Skip to ContentSkip to Navigation
Centre of expertise In the LEAD
Faculty of Economics and Business
In the LEAD Blog
Header image In the LEAD

Directiever of meer delegeren? De crisisleider gedraagt zich niet veel anders (deel 1 samen met MT)

Datum:02 juni 2020
Leidinggeven in coronatijd: onderzoeksresultaten
Leidinggeven in coronatijd: onderzoeksresultaten

Hoe gedragen leiders zich tijdens de coronacrisis? Uit recent onderzoek van Expertisecentrum In the LEAD komt naar voren dat de verandering in gedrag wel mee valt. Leiders zijn zelfs iets minder directief dan voor de crisis.

Voor zowel een directieve als een delegerende leiderschapsstijl was geen aanzienlijke toe- of afname te zien. Terwijl leiders juist iets minder directief zijn dan voor de crisis, denken ze zelf dat ze meer delegeren. En over het algemeen zijn de respondenten tevredener met hun leidinggevende als deze tijdens de huidige coronacrisis delegeert.

Aan het onderzoek dat tussen half april en half mei 2020 werd uitgevoerd deden 750 Nederlandse respondenten mee. Het onderzoek betreft een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit van Keulen, en vakblad MT. Lees hier meer over de onderzoeksresultaten.