Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. dr. H.B. (Heinrich) Winter

Publications

Aansluiting bij een terroristische organisatie en verlies van Nederlanderschap: Hoe werkt het in de praktijk?

Evaluatie van overheidsbeleid

Grensoverstijgende rechtsbeoefening: Liber amicorum Jan Jans

Het voorkomen en oplossen van conflicten in het sociaal domein: wat werkt?

Het voorkomen en oplossen van geschillen in het sociaal domein: Onderzoek naar veelbelovende werkwijzen levert bouwstenen op

Toezicht in het sociaal domein

Voorkomen en beslechten van geschillen in het sociaal domein: Tussenrapportage

De corona-crisis en het sociaal domein

De Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting geëvalueerd: nog steeds veel dorre grond

Evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur: Eindrapportage

Read more

Press/media

Ook na Pels Rijcken laten toezichthouders de grote advocatenkantoren ongemoeid

Handhavers aan de leiband

Wat betekent het aftreden van het kabinet voor de coronacrisis?

Dat gemeente Emmen de baas wordt in Wildlands is verre van ideale situatie

Handhaving: van impopulair onderwerp naar kansrijk beleid

Prestige kan reden zijn dat veel geld in Groninger vliegveld wordt gestoken

Je hebt als overheid afspraken met de burgers gemaakt, hou je daar dan aan

Dit kan zo lang duren omdat je, na afwijzing asielprocedure, opnieuw aanvraag kunt indienen

Om infiltratie van drugsbendes te vermijden, moeten politieke partijen kandidaten goed screenen

Illegalen keren eerder terug na goede opvang

Read more