Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Press information

Winter, Prof. Heinrich

Heinrich Winter
Heinrich Winter

Heinrich Winter (1962) is Professor of Public Administration. Winter studied Public Administration & Public Law and Sociology in Groningen and gained his PhD in 1996. His research concentrates on how legislation functions and on supervision and enforcement. Winter has published frequently on Dutch immigration law and administrative procedure law. He was a member of the Aliens Act 2000 evaluation committee and involved in the evaluation of the Personal Data Protection Act, in the evaluation of title 9.1 of the General Administrative Law Act (internal right of complaint) and in a comparison of the effectiveness of criminal and administrative enforcement in relation to environmental offences. In 2010, together with Prof. J. de Ridder, he completed a research project commissioned by the Inspection Council on the effects of supervision.

Article RTV Oost
Article RTV Oost

Previously in the news

Contact and further information

See the profile page

Publications

2020

Van Erp, J. G., & Winter, H. B. (2020). 11 Toezichtsautoriteiten en inspecties. In E. R. Muller, H. R. B. M. Kummeling, & R. Nehmelman (Eds.), Instituten van de staat (1 ed., pp. 307-329). Deventer: Wolters Kluwer.
Winter, H., & de Kruijf, J. (2020). Sturing van de Nationale Politie. In E. Devroe, J. Matthys, T. Van den Broek, & L. G. Moor (Eds.), Toezicht op de politie (pp. 179-193). (Cahiers Politiestudies; Vol. 2020-2, No. 55). Gompel & Svacina.
Winter, H. (2020, Apr 9). Publiek leiderschap in crisis.
Winter, H. (2020, Mar 30). De corona-crisis en het sociaal domein.
Winter, H. B., Woestenburg, N. O. M., Dorscheidt, J. H. H. M., & Frederiks, B. J. M. (2020). De Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting geëvalueerd: nog steeds veel dorre grond. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2020 (1), 5-18. https://doi.org/10.5553/TvGR/016508742020044001002

2019

Winter, H. (2019, Nov 11). Tekorten sociaal domein – Tom Poes verzin een list!
Winter, H., Bex-Reimert, V. M., Geertsema, B., Hollenberg, S., & Krol, E. (2019). Vervolgevaluatie van de Wet biometrie in de vreemdelingenketen. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit der rechtsgeleerdheid.
Spark Legal Network, Trinomics, Roggenkamp, M., Winter, H., de Vries, F., & Mauger, R. (2019). Assessing the independence and effectiveness of national regulatory authorities in the field of energy. European Commission. https://doi.org/10.2833/040652
Woestenburg, N. O. M., Frederiks, B. J. M., Dorscheidt, J. H. H. M., Floor, T., Bloemhoff, C. E., & Winter, H. B. (2019). Tweede evaluatie Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. (Reeks Evaluatie Regelgeving; No. 45). ZonMW.
Winter, H., Hoving, R. A., Veen, C., & Boxum, C. (2019). Evaluatie regeling DNA-verwantschapsonderzoek. Groningen: Pro Facto.
Winter, H. (2019, Feb 11). Sociale teams en zorgkosten: een interessant CPB-rapport, maar kijk uit voor overhaaste conclusies….
Winter, H. (2019). Kwaliteitsverbetering door bestuurlijke heroverweging? Een beschouwing naar aanleiding van ervaringen met 25 jaar voorprocedures in bezwaar. In T. Barkhuijsen, A. T. Marseille, W. den Ouden, J. A. F. Peters, & R. J. N. Schlossels (Eds.), 25 jaar Awb: In eenheid en verscheidenheid (pp. 549-556). Deventer: Wolters Kluwer.

2018

Winter, H. (2018). Samenwerken met Frans Leeuw. In P. Platenburg, K. de Kogel, & W. de Jongste (Eds.), Beestachtig goed: De enige echte O&B over Frans Leeuw (pp. 181-184). Boom Juridisch.
Winter, H., Bex-Reimert, V. M., Geertsema, B., & Krol, E. (2018). Onderdak en opvang door Rijk en gemeenten van vertrekplichtige vreemdelingen en de invloed daarvan op terugkeer. Groningen: Pro Facto.
Bos, L., Dute, J., Boxum, C., & Winter, H. (2018). Derde evaluatie Wet inzake bloedvoorziening. (Reeks evaluatie regelgeving; Vol. 42). Den Haag: ZonMW.
Winter, H. (2018). Geintegreerde voorprocedures zijn óók nodig! Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 31(1), 22-26. [NTB 2018/8].
Hertogh, M. (Ed.), Bantema, W., Weyers, H., Winter, H., & de Winter, P. (2018). Slimme handhaving: Een empirisch onderzoek naar handhaving en naleving van de socialezekerheidswetgeving. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

2017

Winter, H. (2017). Methoden en technieken voor de juridische wetenschap. Recht der Werkelijkheid, 38(3), 58-62. https://doi.org/10.5553/RdW/138064242017038003008
de kruijf, J. A. M., resodihardjo, S. L., & Winter, H. (2017). Een evenwichtig bestuurde politie? Groningen: Pro Facto.
Winter, H. B., & Mein, A. G. (2017). De staat van toezicht en handhaving door gemeenten. Gemeentestem, 2017(7464), 938-942. [Gst. 2017/175].
Winter, H., Woestenburg, N., Struiksma, N., Akerboom, C., Boxum, C., & Smits, J. (2017). Criminele beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen / Pro Facto.
Winter, H. (2017). Governance en aardbevingen in Groningen. In P. Van den Berg, & G. Molier (Eds.), In dienst van het recht : Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.G. Brouwer ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen (Brouwer bundel) (pp. 231-244). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Winter, H., Klingenberg, A., Bex-Reimert, V. M., Geertsema, B., & Krol, E. (2017). Evaluatie van de Wet biometrie vreemdelingenketen. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit der rechtsgeleerdheid.
Winter, H., & Boxum, C. (2017). Beter contact bij boetes? Over 'procedural justice' in boetebezwaarprocedures bij het ministerie van SZW. In H. D. Tolsma, & P. De Winter (Eds.), De wisselwerking tussen recht en vertrouwen bij toezicht en handhaving (pp. 153-169). (Governance & Recht; Vol. 15). Den Haag: Boom Juridisch.
Winter, H. (2017). Juridische kwaliteitszorg bij decentrale overheden. In I. Timmer, & A. Mein (Eds.), Legal Management: Realiseren van juridische kwaliteit (pp. 128-149). Den Haag: Boom Juridisch.
Schuldink, D., & Winter, H. (Ed.) (2017). Met angst en beven? Een meervoudige casestudy naar de op- en inrichting van PPS in het aardbevingsgebied Groningen. In M. Sanders (Ed.), Publiek Private Samenwerking: Kunst van het evenwicht (2 ed.). (Studieboeken bestuur en beleid). Boom Bestuurskunde.

2016

Klein Haarhuis, C. M., Bernards, B. J. T. H., & Winter, H. (2016). Zelfevaluatie: Programma Thematische wetsevaluatie: opbrengsten en gebruik. (Reeks evaluatie regelgevin). Den Haag: ZonMW.
Douma, W. T., Güven, O., Jancic, D., Pantaleo, L., van der Velde, S., Cherednychenko, O. O., & Winter, H. B. (2016). The Impact of Financial Services in EU Free Trade and Association Agreements on Money Laundering, Tax Evasion and Elusion. European Union. https://doi.org/10.2861/868389
Winter, H. B. (2016). Voorprocedures van bestuurlijke heroverweging. In A. T. Marseille, & H. D. Tolsma (Eds.), Bestuursrecht : Rechtsbescherming tegen de overheid (6 ed., Vol. 2, pp. 173-214). [5] Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Winter, H., & Klein Haarhuis, C. M. (2016). Public Trust and the Preparation of Regulation: The Case of ex ante Studies in the Netherlands. In S. Comtois, & K. De Graaf (Eds.), On Lawmaking and Public Trust (pp. 73-83). (Governance & recht; Vol. 14). The Hague: Eleven International Publishing.
Marseille, A. T. (Ed.), Tolsma, H. D. (Ed.), Bröring, H. E., Damen, L. J. A., de Graaf, K. J., van Montfort, A. J. G. M., ... Winter, H. B. (2016). Bestuursrecht 2: Rechtsbescherming tegen de overheid. (6 ed.) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Winter, H., & Schuldink, D. (2016). Governance in the earthquake area and the Energy Port Region Groningen: Public-private partnerships as a panacea for a sustainable future?. Paper presented at The Sixth Biennial Conference of the ECPR Standing Group on Regulatory Governance, Tilburg, Netherlands.

