Skip to ContentSkip to Navigation
Expertisecentrum In the LEADOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Expertisecentrum In the LEAD

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Expertisecentrum In the LEADOver ons

Wie zijn wij?

In the LEAD (Leadership, Evidence, Advice & Data) is het expertisecentrum van de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van leiderschap. Als expertisecentrum bieden wij 1) state of the art onderzoek voor organisaties over de effectiviteit van leiderschap en 2) advies op maat, colleges en lezingen voor organisaties en professionals.

Onze hoogleraren en onderzoekers zijn experts op het gebied van leiderschap binnen organisaties, regio’s en landen. Hieronder leest u meer over de expertise van de directie van In the LEAD. Uw organisatie kan profiteren van hun wetenschappelijk gefundeerde kennis. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.


De directie van In the LEAD
Janka Stoker

Prof.dr. Janka Stoker

Janka Stoker werkt sinds 2003 als hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering aan de RUG. Zij heeft in haar werk altijd wetenschap en praktijk gecombineerd. Ze heeft haar werk als senior managing consultant bij Berenschot een flink aantal jaren gecombineerd met haar hoogleraarschap, en ze heeft als eindverantwoordelijk bestuurder aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde vijf jaar ervaren hoe het is om in de praktijk leiding te geven. In haar onderzoek richt zij zich op wetenschappelijk relevante vragen die óók voor organisaties actueel en urgent zijn. Dat doet zij ook in opdracht van derden, zoals blijkt uit de projecten bij Ahold, De Nederlandsche Bank en Aedes. Als adviseur heeft zij grote private en publieke organisaties geadviseerd over vraagstukken rondom leiderschap en verandering: ze was o.a. actief bij ProRail, MeesPierson, de gemeente Groningen en Unilever. Ook was zij lid van de commissie Ottow, die een evaluatie van het toetsingsproces van DNB en AFM heeft uitgevoerd. Sinds augustus 2018 is zij door de AFM aangesteld als externe deskundige bij deze bestuurderstoetsingen. Als toezichthouder bij de Universiteit Twente, als voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Economic Board Groningen en als bestuurder aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde heeft zij zelf substantieel praktijkervaring opgedaan in de ins en outs van leiderschap. Ze is een veelgevraagd spreker op congressen en in cursussen voor managers en bestuurders, en treedt regelmatig op in de media, zie bijvoorbeeld:


Harry Garretsen

Prof.dr. Harry Garretsen

Harry Garretsen is sinds 2008 hoogleraar International Economics & Business aan de RUG. Naast een lange academische carrière, zoals onder andere blijkt uit zijn nevenaanstelling als fellow aan de Universiteit van Cambridge en eerdere hoogleraarsbenoemingen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Utrecht, heeft hij zich ook altijd actief bezig gehouden met economisch beleid en beleidsadvisering. Zo werkte hij bij De Nederlandsche Bank, was hij van 2004-2014 plv. Kroonlid bij de Sociaal Economische Raad (SER) en jarenlang lid van de Raad van Advies en eveneens academic partner van het Centraal Planbureau (CPB). Zijn eigen managementervaring deed hij onder meer op als decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde in Groningen en als lid van de Raad van Commissarissen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Thans is hij lid van de Bankraad, het adviesorgaan van de directie van De Nederlandsche Bank.

Zijn onderzoeksterrein is van oudsher de internationale monetaire en handelseconomie en de link tussen economie en geografie. Sinds enkele jaren bevindt zijn onderzoek zich met name op het raakvlak tussen economie, leiderschap & management. Garretsen wordt in binnen- en buitenland regelmatig als expert of opdrachtonderzoeker gevraagd, zo was hij de afgelopen jaren actief voor het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Financiën, de Bundesbank, de EU en de Wereldbank. Via de RUG en de Universiteit van Cambridge heeft hij ook ruime ervaring met executive onderwijs, en hij mengt zich regelmatig in het publieke debat over economische en ook leiderschapsaangelegenheden, onder andere via het discussieforum Me Judice waar hij één van de redacteuren is. Zie bijvoorbeeld:

Laatst gewijzigd:13 november 2018 13:10
printView this page in: English