Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Press information

Mulder, Prof. Machiel

Machiel Mulder
Machiel Mulder

Machiel Mulder is Professor of Regulation of Energy Markets in the Faculty of Economics and Business. He studies the functioning of energy markets and energy policy. One of Mulder's conclusions was that the demand for gas in the Netherlands will rise steeply in the years to come because of the electrification of homes and transport. According to Mulder, it is important to uphold the basic principles of the organization of the European electricity market to keep the costs of the required energy transition to a minimum.

Mulder studied economics at the University of Groningen and was awarded a PhD by Erasmus University Rotterdam for a thesis entitled ‘Bedrijfstakverkenning en financiële analyse: een simulatiemodel voor de glastuinbouw’ (Sector exploration and financial analysis: a simulation model for horticulture under glass). He then worked as head of the Energy department at the CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, deputy chief economist of the Netherlands Competition Authority (NMa) and specialist in Regulation Economics at the Authority for Consumers and Markets (ACM).

In 2015, Mulder was awarded a grant by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) to conduct research into changes in the electricity market caused by renewable energy. Two years later, he was appointed to the board of the global association of professionals, the International Association for Energy Economics (IAEE), and organized the 41st International IAEE conference in Groningen on the association’s behalf in 2018. In addition, Mulder is director of the Groningen Centre for Energy Economics Research (CEER) and chair of the Benelux Association for Energy Economics (BAEE).

Article Volkskrant
Article Volkskrant

2024

Mulder, M. (2024). Economische interpretatie van de brutomargetoets bij de subsidieregeling van het prijsplafond: een opinie op verzoek van DeHaan, Advocaten en Notarissen. Rijksuniversiteit Groningen.
Veenstra, A., & Mulder, M. (2024). Impact of Contracts for Differences for non-carbon electricity generation on efficiency of electricity market. Energy Economics, 136, Article 107674. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2024.107674
Munster, M., Bramstoft, R., Kountouris, I., Langer, L., Keles, D., Schlautmann, R., Mörs, F., Saccani, C., Guzzini, A., Pellegrini, M., Zauner, A., Böhm, H., Markova, D., You, S., Pumpa, M., Fischer, F., Sergi, F., Brunaccini, G., Aloisio, D., ... Rasmusson, H. (2024). Perspectives on green hydrogen in Europe - during an energy crisis and towards future climate neutrality. Oxford Open Energy, 3. https://doi.org/10.1093/ooenergy/oiae001
Mulder, M. (2024, May 24). Reflectie op ontwikkelingen rond het Schoonebeker olieveld vanuit economisch perspectief. Rijksuniversiteit Groningen.
van Montfoort, F., Dijkstra, P., & Mulder, M. (2024). The impact of energy transition on distribution network costs and effectiveness of yardstick competition: an empirical analysis for the Netherlands. Journal of Regulatory Economics, 65, 85-107. https://doi.org/10.1007/s11149-024-09471-8
Mulder, M. (2024). Verkenning van de marktordening voor Carbon Capture and Storage (CCS). (Policy Papers; No. 14). Centre for Energy Business and Economics Research.
Mulder, M., Bollen, J., Cozijnsen, J., Lomme, S., van Soest, J. P., & Woerdman, E. (2024). Weglek wel reden tot zorg bij afschaffing van Nederlandse fossiele subsidies. Economisch Statistische Berichten. https://esb.nu/weglek-wel-reden-tot-zorg-bij-afschaffing-van-nederlandse-fossiele-subsidies/