2015

Woestenburg, N., Winter, H., & Janssens, P. M. W. (2016). What motivates men to offer sperm donation via the internet? Psychology health & medicine, 21(4), 424-430. https://doi.org/10.1080/13548506.2015.1081702
Winter, H. (2015). Slecht beargumenteerde sociale teams cruciaal in relatie met de burger. Sociaal Bestek, 15(6), 54-56.
Winter, H., & Boxum, C. (2015). Beter contact bij boetes? Over ‘procedural justice’ in boetebezwaarprocedures bij het ministerie van SZW.
Winter, H., Muller, E., & Mertens, F. (2015). Inleiding. In F. J. H. Mertens, E. R. Muller, & H. B. Winter (Eds.), Toezicht: Inspecties en autoriteiten in Nederland (pp. 15-25). Deventer: Wolters Kluwer.
Winter, H. (2015). Toezicht in het Nederlandse (bestuurs)recht. In F. J. H. Mertens, E. R. Muller, & H. B. Winter (Eds.), Toezicht: Inspecties en autoriteiten in Nederland (pp. 29-49). Deventer: Wolters Kluwer.
Winter, H., Muller, E., & Mertens, F. (2015). Toezicht in perspectief. In F. J. H. Mertens, E. R. Muller, & H. B. Winter (Eds.), Toezicht: Inspecties en autoriteiten in Nederland (pp. 565-572). Deventer: Wolters Kluwer.
Winter, H., Broring, H., Struiksma, N., Blekkenhorst, G., Van der Velde, J., Woestenburg, N., ... Bottema, R. (2015). Vijf jaar Caribisch Nederland: De werking van wetgeving. Groningen: Pro Facto.
Winter, H. (2015). Dialoogtafel biedt een kansrijk perspectief. Dagblad van het Noorden, 2015.
Winter, H., & Stoker, J. (2015). Dialoogtafel: woorden en daden: Eindrapport van de tussentijdse evaluatie. Rijksuniversiteit Groningen.
Winter, H. (2015). Bestuurlijke organisatie en geschilbeslechting in het sociaal domein. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
Winter, H., & Legemaate, J. (2015). Wetgeving gedwongen zorg geëvalueerd: enkele algemene observaties. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 39(4), 195-202. https://doi.org/10.5553/TvGR/016508742015039004002
Winter, H., Couwenberg, O., Akerboom, C., Woestenburg, N., & Struiksma, N. (2015). Tariefregulering in de advocatuur: Onderzoek naar de voor- en nadelen. Rijksuniversiteit Groningen / Pro Facto.
Winter, H., Struiksma, N., & Hollander, M. (2015). De selectiviteit, efficiency en effectiviteit van het risicogerichte toezicht op grond van de WOT. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen / Pro Facto.
Sibma, A., Tollenaar, A., De Jager, L., van Buggenum, I., & Winter, H. (2015). De Wet Bibob en het eigen onderzoek van bestuursorganen: Een verkenning van scenario’s. Pro Facto.

2014

Marseille, A. T., Winter, H. B., Batting, M., & Bloemhoff, C. E. (2014). Korte en effectieve kantoncomparities? Uitdaging voor reflexieve rechters. (Research Memoranda; Vol. 10, No. 5). Den Haag: Raad voor de Rechtspraak.
Winter, H. (2014). Misschien wel een goed idee, maar het gaat niet om de wet (stupid…!). In J. van der Velde (Ed.), De Omgevingswet: ‘terug naar de zandbak’ (Omgevingswet; Vol. 11). Joure: Provero.
Winter, H., Legemaate, J., Ploem, C., uit Beijerse, J., Mevis, P., Wolf, van der, M., ... Woestenburg, N. (2014). Thematische wetsevaluatie: gedwongen zorg. (Reeks evaluatie regelgeving; Vol. 39). Den Haag: ZonMW.
Winter, H. (2014). Evaluatie van overheidsbeleid. In A. Hoogerwerf, & M. Herweijer (Eds.), Overheidsbeleid: Een inleiding in de beleidswetenschap (9 ed., pp. 151-167). (Serie maatschappijbeelden). Alphen aan den Rijn: Kluwer.
Sijmons, J. G., Winter, H., & Hubben, J. (2014). Nieuwe context voor de Wet BIG. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 158(37), 1604-1606. [A7577].
Winter, H. (2014). Het dictum van het advies en het besluit op bezwaar. In A. Bregman, H. Bröring, & K. de Graaf (Eds.),  Onbegrensde rechtsbeoefening : opstellen aangeboden aan prof. mr. D.A. Lubach (pp. 291-301). Den Haag: Stichting Instituut voor Bouwrecht.
Winter, H., Schol, M., & Struiksma, N. (2014). Professionaliseren van toezichthouders. In H. Winter, A. Tollenaar, & B. Marseille (Eds.), Ridderorde: Beschouwingen over bestuurlijke organisatie, toezicht en juridisering : Liber amicorum Ko de Ridder (pp. 119-128). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
Winter, H., Couwenberg, O., & Hertogh, M. (2014). Access to Legal Services for Small and Medium-Sized Businesses. In B. Hubeau, & A. Terlouw (Eds.), Legal Aid in the Low Countries (pp. 123-139). Cambridge: Intersentia Ltd.
Winter, H., Tollenaar, A., & Marseille, A. (2014). Inleiding. In H. Winter, A. Tollenaar, & B. Marseille (Eds.), Ridderorde: Beschouwingen over bestuurlijke organisatie, toezicht en juridisering. Liber amicorum Ko de Ridder (pp. 1-6). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
Hertogh, M., Schudde, L. T., & Winter, H. (2014). Ook voor kritische recensenten geldt: geen woorden, maar daden. Recht der Werkelijkheid, 35(1), 110-113.
Winter, H., Tollenaar, A., & Marseille, A. (2014). Ridderorde. Beschouwingen over bestuurlijke organisatie, toezicht en juridisering: Liber amicorum Ko de Ridder. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.

2013

Winter, H. B., & Brouwer, J. G. (2013). Opzeggen van verdrag verandert niets voor vluchteling. Apeldoornse Courant, 2013.
Gazendam, J. C. W., de Graaf, K. J., & Winter, H. B. (2013). Naschrift. Tijdschrift voor Bouwrecht, 6(11), 1069-1072.
Sibma, A., Struiksma, N., & Winter, H. B. (2013). Op doel? Over het functioneren van de Voetbalwet en het vervolg op de evaluatie. Gemeentestem, 2013(7393), 497-509. [2013/92].
Gazendam, J. C. W., Graaf, K. J. D., & Winter, H. B. (2013). Van reactieve aanwijzing naar corrigerend instructiebesluit. Tijdschrift voor Bouwrecht, 6(10), 931-940. [2013/138].
Damen, L. J. A., Bröring, H. E., de Graaf, K. J., Marseille, A. T., van Montfort, A. J. G. M., Schueler, B. J., & Winter, H. B. (2013). Bestuursrecht 2: Rechtsbescherming tegen de overheid - Bestuursprocesrecht. (5 ed.) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Winter, H. B., & Jager, L. D. (2013). De komst van hervestigde vluchtelingen naar Nederlandse gemeenten. In K. Groenendijk (Ed.), Issues that matter. Mensenrechten, minderheden en migranten: Liber amicorum voor prof.mr. R. Fernhout (pp. 363-375). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Hertogh, M. L. M., Schudde, L. T., & Winter, H. B. (2013). Geen woorden maar daden: De invloed van legitimiteit en vertrouwen op het nalevingsgedrag van verkeersovertreders. Recht der Werkelijkheid, 34(2), 89-112.
Winter, H. B. (2013). Het voorwerp van geschil. In L. J. A. Damen, & H. E. Bröring (Eds.), Bestuursrecht 2 Rechtsbescherming tegen de overheid: Bestuursprocesrecht (pp. 119-147). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Winter, H. B., & van den Heuvel, H. (2013). Juridisch sterker door samenwerken: Handreiking 'Gemeentelijke samenwerking juridische functie'. Den Haag: Vereniging Nederlandse Gemeenten.
Winter, H. B., & de Graaf, K. J. (2013). Nieuwe Omgevingswet niet per se verbetering. Binnenlands Bestuur, 2013(8), 1-27.
Struiksma, N., & Winter, H. B. (2013). Particuliere instituten in het forensisch onderzoek: bekend maakt bemind. In P. Ponsaers, & J. Terpstra (Eds.), Vernieuwing in de opsporing (pp. 77-92). (Cahiers Politiestudies; Vol. 28). Antwerpen/Apeldoorn: Maklu.
Marseille, A. T., & Winter, H. B. (2013). Professioneel behandelen van bezwaarschriften: Handleiding voor het oplossingsgericht behandelen van bezwaarschriften. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Winter, H. B. (2013). Regulatory Enforcement in the Netherlands: Struggling with Independence. In S. Comtois, & K. J. de Graaf (Eds.), On Judicial and Quasi-Judicial Independence (pp. 157-166). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Winter, H. B., & Schol, M. J. (2013). Toezichthouder: beroep, professie of specialisatie? Groningen: R.U.G. Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde/Vide.
Dorscheidt, J. H. H. M., Sijmons, J. G., Woestenburg, N. O. M., Schudde, L. T., Visser, F. W., de Jager, L. F., ... Hubben, J. H. (2013). Tweede Evaluatie Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Den Haag: ZonMW.
Winter, H. B. (2013). Voorprocedures van bestuurlijke heroverweging. In L. J. A. Damen, & H. E. Bröring (Eds.), Bestuursrecht 2 Rechtsbescherming tegen de overheid: Bestuursprocesrecht (pp. 183-223). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

