Skip to ContentSkip to Navigation
Centre of expertise In the LEAD
Faculty of Economics and Business
In the LEAD Blog
Header image In the LEAD

Met het dwarsbomen van Twitter-thuiswerkers gaat Elon Musk de wedstrijd niet winnen: column in het FD

Datum:29 november 2022

Onderzoek toont aan dat hybride werken productiever is dan fulltime op kantoor. Dat komt vooral door minder reistijd. Maar succesvol hybride werken stelt wel extra eisen aan managers, stellen Janka Stoker en Harry Garretsen in hun nieuwste column voor het Financieele Dagblad.

Voor diegenen die nog niet door hem zijn ontslagen, had de kersverse Twitter-baas Elon Musk aanvankelijk een duidelijke boodschap: werken doe je op kantoor en niet thuis. Na een forse leegloop – honderden medewerkers stapten hierom op - matigde Musk zijn uitspraak.

Sinds het uitbreken van de coronapandemie is er, deels verplicht en deels vrijwillig, door organisaties op ongekende schaal gekozen voor allerlei vormen. Helemaal niet of juist volledig thuiswerken blijken de uitzonderingen; vrijwel alle organisaties kiezen ondertussen voor een tussenvorm van hybride werken. Maar werkt dat ook?

Het succes van dit soort concepten hangt in de eerste plaats af van een goed antwoord op de vraag waar hybride werken precies de oplossing voor is. Als de leiding dat eenmaal weet, dan is de cruciale tweede voorwaarde een duidelijk en concreet beleid.

Het werk van onderzoekers als econoom Nick Bloom toont aan dat Musk er met zijn persoonlijke kruistocht tegen thuiswerken naast zit. Mits goed vormgegeven, is hybride werken echt te verkiezen boven het ‘kantoor is heilig’-denken. Maar dan moet er nog wel aan een derde voorwaarde worden voldaan. En dat is iets waar het bij Musk ook nogal aan schort. Succesvol hybride werken vraagt namelijk ook om goed leiderschap, aldus Stoker en Garretsen.

Lees de volledige column op de website van het FD.