2023

Mulder, M., Bollen, J., Cozijnsen, J., Lomme, S., Rooijers, F., van Soest, J. P., & Woerdman, E. (2024). Europees emissiesysteem bepaalt halen CO2-doelen, fossiele subsidies secundair. Economisch Statistische Berichten, 109(4832). https://esb.nu/europees-emissiesysteem-bepaalt-halen-co2-doelen-fossiele-subsidies-secundair/
Huisman, H., de Haan, E., Mulder, M., & Wieringa, J. (2024). The combined effect of regulators’ and retailers’ actions to stimulate consumer participation in retail energy markets. Energy Policy, 184, Article 113890. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113890
Mulder, M., Bollen, J., Cozijnsen, J., Lomme, S., Rooijers, F., van Soest, J. P., & Woerdman, E. (2023). Aanscherping emissiehandelssysteem is de échte no-brainer in het debat over fossiele subsidies. Economisch Statistische Berichten. https://esb.nu/naschrift-aanscherping-emissiehandelssysteem-is-de-echte-no-brainer-in-het-debat-over-fossiele-subsidies/
Mulder, M. (2023). Analyse van onderdelen in het vonnis die betrekking hebben op het Mulder-rapport.
Rekker, L., Kesina, M., & Mulder, M. (2023). Carbon abatement in the European chemical industry: assessing the feasibility of abatement technologies by estimating firm-level marginal abatement costs. Energy Economics, 126, Article 106889. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2023.106889
Mulder, M. (2023). De energierekening van consumenten doorgelicht. ESB Economisch Statistische Berichten, 108(4817), 12-15. https://esb.nu/de-energierekening-van-consumenten-doorgelicht/
Ghaemi, S., Li, X., & Mulder, M. (2023). Economic feasibility of green hydrogen in providing flexibility to medium-voltage distribution grids in the presence of local-heat systems. Applied Energy, 331, Article 120408. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2022.120408
Mulder, M. (2023). Energietransitie: eerst snappen, dan doen. (2e geactualiseerde ed.) Eburon Academische Uitgeverij. https://eburon.nl/product/energietransitie/
Perey, P., & Mulder, M. (2023). International competitiveness of low-carbon hydrogen supply to the Northwest European market. International Journal of Hydrogen Energy, 48(4), 1241-1254. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.10.011
Mulder, M., & Veenstra, A. (2023). Kerncentrale past goed in energiesysteem met veel hernieuwbare bronnen. ESB Economisch Statistische Berichten, 108(4818), 66-69. https://esb.nu/kerncentrale-past-goed-in-energiesysteem-met-veel-hernieuwbare-bronnen/
Erisman, J. W., de Coninck, H., Akerboom, S., Blok, K., Haasnoot, M., Mulder, M., Peters, W., Pot, W. D., Steg, L., Taebi, B., & van den Brink, R. (2023). Met iedereen de transities in: Richtinggevende keuzes voor een klimaatneutraal en klimaatbestendig Nederland. Wetenschappelijke Klimaatraad. https://www.wkr.nl/documenten/rapporten/2023/12/15/adviesrapport-met-iedereen-de-transities-in
Mulder, M. (2023, Dec). Reflecties bij de toekomstige reguleringsmethode netbeheerders: reactie op het consultatiedocument van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Authority for Consumers & Markets (ACM). https://www.acm.nl/system/files/documents/reactie-op-consultatiedocument-over-toekomstige-reguleringsmethode-machiel-mulder-16nov23.pdf
Mulder, M. (2023). Regulation of Energy Markets: Economic Mechanisms and Policy Evaluation. (2 ed.) (Lecture Notes in Energy). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-16571-9
Lavrijssen, S., & Mulder, M. (2023). Wetenschapstoets van de Energiewet: positie van de consument. Parlement & Wetenschap. https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/wetenschapstoets-energiewet

2022

Keller, J., Kuper, G., & Mulder, M. (2022). Challenging natural monopolies: assessing market power of gas transmission system operators for cross-border capacity. Energy Policy, 170, Article 113228. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.113228
Mulder, M. (2022). Competition and Regulation in the Renewable Energy Era. In A Force of Energy: Essays in Energy Law in Honour of Professor Martha Roggenkamp (pp. 13-19). University of Groningen Press.
Veenstra, A., Li, X., & Mulder, M. (2022). Economic value of nuclear power in future energy systems: Required subsidy in various scenarios regarding future renewable generation and electricity demand. (CEER - Policy Papers; Vol. 12). Centre for Energy Economics Research (CEER). https://www.rug.nl/ceer/blog/nuclear-power-plant-fits-well-in-electricity-market-with-high-share-of-renewables
Mulder, M. (2022). Energietransitie: eerst snappen, dan doen. Eburon Academische Uitgeverij.
Trinks, A., Mulder, M., & Scholtens, B. (2022). External carbon costs and internal carbon pricing. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 168, Article 112780. https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112780
Hulshof, D., & Mulder, M. (2022). Het is wel degelijk mogelijk om overwinsten te maken met SDE-subsidies. ESB Economisch Statistische Berichten, 107(4815), 516-518.
Mulder, M. (2022). Mogelijke gevolgen van verkoop kleine gasvelden door de NAM: Een quick scan onderzoek op verzoek van de gemeente Westerkwartier. Centre for Energy Economics Research (CEER).
Romeijnders, W., & Mulder, M. (2022). Optimal WACC in tariff regulation under uncertainty. Journal of Regulatory Economics, 61, 89-107. https://doi.org/10.1007/s11149-022-09447-6
Abeln, B., Jacobs, J. P. A. M., & Mulder, M. (2022). Seasonal adjustment of daily data with CAMPLET. (CIRANO Working Paper; Vol. 2022s-06). CIRANO.

