Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise In the LEAD

Faculty of Economics and Business
In the LEADBlog
Header image In the LEAD

Eerste editie Top-HR Leiderschapsprogramma succesvol afgerond

Datum:27 mei 2019

De University of Groningen Business School (UGBS) en het expertisecentrum In the LEAD van de Rijksuniversiteit Groningen kijken terug op een succesvolle eerste editie van het Top-HR Leiderschapsprogramma. Op 21 mei mochten acht top-HR professionals met verschillende achtergronden hun certificaten in ontvangst nemen.

Deelnemers Top-HR Leiderschapsprogramma 2019
Deelnemers Top-HR Leiderschapsprogramma 2019

Effectief leiderschap
Naast inzicht in recente trends en ontwikkelingen op verschillende niveaus die cruciaal zijn voor effectief leiderschap in organisaties hebben de deelnemers inzicht verkregen in de wijze waarop HR een rol kan spelen in het vergroten van de effectiviteit van leiderschap. Daarnaast hebben zij kennis en inzichten toegepast op concrete praktijkvoorbeelden en de mogelijkheid gekregen om de verkregen inzichten te vertalen naar de eigen organisatie.

Uitdagingen op het vakgebied HR
De wereld om ons heen is in verandering en al deze ontwikkelingen hebben grote impact op de strategie en het presteren van organisaties. In het programma werd daarom uitgebreid aandacht besteed aan actuele trends die op organisaties afkomen. Deelnemer Sjoerd van der Zee: “Wat het programma brengt, als je kijkt naar uitdagingen op het vakgebied HR, is een hele interessante kijk op veranderingen die van buiten in de wereld zoal gaande zijn, veranderingen die organisaties daarmee treffen en wat dat gaat betekenen voor de HR functie binnen organisaties. Het wordt heel systematisch opgebouwd aan de hand van verhalen van sprekers en dat brengt hele interessante inzichten voor ons als deelnemers.”

Presentatie Nicole Stolk (DNB)
Presentatie Nicole Stolk (DNB)

De juiste combinatie van wetenschap en praktijk
De bijeengebrachte wetenschappers zoals, Floor Rink (Rijksuniversiteit Groningen), Bas van Bavel (Universiteit Utrecht) en Robert Went (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) en praktijkmensen zoals Hein Knaapen (CHRO ING), Yardena Shitrit (CHRO gemeente Amsterdam) en Hein Schumacher (CEO FrieslandCampina) leverden gezamenlijk een unieke bijdrage aan het Top-HR Leiderschapsprogramma. Deze combinatie van topsprekers uit wetenschap én praktijk werd als positief ervaren door de deelnemers. Deelneemster Madelein van Acker: “Met name de afwisseling tussen de hoogleraren en de mensen uit de praktijk maakt dit programma zo dynamisch, ik zou iedereen aanraden om in zijn loopbaan zo'n programma te doorlopen, omdat je mooie inzichten krijgt en dat kunt relateren aan je eigen organisatie.”

Erg tevreden
Programmadirecteuren Harry Garretsen en Janka Stoker zijn erg tevreden over de eerste editie: “Het is gelukt om ook echt de laatste wetenschappelijke inzichten te koppelen aan actuele praktijkvoorbeelden over de toegevoegde waarde van HR voor leiderschap in organisaties van zowel deelnemers als sprekers.”

Meer informatie
De volgende editie van het Top-HR Leiderschapsprogramma gaat in maart 2020 van start.

Voor meer informatie en vragen over het programma kunt u contact opnemen met de projectmanager van In the LEAD: 
Sandy Fidder 
050 36 34684 
s.fidder@rug.nl

Voor meer informatie en vragen over de UGBS kunt u contact opnemen met: 
Nikolaj Bijleveld 
050 36 33117
n.h.bijleveld@rug.nl

Programmawebsite: www.rug.nl/ugbs-leiderschap