2012

Lee, E. H. L., Winter, H. L. J., van Dijl, J. M., Metzemaekers, J. D. M., & Arends, J. P. (2012). Diagnosis and antimicrobial therapy of Mycoplasma hominis meningitis in adults. International journal of medical microbiology, 302(7-8), 289-292. https://doi.org/10.1016/j.ijmm.2012.09.003
Struiksma, N., de Vey Mestdagh, C. N. J., & Winter, H. B. (2012). De organisatie van de opsporing van cybercrime door de Nederlandse politie. (Politiekunde; No. 43). Apeldoorn: Politie & Wetenschap.
Hertogh, M. L. M., Winter, H. B., & Schudde, L. T. (2012). Een factuurtje uit Leeuwarden: De invloed van legitimiteit op het nalevings- en betalingsgedrag van CJIB-debiteuren. (9 ed.) Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
Winter, H. B. (2012). Enkelvoudig of thematisch? De thematische wetsevaluatie wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging. In A. T. Marseille, & H. B. Winter (Eds.), In wetenschap voor de praktijk: Liber Amicorum Michiel Herweijer (pp. 43-53). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Winter, H. B., & Dondorp, W. J. (2012). Evaluatie Embryowet en wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. (Evaluatie Regelgeving; No. 32). Den Haag: ZonMW.
Marseille, A. T., & Winter, H. B. (2012). In wetenschap voor de praktijk: Liber Amicorum Michiel Herweijer. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Struiksma, N., & Winter, H. B. (2012). Marktwerking in het forensisch onderzoek of toekomstmuziek? Justitiële Verkenningen, 2012(8), 66-80.
Winter, H. B. (2012). Meten van de effecten van toezicht: "Yes we can". Tijdschrift voor Toezicht, 2012(2), 63-80.
Marseille, A. T., & Winter, H. B. (2012). Michiel Herweijer: enthousiast onderzoeker. In A. T. Marseille, & H. B. Winter (Eds.), In wetenschap voor de praktijk: Liber Amicorum Michiel Herweijer (pp. V-VII). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Winter, H. B. (2012). Toezichthouders moeten meer gefocust zijn op het nut van hun werk. In K. Meijer, & H. Jansen (Eds.), De laatste schakel (pp. 57-72). Eindhoven: Pepijn.
Winter, H. B. (2012). Waar blijft het interbestuurlijk toezicht? In I. van Haaren-Dresens, & H. Spoormans (Eds.), Interbestuurlijk toezicht (pp. 49-60). (Publicaties van de Staatsrechtkring, nr 16). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Winter, H. B., Woestenburg, N., & Akerboom, C. P. M. (2012). Wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging: Een thematische wetsevaluatie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2012(156), [A4467].

2011

Struiksma, N., de Vey Mestdagh, C. N. J., & Winter, H. B. (2011). De organisatie van de opsporing van cybercrime door de Nederlandse politie: Onderzoek voor politie en wetenschap. KLPD.
Winter, H. B. (2011). De Stelling; De inspectievakantie. Handhaving, (3), 20 - 21.
Winter, H. B. (2011). De Stelling; Naleving van regels betekent enerzijds dat men zich houdt aan de letter, maar tevens aan de geest van de regel. Handhaving, (5), 32 - 33.
Winter, H. B. (2011). De Stelling; Vertrouwen op systeemtoezicht, certificering en convenanten vergroot de slagkracht van toezichthouders. Handhaving, (4), 36 - 37.
Tollenaar, A., Winter, H. B., & de Ridder, J. (2011). Handhaving Verkeer en Waterstaat: instrumenten voor de handhaving van V en W toezichtsdomeinen en het gebruik daarvan. (4 ed.) Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
Schol, M. J., Nagtegaal, J., Sibma, A., Visser, F. W., Brouwer, J. G., & Winter, H. B. (2011). Rechtsbescherming van uithuisgeplaatsten: een verkennend onderzoek. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
Akerboom, C. P. M., Dute, J. C. J., & Winter, H. B. (2011). Thematische Wetsevaluatie: Wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging. Den Haag: ZonMW.

2010

Winter, H. B. (2010). Zicht op toezicht? Over de meerwaarde van toezicht in de risicosamenleving. Groningen: Eigen beheer.
Winter, H. B. (2010). De stelling van Heinrich Winter: Noodopvang van kwetsbare asielzoekers moet mogelijk blijven. NRC.
Winter, H. B. (2010). Asielbeleid kan niet zonder noodopvang (opinie). Friesch Dagblad, 5.
Winter, H. B., (2010). Case note (53), No. 53, Apr 14, 2009. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2010).
Winter, H. B. (2010). Deregulering bij gemeenten: Over de verschoven inhoud van een begrip. In O. O. Cherednychenko, & M. Duchateau (Eds.), Publiek/privaat: vervlechten of ontvlechten? (pp. 71 - 92). Antwerpen: Intersentia, International Law Series.
Winter, H. B. (2010). Hoe hoog is de drempel naar de advocaat voor particulier en ondernemer? Vakblad voor de MKB-adviseur, 10, 15 - 19.
Schrijvers, P., Winter, H. B., & Woestenburg, N. (2010). Tien jaar (Vereniging) Juridische Kwaliteitszorg. Den Haag: VJK.
Winter, H. B. (2010). Toegang tot de advocatuur. Legal Guide, 11, 24 - 29.