2021

Trinks, A., Ibikunle, G., Mulder, M., & Scholtens, B. (2022). Carbon intensity and the cost of equity capital. The Energy Journal, 43(2), 181-214. https://doi.org/10.5547/01956574.43.2.atri
Steg, L., Perlaviciute, G., Sovacool, B. K., Bonaiuto, M., Diekmann, A., Filippini, M., Hindriks, F., Bergstad, C. J., Matthies, E., Matti, S., Mulder, M., Nilsson, A., Pahl, S., Roggenkamp, M., Schuitema, G., Stern, P. C., Tavoni, M., Thøgersen, J., & Woerdman, E. (2021). A Research Agenda to Better Understand the Human Dimensions of Energy Transitions. Frontiers in Psychology, 12, 1-11. Article 672776. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.672776
Keller, J. T., Kuper, G. H., & Mulder, M. (2021). Challenging Natural Monopolies: Assessing Market Power of Gas Transmission System Operators for Cross-Border Capacity. (SOM Research Reports; Vol. 2021003-EEF). University of Groningen, SOM research school.
Hulshof, D., & Mulder, M. (2021). Design of Renewable Support Schemes and Windfall Profits: A Monte Carlo Analysis for the Netherlands. The Energy Journal, 43(5), 182-203. https://doi.org/10.5547/01956574.43.5.dhul
Mulder, M., & Woerdman, E. (2021). Energy Networks, Natural Monopolies and Tariff Regulation. In M. M. Roggenkamp, K. J. de Graaf, & R. C. Fleming (Eds.), Energy Law, Climate Change and the Environment (pp. 563-572). (Elgar Encyclopedia of Environmental Law; Vol. 9). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781788119689.IX.47
Hulshof, D., Mulder, M., & Perey, P. (2021). Giving hydrogen a jump start: lessons learned from Dutch policies in other industries. (CEER Policy Paper; No. 9). Centre for Energy Economics Research (CEER).
Mulder, M. (2021). Hoge energieprijzen tonen belang van beperken gas-afhankelijkheid. ESB Economisch Statistische Berichten, 106(4804), 570-573.
Mulder, M. (2021, Jan 20). Opmerkingen op de reacties van Rotmans en Erickson op het onderzoek van Mulder et al. (2020).
Mulder, M., & Hulshof, D. (2021). Social Costs and Benefits of District Heat Systems: Method and application to neighbourhood in Dutch city of Groningen. (CEER Policy Papers; No. 10). Centre for Energy Economics Research (CEER).
Li, X., & Mulder, M. (2021). Value of power-to-gas as a flexibility option in integrated electricity and hydrogen markets. Applied Energy, 304, Article 117863. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.117863
Li, X., & Mulder, M. (2021). Value of Power-to-Gas as a Flexibility Option in Integrated Electricity and Hydrogen Markets. (SOM Research Reports; Vol. 2021004-EEF). University of Groningen, SOM research school.
Mulder, M., Hulshof, D., & Perey, P. (2021). Waterstofbeleid kan leren van eerdere transities. ESB Economisch Statistische Berichten, 106(4803), 534-536.
Hulshof, D., & Mulder, M. (2021). Windparken veel rendabeler dan de overheid vooraf inschat. ESB Economisch Statistische Berichten, 106(4804), 574-577.

