Skip to ContentSkip to Navigation
Centre of expertise In the LEAD
Faculty of Economics and Business
In the LEAD Blog
Header image In the LEAD

Webinar: Het vergeten belang van managementkwaliteit

Datum:18 april 2023
Samenvattende visual (copyright: www. zakelijketekeningen.nl)
Samenvattende visual (copyright: www. zakelijketekeningen.nl)

Janka Stoker & Harry Garretsen gaven op 6 april 2023 een webinar voor Venster (een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over het vergeten belang van managementkwaliteit.

In het webinar nemen de hoogleraren je mee in hun onderzoek naar de kwaliteit van management in het openbaar bestuur op basis van het Werkonderzoek. Ze belichten daarbij ook het verschil tussen de kwaliteit van het management en de rol van de individuele leidinggevende. Daarnaast gaan ze in op de verschillen in oordelen van medewerkers en leidinggevenden. Tot slot bespreken Stoker en Garretsen hoe zowel kwaliteit van management als individueel leiderschapsgedrag samenhangen met bijvoorbeeld de betrokkenheid van medewerkers, teamprestaties en het leervermogen van de organisatie.

Bekijk de samenvatting van het webinar of het volledige webinar terug.