2009

Winter, H. B. (2009). Artikelsgewijze toelichting bij artikel 3-7. In H. W. Groenweg, & J. W. van der Winden (Eds.), Commentaar Vreemdelingenwet 2000 (editie 2008/2009) (pp. 74 - 102). Den Haag: Sdu Uitgevers.
Winter, H. B. (2009). De toegang tot de rechtsbescherming: Het voorwerp van geschil. In L. J. A. Damen (Ed.), Bestuursrecht, deel 2 (pp. 115 - 143). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Sibma, A., & Winter, H. B. (2009). De Wbp in de praktijk: over ervaringen, knelpunten en mogelijke oplossingen. ORstrategie en beleid, Optiek 7, 37 - 50.
Winter, H. B. (2009). De werking van de WBP in kaart gebracht: onbekend maakt onbemind. RegelMaat, 24(2), 83-92.
Winter, H. B., (2009). Gevolgen schorsende werking voor intrekking verblijfsvergunning, No. 192, Feb 25, 2009. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2009).
Kalverboer, M. E., & Winter, H. B. (2009). Kinderen eerst! Over orthopedagogische rapportages in het vreemdelingenrecht. Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht, 1, 4-20.
Winter, H. B. (2009). Kundig bouwtoezicht. Binnenlands Bestuur, 45 - 45.
Winter, H. B., & Westerink, B. (2009). Kwaliteitszorg in de rechtspraktijk. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
Winter, H. B., (2009). Ongewenstverklaring imam, No. 58, Oct 07, 2008. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2009).
Winter, H. B., (2009). Ongewenstverklaring in strijd met 8 EVRM, No. 57, Jun 23, 2008. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2009).
Winter, H. B., (2009). Ongewenstverklaring van een imam i.v.m. de situatie rond de Al Fourkaan moskee in Eindhoven, No. 57, Oct 07, 2008. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2009).
Winter, H. B., (2009). Ongewenstverklaring van Unieburger en derdelandse echtgenoot onderhevig aan EG-rechterlijke openbare orde begrip, No. 58, Apr 18, 2008. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2009).
Winter, H. B., Schol, M. J., Batting, M., & de Graaf, K. J. (2009). Perspectieven voor Nationale Parken: Rapportage over de organisatie, werkwijze en het functioneren van overlegorganen van Nationale Parken. Groningen: Pro Facto.
Winter, H. B. (2009). Revival van het Rijnlands model [Bespreking van het boek Herwaardering van de Rijnlandse principes. Over governance, overleg en engagement]. Binnenlands Bestuur, 41 - 41.
Winter, H. B., (2009). Tijdverloop na veroordeling misdrijf, No. 55, Jan 23, 2008. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2009).
Winter, H. B., (2009). Tijdverloop na veroordeling misdrijf niet relevant voor ongewenstverklaring, No. 56, Jan 23, 2008. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2009).
Couwenberg, O., Schol, M. J., & Winter, H. B. (2009). Toegang tot advocaten: Een kwalitatief onderzoek naar belemmeringen in de toegang tot advocaten voor betalende particulieren en MKB-bedrijven. Groningen: Pro Facto/Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
Winter, H. B. (2009). Voorprocedures van bestuurlijke heroverweging. In L. J. A. Damen (Ed.), Bestuursrecht, deel 2 (pp. 173 - 208). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Winter, H. B., de Jong, P. O., Sibma, A., & Herweijer, M. (2009). Wat niet weet, wat niet deert: Een evaluatieonderzoek naar de werking van de Wet bescherming persoonsgegevens in de praktijk. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

2008

Winter, H. B., (2008). Afwijzing asielaanvraag wegens gevaar openbare orde na acceptatie transactie, No. 55, Sep 11, 2007. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2008).
Winter, H. B., (2008). Beleidsregel ongewenstverklaring omvat ook veroordeling tot geldboete, No. 56, Sep 19, 2007. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2008).
Struiksma, N., de Ridder, J., & Winter, H. B. (2008). De effectiviteit van milieuhandhaving; wanneer is welk instrument geëigend? In M. J. C. Visser, & A. de Lange (Eds.), Milieustrafrecht. Onderzoek en aanbevelingen voor theorie en praktijk (pp. 197 - 204). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Marseille, A. T., & Winter, H. B. (2008). De procedure bij de bestuursrechter in kortst bestek. (Boom juridische studieboeken). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Winter, H. B. (2008). Dominee in de politiek. Binnenlands Bestuur, 47 - 47.
Winter, H. B. (2008). Europese buiten- en binnengrens eilandgebieden. Personenverkeer. In H. E. Bröring, D. Kochenov, H. G. Hoogers, & J. H. Jans (Eds.), Schurende rechtsordes. Over de Europese Unie, het Koninkrijk en zijn Caribische gebieden (pp. 260 - 273). Groningen: Europa Law Publishing.
Winter, H. B., Olsthoorn-Heim, E. T. M., te Braake, T. A. M., Middelkamp, A., & Beekhuizen, W. (2008). Evaluatie Wet foetaal weefsel. Den Haag: ZonMW.
Winter, H. B. (2008). Men vecht elkaar de tent uit. Binnenlands Bestuur, 47, 37 - 37.
Winter, H. B. (2008). Misdadige asielprocedure. Binnenlands Bestuur, 33.
Marseille, A. T., & Winter, H. B. (2008). Ongewenst gebrek aan rechtseenheid. Over de gevolgen van (de schorsing van) de ongewenstverklaring voor bezwaar- en beroepsprocedures rond verblijf. Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht, 5, 319 - 327.
Winter, H. B., (2008). Ongewenstverklaring imam op basis van AIVD ambtsbericht, No. 54, Apr 26, 2007. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2008).
Winter, H. B., & Struiksma, N. (2008). Wat niet weet, wat niet leert. Over de kennisfunctie bij de politie. Apeldoorn: P & W Verkenningen Apeldoorn.
Winter, H. B., (2008). Weigering gezinsvorming na acceptatie transactievoorstel, No. 57, Mar 14, 2007. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2008).

2007

Schol, M. J., Middelkamp, A., & Winter, H. (2007). Omvang wettelijk niet-hiërarchisch tuchtrecht 2001-2006. Gromningen: Pro Facto.
BIELEMAN, B., van der Stoep, R., Winter, H., Middelkamp, A., & de Bie, E. (2007). Handhaving. In Schone Kunsten: Preventieve doorlichting kunst- en antiekhandel (pp. 81-103). Groningen: Intraval.
Winter, H. B., (2007). Afwijzing aanvraag wegens gevaar openbare orde na acceptatie transactie, No. 55, Apr 20, 2006. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2007).
Kalverboer, M., & Winter, H. (2007). Asielgezinnen en kinderrechten. Het belang van het kind en het recht op ontwikkeling in de Nederlandse asielpraktijk. Journaal Vreemdelingenrecht, 10, 772-785.
Kalverboer, M. E., & Winter, H. B. (2007). Asielgezinnen en kinderrechten: het belang van het kind in het vreemdelingenrecht. Journaal Vreemdelingenrecht, 10(199), 772 - 785.
Winter, H. B., (2007). Beëindiging verstrekkingen ondanks beroep op medische noodsituatie, No. 92, Oct 19, 2006. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2007).
Winter, H. B., (2007). Beslissingen op 'schrijnbrieven' niet deugdelijk gemotiveerd, No. 82, Dec 21, 2006. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2007).
Winter, H. B., (2007). Bronvermelding bij ambtsbericht niet nodig, No. 56, Jul 04, 2006. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2007).
Struiksma, N., Winter, H. B., & de Ridder, J. (2007). De effectiviteit van bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Winter, H., (2007). De effectiviteit van bestuurlijke en strafrechtelijke milieuhandhaving, 118 p., Jan 03, 0001.
Struiksma, N., de Ridder, J., & Winter, H. B. (2007). De effectiviteit van milieuhandhaving. Wanneer is welk instrument geëigend? In M. J. C. Visser, & A. de Lange (Eds.), Milieustrafrecht; Onderzoek en aanbevelingen voor theorie en praktijk (pp. 197 - 204). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Winter, H. B., & van Hattum, W. F. (2007). De naturalisatieceremonie: een nieuwe ongeschreven inburgeringsplicht? Migrantenrecht, 8, 292-293.
Herweijer, M., & Winter, H. B. (2007). De wet intern klachtrecht geevalueerd: hoe krijgen we tevreden klagers? Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 7, 235-244.
Winter, H. B., & Marseille, A. T. (2007). De Wet kosten bestuurlijke voorprocedures geëvalueerd. Gemeentestem, 7234, 425-433.
Winter, H. B., Middelkamp, A., & Herweijer, M. (2007). Differentiatie binnen één kader. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 5, 162 - 164.
Olsthoorn-Heim, E. T. M., Wert de, G. M. W. R., Winter, H. B., Braake te, T. A. M., Heineman, M. J., Middelkamp, A., & Nierse, C. J. (2007). Evaluatie Embryowet. (Reeks evaluatie regelgeving; Vol. 20).
Wentholt, K., & Winter, H. (2007). Het lontje van Lumey. Slaat de Centrale Raad van Beroep een bres in de koppelingswet? In M. Herweijer, G.J. Vonk & W.A. Zondag (Eds.), Sociale zekerheid voor het oog van de meester: opstellen voor prof. mr. F.M. Noordam.
de Ridder, J., & Winter, H. B. (2007). Interbestuurlijk vertrouwen: de onzichtbare bestuurlijke cohesie. In A. Korsten, & P. de Goede (Eds.), Bouwen aan vertrouwen. Diagnoses en remedies (pp. 245-258). Den Haag: Elsevier.
Winter, H. B., Middelkamp, A., & Herweijer, M. (2007). Klagen bij bestuursorganen: Evaluatieonderzoek naar de klachtbehandeling door bestuursorganen. (Derde evaluatie van de algemene wet bestuursrecht). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Winter, H. B., (2007). Opschorting uitzetting na 14/1 brief geen toepassing artikel 3, lid 2 Rva 2005, No. 91, Jul 31, 2006. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2007).
Winter, H. B., (2007). Procesbelang na intrekking bestreden besluit, No. 70, Mar 27, 2006. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2007).
Winter, H., & Bolt, K. (2007). Quality in Dutch asylum law: from ‘strict but fair’, to ‘fast but good’? Quality of Decision-Making in Public Law, 133-150.
Winter, H. B., & Bolt, K. F. (2007). Quality in Dutch asylum law: from 'strict but fair', to 'fast but good'? In K. J. de Graaf, J. H. Jans, A. T. Marseille, & J. de Ridder (Eds.), Quality of Decision-Making in Public Law (pp. 133 - 150). Groningen: Europa Law Publishing.
Winter, H. B., (2007). Schending artikel 34 EVRM door niet naleving interim measure, No. 54, Jan 17, 2006. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2007).
Winter, H. B., (2007). Toepasselijkheid Boultif-criteria, No. 57, Jul 06, 2006. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2007).
Winter, H., & Klein Haarhuis, C. (2007). Wetsoverstijgende evaluaties. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 8, 620-626. https://doi.org/10.1007/BF03056431

