Skip to ContentSkip to Navigation
Centre of expertise In the LEAD
Faculty of Economics and Business
In the LEAD Blog
Header image In the LEAD

Met alleen vakkennis kom je als minister niet ver: column in het FD

Datum:09 april 2024
Janka Stoker en Harry Garretsen
Janka Stoker en Harry Garretsen

In een nieuw ‘programkabinet’ zijn ministers die louter kunnen bogen op vakmatige expertise niet genoeg. Voor het slagen van de zo gewenste nieuwe bestuurscultuur zijn juist ook politieke competenties cruciaal, stellen Janka Stoker en Harry Garretsen in hun nieuwe column voor het Financieele Dagblad.

Als het advies van ex-informateur Kim Putters wordt opgevolgd, koerst Nederland af op een programkabinet. De onderhandelingen lopen natuurlijk nog, maar Putters’ opvolgers, Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol, zijn optimistisch gestemd. Deze informateurs hebben van de Tweede Kamer acht weken de tijd gekregen om de VVD, PVV, NSC en BBB tot een inhoudelijk akkoord op hoofdlijnen te bewegen.

We zijn op weg naar een uniek kabinet, varend op een programma op hoofdlijnen. Dit kabinet zal in elk geval voor de helft uit bewindspersonen bestaan die elders hun sporen hebben verdienden juist niet over Haagse ervaring beschikken. Alhoewel verschillende recente voorbeelden laten zien dat een inhoudelijk vakbekwame minister niet per definitie een politiek succes is, toont onderzoek aan dat het helpt als leiders vakinhoudelijk verstand van zaken hebben. Het idee van een programkabinet lijkt derhalve veelbelovend. Toch is dit een voorbarige conclusie. Uitsluitend inhoudelijke vakkennis, of meer algemeen het succesvol zijn in een bepaalde tak van sport, een slechte voorspeller voor de geschiktheid als leider.

Lees de volledige column op de website van het FD.