Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Press information

Winter, Prof. Heinrich

Heinrich Winter
Heinrich Winter

Heinrich Winter (1962) is Professor of Public Administration. Winter studied Public Administration & Public Law and Sociology in Groningen and gained his PhD in 1996. His research concentrates on how legislation functions and on supervision and enforcement. Winter has published frequently on Dutch immigration law and administrative procedure law. He was a member of the Aliens Act 2000 evaluation committee and involved in the evaluation of the Personal Data Protection Act, in the evaluation of title 9.1 of the General Administrative Law Act (internal right of complaint) and in a comparison of the effectiveness of criminal and administrative enforcement in relation to environmental offences. In 2010, together with Prof. J. de Ridder, he completed a research project commissioned by the Inspection Council on the effects of supervision.

Article RTV Oost
Article RTV Oost

Previously in the news

Contact and further information

See the profile page

Publications

2021

Bex-Reimert, V. M., Marseille, B., Wever, M., de Winter, P., & Winter, H. (2021). Aansluiting bij een terroristische organisatie en verlies van Nederlanderschap: Hoe werkt het in de praktijk? Crimmigratie en Recht, 5(1), 33-45. https://doi.org/10.5553/CenR/254292482021005001004
Ridderbos-Hovingh, C., Winter, H., Frederiks, B., & Woestenburg, N. (2021). De Wet verplichte meldcode geëvalueerd: de eerste stappen gezet, maar doel nog niet bereikt. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2021(5), 467-474. https://doi.org/10.5553/TvGR/016508742021045005003
Winter, H. (2021). Evaluatie van overheidsbeleid. In A. Hoogerwerf, M. Herweijer, & A. Van Montfort (Eds.), Overheidsbeleid: een inleiding in de beleidswetenschap (10 ed., pp. 159-178). Wolters Kluwer.
Winter, H. (2021). Friese kaders voor een Groninger. In K. de Graaf, B. Marseille, S. Prechal, R. Widdershoven, & H. Winter (Eds.), Grensoverschrijdende rechtsbeoefening: Liber amicorum Jan Jans (pp. 189-198). Paris.
de Graaf, K. J., Marseille, B., Prechal, S., Widdershoven, R., & Winter, H. (Eds.) (2021). Grensoverstijgende rechtsbeoefening: Liber amicorum Jan Jans. Paris.
Marseille, A. T., Winter, H. B., Wever, M., Mein, A. G., Aslimani, F., & de Winter, P. (2021). Het voorkomen en oplossen van conflicten in het sociaal domein: wat werkt? De Gemeentestem, 2021(7527), 634-643. [Gst. 2021/106].
Mein, A., Winter, H., Marseille, B., Aslimani, F., Wever, M., & de Winter, P. (2021). Het voorkomen en oplossen van geschillen in het sociaal domein: Onderzoek naar veelbelovende werkwijzen levert bouwstenen op. Sociaal Bestek, 2021(4). https://sociaalbestek.nl/artikel/het-voorkomen-en-oplossen-van-geschillen-in-het-sociaal-domein/?c=aba
Winter, H. (2021). Toezicht in het sociaal domein. Tijdschrift voor Toezicht, 2021(2), 43-52. https://doi.org/10.5553/TvT/187987052021012002002
Marseille, B., Wever, M., Winter, H., de Winter, P., Mein, A., & Aslimani, F. (2021). Voorkomen en beslechten van geschillen in het sociaal domein: Tussenrapportage. Rijksuniversiteit Groningen.

