Skip to ContentSkip to Navigation
Expertisecentrum In the LEADOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Expertisecentrum In the LEAD

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Expertisecentrum In the LEADOver ons

Wie zijn wij?

Als expertisecentrum In the LEAD bieden wij ondersteuning aan strategische leiders met behulp van inzichten verkregen uit wetenschappelijke onderzoeksresultaten. Wij combineren de visies van economen, leiderschaps- en managementwetenschappers om een allround advies te leveren en houden altijd rekening met de sociale context. Het is ons doel om hypes te scheiden van gefundeerde en effectieve leiderschapsmethoden en willen leiders helpen om op een doeltreffende manier te reageren op economische en maatschappelijke kwesties. Samen tillen wij het leiderschap in uw organisatie naar een hoger niveau.


De directie van In the LEAD
Janka Stoker
Prof. J.I. Stoker

Janka Stoker werkt sinds 2003 als hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering aan de RUG. Zij heeft in haar werk altijd wetenschap en praktijk gecombineerd. Toen zij promotieonderzoek verrichtte aan de Universiteit Twente was zij tevens freelance adviseur voor KPN en ADC. Ze heeft haar werk als senior managing consultant bij Berenschot een flink aantal jaren gecombineerd met haar hoogleraarschap, en ze heeft als eindverantwoordelijk bestuurder aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde 5 jaar ervaren hoe het is om in de praktijk leiding te geven. In haar onderzoek richt zij zich altijd op wetenschappelijk relevante vragen die óók voor organisaties actueel en urgent zijn. Dat doet zij in veel gevallen in opdracht van derden, zoals blijkt uit de projecten bij Ahold, De Nederlandsche Bank en Aedes. Als adviseur heeft zij grote private en publieke organisaties geadviseerd over vraagstukken rondom leiderschap en verandering: ze was o.a. actief bij ProRail, MeesPierson, de gemeente Groningen en Unilever. Ook was zij lid van de monitorcommissie ‘cultuurverandering DNB’. Als toezichthouder bij de Universiteit Twente en als bestuurder aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde heeft zij zelf substantieel praktijkervaring opgedaan in de ins en outs van leiderschap. Ze is een veelgevraagd spreker op congressen en in cursussen voor managers en bestuurders, en treedt regelmatig op in de media, zie bijvoorbeeld:


Harry Garretsen
Prof. J.H. Garretsen

Harry Garretsen is sinds 2008 hoogleraar International Economics & Business aan de RUG. Naast een indrukwekkende academische carrière, zoals onder andere blijkt uit zijn nevenaanstelling als fellow aan de Universiteit van Cambridge en eerdere hoogleraarsbenoemingen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Utrecht , heeft hij zich ook altijd actief bezig gehouden met economisch beleid en beleidsadvisering. Zo werkte hij bij De Nederlandsche Bank, was hij van 2004-2014 plv. Kroonlid bij de SER en jarenlang lid van de Raad van Advies van het CPB. Zijn eigen managementervaring deed hij onder meer op als decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde in Groningen. Tevens is hij thans lid van de RvC van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en van de Bankraad, het adviesorgaan van de directie van De Nederlandsche Bank. Zijn onderzoeksterrein is de internationale en macro-economie, waarbij het vestigingsgedrag van bedrijven een belangrijke plaats inneemt. Garretsen wordt in binnen- en buitenland regelmatig als expert of opdrachtonderzoeker gevraagd, zo was hij de afgelopen jaren actief voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Financiën, de Bundesbank, de EU en de Wereldbank. Via de RUG en de Universiteit van Cambridge heeft hij ruime ervaring met executive onderwijs, en hij mengt zich regelmatig in het publieke debat over economische aangelegenheden, onder andere via het discussieforum Me Judice waar hij één van de hoofdredacteuren is, zie bijvoorbeeld:

Laatst gewijzigd:27 september 2017 12:34
printOok beschikbaar in het: English