2006

van Hattum, W. F., & Winter, H. B. (2006). Debat over de naturalisatieceremonie. Wie wil er verplicht naar een feestje? NRC Handelsblad, 6.
Winter, H. B., (2006). Beoordeling terugverwezen zaak, No. 58, Mar 23, 2005. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2006).
Winter, H. B., (2006). Bij aanvraag alle voor de beoordeling relevante documenten overleggen, No. 53, Mar 15, 2005. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2006).
de Ridder, J., Struiksma, N., & Winter, H. B. (2006). De effectiviteit van bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving van milieuwetgeving. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
Winter, H. B. (2006). De hoogte van de lat en de lengte van de polsstok. Een open brief aan Leo Damen over de juridische kwaliteit van het openbaar bestuur. In K. J. de Graaf, A. T. Marseille, & H. B. Winter (Eds.), Op tegenspraak (pp. 111 - 119). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Winter, H. B. (2006). De rechtvaardige gemeente. Resultaten van een onderzoek naar de kwaliteit van juridische dienstverlening in gemeenten. Binnenlands Bestuur, 16, 23 - 37.
Winter, H. B. (2006). De toegang tot de rechtsbescherming: het voorwerp van geschil. In L. J. A. E. A. Damen (Ed.), Bestuursrecht 2 (pp. 109 - 135). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Winter, H. B. (2006). Een vasthoudende pionier. Binnenlands Bestuur, 39 - 39.
Olsthoorn-Heim, E. T. M., de Wert, F. M. W. R., Winter, H. B., te Braake, T. A. M., Heineman, M. J., Middelkamp, A., & Nierse, C. J. (2006). Evaluatie Embryowet. (deel 20 ed.) Den Haag: ZonMW.
Winter, H. B., (2006). Geen rechtstreekse werking artikel 27 IVRK, No. 84, Mar 01, 2005. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2006).
Winter, H. B., (2006). Gevaar openbare orde voldoende reden afwijzing asielaanvraag, No. 42, May 25, 2001. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2006).
Wentholt, K., & Winter, H. B. (2006). Het lontje van Lumey. Slaat de Centrale Raad van Beroep een bres in de koppelingswet? In M. Herweijer, G. J. Vonk, & W. A. Zondag (Eds.), Sociale zekerheid voor het oog van de meester. Opstellen voor prof.mr. F.M. Noordam (pp. 143 - 156). Deventer: Kluwer.
Winter, H. B., (2006). Ongewenstverklaring ondanks familie- en gezinsleven, No. 43, Feb 02, 2005. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2006).
Winter, H. B., (2006). Ongewenstverklaring, 8 EVRM en de SUO, No. 40, Aug 24, 2005. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2006).
Graaf, K. J. D., Marseille, A. T., & Winter, H. B. (2006). Op tegenspraak: opstellen voor prof. mr. L.J.A. Damen. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Winter, H. B., (2006). Procesbelang bij voorziening tegen ongewenstverklaring, No. 44, Jul 15, 2005. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2006).
Winter, H. B., (2006). Verzoek, niet door wettelijk vertegenwoordiger, toch aanvraag, No. 60, Sep 06, 2005. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2006).
Winter, H. B. (2006). Voorprocedures van bestuurlijke heroverweging. In L. J. A. E. A. Damen (Ed.), Bestuursrecht 2 (pp. 161 - 191). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Winter, H. B., (2006). Wel procesbelang bij voorziening tegen beëindiging verstrekkingen, No. 85, May 03, 2005. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2006).

2005

de Graaf, K. J., & Winter, H. B., (2005). ABRvS 19 juli 2005, JV 2005/349 m.nt. K.J. de Graaf & H.B. Winter, No. 349, Jul 19, 2005. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; Vol. 2005, No. 12).
de Graaf, K. J., & Winter, H. B., (2005). ABRvS 22 november 2004, JV 2005/47 m.nt. K.J. de Graaf & H.B. Winter, No. 47, Nov 22, 2004. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; Vol. 2005).
Winter, H. B., & Schuringa, T. H. G. (2005). Afschaffen bezwaar in reguliere zaken: bezint eer ge begint! Migrantenrecht, 9, 303 - 305.
Herweijer, M., Marseille, A. T., Noordam, F. M., & Winter, H. B. (2005). Alles in één keer goed: juridische kwaliteit van bestuurlijke besluitvorming. Deventer: Kluwer.
Marseille, A. T., & Winter, H. B. (2005). ‘Alles in een keer goed’, komt dat wel goed? In Alles in één keer goed: juridische kwaliteit van bestuurlijke besluitvorming (pp. 325-336). Deventer: Kluwer.
Winter, H. B. (2005). De kwaliteit van inlichtingenwerk. Binnenlands Bestuur, 46, 41 - 41.
Winter, H. B., & Marseille, A. T. (2005). De wet kosten bestuurlijke voorprocedures geëvalueerd. Gemeentestem, 7234, 425 - 433.
Winter, H. B., de Jong, P. O., Herweijer, M., Marseille, A. T., & van Dijk, R. (2005). Evaluatie wet kosten bestuurlijke voorprocedures, Eindrapport Pro Facto & vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde. University of Groningen. Faculty of Law.
Winter, H. B. (2005). Het web van de verzorgingsstaat. Binnenlands Bestuur, 4, 41 - 41.
Winter, H. B., Struiksma, N., Buissink, S., & Steur, W. (2005). Hoe zetten we ze ‘t betaald? Onderzoek naar sanctionering van zwartrijden in het openbaar vervoer. University of Groningen. Faculty of Law.
Bolt, K. F., & Winter, H. B. (2005). Kwaliteit en asielrecht: van 'streng, maar rechtvaardig' naar 'snel, maar goed'? In M. Herweijer, A. T. Marseille, F. M. Noordam, & H. B. Winter (Eds.), Alles in één keer goed: juridische kwaliteit van bestuurlijke besluitvorming (pp. 69 - 89). Deventer: Kluwer.
Winter, H. B. (2005). Recente ontwikkelingen ten aanzien van regelgeving en beleid: migratie en integratie. Journaal Vreemdelingenrecht, 3, 111 - 122.
Winter, H. B. (2005). Regelgeving en beleid: Migratie & integratie. In P. F. A. B. Vos, & W. de Vries (Eds.), Vreemdelingenwet 2000, Ontwikkkelingen wet- en regelgeving, 2004/2005 (losbl.) (pp. 1 - 12). Den Haag: Sdu Uitgevers.
Winter, H. B., & Struiksma, N. (2005). Ruimte voor werk, werk voor ruimte. voorstel voor een pilot regellichte zone in Oost-Groningen en de Veenkolonien. University of Groningen. Faculty of Law.
Winter, H. B. (2005). Schuilen in verandering. Binnenlands Bestuur, 38.
Winter, H. B., (2005). 2005, 40, (), No. 40, Apr 22, 2004. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2005).
Winter, H. B., (2005). 2005, 41, (), No. 41, May 18, 2004. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2005).
Winter, H. B., (2005). 2005, 42, (), No. 42, Jul 28, 2004. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2005).
Winter, H. B., (2005). 2005, 43, (), No. 43, Nov 02, 2004. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2005).
Winter, H. B., (2005). 2005, 55, (), No. 55, May 26, 2004. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2005).
Winter, H. B., (2005). 2005, 56, (), No. 56, Sep 28, 2004. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2005).
Winter, H. B., (2005). 2005, 57, (), No. 57, Nov 15, 2004. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2005).
Winter, H. B., (2005). 2005, 81, (), No. 81, Nov 19, 2004. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2005).
Winter, H. B., (2005). 2005, 82, (), No. 82, Jul 19, 2004. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2005).

