Skip to ContentSkip to Navigation
Expertisecentrum In the LEADOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Expertisecentrum In the LEAD

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Expertisecentrum In the LEADBlog
Header image In the LEAD

De economische en psychologische veerkracht van steden (update en een eerste plaatje)

Datum:05 maart 2016
Auteur:Harry Garretsen, Janka Stoker

Een jaar geleden deden we kort verslag van een nieuw onderzoeksproject vanuit In the LEAD met Ron Martin (economisch geograaf) en Jason Rentfrow (sociaal psycholoog), allebei verbonden aan de Universiteit van Cambridge naar 'resilience', oftwel veerkracht. In het Verenigd Koninkrijk zijn de economische verschillen tussen regio's en steden opvallend groot (en groeiende). Het zuiden is veel welvarender dan het noorden, en steden als Londen en Liverpool liggen weliswaar in hetzelfde land maar de onderlinge economische ontwikkeling loopt enorm uiteen. Ook zijn er forse verschillen in hoe de diverse regio's en steden op een schok als bijvoorbeeld de financiële crisis van 2008 en de daaropvolgende recessie reageerden. Ter verklaring van deze verschillen en in het bijzonder van het structureel achterblijven van bepaalde gebieden, komen economen steevast aanzetten met factoren als de economische specialisatie of regionale structuur (te veel oude industrie?), de kwaliteit van de lokale beroepsbevolking (teveel laaggeschoolden?), de ligging (te ver van het economische centrum, in casu Londen?) of een containerbegrip als “tekortschietend concurrentievermogen”. Allemaal relevant en meer of minder belangrijk, maar onderzoek voor landen als het VK wijst ook uit dat dit type economische verklaringen maar zeer ten dele kan verklaren waarom de ene stad sneller groeit dan de andere, of waarom de ene regio een nationale recessie veel eerder en beter verwerkt dan de andere.

Gelukkig hebben we nu de mogelijkheid om alternatieve, meer psychologische, verklaringen voor de geconstateerde verschillen te vinden. Rekening houdend met de genoemde en nog andere economische verklaringen voor de allengs grotere regionale verschillen, wordt in ons onderzoek voor een steekproef van 63 Britse steden namelijk nagegaan of de psychologie van een stad of, beter gezegd, van haar inwoners wellicht mede verklaart waarom Londen het beter doet dan Liverpool. Gebaseerd op een survey onder ruim 400.000 Britten naar de bekende Big5 persoonlijkheidsdimensies (openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness en neuroticism) kunnen we per stad vaststellen wat het psychologische Big5 profiel is. De afgelopen periode zijn de data verzameld en gekoppeld, en we zijn nu zover dat we daadwerkelijk kunnen nagaan of de psychologische variabelen er inderdaad toe doen, en extra verklaringen bieden voor de veerkracht van de diverse steden. Als “teaser” (en zeker nog niet als wetenschappelijk bewijs!) geeft dit plaatje de relatie per stad weer tussen de gemiddelde jaarlijkse economische groei over de periode 1981-2013 (verticale as) en de score op 1 van de Big5 variabelen, neuroticisme (horizontale as). De score op neuroticisme geeft aan hoe mensen omgaan met negatieve emoties zoals stress en angst. Er blijkt een duidelijk negatief significant verband tussen beide variabelen te zijn: hoe hoger de score op neuroticisme, hoe lager de economische groei (ook als wordt gecontroleerd voor andere variabelen die van invloed op de economische groei zijn).

De verleiding is natuurlijk groot om nu dus maar te constateren dat steden als Stoke of Grimsby (what's in name?) het economisch structureel minder goed doen omdat de inwoners relatief hoog scoren op deze Big5 variabele, maar zover zijn we nog lang niet. Om te beginnen is correlatie geen causaliteit, dus zonder deugdelijke theorie waarom en hoe Big5 scores kunnen doorwerken op de economie is dit een geval van “data op zoek naar theorie”. Bovendien zou het verband wellicht van de regionale economie naar de regionale psyche kunnen lopen: mensen worden neurotisch juist ómdat het economisch zo slecht gaat. En het zou in ieder geval veel te simpel zijn om de verschillen tussen zeg Grimsby in het noordoosten en Bournemouth in het zuiden van Engeland op te hangen aan deze ene, enkele Big5 score. Ook roept het plaatje meteen de vraag op waarom plaatsen als Milton Keynes, Crawley en Telford uitbijters lijken (wellicht omdat het z.g. “new towns” a la Almere zijn?) etc etc.

Kortom, nu de data-verzameling een eind op streek is, wordt de onderzoeknieuwsgierigheid door dit soort plaatjes vooral verder aangewakkerd en willen we meer weten. Wij gaan er de komende tijd verder mee aan de slag. Wordt dus vervolgd... en als er echt wat melden is in termen van serieuze onderzoeksresultaten valt het uiteraard hier als eerste te lezen.

> bekijk het plaatje

Reacties

Reacties laden...