Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us prof. dr. H.B. (Heinrich) Winter

Publications

De griffier kijkt in de spiegel: Reflecties over twintig jaar griffiers in Nederland en ontwikkelingen en trends in de decentrale democratie

Eindrapport Evaluatie preventief fouilleren

Naar een duurzaam en effectief stelsel van toezicht op de in- lichtingen- en veiligheidsdiensten

Nog lang niet open genoeg

Paralegals in de sociale advocatuur: Reddingsboei of fata morgana?

Tweede evaluatie van de Wet afbreking zwanger­schap: Wat gaat de wetgever met de principiële kwesties doen?

Voorbij de toeslagaffaire: Nieuwe kansen voor responsieve klachtbehandelaars?

Aansluiting bij een terroristische organisatie en verlies van Nederlanderschap: Hoe werkt het in de praktijk?

De Wet verplichte meldcode geëvalueerd: de eerste stappen gezet, maar doel nog niet bereikt

Evaluatie van overheidsbeleid

Read more

Press/media

Privacywaakhond gaat ook algoritmes controleren, maar verzuipt nu al in ‘t werk

Rechter wordt kritischer op overheid, wat betekent dit voor de burger?

Ook na Pels Rijcken laten toezichthouders de grote advocatenkantoren ongemoeid

Handhavers aan de leiband

Wat betekent het aftreden van het kabinet voor de coronacrisis?

Dat gemeente Emmen de baas wordt in Wildlands is verre van ideale situatie

Handhaving: van impopulair onderwerp naar kansrijk beleid

Prestige kan reden zijn dat veel geld in Groninger vliegveld wordt gestoken

Je hebt als overheid afspraken met de burgers gemaakt, hou je daar dan aan

Read more