2004

Winter, H. B. (2004). Annotaties ABRvS 07-03-2003 nr.48, ABRvS 28-04-2003 nr. 51, ABRvS 26-06-2003 nr. 55, ABRvS 10-10-2003 nr.56, Vzr.rb Den Haag, 08-10-2003 nr.64, H.R. 21-03-2003 nr.86, Vzr.rb Den Haag 23-04-2003 nr. 89. In H. B. Winter (Ed.), Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 Nijmegen: Ars Aequi.
Winter, H. B. (2004). Annotaties ABRvS 25 februari 2002 nr. 54; Vz. ABRvS 4 november 2002 nr. 60; ABRvS 6 december 2002 nr. 62; ABRvS 9 augustus 2002 nr. 85; ABRvS 20 september 2002 nr 86. In A. J. T. Woltjer, & A. B. Terlouw (Eds.), Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 Nijmegen: Ars Aequi.
Winter, H. B. (2004). Commentaar Vreemdelingenwet 2000, artikel 3 t/m 7 Vw 2000. In H. W. Groeneweg, & J. H. van der Winden (Eds.), Vreemdelingenwet 2000 (pp. 58 - 82). Den Haag: Sdu Uitgevers.
Winter, H. B. (2004). De gevoelstemperatuur van het recht. Binnenlands Bestuur, 50, 33.
Winter, H. B. (2004). De versnelde asielprocedure. Binnenlands Bestuur, 12.
Winter, H. B., Jong, P. O., Marseille, A. T., & Herweijer, M. (2004). Evaluatie Wet kosten bestuurlijke voorprocedures, eindrapport Pro Facto & vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde. University of Groningen. Faculty of Law.
Winter, H. B. (2004). Moreel kompas voor bioscoopbezoekers. Binnenlands Bestuur, 41, 39.
Winter, H. B. (2004). Over functies en bijna-functies. Binnenlands Bestuur, 4.
Winter, H. B. (2004). Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003. Nijmegen: Ars Aequi.
Winter, H. B. (2004). Uitzetbeleid Verdonk niet realistisch. Dagblad van het Noorden, 7/02, 4.
Winter, H. B. (2004). Voor een fatsoenlijk pardon. Friesch Dagblad, 6 /02, 5.

2003

Winter, H. B. (2003). Asiel in zicht? De Nederlandse asielprocedure: van aanvraag tot vergunning. Ars Aequi, 4, 274 - 281.
Winter, H. B. (2003). Bewerking van Vreemdelingenrecht, Deel 1. Titel : Regelgeving en beleid: Migratie en Integratie. Nieuwe bewerking aanvulling nr:26. Sdu Uitgevers.
Winter, H. B. (2003). Bijlage I, Juridische risico-analyse in: Juridische kwalitietszorg bij gemeenten. Een Handreiking. Deel 3 uit de reeks Sterk Bestuur. VNG Magazine, 60 - 64.
Winter, H. B. (2003). De Awb-bezwaarprocedure: Een praktische handleiding, serie Bestuursrecht in praktijk, deel 2, tweede herziene druk. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Winter, H. B. (2003). De roos moet weer prikkelen; bespreking van Arie van der Zwaan, De uitdaging van het populisme, essays, Meulenhoff/Wiardi Beckman Stichting, Amsterdam 2003. Binnenlands Bestuur, 27/28, 69.
Winter, H. B., & Kloosterman, D. R. (2003). In zelfstandigheid geregeld. RegelMaat, 4, 119 - 130.
Winter, H. B. (2003). Liefde in een ijskoud klimaat; bespreking van Hubert Smeets, Welkom in het Koninkrijk, Gevangen in de medisch-juridische bureaucratie, Mets & Schilt, Amsterdam 2000. Binnenlands Bestuur, 15, 123 - 123.
Winter, H. B. (2003). Nederland onder de socialen, bespreking van Gerard van Westerloo, Niet spreken met de besturder, De bezige bij, Amsterdam 2003. Binnenlands Bestuur, 39, 67.
Winter, H. B. (2003). Oefenen in rollenspel; bespreking van Jaring Hiemstra, Presterende gemeenten. Hoe gemeenten beter kunnen presteren. Binnenlands Bestuur, 46.

2002

Winter, H. B. (2002). Delegatie en mandaat van beheersbevoegdheden in de politiepraktijk: non discussie of gemiste kans? Tijdschrift voor Veiligheid en Veiligheidszorg, 3, 24 - 35.
Winter, H. B. (2002). Duidelijkheid laat te wensen over. Migrantenrecht, 3, 85 - 87.
Winter, H. B. (2002). Evaluatie van wetgeving. Deventer: Kluwer.
Winter, H. B. (2002). Geplande schade mag wat kosten. Binnenlands Bestuur, 131 - 131.
Winter, H. B. (2002). Nederland definitief wakker geschud. Binnenlands Bestuur, 21, 139 - 139.
Winter, H. B. (2002). Teksten en toelichting op de Vreemdelingenwet 2000, editie 2002-2003. In H. W. Groeneweg, I. H. van den Berg, & M. Verheij (Eds.), Teksten en toelichting op de Vreemdelingenwet 2000, editie 2001 (pp. 33 - 51). Den Haag: Sdu Uitgevers.
Winter, H. B. (2002). The forum model in evaluation of legislation. In L. Wintgens (Ed.), Legisprudence: A new theoretical approach to legislation, (pp. 139 - 150). Oxford: Hart Publishing Ltd.
Winter, H. B. (2002). Uitkering met een opdracht. Binnenlands Bestuur, 7, 115 - 115.
Winter, H. B. (2002). Voorprocedures. In A. J. G. M. van Montfort, H. E. Broring, H. B. Winter, L. J. A. Damen, P. Nicolaï, B. J. Schueler, & A. T. Marseille (Eds.), Bestuursrecht 2 (pp. 145 - 171). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Winter, H. B. (2002). Wie betaalt bepaalt? Binnenlands Bestuur, 21, 115 - 115.

2001

de Vey Mestdagh, C. N. J., & Winter, H. B. (2001). De concurrerende macht: Een nieuwe rol voor de overheid? Groningen: Rijksuniversiteit Groningen / Pro Facto.
Winter, H. B. (2001). De gemeente is springlevend. Binnenlands Bestuur, 51.
Struiksma, N., Winter, H. B., Edzes, A. J. E., Herweijer, M., & Vermeer, F. R. (2001). De rechterlijke organisatie in Nederland: waar moet recht gesproken worden? Trema, 2, 47 - 52.
de Vey Mestdagh, C. N. J., & Winter, H. B. (2001). Digitale rechtsbronnen. Utrecht: IWI.
Winter, H. B. (2001). Handhaven met schone handen. Binnenlands Bestuur, 26.
Winter, H. B. (2001). Toegang, Artikel 3 tot en met 7 VW 2000. In H. W. Groeneweg, I. H. van den Berg, & M. Verheij (Eds.), Teksten en toelichting op de Vreemdelingenwet 2000, editie 2001 (pp. 29 - 44). Den Haag: Sdu Uitgevers.
Winter, H. B. (2001). Verstand van welstand. Binnenlands Bestuur, 40.
Winter, H. B. (2001). Waarderen van verschillen: Diversiteit op de werkvloer. Binnenlands Bestuur, 14.

2000

Winter, H. B. (2000). De Awb-bezwaarschriftprocedure. (2 ed.) Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Winter, H. B. (2000). Doelmatigheid wint van zorgkwaliteit. Binnenlands Bestuur, 38, 42 - 43.
Winter, H. B. (2000). Het Nederlands beleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen: toetssteen voor ons beschavingspeil of goed voor aanzuigende werking. Ars Aequi, 5, 82 - 88.
Winter, H. B. (2000). Hoe kiest een ondernemer een vestigingsplaats? Binnenlands Bestuur, 3, 44 - 45.
Winter, H. B. (2000). Katern Bestuurs(proces)recht. Ars Aequi, 4001.
Winter, H. B. (2000). Katern Bestuurs(proces)recht. Ars Aequi, 74, 3761.
Winter, H. B. (2000). Kwaliteit in de bouw. Binnenlands Bestuur, 16, 30 - 31.
Winter, H. B. (2000). Nieuwe Nederlanders steeds meer thuis. Binnenlands Bestuur, 48, 34 - 35.
Winter, H. B. (2000). Nog lang niet thuis: De integratie van nieuwe Nederlanders. Binnenlands Bestuur, 42, 30 - 31.

