Skip to ContentSkip to Navigation
Centre of expertise In the LEAD
Faculty of Economics and Business
In the LEAD Blog
Header image In the LEAD

Nieuwe bestuurscultuur kansrijker met andere leiders: column in het FD

Datum:10 mei 2021

Door: Janka Stoker en Harry Garretsen

Deze column van Janka Stoker en Harry Garretsen is gepubliceerd op fd.nl op 9 mei 2021.

Verandering van bestuurscultuur in politiek Den Haag wordt lastig als huidige leiders aanblijven. Het bedrijfsleven zou het wel weten, schrijven de hoogleraren Janka Stoker en Harry Garretsen. Daar bedankt men de topman voor bewezen diensten.

Het is te hopen dat het meireces de Tweede Kamerleden goed heeft gedaan, want ze staan voor een zware opgave de komende tijd. Informateur Herman Tjeenk Willink heeft zijn eindverslag opgeleverd en meent dat er voldoende draagvlak is voor bestuurlijke vernieuwingen, zoals een regeerakkoord op hoofdlijnen.

Bovendien heeft hij geconstateerd dat een nieuw kabinet onder Mark Rutte niet is uitgesloten; die optie op Rutte IV gaat wel gepaard met een breed levend ‘verlangen naar een andere bestuursstijl en meer dualisme’, aldus Tjeenk Willink.

Het is mooi dat Tjeenk Willink er nog vertrouwen in heeft, want juist hij roept al decennia dat het in een democratie gaat om tegenspraak, tegenwicht en tegenmacht - zonder noemenswaardig effect. Wars van frustratie blijft hij het echter onvermoeibaar in en buiten Den Haag uitleggen, en dat stemt hoopvol.

Het moet nu echter van anderen komen: van de nieuwe Kamerleden, de volgende informateur, en vooral ook van Rutte zelf, die reeds heeft aangegeven snel met ‘radicale ideeën’ te komen. Maar de grote vraag is waarom het nu met die nieuwe bestuurscultuur wél zou lukken, zeker gezien het feit dat dit dan met een premier moet die eindverantwoordelijk is voor die ‘oude’ bestuursstijl. 

Lees het volledige artikel op fd.nl >>