Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Press information

Vonk, Prof. Gijsbert

Gijsbert Vonk
Gijsbert Vonk

Gijsbert Vonk studied law in Amsterdam and London, before gaining a PhD for a research in the field of European social law at the University of Tilburg (1990). After having been head of the department for legal affairs at the Social Insurance Bank in Amstelveen from 1993 to 2006, he became professor of social security law in Groningen. Furthermore, from 1990-2010 he held a chair by special appointment in Social Security Law at the Faculty of Law of the Vrije Universiteit Amsterdam. In 2015 he received the VAR-Michiels prize awarded by the Dutch Institute for Administrative Law.

Gijsbert Vonk’s fields of interest are national and international social security law, public law, European law and human rights law. His current focus is on the legal aspects of poverty, which he studies from both a national and a European perspective, examining the consequences the law can have for the disadvantaged in society. He actively seeks social dialogue.

Vonk was nominated for the Huibregtsen Prize 2016. The jury report said: ‘He shows in an inimitable manner that the problems faced by the most vulnerable in society can be caused in part by the way the law works. It is fantastic how Vonk has explored and developed an area deserving of more social and academic attention than it currently receives.’

Previously in the news

Article for DvhN
Article for DvhN

Contact and more information

Publications

2024

Vonk, G. (2024). Case note: ECLI:CE:ECHR:2024:0130JUD005906521. Case note on: Grand Chamber of European Court of Human Rights, 30/01/2024, ECLI:CE:ECHR:2024:0130JUD005906521 EHRC Updates, 2024.
Vonk, G. (2024). Regie als sociaal-grondrechtelijk imperatief. In S. Munneke, H. Tolsma, & H. Winter (Eds.), Regie, regie, regie: Over maatschappelijke problemen en de terugkeer van de sturende overheid (pp. 15-26). Boom Juridisch.

2023

Vonk, G. (2023). Constitutionele toetsing aan sociale grondrechten: Een nieuwe dageraad voor het grondrecht van de bestaanszekerheid? RegelMaat, 38(4), 283-292. https://doi.org/10.5553/RM/0920055X2023038004003
Vonk, G. (2023). De verzorgingsstaat als dystopie moet worden bestreden met zwaarder geschut dan maatwerk. Recht der Werkelijkheid, 44(1), 102-106. https://doi.org/10.5553/RdW/138064242023044001006
Bouwmeester, M., Brink, B., & Vonk, G. (Ed.) (2023). Eerlijk, eenvoudig en toekomstbestendig: Drie pleidooien voor universalisme in het Nederlandse socialezekerheidsstelsel. (Serie Bestuursrecht & Bestuurskunde Groningen; Vol. 21). Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde, Rijksuniversiteit Groningen.
Vonk, G. (2023). Het grondrecht van de bestaanszekerheid: een Nederlands perspectief. Tijdschrift voor Recht en Arbeid, 2023(12), 9-13. Article TRA 2023/108.
Pennings, F., & Vonk, G. (Eds.) (2023). Research Handbook on European Social Security Law. (2 ed.) (Research Handbooks in European Law series). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781800886353
Pennings, F., & Vonk, G. (2023). The future of European social security law: An analysis of the authors' approaches. In F. Pennings, & G. Vonk (Eds.), Research Handbook on European Social Security Law: Second Edition (2 ed., pp. 439-452). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781800886353.00031
Vonk, G. (2023). Universal citizenship: an antidote to increasingly harsh social exclusions of wayfarer migrants? In Pioneering Social Europe: Liber Amicorum Herwig Verschueren (pp. 19-24). Die Keure (B&E).
Vonk, G., & Bouwmeester, M. (2023, Oct 23). Verkiezingsblog #5: Bestaanszekerheid, bestaanszekerheid. Nederland Rechtsstaat. https://www.nederlandrechtsstaat.nl/verkiezingsblog-4-bestaanszekerheid-bestaanszekerheid/

2022

Brinkman, O., & Vonk, G. (2022). Constitutionele toetsing? Jazeker, maar dan ook aan de sociale grondrechten. Nederlands Juristenblad NJB, 97(24), 1918-1919. Article NJB 2022/1595.
Brinkman, O., & Vonk, G. (2022). De menselijke maat. Socialisme en Democratie, 79(2), 28-40.
Vonk, G. (2022). De ontmanteling van het stelsel van inkomensafhankelijke toeslagen als uitdaging voor het arbeids- en socialezekerheidsrecht. TRA: Tijdschrift Recht en Arbeid, 2022(4), 15-22. Article TRA 2022/31.
Vonk, G. (2022). De sociale zekerheid als dystopie. In P. Schoukens, B. Demarsin, E. de Becker, & T. Keersmaekers (Eds.), Liber Amicorum Danny Pieters: Durven out of the box denken (pp. 286-295). OWL Press.

