Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Press information

Winter, Prof. Heinrich

Heinrich Winter
Heinrich Winter

Heinrich Winter (1962) is Professor of Public Administration. Winter studied Public Administration & Public Law and Sociology in Groningen and gained his PhD in 1996. His research concentrates on how legislation functions and on supervision and enforcement. Winter has published frequently on Dutch immigration law and administrative procedure law. He was a member of the Aliens Act 2000 evaluation committee and involved in the evaluation of the Personal Data Protection Act, in the evaluation of title 9.1 of the General Administrative Law Act (internal right of complaint) and in a comparison of the effectiveness of criminal and administrative enforcement in relation to environmental offences. In 2010, together with Prof. J. de Ridder, he completed a research project commissioned by the Inspection Council on the effects of supervision.

Article RTV Oost
Article RTV Oost

2024

Marseille, A. T., de Graaf, K. J., Laninga, J. M., Tolsma, H. D., Wever, M., & Winter, H. B. (2024). Addendum bij de ‘Kleine Gids voor het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb’. Nederlands Juristenblad NJB, 2024(14), 972-981. Article 2024/867.
Winter, H., Bex-Reimert, V. M., & Floor, T. (2024). De B8/3-regeling gewijzigd: beter perspectief voor slachtoffers en getuigen van mensenhandel nodig! Boom Strafblad, 2024(2), 104-109. https://doi.org/10.5553/BSb/266669012024005002005
Geertsema, B., Marseille, B., Roest, S., Wever, M., & Winter, H. (2024). Op (proces)kosten gejaagd? Onderzoek naar 'oneigenlijk gebruik' van bestuursrechtelijke procedures met het oog op proceskostenvergoedingen . Pro Facto.
Munneke, S., Tolsma, H., & Winter, H. (Eds.) (2024). Regie, regie, regie: over maatschappelijke problemen en de terugkeer van de sturende overheid. Boom.
Winter, H., Marseille, B., de Winter, P., & Wever, M. (2024). Samenwerken bij de buitengerechtelijke afdoening van strafzaken: op zoek naar regie. In S. Munneke, H. Tolsma, & H. Winter (Eds.), Regie, regie, regie: Over maatschappelijke problemen en de terugkeer van de sturende overheid (pp. 177-193). Boom.
Winter, H. (2024). Sleutelen aan het interbestuurlijk toezicht. In G. Dijkstra, J. Raadschelders, & C. Van den Berg (Eds.), Geschriften over overheid en ambtelijk apparaat, als je begrijpt wat ik bedoel...: Liber Amicorum Frits van der Meer (pp. 225-253). CAOP.
Winter, H., Krol, E., & Woestenburg, N. (2024). Wetsevaluatie als samenwerkingsproject. In W. Kastelein, C. Ploem, & J. S. (Eds.), Goed gezondheidsrecht: De maat van Legemaat (pp. 35-43). Boom.