2020

Winter, H. (2020, Mar 30). De corona-crisis en het sociaal domein. https://www.sociaalweb.nl/blogs/de-corona-crisis-en-het-sociaal-domein
Winter, H. B., Woestenburg, N. O. M., Dorscheidt, J. H. H. M., & Frederiks, B. J. M. (2020). De Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting geëvalueerd: nog steeds veel dorre grond. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2020 (1), 5-18. https://doi.org/10.5553/TvGR/016508742020044001002
Winter, H., Herregodts, R., Krol, E., & Schout, A. (2020). Evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur: Eindrapportage. Pro Facto/Faculteit der Rechtsgeleerdheid. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-947735
Bex-Reimert, V. M., Marseille, A. T., Wever, M., Winter, H. B., & de Winter, P. (2020). Evaluatie wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid. Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit der rechtsgeleerdheid.
Herregodts, R., Marseille, B., & Winter, H. (2020, Feb). Omvang tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid kwaliteitsbepaler.
Winter, H., & de Kruijf, J. (2020). Sturing van de Nationale Politie. In E. Devroe, J. Matthys, T. Van den Broek, & L. G. Moor (Eds.), Toezicht op de politie (pp. 179-193). (Cahiers Politiestudies; Vol. 2020-2, No. 55). Gompel & Svacina.
Van Erp, J. G., & Winter, H. B. (2020). 11 Toezichtsautoriteiten en inspecties. In E. R. Muller, H. R. B. M. Kummeling, & R. Nehmelman (Eds.), Instituten van de staat (1 ed., pp. 307-329). Wolters Kluwer.

2019

Spark Legal Network, Trinomics, Roggenkamp, M., Winter, H., de Vries, F., & Mauger, R. (2019). Assessing the independence and effectiveness of national regulatory authorities in the field of energy. European Commission. https://doi.org/10.2833/040652
Winter, H., Hoving, R. A., Veen, C., & Boxum, C. (2019). Evaluatie regeling DNA-verwantschapsonderzoek. Pro Facto.
Winter, H. (2019). Kwaliteitsverbetering door bestuurlijke heroverweging? Een beschouwing naar aanleiding van ervaringen met 25 jaar voorprocedures in bezwaar. In T. Barkhuijsen, A. T. Marseille, W. den Ouden, J. A. F. Peters, & R. J. N. Schlossels (Eds.), 25 jaar Awb: In eenheid en verscheidenheid (pp. 549-556). Wolters Kluwer.
Winter, H. (2019, Feb 11). Sociale teams en zorgkosten: een interessant CPB-rapport, maar kijk uit voor overhaaste conclusies…. https://www.sociaalweb.nl/blogs/sociale-teams-en-zorgkosten-een-interessant-cpb-rapport-maar-kijk-uit-voor-overhaaste-conclusies
Winter, H. (2019, Nov 11). Tekorten sociaal domein – Tom Poes verzin een list! https://www.sociaalweb.nl/blogs/tekorten-sociaal-domein-tom-poes-verzin-een-list
Woestenburg, N. O. M., Frederiks, B. J. M., Dorscheidt, J. H. H. M., Floor, T., Bloemhoff, C. E., & Winter, H. B. (2019). Tweede evaluatie Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. (Reeks Evaluatie Regelgeving; No. 45). ZonMW.
Winter, H., Bex-Reimert, V. M., Geertsema, B., Hollenberg, S., & Krol, E. (2019). Vervolgevaluatie van de Wet biometrie in de vreemdelingenketen. Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit der rechtsgeleerdheid.

2018

Bos, L., Dute, J., Boxum, C., & Winter, H. (2018). Derde evaluatie Wet inzake bloedvoorziening. (Reeks evaluatie regelgeving; Vol. 42). ZonMW.
Winter, H. (2018). Geintegreerde voorprocedures zijn óók nodig! Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 31(1), 22-26. [NTB 2018/8].
Winter, H., Bex-Reimert, V. M., Geertsema, B., & Krol, E. (2018). Onderdak en opvang door Rijk en gemeenten van vertrekplichtige vreemdelingen en de invloed daarvan op terugkeer. Pro Facto.
Winter, H. (2018). Samenwerken met Frans Leeuw. In P. Platenburg, K. de Kogel, & W. de Jongste (Eds.), Beestachtig goed: De enige echte O&B over Frans Leeuw (pp. 181-184). Boom Juridisch.
Hertogh, M. (Ed.), Bantema, W., Weyers, H., Winter, H., & de Winter, P. (2018). Slimme handhaving: Een empirisch onderzoek naar handhaving en naleving van de socialezekerheidswetgeving. Boom Juridische uitgevers.