1999

Schweinzer, J., Brandenburg, R., Bray, N. V., Hoekstra, R., Aumayr, F., Janev, RK., & Winter, HP. (1999). Database for inelastic collisions of lithium atoms with electrons, protons, and multiply charged ions. Atomic Data and Nuclear Data Tables, 72(2), 239-273.
Winter, H. B. (1999). Commentaren bij uitspraken over Ama-beleid en Witte-illegalenbeleid. In R. Depping, J. M. Dorgelo, & H. H. E. van der Stappen (Eds.), De REK in nootverband (pp. 238 - 244). Den Haag: Sdu Uitgevers.
Winter, H. B. (1999). Evaluation of Legislation. Associations : Journal of Social and Legal Theory, 2, 217 - 250.
Winter, H. B. (1999). Foutief!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Kan er uit. Binnenlands Bestuur, 38, 42 - 43.
Winter, H. B. (1999). Geen goed idee: Subsidieovereenkomsten naast de Awb. Binnenlands Bestuur, 36, 48 - 49.
Winter, H. B. (1999). Nieuw leven voor de WRO?: Terugkeer naar de exclusiviteit van de ruimtelijke ordening. Binnenlands Bestuur, 20, 42 - 43.
Stobberingh, EE., Arends, J., Hoogkamp-Korstanje, JAA., Goessens, WHF., Visser, MR., Buiting, AGM., ... van Zeijl, JH. (1999). Occurrence of extended-spectrum beta-lactamases (ESBL) in Dutch hospitals. Infection, 27(6), 348-354.
Winter, H. B. (1999). Overzichtelijke pocket handzaam voor de praktijk: herstelsancties in het bestuursrecht. Binnenlands Bestuur, 46, 46 - 47.
Winter, H. B. (1999). Probleemanalyse nog onvoldoende: Grote stedenbeleid: wonderen bestaan niet. Binnenlands Bestuur, 13, 36 - 37.
Winter, H. B. (1999). Terugkeer als onderdeel van het asielbeleid. In M. Herweijer, H. B. Winter, & A. Haan-Kamminga (Eds.), Een grens gesteld (pp. 9 - 20). Deventer: Kluwer.

1998

Winter, H. B. (1998). Bos of park? Natuur in Nederland: de reconstructie van een bedachte omgeving. Binnenlands Bestuur, 22, 40 - 43.
Winter, H. B. (1998). De Nationale ombudsman en het mededingingsrecht. Dossier Ondernemingsrecht, 32, 101 - 107.
Winter, H. B. (1998). Het ijzeren politiebestel in de tang. Binnenlands Bestuur, 42, 38 - 39.
Winter, H. B., & Arkema, G. H. (1998). IND-werkinstructies: pleidooi voor regulier openbaar maken. Nieuwsbrief asiel- en vreemdelingenrecht, 11, 567 - 574.
Winter, H. B. (1998). Politiegeweld minder heftig als agent en burger elkaar kennen. Binnenlands Bestuur, 4, 32 - 33.
Winter, H. B. (1998). Voor het handhavingstekort is soms een goede reden. Binnenlands Bestuur, 51, 40 - 41.

1997

Aumayr, F., Winter, HP., Limburg, J., Hoekstra, R., & Morgenstern, R. (1997). Observation of hollow atoms or ions above insulator and metal surfaces - Comment. Physical Review Letters, 79(13), 2590-2590.
Winter, H. B. (1997). De straffeloze overheid. Binnenlands Bestuur, 26, 36 - 37.
Winter, H. B. (1997). De strijd om Rosmalen, een leerzaam spel. Binnenlands Bestuur, 45, 386 - 389.
Winter, H. B. (1997). Evaluatie van het gezondheidsrecht. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 7, 382 - 393. https://doi.org/10.1007/bf03055767
Winter, H. B. (1997). Het forummodel en de toekomst van evaluatie van wetgeving. RegelMaat, 4, 133 - 139.
Arnau, A., Aumayr, F., Echenique, PM., Grether, M., Heiland, W., Limburg, J., ... Winter, HP. (1997). Interaction of slow multicharged ions with solid surfaces. Surface Science Reports, 27(4-6), 117-239.
Schuiling, K. F., & Winter, H. B. (1997). Juridische Controlling in opkomst. Gemeentestem, 7053, 254 - 257.
Winter, H. B., & Borger, S. (1997). Katern Bestuursrecht. Ars Aequi, 3, 2974.
Winter, H. B. (1997). Verschijnsel komt niet uit de lucht vallen. Binnenlands Bestuur, 34, 28 - 29.
Winter, H. B., & Herweijer, M. (1997). Versterking juridische functie hard nodig. Binnenlands Bestuur, 47.

1996

Limburg, J., Hoekstra, R., Morgenstern, R., Kurz, H., Vana, M., Aumayr, F., & Winter, HP. (1996). On the formation of hollow atoms in front of an insulating LiF surface. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B-Beam Interactions with Materials and Atoms, 115(1-4), 237-241.
Winter, H. B. (1996). Bestuurders moeten vooral zelf hun werk goed doen. Bespreking van: H.M.B.Breunese, J.G.Brouwer, A.E.Schilder, Wapenen tegen drugsoverlast. Een onderzoek naar het bestuurlijk juridisch instrumentarium, Zwolle, 1996. Binnenlands Bestuur, 48, 50 - 51.
Winter, H. B. (1996). Bestuurlijk gedogen? Bespreking van: G.T.J.M.Jurgens, Bestuurlijk gedogen, Zwolle, 1996. Binnenlands Bestuur, 45, 48 - 49.
Borger, S., Winter, H. B., & Schuiling, K. F. (1996). De bestuurlijke voorprocedure op kosten van de gemeente? Gemeentestem, 7038, 453 - 457.
Winter, H. B. (1996). De overheid aangesproken. Bespreking van: J.B.J.M.ten Berge, H.M.van de Kar, P.C.E.van Wijnen, M.Boogmans (red) Openbaar bestuur en aansprakelijkheid, Den Haag 1995. Binnenlands Bestuur, 10, 32 - 33.
Winter, H. B. (1996). De slinger van de bestuurlijke reorganisatie. Binnenlands Bestuur, 29/30, 26 - 27.
Winter, H. B. (1996). Evaluatie in het wetgevingsforum: een onderzoek naar de relatie tussen evaluatie en kwaliteit van wetgeving. [S.l.]: s.n.
Winter, H. B., & Borger, S. (1996). Goede beslissingen vergen aanpak voor de (middel) lange termijn. Migrantenrecht, 10, 207 - 209.
Winter, H. B., & Borger, S. (1996). Katern Bestuursrecht. Ars Aequi, 12, 2935.
Winter, H. B. (1996). Overheidsmanagers kijken in de spiegel. Binnenlands Bestuur, 19, 34 - 35.

1995

Winter, H. B., & Vermolen, N. (1995). Bescherming van Bosnische vluchtelingen blijft nodig. De Volkskrant.
Winter, H. B. (1995). De bouwplanprocedure in de nieuwe Woningwet. Nederlands Juristenblad, 7, 240 - 246.
Winter, H. B. (1995). De driehoek op zijn kop gezet. Binnenlands Bestuur, 14, 36 - 37.
Winter, H. B. (1995). De krankzinnigenwet in de praktijk. Binnenlands Bestuur, 8, 60 - 61.
Winter, H. B. (1995). Evaluation of Legislation: Change or Improvement? In W. J. M. Kickert, & F. A. van Vught (Eds.), Public Policy and Administration Sciences in the Netherlands. (pp. 149 - 163). London: Prentice Hall.
Winter, H. B. (1995). Gemeentelijk noodrecht is een rommeltje. Binnenlands Bestuur, 31, 28 - 29.
Winter, H. B. (1995). Handboek Strategie en Beleid in de publieke sector, (losbladige uitgave). Alphen a.d. Rijn: Samsom.
Winter, H. B., & Borger, S. (1995). Katern Bestuursrecht nr 57. Ars Aequi, 12, 2729 - 2733.
Winter, H. B. (1995). Kwaliteit publiek debat staat onder druk. Binnenlands Bestuur, 47, 32 - 33.
Winter, H. B. (1995). Natuurbescherming, overheid en wetenschap. Binnenlands Bestuur, 23, 30 - 31.
Winter, H. B. (1995). Nederland vergaderland: vergaderen, een informele manier van onderhandelen. Binnenlands Bestuur, 6, 34 - 35.
Winter, H. B., & Vermolen, N. (1995). Wat Bolkestein met migranten wil, heeft niets met lef te maken. NRC Handelsblad.