2023

Koenraad, R., & Winter, H. (2023). Beslissen op bezwaar. Wolters Kluwer.
de Winter, P., & Winter, H. (2023). Can Governments Still Get Things Done? Recht der Werkelijkheid, 44(2), 3-12. https://doi.org/10.5553/RdW/138064242023044002001
Marseille, B., Winter, H., Wever, M., Mein, A., & de Winter, P. (2023). Contact als remedie voor conflicten in het gemeentelijk sociaal domein. De Gemeentestem, 2023(7567), 476-485. Article Gst. 2023/96.
Marseille, B., Mein, A., Wever, M., Winter, H., & de Winter, P. (2023). Good Practices voor laagdrempelige, vroegtijdige en rechtvaardige geschiloplossing.
Marseille, B., Winter, H., Wever, M., & Damen-Wildeboer, A. (2023). Het gebruik van de bevoegdheid af te zien van horen in bezwaar. Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde, Rijksuniversiteit Groningen.
Mein, A., Marseille, B., Wever, M., Winter, H., & de Winter, P. (2023). Het voorkomen en oplossen van geschillen in het sociaal domein: Een analyse van zes veelbelovende werkwijzen. Sociaal Bestek, 85(3). https://sociaalbestekpremium.nl/sociaal-bestek-2023-editie-3-auteurseditie-dkq01x/het-voorkomen-en-oplossen-van-geschillen-in-het-sociaal-domein/
Muller, E., de Vries, F., & Winter, H. (2023). Inleiding. In E. R. Muller, F. de Vries, & H. B. Winter (Eds.), Toezicht: Beschouwingen over inspecties en autoriteiten (2 ed., pp. 11-12). (Handboeken Veiligheid). Wolters Kluwer.
Winter, H. (2023). Interventies. In E. Muller, F. de Vries, & H. Winter (Eds.), Toezicht: Beschouwingen over inspecties en autoriteiten (2 ed., pp. 205-233). (Handboeken Veiligheid). Wolters Kluwer.
Marseille, A. T., de Graaf, K. J., Herregodts, R. L., Hoogers, H. G., van Kleef-Ruigrok, L. D., Laninga, J. M., Tollenaar, A., Tolsma, H. D., Wever, M., & Winter, H. B. (2023). Kleine Gids voor het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb. Nederlands Juristenblad NJB, 2023(12), 908-919. Article NJB 2023/819.
Marseille, B., Wever, M., & Winter, H. (2023). Naar een responsiever bestuursrecht.
de Winter, P., & Winter, H. (2023). Podcast Law in Action - Episode 4.1: The quest for implementation: introducing Season 4 and your hosts. Web publication/site, Spraakmakermedia. https://open.spotify.com/episode/1YBtcLlsN1jQzaIrrI1IXi
de Winter, P., Winter, H., & Bouwmeester, M. (2023). Podcast Law in Action - Episode 4.2: The quest for implementation: a conversation with Maarten Bouwmeester. Web publication/site, Spraakmakermedia. https://open.spotify.com/episode/7f0WxgCJRHxueyq5tG9KI3
de Winter, P., Winter, H., & Migchelbrink, K. (2023). Podcast Law in Action - Episode 4.3: The quest for implementation: a conversation with Koen Migchelbrink. Web publication/site, Spraakmakermedia. https://open.spotify.com/episode/6Nz5Erttvb2RENgV9mcdcM
de Winter, P., Winter, H., & Haitsma, L. (2023). Podcast Law in Action - Episode 4.4: The quest for implementation: a conversation with Lucas Michael Haitsma. Web publication/site, Spraakmakermedia.
de Winter, P., Winter, H., & Barrett, D. (2023). Podcast Law in Action - Episode 4.5: The quest for implementation: a conversation with David Barrett. Web publication/site, Spraakmakermedia.
de Winter, P., Winter, H., & Gyurko, F. (2023). Podcast Law in Action - Episode 4.6: The quest for implementation: a conversation with Fanni Gyurko. Web publication/site, Spraakmakermedia.
de Winter, P., Winter, H., & Verdonschot, J. H. (2023). Podcast Law in Action - Episode 4.7: The quest for implementation: a conversation with Jin Ho Verdonschot. Web publication/site, Spraakmakermedia.
Ploem, C., Krol, E., Asscher, E., & Winter, H. (2023). Regeling late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen: nog niet klaar voor de toekomst. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 47(5), 439-457. https://doi.org/10.5553/TvGR/016508742023047005005
de Winter, P., & Winter, H. (Eds.) (2023). The quest for implementation: can governments still get things done? Recht der Werkelijkheid, 44(2), 1-148.
Muller, E., de Vries, F., & Winter, H. (Eds.) (2023). Toezicht: beschouwigen over inspecties en autoriteiten. (2 ed.) (Handboeken Veiligheid). Wolters Kluwer.
Muller, E., de Vries, F., Winter, H., & van Kempen, H. (2023). Toezicht in de toekomst: tien uitdagingen voor toezicht in Nederland. In E. R. Muller, F. de Vries, & H. B. Winter (Eds.), Toezicht: Beschouwingen over inspecties en autoriteiten (2 ed., pp. 273-285). (Handboeken Veiligheid). Wolters Kluwer.
Dijkstra, G., & Winter, H. (2023). Vertrouwen in de rechterlijke macht. In F. van der Meer (Ed.), Staat van de ambtelijke dienst (STAD) 2023: Bouwen aan vertrouwen (pp. 157-170). Raad voor het Openbaar Bestuur.