2021

Vonk, G. J., & Kuipers, J. (2021). Brexit en de EU-coördinatie van socialezekerheidsregelingen. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2021(13), 28-32. Article 39.
Bambrough, E., & Vonk, G. (2021). Case note: ECLI:CE:ECHR:2021:0119JUD001406515. Case note on: European Court of Human Rights, 19/01/2021, 14065/15 (Lăcătuş v. Zwitserland). EHRC Updates, 2021(3).
Vonk, G. (2021). Extending Social Insurance Schemes to “Non-Employees”: The Dutch Example. In U. Becker , & O. Chesalina (Eds.), Social Law 4.0: New Approaches for Ensuring and Financing Social Security in the Digital Age (pp. 147-170). (Studien aus dem Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik; Vol. 74). Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. https://doi.org/10.5771/9783748912002-147
Vonk, G. J., Brink, B., & Bouwmeester, M. (2021). Land zonder toeslagen? Een verkenning van alternatieve inrichtingsvormen voor het huidige stelsel van inkomensafhankelijke Toeslagen. Weekblad voor Fiscaal Recht, 98(7382), 696-704.
Vonk, G. (2021). Vrij verkeer als persoonlijk recht - Enkele juridische reflecties op ‘De keerzijde van intra-Europese arbeidsmobiliteit voor de lidstaat van herkomst. Een vergeten perspectief?’ door F. De Wispelaere, J. Pacolet en D. Gillis. SEW: Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 2021(5), 186-188.

2020

Tollenaar, A., & Vonk, G. (2021). Access to justice for vulnerable workers and citizens in public/private governance regimes: Lessons from the regulatory welfare state in the Netherlands. Zeitschrift für Sozialreform, 66(3), 317-334. https://doi.org/10.1515/zsr-2020-0014
Vonk, G. (2020). Book review: Welfare to Work in Contemporary, European Welfare States—Legal, Sociological and Philosophical Perspectives on Justice and Domination. Journal of Social Security Law, 27(3), 183-185.
Bouwmeester, M., Brink, B., & Vonk, G. (2020). De toegevoegde waarde van de inkomensafhankelijke toeslagen in het stelsel van fiscaliteit en sociale zekerheid. Maandblad Belasting Beschouwingen, 89, 311-320.
Brink, B., & Vonk, G. (2020). Hoe het verheffingsidee van de bijstand uit beeld verdween: En hoe het tij kan worden gekeerd . In T. Kampen, M. Sebrechts, T. Knijn, & E. Tonkens (Eds.), Streng maar onrechtvaardig: De bijstand gewogen (pp. 43-60). (Tijdschrift voor de sociale sector. Jaarboek; Vol. 2020). Uitgeverij en boekhandel van Gennep bv.
Vonk, G. (2020). Inkomensafhankelijke toeslagen in zwaar weer. Nederlands Juristenblad NJB, 2020(17), 1220-1228 . Article NJB 2020/1050.
Brink, B., & Vonk, G. (2020). Naoorlogs universalisme in het huidige socialezekerheidsdebat. Beleid en Maatschappij, 47(2), 149-168 . https://doi.org/10.5553/BenM/138900692020047002004
Vonk, G. (2020). The EU (non) co-ordination of minimum subsistence benefits: What went wrong and what ways forward? European Journal of Social Security, 22(2), 138-147. https://doi.org/10.1177/1388262720928772
Vonk, G., & Bambrough, E. (2020). The human rights approach to social assistance: Normative principles and system characteristics. European Journal of Social Security, 22(4), 376-389. https://doi.org/10.1177/1388262720971297

2019

Vonk, G. (2019). Book review: Cruel, inhuman or degrading treatment? Benefit sanctions in the UK. European Journal of Social Security, 21(3), 289-291. https://doi.org/10.1177/1388262719870696
Vonk, G., & Jansen, A. (2019). Devolution and Decentralisation in social security: the situation in the Netherlands. In G. Vonk, & P. Schoukens (Eds.), Devolution and Decentralisation in Social Security: a Comparative European Perspective (pp. 151-164). (Governance and Recht NILG; No. 18). Eleven International Publishing.
Vonk, G., & Schoukens, P. (Eds.) (2019). Devolution and Decentralisation in Social Security: A comparative European Perspective. (Governance and Recht NILG; No. 18). Eleven International Publishing.
de Jong, F., & Vonk, G. (2019). Internal coordination of social security in the Netherlands. European Journal of Social Security, 21(2), 163-173. https://doi.org/10.1177/1388262719844985
Vonk, G., & Olivier, M. (2019). The fundamental right of social assistance: A global, a regional (Europe and Africa) and a national perspective (Germany, the Netherlands and South Africa). European Journal of Social Security, 21(3), 219-240. https://doi.org/10.1177/1388262719867337

