Skip to ContentSkip to Navigation
Centre of expertise In the LEAD
Faculty of Economics and Business
In the LEAD Blog
Header image In the LEAD

Nieuwe studie naar managementkwaliteit en productiviteit!

Datum:10 december 2020
Managementkwaliteit <-> productiviteit
Managementkwaliteit <-> productiviteit

Waarom verschillen gelijksoortige bedrijven sterk in hun productiviteit? Een afdoende antwoord op die voor wetenschappers en beleidsmakers belangrijke vraag blijkt niet eenvoudig. In dit nieuwe onderzoek wordt voor de Nederlandse industrie aangetoond dat het meten van managementkwaliteit deze productiviteitspuzzel mogelijk deels kan oplossen: hogere managementkwaliteit gaat duidelijk samen met een hogere productiviteit. Tevens wordt onderzocht in hoeverre innovativiteit en internationale ontplooiing een rol spelen in de relatie tussen managementkwaliteit en productiviteit.

Nadat In the LEAD vorig jaar samen met onderzoekers van het CBS en in opdracht van het Ministerie van EZK, voor bedrijven uit de Nederlandse industrie liet zien dat managementkwaliteit en productiviteit sterk positief samenhangen, bevestigt en verdiept het vandaag verschenen onderzoek, wederom samen met CBS en in opdracht van EZK, dit positieve verband tussen managementkwaliteit en productiviteit.

De resultaten van het onderzoek vormen mede de aanleiding voor In the LEAD om i.s.m. de drie noordelijke provincies, de bedrijven in de Noord-Nederlandse industrie en het CBS in 2021 een interventiestudie te gaan doen. In deze interventiestudie (managers uit de industrie nemen deel aan een managementprogramma van de RUG) zal worden onderzocht in hoeverre managementkwaliteit verbeterbaar is en of een dergelijke verbetering ook een positief effect heeft op de bedrijfsprestaties.  Wordt vervolgd in 2021!   

Zie het volledige (Engelstalige) onderzoeksrapport incl. een Nederlandstalige managementsamenvatting op blz. 4.

Voor de samenvatting van het onderzoek, zie het op 10 december 2020 online verschenen artikel in Economisch Statistische Berichten (ESB).

Publicatie rapport door het CBS >>