Skip to ContentSkip to Navigation
Expertisecentrum In the LEADOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Expertisecentrum In the LEAD

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Expertisecentrum In the LEADBlog
Header image In the LEAD

Nieuw Regionaal Economisch Beleid in Nederland?

Datum:27 november 2017

Nieuw Regionaal Economisch Beleid in Nederland?: Over Leidende (en Achterblijvende) Regio’s

Op 22 november organiseerde de RSA Nederland haar najaarsdag in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het thema was Nieuw Regionaal Economisch Beleid en daaraan gekoppeld de vraag of het Regeerakkoord van Rutte-III een come back betekent voor regionaal economisch beleid in Nederland. Harry Garretsen en Focco Vijselaar (dir. AEP van EZK & LNV) verzorgden de 2 keynotes. De slides van hun bijdragen zijn resp. hier en hier te vinden. In de bijdrage van Garretsen wordt gerefereerd aan het lopende onderzoek van In the LEAD naar het belang van regionaal geclusterde persoonlijkheidskenmerken voor regionale en economische en politieke uitkomsten, over de finale uitkomsten van dit onderzoek binnenkort meer op deze site….