2018

Vonk, G. (2018). Het grondrecht van de sociale bijstand. In A. Eleveld (Ed.), De Participatiewet: Een grondrechtenperspectief (pp. 47-62). (Monografiën sociaal recht; No. 73). Wolters Kluwer.
Klosse, S., & Vonk, G. (2018). Hoofdzaken socialezekerheidsrecht. (3 ed.) (Bakelsreeks). Boom Juridische uitgevers.
Vonk, G. (2018). Privatisering en decentralisatie in het sociale domein en de menselijke maat. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2018(5), 228-230. Article 2018/43.
Vonk, G. (2018). Sailing the seven seas: A schematic overview of mechanisms that can be used to strengthen the social security protection of persons moving in and out of the EU. European Journal of Social Security, 20(2), 204-216. https://doi.org/10.1177/1388262718771793

2017

Vonk, G. (2017). Homelessness As a Challenge for the European Union. (SSRN Research Paper; Vol. 2017, No. 5). https://ssrn.com/abstract=3091546
Vonk, G. (2017). Homo senex economicus. UWV Magazine, 2017(3), 20-21.
Vonk, G. (2017, Nov 19). Privatisering en decentralisatie als kinderen van één vader. http://verenigingbestuursrecht.nl/2017/11/column-gijsbert-vonk-privatisering-en-decentralisatie-als-kinderen-van-een-vader/
Vonk, G., & Jansen, A. (2017). Social protection of marginal part-time, self-employment and secondary jobs in the Netherlands. WSI study, 9.
Gantchev, V., & Vonk, G. (2017). The (working) poor: between residual welfare regimes and minimum income floors. Paper presented at 3rd Labour Law Research Network Conference, Toronto, Canada.
Vonk, G. (2017). Werk, Werk, Werk. UWV Magazine, 2017(2), 20-21.

2016

Tollenaar, A., & Vonk, G. J. (2016). Decentralisaties in het sociale domein: de reactie van de Centrale Raad van Beroep. TRA: Tijdschrift Recht en Arbeid, 2016(8/9), 10-15. Article 69.
Vonk, G. (2016). Decentralisaties in het sociale domein en grondrechtelijke zorgplichten. Tijdschrift voor constitutioneel recht, 2016(3), 202-220. Article 18.
Klosse, S., & Vonk, G. (2016). Hoofdzaken socialezekerheidsrecht. (2 ed.) Boom Juridische uitgevers.
Schwitters, R., & Vonk, G. (2016). Participation Societies or Repressive Welfare States? In S. Comtois, & K. de Graaf (Eds.), On lawmaking and public trust (pp. 121-134). (NILG - Governance & Recht; Vol. 14). Eleven International Publishing.
Vonk, G. (Ed.), Klingenberg, A., Munneke, S., Tollenaar, A., & Vonk, G. (2016). Rechtsstatelijke aspecten van de decentralisaties in het sociale domein. Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
Vonk, G. J. (2016). SDU Wettenverzameling socialezekerheidsrecht. (2016 ed.) Sdu Uitgevers.
Klosse, S., & Vonk, G. (2016). Socialezekerheidsrecht in kort bestek. Boom Juridische uitgevers.

2015

Vonk, G. (2015). Access to social protection for non-citizen migrants: the position of irregular immigrants. In R. Plender (Ed.), Issues in International Migration Law (pp. 81-91). Brill / Nijhoff.
Vonk, G. (2015). Dat opjagen van werklozen maakt armen steeds armer. NRC Handelsblad.
Vonk, G. (2015). Het nieuwe spook der werkloosheid. In L. G. Verburg (Ed.), Wet werk en zekerheid in beweging (pp. 67-77). Sdu Uitgevers.
Klosse, S., & Vonk, G. (2015). Hoofdzaken socialezekerheidsrecht. (Bakelsreeks). Boom Juridische uitgevers.
Vonk, G. (2015). Kwetsbare verzorgingsstaat: Juridische aspecten van extreme armoede in Nederland. Nederlands Juristenblad NJB, 2015(19), 1280-1288. Article 2015/913.
Vonk, G. (2015). Onrecht is geen natuurverschijnsel. UWV Magazine, 2015(1), 22-23.
Pennings, F. J. L., & Vonk , G. (Eds.) (2015). Research Handbook on European Social Security Law. (Research handbooks on European law). Edward Elgar Publishing.
Vonk, G. (2015). Social security protection of migrants from outside Europe. In F. Pennings, & G. Vonk (Eds.), Research Handbook on European Social Security Law (pp. 446-467). (Research Handbooks on European law). Edward Elgar Publishing.
Vonk, G. (2015). The land of four quaters: the future of European social security law. In F. Pennings, & G. Vonk (Eds.), Research Handbook on European Social Security Law (pp. 561-574). Edward Elgar Publishing.
Vonk, G. (2015). Zeven jaar crisis en nog steeds werkloosheid. Tijdschrift voor Recht en Arbeid, (4), 24-28. Article 2015/38.

