Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usprof. dr. ir. M. (Theo) Spek

prof. dr. ir. M. Spek

Hoogleraar Landschapsgeschiedenis; Hoofd Kenniscentrum Landschap RUG

2010 - heden

Hoogleraar Landschapsgeschiedenis Rijksuniversiteit Groningen

2010 - heden

Hoofd Kenniscentrum Landschap Rijksuniversiteit Groningen

2006 – 2010

Bijzonder hoogleraar Landschapsgeschiedenis Rijksuniversiteit Groningen

2003 – 2008

Programmaleider Landschap, Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

2003 – 2010

Senior onderzoeker Historische Geografie Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

2000 – 2007

Secretary-General Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape

2000 - 2003

Wetenschappelijk onderzoeker Historische Geografie, Alterra Wageningen

1995 - 1999

Wetenschappelijk onderzoeker Historische Geografie DLO-Staring Centrum te Wageningen.

1990 - 1994

Promovendus Wageningen Universiteit, Vakgroep Agrarische Geschiedenis

1988 - 1990

Wetenschappelijk onderzoeker Landschap, Stichting voor Bodemkartering te Wageningen.

Laatst gewijzigd:15 mei 2013 14:56

Contact information

Oude Boteringestraat 34
9712 GK Groningen
The Netherlands

Kenniscentrum Landschap

Room:
3.14