2022

Winter, H., Drouen, T., Eck, M. V., Geertsema, B., Cazemier, J., & Ridderbos-Hovingh, C. (2022). Bescherming gegeven? Evaluatie UAVG, meldplicht datalekken en de boetebevoegdheid. Pro Facto.
Winter, H., & Middelkamp, I. (2022). De griffier kijkt in de spiegel: Reflecties over twintig jaar griffiers in Nederland en ontwikkelingen en trends in de decentrale democratie. Vereniging van Griffiers.
Woestenburg, N. O. M., & Winter, H. (2022). De regeling voorbehouden handelingen en criteria voor regulering van beroepen in de Wet BIG. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2022(4), 302-311. https://doi.org/10.5553/TvGR/016508742022046004004
Winter, H., Beukers, M., Boxum, C., Cazemier, J., & Vols, M. (2022). Eindrapport Evaluatie preventief fouilleren. Pro Facto.
Cazemier, J., van Bergen, E., van der Wolf, M., Woestenburg, N., & Winter, H. (2022). Griffierecht bij beklag in detentie. Pro Facto.
Bovend' Eert, P. P. T., Lawson, R., & Winter, H. (2022). Naar een duurzaam en effectief stelsel van toezicht op de in- lichtingen- en veiligheidsdiensten. Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Winter, H., & Ridderbos-Hovingh, C. (2022). Nog lang niet open genoeg. Binnenlands Bestuur, 43(8), 22-25.
Winter, H., Marseille, B., Wever, M., de Winter, P., Dijkstra, C., & van der Kamp, S. (2022). Op zoek naar regie en samenhang: Evaluatie ZSM-werkwijze Noord-Nederland. Rijksuniversiteit Groningen, Rechtsgeleerdheid.
Winter, H., Ridderbos-Hovingh, C., & Beukers, M. (2022). Paralegals in de sociale advocatuur: Reddingsboei of fata morgana? Nederlands Juristenblad NJB, 97(24), 1902-1908. Article NJB 2022/1592.
Winter, H., Drouen, T., Van Eck, M., & Ridderbos-Hovingh, C. (2022). Privacyrecht in Nederland op zoek naar meer houvast. Privacy & Informatie, 25(5), 176-183. Article 228.
Winter, H., & de Vries, F. (2022). Toezicht op de energiesector en de principes van goed toezicht. In Toezicht op de energiemarkt (pp. 1-19). (Preadvies van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht; Vol. 3). Intersentia Cambridge.
Ploem, C., Krol, E., Legemaate, J., & Winter, H. (2022). Tweede evaluatie van de Wet afbreking zwanger­schap: Wat gaat de wetgever met de principiële kwesties doen? Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2022(1), 6-26. Article 1. https://doi.org/10.5553/TvGR/016508742022046001002
Winter, H., & Ridderbos-Hovingh, C. (2022). Van Wob naar Woo: hoop op meer transparantie bij decentrale overheden? De Gemeentestem, 7549(101), 523-536. Article 101.
Winter, H. (2022). Voorbij de toeslagaffaire: Nieuwe kansen voor responsieve klachtbehandelaars? Tijdschrift voor Klachtrecht, 18(1), 3-6. https://doi.org/10.5553/TvK/1871-41022022018001002