2014

Vonk, G. J., (2014). annotatie CRvB 4 december 2013 (verslaving geen ziekte), No. ECLI:NL:CRVB:2013:2680, Dec 04, 2014. (RSV 2014/65).
Vonk, G. J., (2014). Case note: ECLI:NL:CRVB:2013:1731, No. ECLI:NL:CRVB:2013:1731 , Sept 10, 2013. (Rechtpraak Vreemdelingenrecht 2013/90).
Vonk, G., & Overweel, M. F. (2014). Decentralisatieblues. (1 ed.) UWV. http://www.uwv.nl/overuwv/Images/UWV_Magazine_0114_WEB-Spread.pdf
Vonk, G. J., (2014). EU freedom of movement: no protection for the stranded poor. Case note CJEU C-133/13 (Dano v. Jobcentre Leipzig), No. ECLI:EU:C:2014:2460 , No. C-133/33, Dec 18, 2014. (European Law Blog 25 November 2014). http://europeanlawblog.eu/?p=2606
Vonk, G. J., & Overweel, M. F. (2014, Jun). Geluk is een lege blaas. (2 ed.) UWV. http://www.uwv.nl/overuwv/Images/UWV-Magazine_0214_WEB-SPREAD.pdf
Vonk, G. J., & Tollenaar, A. (2014). Homelessness and the law: Constitution, criminal law and human rights. Wolf Legal Publishers.
Vonk, G. J. (2014). Homelessness and the law: a general introduction. In G. Vonk, & A. Tollenaar (Eds.), Homelessness and the law: Constitution, criminal law and human rights (pp. 3-22). Wolf Legal Publishers.
Vonk, G., (2014). HvJ EU Brey, No. ECLI:EU:C:2013:565 , No. C-140/12, Sept 19, 2013. (RSV 2014/13).
Vonk, G. J. (2014). Repressieve verzorgingsstaat. Nederlands Juristenblad NJB, (2), 95-102.
Vonk, G. J. (2014). Repressive welfare state, the spiral of obligations and sanctions. European Journal of Social Security, 16(3), 188-203.
Vonk, G. J., & Klosse, S. (2014). Socialezekerheidsrecht. (12e druk ed.) Kluwer. http://shop.kluwer.nl/boeken_products/socialezekerheidsrecht/prod10306707.html
Vonk, G. J. (2014). Social Security Rights of Migrants: Links between the Hemispheres. In R. Blanplain (Ed.), Social Security and Migrant Workers : Selected Studies of Cross-Border Social Security Mechanisms (pp. 47-68). (BULLETIN OF COMPARATIVE LABOUR RELATIONS; No. 84). Wolters Kluwer.
Regioplan Policy Research (2014). Study on Mobility, Migration and Destitution in the European Union. European Commission. http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=12884&langId=en

