Skip to ContentSkip to Navigation
Centre of expertise In the LEAD
Faculty of Economics and Business
In the LEAD Blog
Header image In the LEAD

Leiders schrokken wel, maar veranderden niet na financiële crisis

Datum:17 september 2018

Never waste a good crisis, wordt wel eens gezegd. Maar na de val van Lehman Brothers en de grote recessie die daarop volgde, zijn leiders niet of nauwelijks veranderd, schrijven hoogleraar Leiderschap Janka Stoker en hoogleraar Economie Harry Garretsen in een blog welke op RTLZ verscheen. 

Naar de oorzaken en de gevolgen van de financiële crisis is veel onderzoek gedaan en er is veel over geschreven. Over de effecten van de financiële crisis binnen organisaties is echter weinig bekend. In the LEAD onderzocht wat een dergelijke schok met organisaties en hun leiders doet. Meer over het onderzoek en de resultaten leest u in het RTL Z artikel.

Het volledige wetenschappelijke artikel leest u hier