2017

Winter, H., & Boxum, C. (2017). Beter contact bij boetes? Over 'procedural justice' in boetebezwaarprocedures bij het ministerie van SZW. In H. D. Tolsma, & P. De Winter (Eds.), De wisselwerking tussen recht en vertrouwen bij toezicht en handhaving (pp. 153-169). (Governance & Recht; Vol. 15). Boom Juridisch.
Winter, H., Woestenburg, N., Struiksma, N., Akerboom, C., Boxum, C., & Smits, J. (2017). Criminele beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur. Rijksuniversiteit Groningen / Pro Facto.
Winter, H. B., & Mein, A. G. (2017). De staat van toezicht en handhaving door gemeenten. Gemeentestem, 2017(7464), 938-942. [Gst. 2017/175].
de kruijf, J. A. M., resodihardjo, S. L., & Winter, H. (2017). Een evenwichtig bestuurde politie? Pro Facto.
Winter, H., Klingenberg, A., Bex-Reimert, V. M., Geertsema, B., & Krol, E. (2017). Evaluatie van de Wet biometrie vreemdelingenketen. Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit der rechtsgeleerdheid.
Winter, H. (2017). Governance en aardbevingen in Groningen. In P. Van den Berg, & G. Molier (Eds.), In dienst van het recht : Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.G. Brouwer ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen (Brouwer bundel) (pp. 231-244). Boom Juridische uitgevers.
Winter, H. (2017). Juridische kwaliteitszorg bij decentrale overheden. In I. Timmer, & A. Mein (Eds.), Legal Management: Realiseren van juridische kwaliteit (pp. 128-149). Boom Juridisch.
Schuldink, D., & Winter, H. (Ed.) (2017). Met angst en beven? Een meervoudige casestudy naar de op- en inrichting van PPS in het aardbevingsgebied Groningen. In M. Sanders (Ed.), Publiek Private Samenwerking: Kunst van het evenwicht (2 ed.). (Studieboeken bestuur en beleid). Boom Bestuurskunde.
Winter, H. (2017). Methoden en technieken voor de juridische wetenschap. Recht der Werkelijkheid, 38(3), 58-62. https://doi.org/10.5553/RdW/138064242017038003008

2016

Marseille, A. T. (Ed.), Tolsma, H. D. (Ed.), Bröring, H. E., Damen, L. J. A., de Graaf, K. J., van Montfort, A. J. G. M., Schueler, B. J., & Winter, H. B. (2016). Bestuursrecht 2: Rechtsbescherming tegen de overheid. (6 ed.) Boom Juridische uitgevers.
Winter, H., & Schuldink, D. (2016). Governance in the earthquake area and the Energy Port Region Groningen: Public-private partnerships as a panacea for a sustainable future?. Paper presented at The Sixth Biennial Conference of the ECPR Standing Group on Regulatory Governance, Tilburg, Netherlands.
Winter, H., & Klein Haarhuis, C. M. (2016). Public Trust and the Preparation of Regulation: The Case of ex ante Studies in the Netherlands. In S. Comtois, & K. De Graaf (Eds.), On Lawmaking and Public Trust (pp. 73-83). (Governance & recht; Vol. 14). Eleven International Publishing.
Douma, W. T., Güven, O., Jancic, D., Pantaleo, L., van der Velde, S., Cherednychenko, O. O., & Winter, H. B. (2016). The Impact of Financial Services in EU Free Trade and Association Agreements on Money Laundering, Tax Evasion and Elusion. European Union. https://doi.org/10.2861/868389
Winter, H. B. (2016). Voorprocedures van bestuurlijke heroverweging. In A. T. Marseille, & H. D. Tolsma (Eds.), Bestuursrecht : Rechtsbescherming tegen de overheid (6 ed., Vol. 2, pp. 173-214). [5] Boom Juridische uitgevers.
Klein Haarhuis, C. M., Bernards, B. J. T. H., & Winter, H. (2016). Zelfevaluatie: Programma Thematische wetsevaluatie: opbrengsten en gebruik. (Reeks evaluatie regelgevin). ZonMW.