2020

Trinks, A., Mulder, M., & Scholtens, B. (2020). An Efficiency Perspective on Carbon Emissions and Financial Performance. Ecological Economics, 175, Article 106632. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106632
Mulder, M., Hulshof, D., Perey, P., & Rekker, L. (2020). Bedrijfsspecifieke beperking in exploratie en productie en het effect op het wereldwijde verbruik van fossiele energie: een analyse toegespitst op de positie van Shell. (CEER - Policy Papers; Vol. 8). Centre for Energy Economics Research (CEER).
Mulder, M., & Perey, P. (2020, Apr 29). Beoordeling aanvraag Green Shipping: advies aan de Waddenacademie.
Keller, J. T., Kuper, G. H., & Mulder, M. (2020). Competition under revenue-cap regulation with efficiency benchmarking: tariff related incentives for gas transmission system operators in merged markets. Journal of Regulatory Economics, 58(2-3), 141-165. https://doi.org/10.1007/s11149-020-09414-z
Mulder, M. (2020). Dynamic grid tariffs as efficient and fair solutions to grid congestions. Oxford Energy Forum, 2020(124), 28-31.
Hulshof, D., Mulder, M., & Perey, P. (2020, Apr 29). Enkele kanttekeningen bij vormgeving subsidies duurzame energie transitie: Position paper over de SDE++ regeling voor Tweede Kamer commissie Economische Zaken en Klimaat.
Mulder, M., & Perey, P. (2020). Groene waterstof laat zich lastig rendabel maken. ESB Economisch Statistische Berichten, 105(4782), 80-83. https://esb.nu/esb/20056504/groene-waterstof-laat-zich-lastig-rendabel-maken
Karsten, E., & Mulder, M. (2020). Hernieuwbare stroom kan voorlopig niet zonder subsidie. ESB Economisch Statistische Berichten, 105(4789), 442-445. https://esb.nu/esb/20060099/hernieuwbare-stroom-kan-voorlopig-niet-zonder-subsidie
Nieuwenburg, M., Smit, E., & Mulder, M. (2020). Performance of Dutch energy-distribution operators: an assessment of costs, quality and financial position since 2010. (CEER Policy Papers; No. 7). Centre for Energy Economics Research (CEER).
Mulder, M., & Perey, P. (2020). Position Paper over Kabinetsvisie Waterstof: inbreng voor Tweede Kamer Commissie Economische Zaken en Klimaat. Rijksuniversiteit Groningen.
Mulder, M., Hulshof, D., Perey, P., & Rekker, L. (2020). Reactie op commentaar van Peter Erickson op Mulder et. al. (2020). (CEER Policy Paper ; No. 8). Centre for Energy Economics Research (CEER).
Mulder, M. (2020). Regulation of Energy Markets: Economic Mechanisms and Policy Evaluation. (1 ed.) (Lecture Notes in Energy; Vol. 80). Springer International Publisher. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58319-4
Mulder, M. (2020, Apr 21). Regulatory challenges to foster cross-border trade in electricity systems with increasing shares of renewables. EnergyPost. EU. https://energypost.eu/regulatory-challenges-to-cross-border-trade/
Hulshof, D., & Mulder, M. (2020). The impact of renewable energy use on firm profit. Energy Economics, 92, Article 104957. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2020.104957
Mulder, M. (2020). Vermindering van aardgasverbruik van woningen in een breder economisch perspectief. In “ De opgave waar we voor staan is groot en complex” : Essaybundel over aardgasvrije wijken door negen professoren (pp. 74-83). Programma Aardgasvrije Wijken. https://www.aardgasvrijewijken.nl/nieuws/1561408.aspx?t=Essay+Machiel+Mulder%3a+Vermindering+van+aardgasverbruik+van+woningen
Hulshof, D., & Mulder, M. (2020). Willingness to Pay for CO2 Emission Reductions in Passenger Car Transport. Environmental & Resource Economics, 75(4), 899–929. https://doi.org/10.1007/s10640-020-00411-6