1994

WINTER, H., MEETSMA, A., VANDEGRAMPEL, JC., & SPEK, AL. (1994). MECHANISM OF THE CONTROLLED HYDROLYSIS OF (NPCL2)(2)NSOCL - CRYSTAL AND MOLECULAR-STRUCTURE OF [KC12H24O6](+)[NHPO2NPCL2NSOCL](-). Heteroatom chemistry, 5(4), 343-348.

1992

de Bruin, J., van Hees, B., Praat, P., Swart, J., van der Windt, H., & Winter, H. (1992). De amoebe en onzekerheden: Omgaan met onzekerheid geilustreerd aan de hand van het visserijbeleid voor het waddengebied. Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.

1990

HERREMA, JK., JEKEL, AP., WINTER, H., VANDEGRAMPEL, JC., MEETSMA, A., DEBOAR, JL., & SPEK, AL. (1990). REACTIVITY OF A CYCLOTHIAPHOSPHAZENE TOWARDS GRIGNARD-REAGENTS - CRYSTAL-STRUCTURE OF THE 1-1 ADDUCT OF THE BI(CYCLOTHIAPHOSPHAZENE)[NPME(NSOPH)2]2 AND BENZENE. Journal of the Chemical Society-Dalton Transactions, (5), 1613-1619.

1987

HOEKSTRA, R., DEHEER, FJ., & WINTER, H. (1987). 2-ELECTRON AND MORE-ELECTRON TRANSITIONS IN SLOW MULTICHARGED ION-HE COLLISIONS. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B-Beam Interactions with Materials and Atoms, 23(1-2), 104-108.
WINTER, H., MACK, M., HOEKSTRA, R., NIEHAUS, A., & DEHEER, FJ. (1987). EVIDENCE FOR CORRELATED DOUBLE-ELECTRON CAPTURE IN LOW-ENERGY COLLISIONS OF O-6+ WITH HE - COMMENT. Physical Review Letters, 58(9), 957-957.
WINTER, H., VANDEGRAMPEL, JC., DEBOER, JL., MEETSMA, A., & SPEK, AL. (1987). CRYSTAL-STRUCTURE OF THE NOVEL COMPOUND (1-ALPHA, 3-BETA, 5-ALPHA)-1,3-DIPHENYL-5-HYDRIDO-5-ISOPROPOXY-1-LAMBDA-6,3-LAMBDA-6,2,4,6,5-LAMBDA-5-DITHIATRIAZAPHOSPHORINE-1,3-DIOXIDE - A COMPARISON WITH RELATED STRUCTURES. Phosphorus Sulfur and Silicon and the Related Elements, 32(3-4), 145-151.

1986

WINTER, H., & VANDEGRAMPEL, JC. (1986). REACTIVITY OF CYCLOTHIAPHOSPHAZENES TOWARDS ALKYL-LITHIUM REAGENTS. Journal of the Chemical Society-Dalton Transactions, (7), 1389-1394.
WINTER, H., & VANDEGRAMPEL, JC. (1986). REACTIVITY OF HEXACHLOROCYCLOTRIPHOSPHAZENE TOWARDS ALKYL-LITHIUM REAGENTS. Journal of the Chemical Society-Dalton Transactions, (6), 1269-1275.
Meetsma, A., Spek, A. L., Winter, H., CNOSSENVOSWIJK, C., van de Grampel, J. C., & de Boer, J. L. (1986). Structure of cis-5,5-di­chloro-1,3-di­phenyl-1λ6,3λ6,2,4,6,5λ5-di­thiatri­aza­phosphorine 1,3-dioxide. Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications, 42, 365-368. https://doi.org/10.1107/S0108270186096166
Meetsma, A., Spek, A. L., Winter, H., van de Grampel, J. C., & de Boer, J. L. (1986). Structure of trans-5-iso­propyl-1,3-di­phenyl-5-propyl-1λ6,3λ6,2,4,6,5λ5-di­thiatri­aza­phosphorine 1,3-dioxide. Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications, 42, 368-371. https://doi.org/10.1107/S0108270186096154

1984

BRAZUK, A., WINTER, H., DIJKKAMP, D., BOELLAARD, A., DEHEER, FJ., & DRENTJE, AG. (1984). ABSOLUTE EMISSION CROSS-SECTIONS FOR DETECTION OF PLASMA IMPURITY IONS WITH ACTIVE NEUTRAL LITHIUM BEAM DIAGNOSTICS. Physics Letters A, 101(3), 139-141.
DERUITER, B., WINTER, H., WILTING, T., & VANDEGRAMPEL, JC. (1984). CONTROLLED HYDROLYSIS OF HEXACHLOROCYCLOTRIPHOSPHAZENE AND RELATED, SULFUR-CONTAINING RING-SYSTEMS. Journal of the Chemical Society-Dalton Transactions, (6), 1027-1031.
BRAZUK, A., DIJKKAMP, D., DRENTJE, AG., DEHEER, FJ., & WINTER, H. (1984). MEASUREMENT OF METASTABLE FRACTIONS IN MULTIPLY CHARGED ION-BEAMS BY ION EXCITATION IN CORE-CONSERVING ELECTRON-CAPTURE. Journal of Physics B-Atomic Molecular and Optical Physics, 17(12), 2489-2505.
WINTER, H., & VANDEGRAMPEL, JC. (1984). REACTIVITY OF OCTACHLOROCYCLOTETRAPHOSPHAZENE TOWARDS ALKYLLITHIUM REAGENTS - FORMATION OF BI(CYCLOTETRAPHOSPHAZENES). Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas-Journal of the Royal Netherlands Chemical Society, 103(7-8), 241-242.
WINTER, H., & VANDEGRAMPEL, JC. (1984). REACTIVITY OF TRIMERIC CHLOROPHOSPHAZENES AND CHLOROTHIAPHOSPHAZENES TOWARDS ALKYL-LITHIUM REAGENTS. Journal of the Chemical Society-Chemical Communications, (8), 489-491.
DIJKKAMP, D., BRAZUK, A., DRENTJE, AG., DEHEER, FJ., & WINTER, H. (1984). SINGLE-ELECTRON CAPTURE INTO C-3+(N, L) SUBSHELLS IN C-4+-LI COLLISIONS (20-80 KEV). Journal of Physics B-Atomic Molecular and Optical Physics, 17(21), 4371-4385.

1983

WINTER, H., & VANDEGRAMPEL, JC. (1983). DERIVATIVES OF NPCL2(NSOCL)2 AND (NPCL2)2NSOCL .21. THE SYNTHESIS OF A SPIRO PHOSPHAZENE DERIVATIVE OF NPCL2(NSOPH)2. Zeitschrift fur naturforschung section b-A journal of chemical sciences, 38(1), 7-9.
WINTER, H., & VANDEGRAMPEL, JC. (1983). DERIVATIVES OF NPCL2(NSOCL)2 AND (NPCL2)2NSOCL .23. REACTIVITY IN AMINOLYSIS REACTIONS BY NH3. Zeitschrift fur naturforschung section b-A journal of chemical sciences, 38(12), 1652-1656.
DIJKKAMP, D., BRAZUK, A., DRENTJE, AG., DEHEER, FJ., & WINTER, H. (1983). STATE-SELECTIVE SINGLE-ELECTRON CAPTURE BY 80-KEV C-4+ IONS FROM HE, H-2 AND LI. Journal of Physics B-Atomic Molecular and Optical Physics, 16(11), L343-L346.

1982

LEURS, CJ., WINTER, H., WIERSEMA, PK., & HELDER, RJ. (1982). LIGHT-DEPENDENT RUBIDIUM UPTAKE INTO ISOLATED MESOPHYLL PROTOPLASTS FROM LEAVES OF PISUM-SATIVUM. Physiologia Plantarum, 56(3), 339-342.
Last modified:09 July 2020 4.10 p.m.
printView this page in: Nederlands