2015

Woestenburg, N., Winter, H., & Janssens, P. M. W. (2016). What motivates men to offer sperm donation via the internet? Psychology health & medicine, 21(4), 424-430. https://doi.org/10.1080/13548506.2015.1081702
Winter, H. (2015). Bestuurlijke organisatie en geschilbeslechting in het sociaal domein. Rijksuniversiteit Groningen.
Winter, H., & Boxum, C. (2015). Beter contact bij boetes? Over ‘procedural justice’ in boetebezwaarprocedures bij het ministerie van SZW.
Winter, H., Struiksma, N., & Hollander, M. (2015). De selectiviteit, efficiency en effectiviteit van het risicogerichte toezicht op grond van de WOT. Rijksuniversiteit Groningen / Pro Facto.
Sibma, A., Tollenaar, A., De Jager, L., van Buggenum, I., & Winter, H. (2015). De Wet Bibob en het eigen onderzoek van bestuursorganen: Een verkenning van scenario’s. Pro Facto.
Winter, H. (2015). Dialoogtafel biedt een kansrijk perspectief. Dagblad van het Noorden, 2015.
Winter, H., & Stoker, J. (2015). Dialoogtafel: woorden en daden: Eindrapport van de tussentijdse evaluatie. Rijksuniversiteit Groningen.
Winter, H., Muller, E., & Mertens, F. (2015). Inleiding. In F. J. H. Mertens, E. R. Muller, & H. B. Winter (Eds.), Toezicht: Inspecties en autoriteiten in Nederland (pp. 15-25). Wolters Kluwer.
Winter, H. (2015). Slecht beargumenteerde sociale teams cruciaal in relatie met de burger. Sociaal Bestek, 15(6), 54-56.
Winter, H., Couwenberg, O., Akerboom, C., Woestenburg, N., & Struiksma, N. (2015). Tariefregulering in de advocatuur: Onderzoek naar de voor- en nadelen. Rijksuniversiteit Groningen / Pro Facto.
Winter, H. (2015). Toezicht in het Nederlandse (bestuurs)recht. In F. J. H. Mertens, E. R. Muller, & H. B. Winter (Eds.), Toezicht: Inspecties en autoriteiten in Nederland (pp. 29-49). Wolters Kluwer.
Winter, H., Muller, E., & Mertens, F. (2015). Toezicht in perspectief. In F. J. H. Mertens, E. R. Muller, & H. B. Winter (Eds.), Toezicht: Inspecties en autoriteiten in Nederland (pp. 565-572). Wolters Kluwer.
Winter, H., Broring, H., Struiksma, N., Blekkenhorst, G., Van der Velde, J., Woestenburg, N., Veen, C., & Bottema, R. (2015). Vijf jaar Caribisch Nederland: De werking van wetgeving. Pro Facto.
Winter, H., & Legemaate, J. (2015). Wetgeving gedwongen zorg geëvalueerd: enkele algemene observaties. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 39(4), 195-202. https://doi.org/10.5553/TvGR/016508742015039004002

2014

Winter, H., Couwenberg, O., & Hertogh, M. (2014). Access to Legal Services for Small and Medium-Sized Businesses. In B. Hubeau, & A. Terlouw (Eds.), Legal Aid in the Low Countries (pp. 123-139). Intersentia Ltd.
Winter, H. (2014). Evaluatie van overheidsbeleid. In A. Hoogerwerf, & M. Herweijer (Eds.), Overheidsbeleid: Een inleiding in de beleidswetenschap (9 ed., pp. 151-167). (Serie maatschappijbeelden). Kluwer.
Winter, H. (2014). Het dictum van het advies en het besluit op bezwaar. In A. Bregman, H. Bröring, & K. de Graaf (Eds.),  Onbegrensde rechtsbeoefening : opstellen aangeboden aan prof. mr. D.A. Lubach (pp. 291-301). Stichting Instituut voor Bouwrecht.
Winter, H., Tollenaar, A., & Marseille, A. (2014). Inleiding. In H. Winter, A. Tollenaar, & B. Marseille (Eds.), Ridderorde: Beschouwingen over bestuurlijke organisatie, toezicht en juridisering. Liber amicorum Ko de Ridder (pp. 1-6). Wolf Legal Publishers.
Marseille, A. T., Winter, H. B., Batting, M., & Bloemhoff, C. E. (2014). Korte en effectieve kantoncomparities? Uitdaging voor reflexieve rechters. (Research Memoranda; Vol. 10, No. 5). Raad voor de Rechtspraak.
Winter, H. (2014). Misschien wel een goed idee, maar het gaat niet om de wet (stupid…!). In J. van der Velde (Ed.), De Omgevingswet: ‘terug naar de zandbak’ (Omgevingswet; Vol. 11). Provero.
Sijmons, J. G., Winter, H., & Hubben, J. (2014). Nieuwe context voor de Wet BIG. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 158(37), 1604-1606. [A7577].
Hertogh, M., Schudde, L. T., & Winter, H. (2014). Ook voor kritische recensenten geldt: geen woorden, maar daden. Recht der Werkelijkheid, 35(1), 110-113.
Winter, H., Schol, M., & Struiksma, N. (2014). Professionaliseren van toezichthouders. In H. Winter, A. Tollenaar, & B. Marseille (Eds.), Ridderorde: Beschouwingen over bestuurlijke organisatie, toezicht en juridisering : Liber amicorum Ko de Ridder (pp. 119-128). Wolf Legal Publishers.
Winter, H., Tollenaar, A., & Marseille, A. (2014). Ridderorde. Beschouwingen over bestuurlijke organisatie, toezicht en juridisering: Liber amicorum Ko de Ridder. Wolf Legal Publishers.
Winter, H., Legemaate, J., Ploem, C., uit Beijerse, J., Mevis, P., Wolf, van der, M., Akerboom, C., Schol, M., & Woestenburg, N. (2014). Thematische wetsevaluatie: gedwongen zorg. (Reeks evaluatie regelgeving; Vol. 39). ZonMW.

