Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsprof. dr. H.B. (Heinrich) Winter

prof. dr. H.B. (Heinrich) Winter

Hoogleraar Bestuurskunde

Expertise

Bestuurskunde, (wets)evaluatieonderzoek, toezicht en rechtshandhaving, algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht, vreemdelingenrecht, asylum law.

Overige functies

Nevenfuncties: Directeur Pro Facto (onderzoeks- en adviesbureau te Groningen); Voorzitter Raad van Toezicht WIJ Groningen; Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Wold & Waard (woningcorporatie Westerkwartier); kerndocent leergang Publieke Strategie en Leiderschap AOG
Laatst gewijzigd:15 februari 2019 08:54

Contactgegevens

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
Nederland

Kamer H.13.14.215 (Harmoniegebouw)