2021

Bex-Reimert, V. M., Marseille, B., Wever, M., de Winter, P., & Winter, H. (2021). Aansluiting bij een terroristische organisatie en verlies van Nederlanderschap: Hoe werkt het in de praktijk? Crimmigratie en Recht, 5(1), 33-45. https://doi.org/10.5553/CenR/254292482021005001004
Ridderbos-Hovingh, C., Winter, H., Frederiks, B., & Woestenburg, N. (2021). De Wet verplichte meldcode geëvalueerd: de eerste stappen gezet, maar doel nog niet bereikt. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2021(5), 467-474. https://doi.org/10.5553/TvGR/016508742021045005003
Winter, H. (2021). Evaluatie van overheidsbeleid. In A. Hoogerwerf, M. Herweijer, & A. Van Montfort (Eds.), Overheidsbeleid: een inleiding in de beleidswetenschap (10 ed., pp. 159-178). Wolters Kluwer.
Winter, H. (2021). Friese kaders voor een Groninger. In K. de Graaf, B. Marseille, S. Prechal, R. Widdershoven, & H. Winter (Eds.), Grensoverstijgende rechtsbeoefening: Liber amicorum Jan Jans (pp. 189-198). Paris.
de Graaf, K. J., Marseille, B., Prechal, S., Widdershoven, R., & Winter, H. (Eds.) (2021). Grensoverstijgende rechtsbeoefening: Liber amicorum Jan Jans. Paris.
Marseille, A. T., Winter, H. B., Wever, M., Mein, A. G., Aslimani, F., & de Winter, P. (2021). Het voorkomen en oplossen van conflicten in het sociaal domein: wat werkt? De Gemeentestem, 2021(7527), 634-643. Article Gst. 2021/106.
Mein, A., Winter, H., Marseille, B., Aslimani, F., Wever, M., & de Winter, P. (2021). Het voorkomen en oplossen van geschillen in het sociaal domein: Onderzoek naar veelbelovende werkwijzen levert bouwstenen op. Sociaal Bestek, 2021(4). https://sociaalbestek.nl/artikel/het-voorkomen-en-oplossen-van-geschillen-in-het-sociaal-domein/?c=aba
Winter, H. (2021). Toezicht in het sociaal domein. Tijdschrift voor Toezicht, 2021(2), 43-52. https://doi.org/10.5553/TvT/187987052021012002002
Marseille, B., Wever, M., Winter, H., de Winter, P., Mein, A., & Aslimani, F. (2021). Voorkomen en beslechten van geschillen in het sociaal domein: Tussenrapportage. Rijksuniversiteit Groningen.

2020

Van Erp, J. G., & Winter, H. B. (2020). 11 Toezichtsautoriteiten en inspecties. In E. R. Muller, H. R. B. M. Kummeling, & R. Nehmelman (Eds.), Instituten van de staat (1 ed., pp. 307-329). Wolters Kluwer.
Winter, H., Geertsema, B., Krol, E., Beukers, M., & Hoving, R. A. (2020). Aanpak van de voorraad openstaande vrijheidsstraffen. Pro Facto.
Winter, H. (2020, Mar 30). De corona-crisis en het sociaal domein. https://www.sociaalweb.nl/blogs/de-corona-crisis-en-het-sociaal-domein
Winter, H. B., Woestenburg, N. O. M., Dorscheidt, J. H. H. M., & Frederiks, B. J. M. (2020). De Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting geëvalueerd: nog steeds veel dorre grond. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2020 (1), 5-18. https://doi.org/10.5553/TvGR/016508742020044001002
Winter, H., Herregodts, R., Krol, E., & Schout, A. (2020). Evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur: Eindrapportage. Pro Facto/Faculteit der Rechtsgeleerdheid. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-947735
Bex-Reimert, V. M., Marseille, A. T., Wever, M., Winter, H. B., & de Winter, P. (2020). Evaluatie wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid. Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit der rechtsgeleerdheid.
Herregodts, R., Marseille, B., & Winter, H. (2020, Feb). Omvang tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid kwaliteitsbepaler.
Winter, H., & de Kruijf, J. (2020). Sturing van de Nationale Politie. In E. Devroe, J. Matthys, T. Van den Broek, & L. G. Moor (Eds.), Toezicht op de politie (pp. 179-193). (Cahiers Politiestudies; Vol. 2020-2, No. 55). Gompel & Svacina.

2019

Spark Legal Network, Trinomics, Roggenkamp, M., Winter, H., de Vries, F., & Mauger, R. (2019). Assessing the independence and effectiveness of national regulatory authorities in the field of energy. European Commission. https://doi.org/10.2833/040652
Winter, H., Hoving, R. A., Veen, C., & Boxum, C. (2019). Evaluatie regeling DNA-verwantschapsonderzoek. Pro Facto.
Winter, H. (2019). Kwaliteitsverbetering door bestuurlijke heroverweging? Een beschouwing naar aanleiding van ervaringen met 25 jaar voorprocedures in bezwaar. In T. Barkhuijsen, A. T. Marseille, W. den Ouden, J. A. F. Peters, & R. J. N. Schlossels (Eds.), 25 jaar Awb: In eenheid en verscheidenheid (pp. 549-556). Wolters Kluwer.
Winter, H. (2019, Feb 11). Sociale teams en zorgkosten: een interessant CPB-rapport, maar kijk uit voor overhaaste conclusies…. https://www.sociaalweb.nl/blogs/sociale-teams-en-zorgkosten-een-interessant-cpb-rapport-maar-kijk-uit-voor-overhaaste-conclusies
Winter, H. (2019, Nov 11). Tekorten sociaal domein – Tom Poes verzin een list! https://www.sociaalweb.nl/blogs/tekorten-sociaal-domein-tom-poes-verzin-een-list
Woestenburg, N. O. M., Frederiks, B. J. M., Dorscheidt, J. H. H. M., Floor, T., Bloemhoff, C. E., & Winter, H. B. (2019). Tweede evaluatie Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. (Reeks Evaluatie Regelgeving; No. 45). ZonMW.
Winter, H., Bex-Reimert, V. M., Geertsema, B., Hollenberg, S., & Krol, E. (2019). Vervolgevaluatie van de Wet biometrie in de vreemdelingenketen. Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit der rechtsgeleerdheid.