2013

Damen, L. J. A., Bröring, H. E., de Graaf, K. J., Marseille, A. T., van Montfort, A. J. G. M., Schueler, B. J., & Winter, H. B. (2013). Bestuursrecht 2: Rechtsbescherming tegen de overheid - Bestuursprocesrecht. (5 ed.) Boom Juridische uitgevers.
Winter, H. B., & Jager, L. D. (2013). De komst van hervestigde vluchtelingen naar Nederlandse gemeenten. In K. Groenendijk (Ed.), Issues that matter. Mensenrechten, minderheden en migranten: Liber amicorum voor prof.mr. R. Fernhout (pp. 363-375). Wolf Legal Publishers.
Hertogh, M. L. M., Schudde, L. T., & Winter, H. B. (2013). Geen woorden maar daden: De invloed van legitimiteit en vertrouwen op het nalevingsgedrag van verkeersovertreders. Recht der Werkelijkheid, 34(2), 89-112.
Winter, H. B. (2013). Het voorwerp van geschil. In L. J. A. Damen, & H. E. Bröring (Eds.), Bestuursrecht 2 Rechtsbescherming tegen de overheid: Bestuursprocesrecht (pp. 119-147). Boom Juridische uitgevers.
Winter, H. B., & van den Heuvel, H. (2013). Juridisch sterker door samenwerken: Handreiking 'Gemeentelijke samenwerking juridische functie'. Vereniging Nederlandse Gemeenten.
Gazendam, J. C. W., de Graaf, K. J., & Winter, H. B. (2013). Naschrift. Tijdschrift voor Bouwrecht, 6(11), 1069-1072.
Winter, H. B., & de Graaf, K. J. (2013). Nieuwe Omgevingswet niet per se verbetering. Binnenlands Bestuur, 2013(8), 1-27.
Sibma, A., Struiksma, N., & Winter, H. B. (2013). Op doel? Over het functioneren van de Voetbalwet en het vervolg op de evaluatie. Gemeentestem, 2013(7393), 497-509. [2013/92].
Winter, H. B., & Brouwer, J. G. (2013). Opzeggen van verdrag verandert niets voor vluchteling. Apeldoornse Courant, 2013.
Struiksma, N., & Winter, H. B. (2013). Particuliere instituten in het forensisch onderzoek: bekend maakt bemind. In P. Ponsaers, & J. Terpstra (Eds.), Vernieuwing in de opsporing (pp. 77-92). (Cahiers Politiestudies; Vol. 28). Maklu.
Marseille, A. T., & Winter, H. B. (2013). Professioneel behandelen van bezwaarschriften: Handleiding voor het oplossingsgericht behandelen van bezwaarschriften. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Winter, H. B. (2013). Regulatory Enforcement in the Netherlands: Struggling with Independence. In S. Comtois, & K. J. de Graaf (Eds.), On Judicial and Quasi-Judicial Independence (pp. 157-166). Boom Juridische uitgevers.
Winter, H. B., & Schol, M. J. (2013). Toezichthouder: beroep, professie of specialisatie? R.U.G. Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde/Vide.
Dorscheidt, J. H. H. M., Sijmons, J. G., Woestenburg, N. O. M., Schudde, L. T., Visser, F. W., de Jager, L. F., Akerboom, C. P. M., Winter, H., & Hubben, J. H. (2013). Tweede Evaluatie Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. ZonMW.
Gazendam, J. C. W., Graaf, K. J. D., & Winter, H. B. (2013). Van reactieve aanwijzing naar corrigerend instructiebesluit. Tijdschrift voor Bouwrecht, 6(10), 931-940. [2013/138].
Winter, H. B. (2013). Voorprocedures van bestuurlijke heroverweging. In L. J. A. Damen, & H. E. Bröring (Eds.), Bestuursrecht 2 Rechtsbescherming tegen de overheid: Bestuursprocesrecht (pp. 183-223). Boom Juridische uitgevers.