2019

Jafarian, M., Scherpen, J. M. A., Loeff, K., Mulder, M., & Aiello, M. (2020). A combined nodal and uniform pricing mechanism for congestion management in distribution power networks. Electric Power Systems Research, 180, Article 106088. https://doi.org/10.1016/j.epsr.2019.106088
Kraal, D., Mulder, M., & Perey, P. (2020). Taxation and Pricing of Natural Gas: The Dutch transition to gas market hub pricing and lessons for Australia’s integrated gas projects. University of New South Wales Law Journal, 43(1), 39-81.
Keller, J., Kuper, G., & Mulder, M. (2019). Competition under Regulation: Do Regulated Gas Transmission System Operators in Merged Markets Compete on Network Tariffs? (SOM Research Reports; Vol. 2019008-EEF). University of Groningen, SOM research school.
Moraga González, J., Mulder, M., & Perey, P. (2019). Future markets for renewable gases and hydrogen: what would be the optimal regulatory provisions? CERRE - Centre on Regulation in Europe. https://www.cerre.eu/publications/future-markets-renewable-gases-and-hydrogen
Mulder, M. (2019). Hernieuwbare stroom, netwerk stabiliteit en opslag: hoe zorgt de markt voor flexibiliteit? (UGBS White Paper). University of Groningen Business School (UGBS). https://www.rug.nl/feb-for-business/business-school/executive-programmas/energietransitie/forms/download-het-whitepaper?utm_source=LK&utm_medium=post&utm_campaign=ugbs-et-whitepaper1-machiel-okt19
Mulder, M. (2019, Sept 10). Hoe wordt waterstof echt groen en wat doen we in de tussentijd? (blog). Centre for Energy Economics Research (CEER). https://www.rug.nl/ceer/blog/hoe-wordt-waterstof-echt-groen-en-wat-doen-we-in-de-tussentijd-10-09-2019
Mulder, M. (2019). Kolencentrales in de polder: private en publieke belangen in het Energieakkoord. RegelMaat, 34(2), 112-125. https://doi.org/10.5553/RM/0920055X2019034002003
Keller, J. T., Kuper, G. H., & Mulder, M. (2019). Mergers of Germany's natural gas market areas: Is transmission capacity booked efficiently? Utilities Policy, 56, 104-119. https://doi.org/10.1016/j.jup.2018.11.005
Bartelet, H., & Mulder, M. (2019). Natural Gas markets in the European Union: Testing Resilience. Economics of Energy & Environmental Policy, 9(1), 185-205. https://doi.org/10.5547/2160-5890.8.2.hbar
Mulder, M., Perey, P. L., & Moraga , J. L. (2019). Outlook for a Dutch hydrogen market: economic conditions and scenarois. (CEER Policy Papers; No. 5). Centre for Energy Economics Research, University of Groningen, . https://www.rug.nl/ceer/blog/ceer_policypaper_5_web.pdf
Hulshof, D., Jepma, C., & Mulder, M. (2019). Performance of markets for European renewable energy certificates. Energy Policy, 128, 697-710. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.01.051
Hulshof, D., & Mulder, M. (2019). Renewable Energy Use as Environmental CSR Behavior and the Impact on Firm Profit. (SOM Research Reports; No. 2019009-EEF). University of Groningen, SOM research school.
Mulder, M. (2019, Apr 14). Substantieel waterbedeffect binnen emissiehandelssysteem. ESB Economisch Statistische Berichten. https://esb.nu/blog/20051597/substantieel-waterbedeffect-binnen-emissiehandelssysteem
Mulder, M., & Willems, B. (2019). The Dutch retail electricity market. Energy Policy, 127, 228-239. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.12.010

2018

Moraga González, J., & Mulder, M. (2018). Electrification of heating and transport: a scenario analysis up to 2050. (CEER Policy Papers; No. 2). Centre for Energy Economics Research, University of Groningen, .
Mulder, M., & Zeng, Y. (2018). Exploring Interaction Effects of Climate Policies: a Model Analysis of the Power Market. Resource and Energy Economics, 54 , 165–185. https://doi.org/10.1016/j.reseneeco.2018.09.002
Trinks, A., Scholtens, B., Mulder, M., & Dam, L. (2018). Fossil Fuel Divestment and Portfolio Performance. Ecological Economics, 146, 740-748. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.11.036
Moraga González, J., le Coq, C., Mulder, M., & Schwenen, S. (2018). Gas and the electrification of heating & transport: scenarios for 2050. CERRE - Centre on Regulation in Europe. http://www.cerre.eu/publications/gas-and-electrification-heating-transport-scenarios-2050
Mulder, M., & Perey, P. (Eds.) (2018). Gas production and earthquakes in Groningen: reflection on economic and social consequences. (CEER Policy Papers; Vol. 3). Centre for Energy Economics Research, University of Groningen, .
Mulder, M., & Perey, P. (2018). Groningen gas field in the European gas market. In M. Mulder, & P. Perey (Eds.), Gas production and earthquakes in Groningen: reflection on economic and social consequences (CEER Policy papers; Vol. 3). Centre for Energy Economics Research, University of Groningen, .
Mulder, M. (2018). Klimaatberaad koerst af op ondoelmatig beleid. ESB Economisch Statistische Berichten, 103(4768), 569-573. https://esb.nu/esb/20046711/klimaatberaad-koerst-af-op-ondoelmatig-beleid
Mulder, M. (2018). Merchant investments in interconnections in the European electricity market: the AQUIND case. (CEER policy Paper; No. 4). Centre for Energy Economics Research, University of Groningen, .
Keller, J. T., Kuper, G. H., & Mulder, M. (2018). Mergers of Gas Market Areas and Competition amongst Transmission System Operators: Evidence on Booking Behaviour in the German Markets. (SOM Research Report; Vol. 2018, No. 001). University of Groningen, SOM research school.
Hulshof, D., Jepma, C., & Mulder, M. (2018). Performance of Markets for European Renewable Energy Certificates. (SOM Research Reports; Vol. 2018, No. 005). University of Groningen, SOM research school.
van Leeuwen, C., & Mulder, M. (2018). Power-to-gas in electricity markets dominated by renewables. Applied Energy, 232, 258-272. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.09.217
Huizingh, E., Mulder, F., & Mulder, M. (2018). Towards Energy Savings: Stimulating Households to Invest in Retrofit Measures. In I. Bitran, S. Conn, E. Huizingh, O. Kokshagina, M. Torkkeli, & M. Tynnhammar (Eds.), Proceedings of ISPIM Connects Fukuoka: Solving Challenges Through Innovation ISPIM.
Koopmans, C., Mulder, M., & Tieben, B. (2018). Verkenning MKBA werkwijzer Energie. (SEO-rapport; No. 2018-23). SEO, Foundation for Economic Research of the University of Amsterdam.

