Skip to ContentSkip to Navigation
Centre of expertise In the LEAD
Faculty of Economics and Business
In the LEAD Blog
Header image In the LEAD

Achterstand managementkwaliteit Noord-Nederland aangepakt door universiteit en provincies

Datum:16 februari 2021

Managementprogramma In the LEAD
Managementprogramma In the LEAD

Een nieuw managementprogramma voor leidinggevenden in de Noord-Nederlandse maakindustrie en bouwnijverheid moet de achterstand in managementkwaliteit ten opzichte van andere regio’s gaan beslechten. “We weten dat beter management gepaard gaat met hogere productiviteit,” zegt een van de initiatiefnemers, professor Janka Stoker van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). “De drie noordelijke provincies zien ook het belang, en onder andere met hun financiële steun aan deelnemers starten we dit voorjaar met ons nieuwe executive managementprogramma bij de University of Groningen Business School (UGBS).”

Programmadirecteuren en hoogleraren Janka Stoker en Harry Garretsen hebben met hun expertisecentrum In the LEAD veel kennis en ervaring met gerichte managementontwikkeling. “Met beter management kunnen bedrijven hun groeipotentieel beter benutten en hun groeikansen vergroten”, zegt Garretsen. “Daarom is het juist nu, in een tijd waarin groei misschien niet vanzelfsprekend is, goed voor managers uit het Noorden om te starten met een gericht ontwikkeltraject.”


Achterstand Noord-Nederland

Uit eerder onderzoek van de Rabobank en de RUG, blijkt dat Noord-Nederland achter loopt als het gaat om managementkwaliteit. Vooral de provincie Noord-Brabant, en in het bijzonder de regio Brainport Eindhoven, doen het erg goed. Een hogere managementscore gaat gepaard met een hogere productiviteit: als een gemiddeld bedrijf in Noord-Nederland zijn management verbetert naar het niveau van een gemiddeld bedrijf in Zuid-Nederland, gaat dit samen met 4 procent meer omzet per werknemer en 6 procent meer winst.

Wat is sterk management? 

Op dit moment groeit het aantal samenwerkingen in het Noorden tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Een mooi voorbeeld hiervan is de Smart Industry Hub dat zich richt op het versterken van operationeel management door digitalisering. Maar sterk management gaat naast het operationele deel ook over personeel, doelstellingen en prestaties. Stoker: “Het nieuwe managementprogramma is op de praktijk afgestemd en opgezet in samenwerking met ervaren managers uit de regio. Het programma draait dan ook om recente bedrijfskundige inzichten en praktische managementtools om het eigen bedrijf te verbeteren op strategie, talentmanagement en het meten van prestaties.” 

Universiteit van het Noorden

Bestuursvoorzitter Jouke de Vries van de RUG vindt het initiatief van Stoker en Garretsen uitstekend passen bij de ambitie van ‘de Universiteit van het Noorden’ waar de RUG aan werkt: een uitgebreid kennisnetwerk in Friesland, Groningen, Drenthe en Noord-Duitsland. Onze regio wordt gedomineerd door het MKB, aldus De Vries. Een deel van die bedrijven willen verder groeien door internationaal actief of actiever te worden, maar kunnen net die sprong niet maken. De medewerkers van die bedrijven moeten wij dus opleiden, in de hele lijn van MBO tot WO. Zo voegen we iets toe aan de regio. 

Meten hoe het voor de organisatie werkt

Vooraf, na afloop van het managementprogramma en na een jaar wordt er een scan uitgevoerd van de managementkwaliteit binnen organisaties. De ontwikkeling in resultaten van deze scans wordt voor de deelnemende manager inzichtelijk gemaakt en afgezet tegen het gemiddelde in Nederland. Om de vervolgstap te zetten, biedt het managementprogramma ook een individueel traject, waarin het bedrijf wordt gekoppeld aan een toptalent van de RUG. Onder begeleiding van een ervaren RUG-docent, neemt deze student de manager tijd uit handen door te werken aan een gericht verbeterplan.

Meer informatie

  • Voor vragen over het programma kunt u contact opnemen met:
    Janka Stoker en/of Harry Garretsen. E-mail: j.i.stoker rug.nl of j.h.garretsen rug.nl
  • Kijk voor meer informatie over het gehele programma op:  www.rug.nl/ugbs-managementprogramma  Ook voor de exacte regeling van de financiering van de helft van de programmakosten door de drie noordelijke provincies: Groningen, Fryslân en Drenthe
  • Bekijk de video over het managementprogramma >>

Over expertisecentrum In the LEAD

Expertisecentrum In the LEAD (ITL) van de Rijksuniversiteit Groningen biedt ondersteuning aan strategische leiders met behulp van inzichten verkregen uit wetenschappelijke onderzoeksresultaten. Het expertisecentrum wordt geleid door hoogleraren Janka Stoker en Harry Garretsen. Zij combineren de visies van economen, leiderschaps- en managementwetenschappers om een allround advies te leveren en houden altijd rekening met de sociale context. Doel is om hypes te scheiden van gefundeerde en effectieve leiderschapsmethoden en leiders te helpen om op een doeltreffende manier te reageren op economische en maatschappelijke kwesties. 

Over UGBS

De University of Groningen Business School (UGBS) biedt onderwijs voor professionals. Van executive MBA’s en executive masters tot korte programma’s, masterclasses en incompany programma’s. Onder andere op gebied van gezondheid, energietransitie, governance, marketing, big data, duurzaam ondernemen, digitale transformatie, accounting, assurance, finance en M&A and Valuation