Skip to ContentSkip to Navigation
Centre of expertise In the LEAD
Faculty of Economics and Business
In the LEAD Blog
Header image In the LEAD

‘Combineren en populariseren van economisch en psychologisch onderzoek vergt het nodige’: interview ESB

Datum:08 januari 2024
Janka Stoker en Harry Garretsen
Janka Stoker en Harry Garretsen

Janka Stoker en Harry Garretsen zijn in het publieke domein invloedrijke wetenschappers geworden, onder meer via hun columns in het Financieele Dagblad en boeken voor een algemeen publiek waarin ze hun beider disciplines, economie en psychologie, bundelen. Welke uitdagingen komen ze daarbij tegen? Ze vertellen erover in een interview van ESB. Ze gaan onder andere in op hoe het samenbrengen van verschillende disciplines het veld vooruit helpt, wat Stoker en Garretsen van elkaars disciplines leerden en hoe ze data en methoden op nieuwe manieren combineren.

Lees het volledige interview op de website van ESB.