2017

Neuteleers, S., Mulder, M., & Hindriks, F. (2017). Assessing fairness of dynamic grid tariffs. Energy Policy, 108, 111-120. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.05.028
Mulder, M., & Scholtens, B. (2017). Corrigendum to 'A plant-level analysis of the spill-over effects of the German Energiewende' [Appl. Energy 183 (2016) 1259–1271]. Applied Energy, 190, 1316. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.01.094
Dijkstra, P. T., Haan, M. A., & Mulder, M. (2017). Design of Yardstick Competition and Consumer Prices: Experimental Evidence. Energy Economics, 66, 261-271. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2017.06.016
Trinks, A., Scholtens, B., Mulder, M., & Dam, L. (2017). Divesting Fossil Fuels: The Implications for Investment Portfolios. (SOM Research Reports; Vol. 17001-EEF). University of Groningen, SOM research school.
Mulder, M., & Zomer, S. (2017). Dutch Consumers’ Willingness to Pay for Broiler Welfare. Journal of Applied Animal Welfare Science, 20(2), 137-154. https://doi.org/10.1080/10888705.2017.1281134
Mulder, M. (2017). Energietransitie en elektriciteitsmarkt: verkenning van een gespannen relatie. (1 ed.) (CEER - Policy Papers; Vol. 1). Centre for Energy Economics Research, University of Groningen, . http://www.rug.nl/news-and-events/news/archief2017/nieuwsberichten/0309-energietransitie-en-elektriciteitsmarkt-machiel-mulder-rug-maart2017.pdf
Mulder, M. (2017). Energy transition and the electricity market: an exploration of a electrifying relationship. (1 ed.) (CEER Policy Papers; Vol. 1). Centre for Energy Economics Research, University of Groningen, . http://www.rug.nl/news-and-events/news/archief2017/nieuwsberichten/energy-transition-and-the-electricity-market.pdf
Mulder, M., & Zeng, Y. (2017). Exploring Interaction Effects of Climate Polices: A Model Analysis of the Power Market. In IAEE Energy Forum (Singapore Issue ed., Vol. 2017, pp. 31-32) http://www.iaee.org/documents/2017EnergyForumSI.pdf
Trinks, A., Ibikunle, G., Mulder, M., & Scholtens, B. (2017). Greenhouse Gas Emissions Intensity and the Cost of Capital. (SOM Research Reports; No. 17017-EEF). University of Groningen, SOM research school.
Neuteleers, S., & Mulder, M. (2017). Hoe rechtvaardig zijn dynamische elektriciteitsnettarieven? Economisch Statistische Berichten, 102(4750), 292-295. https://esb.nu/esb/20027594/hoe-rechtvaardig-zijn-dynamische-elektriciteitsnettarieven
Dijkstra, P. T., Haan, M. A., & Mulder, M. (2017). Industry structure and collusion with uniform yardstick competition: Theory and experiments. International Journal of Industrial Organization, 50, 1-33. https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2016.10.001
Mulder, M., & Pangan, M. (2017). Influence of climate policy and market forces on coal-fired power plants: Evidence on the Dutch market over 2006-2014. Economics of Energy & Environmental Policy, 6(2), 87-110. https://doi.org/10.5547/2160-5890.6.2.mmul
Mulder, M. (2017). Lokaal opwekken in een internationale markt. Energie+, 2(June). https://www.energieplus.nl/
Mulder, M. (2017). Nationale energietransities in Europese energiemarkten. Economisch Statistische Berichten, 102(4754S), 77-81.
Last modified:25 June 2024 08.45 a.m.
View this page in: Nederlands