Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us prof. dr. H.B. (Heinrich) Winter

prof. dr. H.B. (Heinrich) Winter

Hoogleraar Bestuurskunde

Heinrich Winter (1962) is sinds april 2014 hoogleraar Bestuurskunde. Daarvoor was hij vanaf mei 2010 bijzonder hoogleraar Toezicht op de Vide-leerstoel in Groningen en parttime universitair hoofddocent. In 1996 promoveerde hij op een proefschrift over evaluatie van wetgeving ('Evaluatie in het wetgevingsforum. Een onderzoek naar de relatie tussen evaluatie en de kwaliteit van wetgeving'). Promotores waren Michiel Scheltema en Michiel Herweijer. Bij de vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde doceert hij diverse vakken zoals Elementaire Bestuurskunde, Bestuurskundig Leeronderzoek, Supervision and Enforcement in Digital Society en Regulation of Digital Technologies. In het verleden doceerde hij Toezicht en Rechtshandhaving, Vreemdelingenrecht, Refugee & Asylum law. Hij begeleidt scripties op het terrein van de juridische bestuurskunde/recht en bestuur.

Naast zijn werk bij de universiteit is hij oprichter/directeur van Pro Facto, bestuurskundig en bestuursjuridisch onderzoek, advies en opleidingsbureau. Pro Facto is gevestigd in Groningen en heeft twintig medewerkers. Opdrachtgevers zijn uitsluitend overheden, in heel Nederland. Kernproducten zijn juridisch advieswerk (huisadvocatenfunctie, ondersteuning bezwaarschriftprocedure), rekenkameronderzoek, (wets)evaluatieonderzoek, juridische doorlichtingen en cursussen.

Laatst gewijzigd:25 juni 2022 13:14