Skip to ContentSkip to Navigation
Centre of expertise In the LEAD
Faculty of Economics and Business
In the LEAD Blog
Header image In the LEAD

Resultaten voor tag: arbeid

Hoe de schaarse werknemer te verleiden: column in het FD

Datum:20 december 2021
De kreet ‘voor jou tien anderen’ wordt voor de verandering nu door de werknemers geuit. Bedrijven hebben daarom goede leidinggevenden nodig die het personeel aan zich weten te binden en weten te behouden, schrijven de hoogleraren RUG Janka Stoker en Harry Garretsen in hun nieuwe column in het FD.