Skip to ContentSkip to Navigation
Centre of expertise In the LEAD
Faculty of Economics and Business
In the LEAD Blog
Header image In the LEAD

Resultaten voor tag: verandermanagement

Achterstand managementkwaliteit Noord-Nederland aangepakt door universiteit en provincies

Datum:16 februari 2021
Een nieuw managementprogramma voor leidinggevenden in de Noord-Nederlandse maakindustrie en bouwnijverheid moet de achterstand in managementkwaliteit ten opzichte van andere regio’s gaan beslechten.