2018

Bos, L., Dute, J., Boxum, C., & Winter, H. (2018). Derde evaluatie Wet inzake bloedvoorziening. (Reeks evaluatie regelgeving; Vol. 42). ZonMW.
Winter, H. (2018). Geintegreerde voorprocedures zijn óók nodig! Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 31(1), 22-26. Article NTB 2018/8.
Winter, H., Bex-Reimert, V. M., Geertsema, B., & Krol, E. (2018). Onderdak en opvang door Rijk en gemeenten van vertrekplichtige vreemdelingen en de invloed daarvan op terugkeer. Pro Facto.
Winter, H. (2018). Samenwerken met Frans Leeuw. In P. Platenburg, K. de Kogel, & W. de Jongste (Eds.), Beestachtig goed: De enige echte O&B over Frans Leeuw (pp. 181-184). Boom Juridisch.
Hertogh, M. (Ed.), Bantema, W., Weyers, H., Winter, H., & de Winter, P. (2018). Slimme handhaving: Een empirisch onderzoek naar handhaving en naleving van de socialezekerheidswetgeving. Boom Juridische uitgevers.

2017

Winter, H., & Boxum, C. (2017). Beter contact bij boetes? Over 'procedural justice' in boetebezwaarprocedures bij het ministerie van SZW. In H. D. Tolsma, & P. De Winter (Eds.), De wisselwerking tussen recht en vertrouwen bij toezicht en handhaving (pp. 153-169). (Governance & Recht; Vol. 15). Boom Juridisch.
Winter, H., Woestenburg, N., Struiksma, N., Akerboom, C., Boxum, C., & Smits, J. (2017). Criminele beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur. Rijksuniversiteit Groningen / Pro Facto.
Winter, H. B., & Mein, A. G. (2017). De staat van toezicht en handhaving door gemeenten. Gemeentestem, 2017(7464), 938-942. Article Gst. 2017/175.
de kruijf, J. A. M., resodihardjo, S. L., & Winter, H. (2017). Een evenwichtig bestuurde politie? Pro Facto.
Winter, H., Klingenberg, A., Bex-Reimert, V. M., Geertsema, B., & Krol, E. (2017). Evaluatie van de Wet biometrie vreemdelingenketen. Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit der rechtsgeleerdheid.
Winter, H. (2017). Governance en aardbevingen in Groningen. In P. Van den Berg, & G. Molier (Eds.), In dienst van het recht : Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.G. Brouwer ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen (Brouwer bundel) (pp. 231-244). Boom Juridische uitgevers.
Winter, H. (2017). Juridische kwaliteitszorg bij decentrale overheden. In I. Timmer, & A. Mein (Eds.), Legal Management: Realiseren van juridische kwaliteit (pp. 128-149). Boom Juridisch.
Schuldink, D., & Winter, H. (Ed.) (2017). Met angst en beven? Een meervoudige casestudy naar de op- en inrichting van PPS in het aardbevingsgebied Groningen. In M. Sanders (Ed.), Publiek Private Samenwerking: Kunst van het evenwicht (2 ed.). (Studieboeken bestuur en beleid). Boom Bestuurskunde.
Winter, H. (2017). Methoden en technieken voor de juridische wetenschap. Recht der Werkelijkheid, 38(3), 58-62. https://doi.org/10.5553/RdW/138064242017038003008