2012

Struiksma, N., de Vey Mestdagh, C. N. J., & Winter, H. B. (2012). De organisatie van de opsporing van cybercrime door de Nederlandse politie. (Politiekunde; No. 43). Politie & Wetenschap.
Lee, E. H. L., Winter, H. L. J., van Dijl, J. M., Metzemaekers, J. D. M., & Arends, J. P. (2012). Diagnosis and antimicrobial therapy of Mycoplasma hominis meningitis in adults. International journal of medical microbiology, 302(7-8), 289-292. https://doi.org/10.1016/j.ijmm.2012.09.003
Hertogh, M. L. M., Winter, H. B., & Schudde, L. T. (2012). Een factuurtje uit Leeuwarden: De invloed van legitimiteit op het nalevings- en betalingsgedrag van CJIB-debiteuren. (9 ed.) Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
Winter, H. B. (2012). Enkelvoudig of thematisch? De thematische wetsevaluatie wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging. In A. T. Marseille, & H. B. Winter (Eds.), In wetenschap voor de praktijk: Liber Amicorum Michiel Herweijer (pp. 43-53). Wolf Legal Publishers.
Winter, H. B., & Dondorp, W. J. (2012). Evaluatie Embryowet en wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. (Evaluatie Regelgeving; No. 32). ZonMW.
Marseille, A. T., & Winter, H. B. (2012). In wetenschap voor de praktijk: Liber Amicorum Michiel Herweijer. Wolf Legal Publishers.
Struiksma, N., & Winter, H. B. (2012). Marktwerking in het forensisch onderzoek of toekomstmuziek? Justitiële Verkenningen, 2012(8), 66-80.
Winter, H. B. (2012). Meten van de effecten van toezicht: "Yes we can". Tijdschrift voor Toezicht, 2012(2), 63-80.
Marseille, A. T., & Winter, H. B. (2012). Michiel Herweijer: enthousiast onderzoeker. In A. T. Marseille, & H. B. Winter (Eds.), In wetenschap voor de praktijk: Liber Amicorum Michiel Herweijer (pp. V-VII). Wolf Legal Publishers.
Winter, H. B. (2012). Toezichthouders moeten meer gefocust zijn op het nut van hun werk. In K. Meijer, & H. Jansen (Eds.), De laatste schakel (pp. 57-72). Pepijn.
Winter, H. B. (2012). Waar blijft het interbestuurlijk toezicht? In I. van Haaren-Dresens, & H. Spoormans (Eds.), Interbestuurlijk toezicht (pp. 49-60). (Publicaties van de Staatsrechtkring, nr 16). Wolf Legal Publishers.
Winter, H. B., Woestenburg, N., & Akerboom, C. P. M. (2012). Wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging: Een thematische wetsevaluatie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2012(156), [A4467].

2011

Struiksma, N., de Vey Mestdagh, C. N. J., & Winter, H. B. (2011). De organisatie van de opsporing van cybercrime door de Nederlandse politie: Onderzoek voor politie en wetenschap. KLPD.
Winter, H. B. (2011). De Stelling; De inspectievakantie. Handhaving, (3), 20 - 21.
Winter, H. B. (2011). De Stelling; Naleving van regels betekent enerzijds dat men zich houdt aan de letter, maar tevens aan de geest van de regel. Handhaving, (5), 32 - 33.
Last modified:23 March 2021 3.39 p.m.
printView this page in: Nederlands