volgende drie thema's: 1. Landschapsgeschiedenis van de kust- en veengebieden van Noord-Nederland en het internationale Waddengebied; 2. Landschapsgeschiedenis van de Pleistocene zandgebieden van Noordwest-Europa; 3. Comparatief en interdisciplinair onderzoek van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen in verleden en heden; 4. De culturele biografie van het landschap als instrument voor ruimtelijke planning; 5. Historische ecologie als basis voor de integratie van erfgoedzorg en landschapsbeheer.

Overige functies

Lid Raad van Toezicht Nationaal Park De Hoge Veluwe; Lid Raad van Toezicht Landschapsbeheer Drenthe; Voorzitter Stichting Verdronken Geschiedenis; Lid Adviescommissie Natuur Prins Bernhard Cultuurfonds; Bestuurslid Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging; Bestuurslid Stichting Project Landing; Voorzitter Wetenschappelijke Adviescommissie Geopark De Hondsrug; Lid Nationale Adviescommissie Geoparken; Lid Kernteam Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling Rijksuniversiteit Groningen; Member Expert Group Cultural Heritage of the European Commission (DG Research & Innovation); Member Advisory Board Journal Rural Landscapes (Stockholm University Press); Bestuurslid Netwerk Historisch Cultuurlandschap; Lid Redactieraad Tijdschrift Vitruvius; Lid Comité van Aanbeveling Gebiedsfonds Drentsche Aa; Lid Jury Nationale Parken van Wereldklasse
Laatst gewijzigd:02 januari 2019 07:48

Contactgegevens

Oude Boteringestraat 34
9712 GK Groningen
Nederland

Kenniscentrum Landschap

Kamer:
3.14