Skip to ContentSkip to Navigation
Centre of expertise In the LEAD
Faculty of Economics and Business
In the LEAD Blog
Header image In the LEAD

Wat te verwachten met vrouwen aan de macht?

Datum:21 augustus 2023
Janka Stoker
Janka Stoker

De wetenschapsredactie van de Volkskrant zocht deze zomer antwoord op grote, eigenlijk niet te beantwoorden vragen van lezers. De laatste vraag die ze probeerden te beantwoorden was: zou de wereld beter af zijn als vrouwen aan de macht waren? Daarvoor gingen ze te rade bij verschillende wetenschappers: historici, psychologen, politicologen en leiderschapsexperts, waaronder hoogleraar Janka Stoker. Ze gaven een kleine cursus verwachtingsmanagement in zeven lessen.

'Je moet je om te beginnen bewust zijn van onze stereotypen over mannen en vrouwen, plus stereotypen over allerlei taken en rollen in de maatschappij', aldus Janka Stoker, hoogleraar leiderschap en organisatieverandering. In een onderzoek enquêteerde zij onder meer ruim 5.500 lezers van het vaktijdschrift Intermediair over de eigenschappen van een 'goede' leider. Stereotypen over mannen vallen nogal eens samen met stereotypen over leiderschap: 'Dat heeft dan allemaal met daadkracht te maken', zegt ze. 'Met assertief zijn, krachtig, dominant, bereid risico te nemen, om stelling te nemen, om de leiding te nemen. Dat is precies waar we traditioneel aan denken als we aan mannen denken.' Dan de vrouwelijke stereotypen: vrouwen zouden warm zijn, begripvol, gevoelig voor de behoefte van anderen, begrijpend, ondersteunend, bescheiden. 'Een vrouw wordt kortom geacht sympathiek te zijn in haar optreden.'

Als een vrouw leidinggevende wordt, dan is het risico aanzienlijk dat er ongerijmdheid ontstaat tussen de verwachtingen die men van haar heeft volgens de 'hardere' stereotypen als leider en de 'zachtere' stereotypen als vrouw, waaraan ze heeft te voldoen, liet de invloedrijke Amerikaanse sociaal psycholoog Alice Eagly zien. 'En dan ontstaan dus de problemen', zegt Stoker. Lees het volledige artikel op de website van de Volkskrant om meer te leren over de problematische gevolgen van deze 'ongerijmdheid-hypothese'.