Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsprof. dr. H.B. (Heinrich) Winter

prof. dr. H.B. (Heinrich) Winter

Hoogleraar Bestuurskunde

Expertise

Bestuurskunde, (wets)evaluatieonderzoek, toezicht en rechtshandhaving, algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht, vreemdelingenrecht, asylum law.

Overige functies

Nevenfuncties: Directeur Pro Facto (onderzoeks- en adviesbureau te Groningen); Voorzitter Raad van Commissarissen Timpaan-groep (kinderopvang, welzijnswerk en onderwijsbegeleiding); Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Wold & Waard (woningcorporatie Westerkwartier); lid auditcommittee Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit; kerndocent leergang Public Strategy Course AOG
Laatst gewijzigd:29 maart 2018 07:35

Contactgegevens

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
Nederland

Kamer H.13.14.215 (Harmoniegebouw)