2016

Marseille, A. T. (Ed.), Tolsma, H. D. (Ed.), Bröring, H. E., Damen, L. J. A., de Graaf, K. J., van Montfort, A. J. G. M., Schueler, B. J., & Winter, H. B. (2016). Bestuursrecht 2: Rechtsbescherming tegen de overheid. (6 ed.) Boom Juridische uitgevers.
Winter, H., & Schuldink, D. (2016). Governance in the earthquake area and the Energy Port Region Groningen: Public-private partnerships as a panacea for a sustainable future?. Paper presented at The Sixth Biennial Conference of the ECPR Standing Group on Regulatory Governance, Tilburg, Netherlands.
Winter, H., & Klein Haarhuis, C. M. (2016). Public Trust and the Preparation of Regulation: The Case of ex ante Studies in the Netherlands. In S. Comtois, & K. De Graaf (Eds.), On Lawmaking and Public Trust (pp. 73-83). (Governance & recht; Vol. 14). Eleven International Publishing.
Douma, W. T., Güven, O., Jancic, D., Pantaleo, L., van der Velde, S., Cherednychenko, O. O., & Winter, H. B. (2016). The Impact of Financial Services in EU Free Trade and Association Agreements on Money Laundering, Tax Evasion and Elusion. European Union. https://doi.org/10.2861/868389
Winter, H. B. (2016). Voorprocedures van bestuurlijke heroverweging. In A. T. Marseille, & H. D. Tolsma (Eds.), Bestuursrecht : Rechtsbescherming tegen de overheid (6 ed., Vol. 2, pp. 173-214). Article 5 Boom Juridische uitgevers.
Klein Haarhuis, C. M., Bernards, B. J. T. H., & Winter, H. (2016). Zelfevaluatie: Programma Thematische wetsevaluatie: opbrengsten en gebruik. (Reeks evaluatie regelgevin). ZonMW.

2015

Woestenburg, N., Winter, H., & Janssens, P. M. W. (2016). What motivates men to offer sperm donation via the internet? Psychology health & medicine, 21(4), 424-430. https://doi.org/10.1080/13548506.2015.1081702
Winter, H. (2015). Bestuurlijke organisatie en geschilbeslechting in het sociaal domein. Rijksuniversiteit Groningen.
Winter, H., & Boxum, C. (2015). Beter contact bij boetes? Over ‘procedural justice’ in boetebezwaarprocedures bij het ministerie van SZW.
Winter, H., Struiksma, N., & Hollander, M. (2015). De selectiviteit, efficiency en effectiviteit van het risicogerichte toezicht op grond van de WOT. Rijksuniversiteit Groningen / Pro Facto.
Sibma, A., Tollenaar, A., De Jager, L., van Buggenum, I., & Winter, H. (2015). De Wet Bibob en het eigen onderzoek van bestuursorganen: Een verkenning van scenario’s. Pro Facto.
Winter, H. (2015). Dialoogtafel biedt een kansrijk perspectief. Dagblad van het Noorden, 2015.
Winter, H., & Stoker, J. (2015). Dialoogtafel: woorden en daden: Eindrapport van de tussentijdse evaluatie. Rijksuniversiteit Groningen.
Winter, H., Muller, E., & Mertens, F. (2015). Inleiding. In F. J. H. Mertens, E. R. Muller, & H. B. Winter (Eds.), Toezicht: Inspecties en autoriteiten in Nederland (pp. 15-25). Wolters Kluwer.
Winter, H. (2015). Slecht beargumenteerde sociale teams cruciaal in relatie met de burger. Sociaal Bestek, 15(6), 54-56.
Winter, H., Couwenberg, O., Akerboom, C., Woestenburg, N., & Struiksma, N. (2015). Tariefregulering in de advocatuur: Onderzoek naar de voor- en nadelen. Rijksuniversiteit Groningen / Pro Facto.
Winter, H. (2015). Toezicht in het Nederlandse (bestuurs)recht. In F. J. H. Mertens, E. R. Muller, & H. B. Winter (Eds.), Toezicht: Inspecties en autoriteiten in Nederland (pp. 29-49). Wolters Kluwer.
Winter, H., Muller, E., & Mertens, F. (2015). Toezicht in perspectief. In F. J. H. Mertens, E. R. Muller, & H. B. Winter (Eds.), Toezicht: Inspecties en autoriteiten in Nederland (pp. 565-572). Wolters Kluwer.
Last modified:17 April 2024 09.20 a.m.
View this page in: Nederlands