2013

Vonk, G. J., & van Walsum, S. (2013). Access denied: towards a new aproach to social protection for formally excluded migrants. European Journal of Social Security, 15(2), 124-150.
Vonk, G. (Ed.) (2013). Access denied. European Journal of Social Security, 15(2).
Vonk, G. J., & van Walsum, S. (2013). Access Denied: Towards a New Approach to Social Protection for Formally Excluded Migrants. European Journal of Social Security, 15(2), 124-150. https://doi.org/10.1177/138826271301500202
Bosselaar, H., & Vonk, G. J. (Eds.) (2013). Bouwplaats lokale verzorgingsstaat: Wetenschappelijke reflecties op de decentralisaties in de sociale zekerheid en zorg. Boom Juridische uitgevers.
Vonk, G. J., Hoffard, M., & Vonk, J. (2013). Civil Society Organisations and Contemporary Social Markets: some lessons from the Dutch experience. European Journal of Social Law, 2013(1), 49-64.
Vonk, G. J. (2013). Co-ordination between the hemispheres. In P. A. Ortiz, M. Olivier, & G. J. Vonk (Eds.), The Social Protection of Formally Excluded Migrants (pp. 46-68). (Bulletin of Comparative Labour Relations; No. 2). Kluwer Law International.
Vonk, G. J. (2013). Hoofdzaken socialezekerheidsrecht. (8 ed.) Kluwer.
Bosselaar, H., & Vonk, G. J. (2013). Inleiding: op de bouwplaats van de lokale verzorgingsstaat. In H. Bosselaar, & G. J. Vonk (Eds.), Bouwplaats lokale verzorgingsstaat (pp. 11-18). Boom Juridische uitgevers.
Vonk, G. J. (2013). Kroniek Socialezekerheidsrecht 2012. Tijdschrift voor Recht en Arbeid, 2013(4), 20-25. Article 36.
Ortiz, P. A., Olivier, M., & Vonk, G. J. (2013). Labour Migration and Social Seurity Rights: New Solutions in a Globalizing World. In P. A. Ortiz, M. Olivier, & G. J. Vonk (Eds.), The Social Protection of Formally Excluded Migrants (pp. 1-6). Kluwer Law International.
Tollenaar, A., & Vonk, G. J. (2013). Maatwerk, ontschotting en versobering: Uitdagingen voor het bestuurs(recht). In J. H. Bosselaar, & G. J. Vonk (Eds.), Bouwplaats lokale verzorgingsstaat (pp. 42-56). Boom Juridische uitgevers.
van Boetzelaer, I. A. M., Homan, T. C. B., & Vonk, G. J. (2013). Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht. Sdu Uitgevers.
Ortiz, P. A., Olivier, M., & Vonk, G. J. (2013). Social Security and Migrant Workers: selected studies of Cross-border Social Security Mechanisms. (Bulletin of Comparative Labour Relations; Vol. 84). Wolters Kluwer Law & Business.
Vonk, G. (2013). The 2012 Recommendation concerning national floors of social protection (No. 202): The human rights approach to social security in ILO wrapping paper. International Journal of Social Security and Workers Compensation, 4(1), 49-59.

2012

Vonk, G. J., & van Walsum, S. (2012). Access denied: towards a new approach to social protection for formally excluded migrants. In G. J. Vonk (Ed.), Cross-Border Welfare State (pp. 1-44). Intersentia, International Law Series.
Vonk, G. J. (2012). Angst voor bijstandstoerisme ouder dan Malik Azmani. Sprank, 02, 2012, 4-5.
Vonk, G. J., (2012). Case note (238), No. 238, Jul 15, 2011. (Rechtspraak Sociale Verzekeringen; Vol. 2012).
Vonk, G. J., (2012). Case note (240), No. 240, Mar 08, 2011. (Rechtspraak Sociale Verzekeringen; Vol. 2012).
Vonk, G. J., (2012). Case note (241), No. 241, May 05, 2011. (Rechtspraak Sociale Verzekeringen; Vol. 2012).
Vonk, G. J., (2012). Case note (242), No. 242, Nov 15, 2011. (Rechtspraak Sociale Verzekeringen; Vol. 2012).
Vonk, G. J., (2012). Case note (243), No. 243, May 05, 2011. (Rechtspraak Sociale Verzekeringen; Vol. 2012).
Vonk, G. J., (2012). Case note (244), No. 244, May 05, 2011. (Rechtspraak Sociale Verzekeringen; Vol. 2012).
Vonk, G. J. (2012). Case note (295). AB Rechtspraak Bestuursrecht.
Vonk, G. J. (2012). Cross-Border Welfare State: immigration, social security and integration . (Social Europe series; Vol. 29). Intersentia.
Vonk, G. J. (2012). Het woonlandbeginsel revisited once more. In G. Essers, & P. van Overmeiren (Eds.), De zegeningen van het Europese burgerschap: 60 arresten vrij verkeer van personen (pp. 35-39). Kluwer.
van Boetzelaer - Gulyas, I., & Vonk, G. J. (2012). Hoofdzaken sociale zekerheidsrecht. Kluwer.
Vonk, G. J. (2012). Kroniek jurisprudentie werknemersverzekeringen en bijstand 2011. TRA: Tijdschrift Recht en Arbeid, 2012(1), 20-25.
Vonk, G. J., & Tollenaar, A. (2012). Lokale verzorgingsstaat: nieuwe uitdagingen voor de sociale rechtsstaat. (Bestuursrecht & Bestuurskunde; Vol. 8). Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
Last modified:04 December 2023 09.49 a.m.
View this page in: Nederlands